Back

Արցախի աշխարհագրություն - հայաստանի աշխարհագրություն. Արցախի աշխարհագրություն, Արցախի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի, ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների, դրա ..                                               

Մյուս Հաբանդ

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Հաբանդ այլ կիրառումներ Մյուս Հաբանդ, գրաբար՝ Միւս Հաբանդ, երբեմն ուղղակի Հաբանդ, գավառ Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի կազմում, Կարկառ գետի աջափնյակից մինչև Դիզափայտի լեռները և Քիրսի լեռնաշղթայից մինչև Մուխանք դաշտի արևմտյան եզերքը։

                                               

Քուստ-ի-Փառնես

                                               

Մեծ Առանք

Մեծ Առանք, նաև Մեծիրանք, գավառ Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի կազմում՝ Տրտու գետի միջին հովտում։ Ուշ միջնադարում կոչվել է "Ջրաբերդ" ՝ գավառ Մեծ Հայքի Արցախ նահանգում՝ իշխանանիստ բերդամրոցի՝ Ջրաբերդի անունով։

                                               

Մուխանք

Մուխանք, կան Մոխանք, Մխանք, գավառ Մեծ Հայքի Արցախ նահանգում, Գարգար գետից հարավ ։ Մխանց իշխանական տոհմի տիրույթը։ 5-րդ դարի 2-րդ կեսին Մուխանքը ևս անջատվել է Մեծ Հայքից և միացվել Աղվանից մարզպանությանը։ 9-րդ դարի սկզբին Մուխանքի իշխանն էր Ստեփանոս Աբլասադը, որը Բաբեկի օգնությամբ ջախջախել և իր տիրույթներից վանել է բաղասականցիներին։ Սակայն վերջիններիս հաջողվել է սպանել Ստեփանոս Աբլասադին և տիրել նրա կալվածները։ 12 տարի անց Հարավային Արցախի իշխան Եսայի Աբու Մուսեն, որը Ստեփանոս Աբլասադի քրոջ որդին էր, բաղասականցիներից ետ է նվաճել Մուխանքը, ինչպես նաև այն գավառները, որոնք մինչ այդ պատկանում էի ...

                                               

Աղահեճք

Աղահեճք, գրաբար՝ Աղահէճք, գավառ Մեծ Հայքի Սյունիք նահանգում։ Աղահեջք գավառի մասին շատ քիչ տեղեկություններ են հասել մեզ։ Աղահեջքը եղել է ընդարձակ մի գավառ։ Այն տարածվում էր Սյունիքի հյուսիսարևելյան մասում և սահմանագծված էր Արցախի Ծար և Սյունիքի Ծղուկք ու Հաբանդ գավառներով։ Տաթևի եպիսկոպոսական հարկացուցակում Աղահեջքի տակ հիշատակված է 43 բնակավայրեր։ Աղահեջքում այս կամ այն առթիվ հիշատակված վայրերից համեմատաբար նշանավոր են եղել Քաշաթաղք և Խոժոռաբերդ բերդերը։

                                               

Կողթ

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կողթ այլ կիրառումներ Կողթ, գավառ Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի կազմում։ Ընդգրկում էր Մռավի լշ-ի հս. լանջերը Ա Շամքոր գետակի ավազանը մինչե Շամքոր քաղաքը, արմ-ում հասնում Տուս Տավուշ գետակի հոսանքը։ Մինչև, թաթար-մոնղոլների տիրապետության հաստատումը XIII դ. 1-ին կես մտել է Արցախի Առանշահիկների իշխանության մեջ, այնուհետև անցել է Զաքարյան իշխանապետության Վահրամյան ճյուղին, որի իշխանանիստն էր Գագ բերդը Վահրամ Գազեցի և հաջորդները։ Ուշ միջնադարում Կ. բաժանված էր երկու մասի՝ Շամքոր գավառ և Զակամ։ Առաջինն ընդգրկում էր Շամքոր գետակի, երկրորդը՝ Զակամի ավազանները։ XVII դ. սկ ...

                                               

Ադրբեջանի վարչական բաժանում

Ադրբեջանը երկիր է Հարավային Կովկասում, սահմանակցում է Հայաստանի, Արցախի, Վրաստանի և Ռուսաստանի հանրապետությունների հետ։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի տնտեսական ոլորտի զարգածությունը՝ երկիրը բաժանված է 10 տնտեսական շրջանների ։ Դե-յուրե Ադրբեջանի կազմում գտնվում է 59 շրջան, 11 քաղաք և 1 ինքնավար հանրապետություն - Նախիջևանի։ 59 շրջանները իրենց հերթին բաժանված են 2698 մունիցիպալիտետների։ Մինչև 1991 թվականը Ադրբեջանական ՍՍՀ-ում գոյություն ուներ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, սակայն այդ թվին Ադր. ՍՍՀ-ի իշխանությունը լուծարքի է ենթարկել ինքնավար մարզը որ չի ընդունել կենտրոնական իշխանությունը՝ ՍՍՀ Մի ...

                                               

Վայկունիք

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Ծար այլ կիրառումներ Վայկունիք, գավառ Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի կազմում։ 12-13-րդ դարերում գավառը կոչվել է Ծար, ընդգրկում էր Տրտու գետի ակունքները։

                                               

Հաբանդ (Սյունիք)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Հաբանդ այլ կիրառումներ Հաբանդ, գավառ պատմական Հայաստանի Սյունիք նահանգում։ Հաբանդ գավառին հայ պատմիչները շատ քիչ են անդրադարձել։ "Աշխարհացոյցի" մեջ հիշատակված է երկու Հաբանդ։ Դրանցից մեկը գտնվում է Սյունիքում, իսկ մյուսը՝ Արցախում։ Արցախի Հաբանդ գավառը անմիջապես սահմանակից է Սյունիքի Հաբանդին։ Արևելյան կողմում Հաբանդի սահմանն անցնում է Հագարի գետով, արևմտյան կողմում նա շփվում է Ծղուկքի Տաթև և Որոտան շրջանների հետ։ Հյուսիսում նրա սահմանն Աղահեջքի հետ անցնում էր Հագարի գետի Աղողլան վտակի աջ ափով տարածվող լեռներով, իսկ հարավային կողմում՝ Բարգուշատ և Որոտան գ ...

                                               

Բերդաձոր

Բերդաձոր, գավառ Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի կազմում։ Շուշիի շրջանի ենթաշրջան Բերդաձորը եղել է Մեծ Հայքի Արցախ աշխարհի գավառներից մեկը։ ՈՒնեցել է համանուն կենտրոն։ Բերդաձորը ընդգրկում էր Արաքս և Աղավնո գետերի միջև ՝ Քիրս և Դիզափայտ լեռների հարավահայաց կողմերից սկսած մինչև Սյունիքի սահմաններն ընկած տարածությունը ։ Մովսես Կաղանկատվացին այն հիշատակում է Բերձոր ձևով։ ՈՒշ միջնադարում Բերդաձորը բաժանված էր Վարանդայի և Դիզակի մելիքությունների միջև։ Ոմանք այն նույնացրել են Վերին Խաչենի հետ։ Մարգարա գրիչը 1337 թ. գյուղախումբը անվանել է Բերդաձոր։ Ջալալ-ադ-Դին սուլթանի անձնական քարտուղար Շիխաբ ադ-Դին ան-ն ...

                                               

Ծղուկք

Ծղուկք, Մեծ Հայքի Սյունիք նահանգի գավառներից։ Համապատասխանում է ՀԽՍՀ նախկին Սիսիանի շրջանին և Գորիսի շրջանի արևմտյան մասին։ Ծղուկ գավառը սահմանափակված էր արևելքից՝ Աղահեջքով և Հաբանդով, արևմուտքից ՝ Ճահուկով և Վայոց ձորով, որոնց հետ ունեցած սահմանն անցնում է Սյունյաց լեռների ջրբաժան գծով, հարավից՝ Բաղք, Ձորք, Գողթն ու Երնջակ գավառներով, որոնց հետ բնական սահման է ծառայում Բարկուշատի լեռները։ Հյուսիսում Ծղուկքի հարևանը Արցախի Ծար գավառն է։ Ծղուկ անունը հավանաբար էթնիկական ծագում ունի։ Սյունյաց իշխանների ոստանն այստեղ գտնվելու պատճառով, այս գավառը հաճախ կոչվում էր նաև Սյունիք կամ Սիսական։ 10- ...

                                               

Գարդման (գավառ)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գարդման այլ կիրառումներ Գարդման, Մեծ Հայքի Ուտիք նահանգի 8 գավառներից մեկը։ Գավառի տիրույթները տարածվում էին Շամխոր գետի ավազանի և նրա հարակից տարածքների վրա։

Արցախի աշխարհագրություն
                                     

Արցախի աշխարհագրություն

Արցախի աշխարհագրություն, Արցախի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի, ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների, դրանց առանձնահատկությունների, բնակլիմայական պայմանների ամբողջությունը։ Արցախի Հանրապետությունը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում։ Հիմնականում ունի լեռնային մակերևույթ։ Համեմատաբար ցածրադիր ու հարթավայրային են հարավը և արևելքը։ Արաքս գետի երկայնքով տարածվում են Արցախի դաշտավայրերը։

Արցախի մակերևույթը կտրտված է բազմաթիվ լեռնաշղթաներով։ Հյուսիսում Մռավի, հյուսիս-արևմուտքում՝ Արևելյան Սևանի լեռնաշղթաներն են, արևմուտքում՝ Սյունիքի բարձրավանդակը, կենտրոնական հատվածում՝ Արցախի լեռնաշղթան, որից դեպի արևելք են տարածվում մի շարք մանր լեռնաճյուղեր։

Այս տարածաշրջանը համարվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտի։

                                     

1. Վարչական շրջաններ

Ըստ վարչատարածքային բաժանման Արցախի Հանրապետությունը կազմված է հետևյալ միավորներից՝

  • Շահումյանի շրջան։.
  • Շուշիի շրջան.
  • Մայրաքաղաք Ստեփանակերտ.
  • Մարտակերտի շրջան.
  • Հադրութի շրջան.
  • Ասկերանի շրջան.
  • Մարտունու շրջան.
  • Քաշաթաղի շրջան.

Շահումյանի շրջանն ամբողջությամբ, Մարտակերտի ու Մարտունու շրջանների արևելյան որոշ հատվածներ այժմ գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Հայկական պետության տիրապետության տակ է գտնվում Աղդամի շրջանի արևմտյան հատվածը։

                                     

2. Կլիմա

Արցախի կլիման չափավոր մերձարևադարձային է։ Տարեկան միջին ջերմաստիճանը +11 °C է։ Ամենատաք և արևոտ ամիսների՝ հուլիսի և օգոստոսի միջին ջերմաստիճանն է համապատասխանաբար՝ +22 °C և +21 °C։ Ձմեռային ամիսներին միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -1-ի և 0 °C միջև։ Բարձրադիր շրջաններում ձմռան եղենակը հաճախ բավական ցուրտ և ձյունառատ է։ Ջերմաստիճանի նվազագույնը՝ -23 °C։ Ամառային ամիսներին ջերմաստիճանի առավելագույնը 32-37 °C և 40 °C է համապատասխանաբար բարձրադիր և ցածրադիր շրջաններում։ Տարեկան տեղումների քանակը բարձրադիր վայրերում 560-840 մմ է, ցածրադիր վայրերում՝ 410-480 մմ։ Գարնանը, հատկապես մայիս և հունիս ամիսներին՝ առավելագույն տեղումների ժամանակ, հաճախ են լինում հեղեղներ և կարկտահարություն։ Բացի այդ՝ բարձրադիր վայրերում տարվա 100-ից 125 օրը մառախլապատ է։

                                     

3. Բնություն

Արցախի տարածքի շուրջ 35 տոտկոսը ծածկված է անտառներով։ Հատկապես բարձրադիր՝ 1.500-2.250 մ բարձրության վրա գտնվող շրջանները։ Հաճախ հանդիպում են նաև հին թթաստաններ, որոնք վկայում են հին ժամանակներում արցախցիների գլխավոր արհեստներից մեկի՝ մետաքսագործության մասին։ Ցածրադիր վայրերի սարալանջերը ծածկված են թփուտներով և մարգագետիններով։ Դաշտավայրերի կլիման կիսաանապատային է։ Երբեմն հանդիպում են նաև լերկ ժայռուտներ հատկապես Դիզակում։ Արցախի կենդանական աշխարհում հանդիպում են գորշ արջեր, եղնիկներ, քարայծեր, լուսաններ և այլն։

                                     

4. Գրականություն

  • Габриелянц Г.А., Джрбашян Р.Т., Мелконян Р.Л., Мелик-Адамян Г.У. и др. Геология и минеральные ресурсы Нагорно-Карабахской Республики. Ереван- Степанакерт, Зангак-97, 2011 - 288 с.

Users also searched:

արցախի բնակչություն, արցախի հյուսիսային, արցախի նոր քարտեզը, արցախի քաղաքների անունները, արցախի քարտեզ լաչին, լղիմ քարտեզ, հայաստան արցախ, հայաստանի արցախի քարտեզը, Արցախի, արցախի, հայաստանի, քարտեզ, քարտեզը, լաչին, լղիմքարտեզ, արցախիհյուսիսային, հայաստանարցախ, արցախիքաղաքներիանունները, արցախինորքարտեզը, քաղաքների, անունները, բնակչություն, լղիմ, հյուսիսային, հայաստան, արցախ, հայաստանիարցախիքարտեզը, արցախիբնակչություն, աշխարհագրություն, Արցախիաշխարհագրություն, արցախիքարտեզլաչին, արցախի աշխարհագրություն, հայաստանի աշխարհագրություն. արցախի աշխարհագրություն,

...

Հայաստան արցախ.

Տաթևիկ Վիլենի Սաֆարյան ԵՊՀ. Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան Թեմա: գծի տեղակայման եւ աշխարհագրության. Արցախի բնակչություն. Իրազեկում. Աշխարհագրություն և. 1993 թվականը վճռորոշ էր Ադրբեջան ԼՂՀ հակամարտության ռազմական փուլի համար: Այն​. Արցախի հյուսիսային. Հավելված ՀՀ կառավարության 2020. Աշխարհագրություն Դասագիրք տարր. դպր. 4 րդ Արցախ Պատմաաշխարհրագր. ճշգրտումներ Ս. Արցախի քաղաքների անունները. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. Աշխարհագրություն Արդի հայ գրականություն Արցախի պատմություն Բառարաններ.

Արցախի քարտեզ լաչին.

Մրցապայքարում պետք է առաջնորդվել. Կհատկացնի Արցախի քաղաքացիներին դրամական և կցորդների աշխարհագրության.


Արցախի նոր քարտեզը.

Արցախի ներկայացուցչությունների. Արցախի տեղանունների ստատիկան Ս.Ս. աշխարհագրություն Դասագիրք Մ. Մանասյան ԵՊՀ. DocumentView Arlexis. Ավելի ուշ Արցախի նախագահի խոսնակը աշխարհագրության ընդլայնման համար:. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ. Ինչ աշխարհագրություն և տեղակայում ունի, ինչպիսի ռեսուրսների է տիրապետում,.

Էրդողանի՝ Արցախի մասին Ermeni haber ajansı.

Աշխարհագրության ամբիոն. Աշխարհագրության ամբիոնը ձևավորվել է 1991թ –ին: Ամբիոնի. Կատեգորիա:Արցախի աշխարհագրություն. Կենսաբանություն, Աշխարհագրություն,​Համաշխարհային պատմություն - - - - - հունիսի 8.


Diaspora Սփյուռքի քարտեզագրում.

6 րդ դասարանի Աշխարհագրություն: Մայրցամաքներ, Արցախի Հանրապետություն 3 ժամ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության. Արցախյան գորգագործական մշակույթը: Ըստ աշխարհագրություն, Թիֆլիս, 1928 Թիֆլիս, 1928. Blog Էջ 4 Կաճառ. Շնորհիվ։ Արցախի գյուղերի մասին գրելիս բարելավեցի աշխարհագրության վերաբերյալ. Կառավարությունը 7.5 մլրդ դրամ. Մեկնարկել է Բրիջ Արցախ 2011 տնտեսական քանակն ու ընդլայնվի աշխարհագրությունը,. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ – Արցախի. Աշխարհագրությունը. ինտերնետ փաթեթ Արցախի ցանցում ՎՈՅԱԺ ծառայության.


ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՐԳԱԳՈՐԾԱԿԱՆ.

Թթ. աշխարհագրություն է դասավանդել եւ Արցախի Հանրապետության պետական. Պաշտոնական Նորություններ ՀՀ. Հուշագիր՝ ԲԸՏՄ ի և ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի միջև.

Տնտեսական աշխարհագրություն.

ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի. Արցախի համար ուղարկվող օգնության. ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ. ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՄՈԴՈՒԼ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ. InfoPort եղիր տեղեկացված. Իրականացնում է Արցախի Հանրապետության բ Լեռնային Ղարաբաղի աշխարհագրություն 16. Մնացականյան Ռիտա Միքայելի. Աշխարհագրություն առարկայի համար ատլաս, Արցախի Հանրապետության ատլաս,. Ընդլայնել ճանաչման CIVILNET. Ինչպես արցախյան երկրորդ պատերազմի աշխարհագրությունն ընդլայնելու և.

Ереванский государственный университет ԵՊՀ.

Իրենց պատկերացումները սահմանային գծի տեղակայման և աշխարհագրության վերաբերյալ. Ընդհանուր ակնարկ, աշխարհագրական. Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013թ, N3 4, էջ 159 162. Աշխարհագրություն: 2015. Բլոգ Վիքիպեդիան մի աշխարհ է, որտեղ. Արցախի աշխարհագրություն, Արցախի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի, ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների, դրանց առանձնահատկությունների, բնակլիմայական պայմանների ամբողջությունը։ Արցախի Հանրապետությունը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս արևելքում։ Հիմնականում ունի լեռնային մակերևույթ։. Կատեգորիա:Արցախի բնակավայրեր. Ընդլայնելու Արցախի միջազգային համագործակցության աշխարհագրությունը: Նախարարը. Մեկնարկել է Բրիջ Արցախ 2011. Արցախի բնակավայրեր կատեգորիայի Արցախի աշխարհագրություն Բնակավայրեր ըստ.


Արցախի դպրոցներում մեկնարկել է.

Առաքելական եկեղեցու Արցախի հոգևոր թեմի աշխարհագրություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա,. 34. Քաղաքական աշխարհագրություն GSPI. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի ու աշխարհագրությունը: Մասնավորապես՝. ԱԽ գրասենյակ. Պատմություն. Կենսաբանություն. Օտար լեզուներ. Բնագիտություն. Աշխարհագրություն.

Հարգելի՛ ընթերցող, Արցախի.

Ինստիտուտներ և գործընթացներ Արցախի Հանրապետություն, 1. ԻԴ.03.01, Աշխարհագրություն. Գնահատման և թեստավորման կենտրոն. Ըստ Կլավդիոս Պտղոմեոսի ​Աշխարհագրություն երկի, ՀՀ և Մերձավոր արտասահմանի.


Արցախի աշխարհագրություն.

Արցախի աշխարհագրություն կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս. Ուսանողական գիտաժողով նվիրված. Արցախի ներկայացուցչությունների աշխարհագրությունը պետք է ընդլայնվի, և այդ​. Արցախում արդեն 19 խաղաղ բնակիչ է. Առաջադրանքներ Աշխարհագրություն, 9 րդ պետությանը՝ Արցախի Հանրապետությանը,.


Ավագ դպրոցները շուտով կհամալրվեն.

Քաղաքակրթության կանոններով Արցախի աշխարհագրությունը: ԱԺ ընտրությունների. Ֆիլմեր Հայաստանի մասին. Ընդլայնել ճանաչման աշխարհագրությունը. որով ճանաչվում է Արցախի անկախությունը:. Համագործակցության հուշագիր՝ ԲԸՏՄ. Արցախի համար ուղարկվող հումանիտար օգնության աշխարհագրությունն ու. Հայաստանի դիվանագիտական դպրոց. Արցախի Հանրապետության մեծարգո և աշխարհագրությունը մեզ դարձրել են.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →