Back

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան - հայաստանի կազմակերպություններ. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը ՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատութ ..                                               

Հունաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Հունաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն՝ համալսարան, որը գտնվում է Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում։ Համարվում է Հունաստանի ամենահին և ամենահեղինակավոր ուսումնական հաստատությւոններից մեկը։ Հիմնադրվել է 1837 թվականի հունվարի 12-ին։ Համալսարանն ունի պետական ուսումնական հաստատության կարգավիճակ և հովանավորվում է Հունաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից։

                                               

ՀԱՊՀ Երևանի ավագ դպրոց

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Երևանի ավագ դպրոց, միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող կրթական հաստատություն։

                                               

Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոց

Դպրոցը հիմնվել է 1968 թվականին։ Դրանից առաջ եղել է ութամյա։ 1968 թվականին տնօրեն է եղել Անդրանիկ Բուդաղյանը, այնուհետև` Սերոբ Հովսեփյանը, Մելսիկ Ավետյանը, Էդիկ Գրիգորյանը, Արմինե Շեգունցը։ Դպրոցը 2004 թվականին փակվել է։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 1-ից վերաբացվել է որպես Գորիսի պետական համալսարանի հենակետային վարժարան։ 2009 թվականի սեպտեմբերից կոչվում է Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոց։ 2005 թվականից մինչև այժմ տնօրենն է Արմինե Շեգունցը։

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
                                     

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը ՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է Հայաստանում։ Համալսարանի կենտրոնական մասնաճյուղը գտնվում է Երևանում։

Մինչև 1991 թ. համալսարանը հայտնի էր որպես Երևանի Կառլ Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ կամ պարզապես Երևանի Պոլիտեխնիկական Ինստիտուտ՝ ԵրՊԻ հաճախ ոչ-պաշտոնապես անվանվում էր "Պոլիտեխնիկ", իսկ 1991-2014 թթ. անվանվում էր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ՀՊՃՀ։ 2014 թ. նոյեմբերի 13-ին ՀՀ Կառավարության որոշմամբ "Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան Պոլիտեխնիկ" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմավորվել է "Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան" հիմնադրամի։

                                     

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանն իրավաժառանգորդն է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի և Կառլ Մարքսի անվան Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի, որը հիմնադրվել է 1933 թ ին՝ ունենալով ընդամենը 2 ֆակուլտետ և 107 ուսանող։ Ինստիտուտն աճել է Հայաստանի ինդուստրացման տեմպերին համընթաց և 1980–1985 թթ. հասել իր զարգացման գագաթնակետին՝ ունենալով շուրջ 25000 ուսանող և 66-ից ավելի մասնագիտություն՝ դառնալով Հայաստանի խոշորագույն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը և Խորհրդային Միության առաջատար ինժեներական դպրոցներից մեկը։

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը 2014 թ. նոյեմբերի 13-ին վերակազմակերպվեց և վերանվանվեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան ՀԱՊՀ ։ ՀԱՊՀ կենտրոնական կրթահամալիրը գտնվում է Երևանում, իսկ մասնաճյուղային կրթահամալիրները՝ Գյումրիում, Վանաձորում և Կապանում։ ՀԱՊՀ կառավարման մարմիններն են Հոգաբարձուների խորհուրդը, Գիտական խորհուրդը, Ռեկտորատը, Ուսանողական խորհուրդը։

Համալսարանն ունի հենակետային վարժարաններ Երևանում և մարզերի մասնաճյուղերում, որոնց նպատակն է դեռ դպրոցում որոշել և հավաքագրել շնորհաշատ ապագա ճարտարագետների։ Համալսարանն իրականացնում է միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 5 հիմնական կրթական ծրագրեր՝ կրտսեր ճարտարագետի, բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի որակավորման աստիճանների շնորհումով։

Բացի ուսումնական ստորաբաժանումներից, Համալսարանում գործում են մի շարք աջակցող ծառայություններ՝ Դասախոսների կատարելագործման կենտրոն, Ընդունելության հարցերի և ուսանողական կարիերայի աջակցման կենտրոն, Քոմփյութերային կենտրոն, Գիտատեխնիկական գրադարան՝ ավելի քան 1 միլիոն միավոր գրականությամբ, Տպարան և այլն, ինչպես նաև մշակութային, մարզական, սոցիալական և այլ օբյեկտներ, ուսումնամարզաառողջարարական ճամբարներ։ Համալսարանն ունի համակարգչային լայն ցանց՝ ավելի քան 1200 ժամանակակից համակարգիչներով և տեխնոլոգիական կարողությամբ մի շարք լսարաններ։

Այսօր Համալսարանի հազարավոր շրջանավարտներ միավորվել են "ԵրՊԻ-ՀՊՃՀ Շրջանավարտների ասոցիացիա" հասարակական կազմակերպությունում նախագահ՝ "Տաշիր Գրուպ" ձեռնարկության սեփականատեր Սամվել Կարապետյան՝ ձգտելով նպաստել իրենց Ալմա Մատերի համակողմանի զարգացմանը։ Հիմնական կրթական ծրագրերով Համալսարանում այսօր սովորում են ավելի քան 10 հազար ուսանողներ, մագիստրանտներ և ասպիրանտներ։

ՀԱՊՀ օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուցման բաժանմունքում և այլ դեպարտամենտներում հայերենով և անգլերենով ուսում են ստանում ավելի քան 500 արտասահմանցի ուսանողներ։

Համալսարանն իր զարգացած գիտահետազոտական համակարգով իրավամբ համարվում է տեխնիկական գիտությունների առաջատար կենտրոն։ ՀԱՊՀ-ն առաջինն էր Հանրապետությունում, որ ներդրեց բարձրագույն կրթության երկաստիճան, ապա՝ եռաստիճան համակարգերը, իսկ այսօր հաջողությամբ փորձարկում է կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական ECTS համակարգը՝ Բոլոնիայի գործընթացի զարգացումներին համահունչ։

Համալսարանն անդամակցում է Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիային, ներգրավված է Եվրոպական և միջազգային այլ կրթական և գիտական բազմաթիվ ծրագրերում ։

                                     

2. Ինստիտուտներ և ֆակուլտետներ

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ ՏՀՏԷ ինստիտուտ։

 • "Ռադիոսարքավորումներ" ամբիոն.
 • "Տնտեսագիտություն և կառավարում Կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տնտեսագիտություն և կառավարում" սեկտոր.
 • "Քոմփյութերային համակարգեր և ցանցեր" ամբիոն.
 • "Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր" ամբիոն։ չաշխատող հղում.
 • "Էլեկտրոնային չափիչ համակարգեր և չափագիտություն" ամբիոն.
 • "Կապի համակարգեր" ամբիոն.
 • "Կառավարման համակարգեր" ամբիոն.
 • "Ալգորիթմական լեզուներ և ծրագրավորում" ամբիոն.
 • "Միկրոէլեկտրոնիկա և կենսաբժշկական սարքեր" ամբիոն.
 • "Տեղեկատվության անվտանգություն և ծրագրային ապահովում" ամբիոն.
 • "Էլեկտրոնային տեխնիկա" ամբիոն.
 • "Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացում" ամբիոն.

Էներգետիկայի էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ ԷԷՏ ինստիտուտ:

 • "Էներգետիկայի ոլորտի տնտեսագիտություն և կառավարում" ամբիոն.
 • "Էլեկտրաէներգետիկա" ամբիոն.
 • "Էլեկտրատեխնիկա և էլեկտրաբանեցում" ամբիոն.
 • "Բնապահպանություն և կենսագործունեություն" սեկտոր: չաշխատող հղում.
 • "Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն" ամբիոն.
 • "Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ" ամբիոն.

Մեխանիկա մեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտ ՄՏԴ ինստիտուտ:

 • "Տնտեսագիտություն և փոխադրումների կազմակերպում" ամբիոն.
 • "Տրանսպորտային միջոցներ" ամբիոն.
 • "Մեքենաշինության արդյունաբերություն և տրանսպորտի տնտեսագիտություն և կառավարում" սեկտոր: չաշխատող հղում.
 • "Մեխանիկա և մեքենագիտություն" ամբիոն.
 • "Ճարտարագիտական գրաֆիկա" ամբիոն.
 • "Դիզայն և կերպարվեստ" ամբիոն.
 • "Մեքենաշինության տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացում" ամբիոն.

Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետ ԸՄ ֆակուլտետ:

 • "Լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության և բնօգտագործման տնտեսագիտություն և կառավարում" սեկտոր։ չաշխատող հղում.
 • "Մետալուրգիա և նյութագիտություն" ամբիոն.
 • "Ընդերքաբանություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն" ամբիոն.

Քիմիական տեխնոլոգիաների և բնապահպանական ճարտարագիտության ֆակուլտետ ՔՏԲՃ ֆակուլտետ:

 • "Ընդհանուր քիմիա և քիմիական պրոցեսներ" ամբիոն.
 • "Քիմիա-կենսա և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ" ամբիոն: չաշխատող հղում.

Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ ԿՄՖ ֆակուլտետ:

 • "Ընդհանուր մաթեմատիկական կրթություն" ամբիոն.
 • "Մասնագիտական մաթեմատիկական կրթություն" ամբիոն.
 • "Ֆիզիկայի" ամբիոն: չաշխատող հղում.

Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ ՀՈւ ֆակուլտետ:

                                     

3. Միջազգային կապեր

ՀԱՊՀ միջազգային համագործակցության քարտեզն այսօր ընդգրկում է՝

 • Նյու Ջերսիի տեխնոլոգիական ինստիտուտ.
 • Գրեմբլինգի պետական Լուիզիանա.
 • ԱՄՆ.
 • Կալիֆոռնիայի պետական պոլիտեխնիկական Պոմոնա համալսարան.
 • Բատոն Րուժի Հարավային Լուիզիանա.
 • Նոր Օռլեանի պետական Լուիզիանա համալսարաններ.
 • Փերդյուի Ինդիանա.
 • Դարմշտադի տեխնիկական համալսարան.
 • Իլմենաուի տեխնալոգիական համալսարան.
 • Գերմանիա.
 • Շտուտգարտի տեխնիկական համալսարան.
 • Օպտոէլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Ուեսլինգ.
 • Ալիկանտեի համալսարաններ.
 • Իսպանիա.
 • Բարսելոնի ինքնավար.
 • "Տոր Վերգատա" համալսարաններ.
 • Իտալիա.
 • Հռոմի "Լա Սապիենզա".
 • Թուրինի պոլիտեխնիկական համալսարան.
 • Պիրեայի տեխնոլոգիական կրթության համալսարաններ.
 • Աթենքի ազգային տեխնիկական.
 • Սալոնիկի Արիստոտելյան.
 • Հունաստան.
 • Մեծ Բրիտանիա.
 • Բելֆաստի թագավորական.
 • Ուոլվերհամփթոնի համալսարաններ.
 • Արևմտյան Լոնդոնի Բրյունելի.
 • Հադերսֆիլդի.
 • Լունդի համալսարան.
 • Շվեդիա.
 • Ստոկհոլմի Թագավորական Տեխնոլոգիական ինստիտուտ.
 • Ջիլինի համալսարան.
 • Խուաջունի տեխնիկական համալսարաններ.
 • Չինաստան.
 • Շանհայի էլեկտրատեխնիկական համալսարան.
 • Պորտուգալիա.
 • Լիսաբոնի տեխնիկական համալսարան.
 • Մոսկվայի կապի և ինֆորմատիկայի տեխնիկական համալսարաններ.
 • Բաումանի տեխնիկական.
 • Ռուսաստան.
 • Մոսկվայի էներգետիկական ինստիտուտ.
 • Դամասկոսի համալսարան.
 • Սիրիա.
 • Ուկրաինայի թեթև արդյունաբերության պետական ակադեմիա Կիև.
 • Ուկրաինական ազգային տեխնիկական համալսարան Կիև.
 • Ուկրաինա.
 • Ֆինլանդիա.
 • Օստրոբոսնիայի կենտրոնական պոլիտեխնիկական համալսարան.


                                     

4. ՀԱՊՀ պատմության հիշարժան տարեթվեր

 • 2005 թ. դեկտեմբեր, հրավիրվեց ՀՊՃՀ նոր Խորհրդի անդրանիկ նիստը, որի ժամանակ Խորհրդի նախագահ ընտրվեց ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ֆադեյ Սարգսյանը։.
 • 1985 թ. մեխանիկական և մեքենաշինական ֆակուլտետների հիմքի վրա բացվեց տրանսպորտային ֆակուլտետը։.
 • 2004 թ. սեպտեմբեր, հիմնանորոգվեց և կահավորվեց Համալսարանի պատմական 1301 լսարանը՝ դառնալով Գիտական խորհրդի նիստերի և այլ հանդիսավոր միջոցառումների դահլիճ։.
 • 1994 թ. ստեղծվեց մեխանիկայի և մեքենագիտության դեպարտամենտը։.
 • 1959 թ. հիմնադրվեցին ԵրՊԻ Լենինականի և Կիրովականի մասնաճյուղերը։.
 • 1972 թ. կազմավորվեց էներգետիկայի ֆակուլտետը։.
 • 1944 թ. սեպտեմբերի 1-ին բացվեց մեխանիկական ֆակուլտետը։.
 • 2005 թ. սեպտեմբեր, ՀՀ կառավարության որոշմամբ Համալսարանին վերադարձվեց նրա ավանդական "Պոլիտեխնիկ" անունը։.
 • 1992 թ. բարձրագույն մաթեմատիկայի երեք ամբիոնների միավորմամբ ստեղծվեց մաթեմատիկայի դեպարտամենտը։.
 • 1972 թ. Դիլիջանում բացվեց ԵրՊԻ-ի ռադիոէլեկտրոնիկայի ֆակուլտետի բաժանմունքը։.
 • 1957 թ. մայիսի 1-ին, լույս տեսավ "Պոլիտեխնիկ" թերթի անդրանիկ համարը։.
 • 1953 թ. ստեղծվեց ԵրՊԻ-ի լեռնային ֆակուլտետը։.
 • 1933 թ. մարտի 14-ին, Կառլ Մարքսի մահվան 50 ամյակի կապակցությամբ ինստիտուտը վերանվանվեց Երևանի Կառլ Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։.
 • 1991 թ., նոյեմբերի 29, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թիվ ՆՀ-4 հրամանգրով ԵրՊԻ-ն վերակազմավորվեց Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ։.
 • 1939 թ. ՀԽՍՀ հեռակա ինդուստրիալ ինստիտուտը միացվեց ԵրՊԻ-ին՝ դառնալով նրա հեռակա բաժինը։.
 • 1946 թ. աշնանը տեղի ունեցավ ինստիտուտի ուսանողական գիտական առաջին համաժողովը։.
 • 2014 թ. նոյեմբերի 13-ին "Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան" ՊՈԱԿ-ը վերակազմավորվեց "Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան" հիմնադրամի։.
 • 1994 թ. ստեղծվեցին համալսարանի շրջանավարտների միությունը և ուսանողական խորհուրդը։.
 • 1991 թ. Արցախում բացվեց ԵրՊԻ-ի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը, որի բազայի վրա 1993 թ. հիմնադրվեց Արցախի համալսարանը։.
 • 1966 թ. Ավտոմատացման և հաշվողական տեխնիկայի ֆակուլտետը վերանվանվեց տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ։.
 • 2001 թ. հուլիսին հիմնադրվեց Ուսանողական կարիերայի ծառայությունների կենտրոնը։.
 • 2003 թ. հոկտեմբեր, նշվեց ԵրՊԻ-ՀՊՃՀ հիմնադրման 70-ամյա հոբելյանը, որին մասնակցեցին ՀՀ Նախագահը, Վարչապետը և բազմաթիվ այլ հյուրեր։.
 • 1992 թ. հիմնադրվեց հասարակագիտական ֆակուլտետը, որը 1994 թ ին վերակազմավորվեց սոցիալ-քաղաքական առարկաների և ընդհանուր տնտեսագիտության դեպարտամենտի։.
 • 1974 թ. ինստիտուտում ստեղծվեց հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետը։.
 • 2001 թ. ստեղծվեց ՀՊՃՀ "Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր" միջդեպարտամենտալ ամբիոնը՝ "Լեդա Սիսթեմս" ԲԸ Հայաստանյան մասնաճյուղում։.
 • 1978 թ. ռադիոէլեկտրոնիկայի ֆակուլտետը վերանվանվեց ռադիոտեխնիկայի ֆակուլտետ։.
 • 1972 թ. կազմավորվեց ռադիոէլեկտրոնիկայի ֆակուլտետը՝ առանձնանալով տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետից։.
 • 1956 թ. շահագործման հանձնվեց ԵրՊԻ-ի գրադարանի ընթերցասրահը՝ 45 հազար միավոր գրքով։.
 • 2006 թ. մայիս, ՀՊՃՀ Շրջանավարտների միությունը վերակազմակերպվեց "Շրջանավարտների ասոցիացիայի", որի նախագահ ընտրվեց ՀՀ վարչապետ, պոլիտեխնիկցի Անդրանիկ Մարգարյանը։.
 • 1961 թ. կազմավորվեց ավտոմատացման և հաշվողական տեխնիկայի ֆակուլտետը։.
 • 1947 թ. ձևավորվեց ԵրՊԻ-ի ուսանողական գիտական ընկերությունը։.
 • 1964 թ. հիմնադրվեց ԵրՊԻ-ի կամերային նվագախումբը, որը հետագայում արժանացավ "ժողովրդական կոլեկտիվ" պատվավոր կոչմանը։.
 • 1933 թ. փետրվարի 27-ին, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Կենտկոմի և ՀԽՍՀ ժողկոմխորհի որոշմամբ միավորվեցին ՀԽՍՀ շինարարական և քիմիատեխնոլոգիական ինստիտուտները, և 1933 թ. մարտի 1-ին հիմնադրվեց Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը՝ երկու ֆակուլտետներով՝ շինարարական և քիմիատեխնոլոգիական։.
 • 1978 թ. տեխնիկական կիբեռնետիկայի և ռադիոտեխնիկայի ֆակուլտետների բազայի վրա հիմնադրվեց հաշվողական տեխնիկայի ֆակուլտետը։.
 • 1996 թ. Կապանում ԵրՊԻ-ի ուսումնակոնսուլտացիոն կետի հիման վրա բացվեց ԵրՊԻ-ի Կապանի մասնաճյուղը։.
 • 1989 թ․ ստեղծվել է Երևանի ճարտարապետաշինական ինստիտուտը, ԵրՊԻ֊ի ճարտարապետաշինարարական, ճարտարագիտաշինական և տրանսպորտի ֆակուլտետները հիմքի վրա։ Այդ ինստիտուտը 2000 թ․ վերանվանվել է "Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան", իսկ 2014 թ․ վեռարնանվել է "Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան".
 • 1996 թ. ՀՊՃՀ-ն դարձավ Եվրոպական համալսարանների ընկերակցության անդամ։.
 • 1991 թ., դեկտեմբերի 9, ՀՀ կառավարության թիվ 670 որոշմամբ ստեղծվեց Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը։.
 • 1942 թ. սեպտեմբերի 1-ին բացվեց էլեկտրատեխնիկական ֆակուլտետը։.
                                     

5. Ռեկտորներ

 • Հովհաննես Բաբաջանյան 1934-1936.
 • Հովհաննես Թոքմաջյան 2014-2015.
 • Հմայակ Ղոնդախչյան 1936-1937.
 • Արա Ավետիսյան 2011-2014.
 • Պետրոս Մելքոնյան 1946-1965.
 • Աշոտ Մելիքջանյանը 1937-ի օգոստոսից մինչև հոկտեմբեր.
 • Ոստանիկ Մարուխյան 2006-2011.
 • Աշոտ Ասլանյան 1965-1966.
 • Յուրի Սարգսյան 1988-2006.
 • Արծրուն Գասպարյան 1966-1980.
 • Միսակ Պետրոսյան 1937-1946.
 • Ռաֆայել Մովսիսյան 1980-1988.
 • Ոստանիկ Մարուխյան 2015-ից.
                                     

6. ՀԱՊՀ Ուսանողական Խորհուրդ

Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Ուսանողական Խորհուրդը ուսանողության ինքնակառավարման մարմին է, որը կոչված է պաշտպանելու Պոլիտեխնիկական Համալսարանի ուսանողության շահերը, ներկայացնելու ուսանողությանը համալսարանի կառավարման գործընթացում։ ՀԱՊՀ ուսխորհուրդը հիմնադրվել է 1994 թ. հոկտեմբերի 29-ին։

                                     

7. Հայտնի շրջանավարտներ

 • Հրանտ Վարդանյան հայտնի գործարար.
 • Սամվել Կարապետյան գործարար.
 • Կարեն Դեմիրճյան ՀՀ քաղաքական և պետական գործիչ.
 • Գևորգ Էմին գրող.
 • Խաչատուր Սուքիասյան ԱԺ նախկին պատգամավոր, գործարար.
 • Ատոմ Ջանջուղազյան - ՀՀ Ֆինանսների նախարար.
 • Արամ Զավենի Սարգսյան քաղաքական և հասարակական գործիչ.
 • Հակոբ Արշակյան - ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար.
 • Արա Երնջակյան Երևանի Կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար.
 • Տիգրան Թորոսյան ՀՀ ԱԺ նախկին նախագահ.
 • Անդրանիկ Մարգարյան ՀՀ նախկին վարչապետ.
 • Վարդան Օսկանյան ՀՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար.
 • Ռոբերտ Քոչարյան ՀՀ 2-րդ նախագահ.
 • Արթուր Մեսչյան.
 • Գրիգոր Գուրզադյան աստղագետ.
 • Ֆադեյ Սարգսյան ակադեմիկոս, ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահ 1977-1989 "վարչապետ").
                                     

8. ՀԱՊՀ քոլեջ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի քոլեջ ն իրականացնում է միջին մասնագիտական և նախնական արհեստագործական մասնագիտական կրթություն։ Ուսման տևողությունը ՝ 2տ - 4տ, ուսուցման ձևը՝ առկա։ Քոլեջի շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ։

Մասնագիտություններ.

 • Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում։.
 • Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում։.
 • Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր։.
 • Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում։.
 • Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում։.
 • Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ։.
 • Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում։.

Users also searched:

պոլիտեխնիկ համալսարան գրադարան, պոլիտեխնիկ համալսարան դիմորդ, պոլիտեխնիկ համալսարան վարձ, պոլիտեխնիկ համալսարան, պոլիտեխնիկ մագիստրատուրա, պոլիտեխնիկ քննություններ, պոլիտեխնիկ քոլեջ, պոլիտեխնիկ ֆակուլտետ, պոլիտեխնիկ, համալսարան, պոլիտեխնիկհամալսարան, մագիստրատուրա, պոլիտեխնիկհամալսարանդիմորդ, պոլիտեխնիկքոլեջ, պոլիտեխնիկֆակուլտետ, պոլիտեխնիկհամալսարանվարձ, պոլիտեխնիկքննություններ, պոլիտեխնիկմագիստրատուրա, Հայաստանի, ազգային, գրադարան, դիմորդ, քոլեջ, ֆակուլտետ, վարձ, քննություններ, պոլիտեխնիկհամալսարանգրադարան, պոլիտեխնիկական, Հայաստանիազգայինպոլիտեխնիկականհամալսարան, հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան,

...

Պոլիտեխնիկ քոլեջ.

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամի ՀԱՊՀ. Պոլիտեխնիկ մագիստրատուրա. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ. Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան. Շարունակական Կրթության և. Պոլիտեխնիկ ֆակուլտետ. Պոլիտեխնիկական համալսարանում. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՌԵԿՏՈՐԻ.

Պոլիտեխնիկ համալսարան դիմորդ.

Ռոստելեկոմը համագործակցության. Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ. Պոլիտեխնիկ համալսարան վարձ. Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի կայքում հրապարակվել են ՀԱՊՀ 2020 2021. Պոլիտեխնիկ համալսարան. Քննարկում:Հայաստանի ազգային. Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Տեղեկություն Կազմակերպության.


Պոլիտեխնիկ համալսարան գրադարան.

Գոռ Վարդանյանն ընտրվել է. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գրադարան.?​page id 438. DocumentView Arlis. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գրադարան. ՀԱՊՀ Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՅՔԷՋԸ. ԳՐԻԳՈՐ ՍՈՒՐԵՆԻ ՉԻԲՈՒԽՉՅԱՆԻՆ ԵՎ. Այսօր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը կհյուրընկալի ՏՏ. Պոլիտեխնիկական միջվարժարանային. Ինչպես հայտնի է, օրերս Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտորի.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ.

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը ՀԱՊՀ ՝ բարձրագույն ուսումնական. Կառավարությունը հաստատել է. Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի.​Տեղեկատվական. ՀԱՊՀ ի 2020 ի ընդունելության. Www.am. 2, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, rector@, 6, 7, 8, 1​, 2, 3. Պոլիտեխնիկ Գլխավոր. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ. 100 ամյա. Վարչապետի որոշումներ Հայաստանի. Սարգսյանն այցելել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.


Հովիկ Մուսայելյանն ընտրվել է Azat TV.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ,. Ֆակուլտետներ nuaca. Այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամի. Տակեո Կանադեին կշնորհվի Հայաստանի. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Երևանի ավագ դպրոցը ապրիլի 23 ​ին. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական. Այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.


N I59 А.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ հիմնադրամ. Կոնտակտային տվյալներ. Հայ Eng Рус Դիմել ՀՀ պետական. Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան. Ռեկտոր։ Ռ․ Աղգաշյան. Աշխատաժամ:9:00 18:. Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտոր ընտրվեց Գոռ.

Գրադարաններ.

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամի 2017թվականի. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական. Organisation Name: Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամ Organisation Name EN. Հրատարակվում է Հայաստանի. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ. Բարձրագույն. Վարչապետը ծանոթացել է Հայաստանի. ԵՒ դարձավ հիմնադրամ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան անվանումով: Այն. PSC View Organisation Armeps. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, տեխնիկական գիտությունների.

ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ.

Տարկետում, ընդունվել են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի. Բաց մրցույթ Պոլիտեխնիկի ռեկտորի. Ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը. Գնահատման և թեստավորման կենտրոն. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐՏԵԿ. 3.1 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամ, ՀՀ ԳԱԱ. ​Գիտություն. Հովիկ Մուսայելյանն ընտրվել է. Քոլեջ և Համալսարան ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԱՐՈՒՆ ​50 Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական.


Հայտարարություններ ANEL.

By Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հիմնադրամ Սարգսյան, Յու.Լ. Հայաստանի ազգային ՈԱԱԿ. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղը 60.

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան.

Է Պոլիտեխնիկական համալսարանի է ​Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական. Koha online catalog. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտակրթական, ինովացիոն.


Հայաստանի ազգային.

Համալսարանը Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ԵրՊԻ և Հայաստանի. Հայաստանի ազգային ԻմԴպրոց. Կազմակերպությունը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան. Բանբեր Հայաստանի ազգային. Անկախ աուդիտորի եզրակացություն. ​Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.


ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ.

Հապավում ՀԱՊՀ Տեսակ համալսարան. Նախկին անվանումներ Հայաստանի պետական. Պետական բարձրագույն ուսումնական. 034. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան. Կենդանաբանության – 036. ՀՀ ԳԱԱ. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԱՐՈՒՆ 50 National Polytechnic. Կատարվում է նաև ընդունելություն ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցում՝ 10 12 ​րդ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →