Back

Լեմվել Վալեսյան - հայաստանի աշխարհագրություն. Լեմվել Հակոբի Վալեսյան, Ազատան, Հայաստան - հոկտեմբերի 15, 2009, Երևան, Հայաստան, հայ հայտնի աշխարհագետ, աշխարհա ..                                               

ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Երևանի պետական համալսարանում 1933-1934 թվականներին կազմավորվեց երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը։ Դրանից հետո՝ 1935 թվականին աշխարհագրության և երկրաբանության բաժիններն առանձնացվեցին և ստեղծվեց երկու առանձին ֆակուլտետ` երկրաբանության և աշխարհագրության ։ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում կատարվեցին գիտահետազոտական աշխատանքներ` քարտեզագրության և գեոդեզիայի, ջրաբանության, բնօգտագործման և բնապահպանության, ջրային պրոբլեմների, երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի, հանքային դաշտերի առաջացման, նրանց որոնման ու հետախուզման մեթոդների մշակման, ջրաերկրաբանության, երկրաքիմիայի, սողանքային երևույթ ...

                                     

Լեմվել Վալեսյան

Լեմվել Հակոբի Վալեսյան, Ազատան, Հայաստան - հոկտեմբերի 15, 2009, Երևան, Հայաստան), հայ հայտնի աշխարհագետ, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԽՍՀՄ մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի ակադեմիկոս, ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի պատվավոր պրոֆեսոր։

                                     

1. Կենսագրություն

Լեմվել Վալեսյանը ծնվել է 1929 թվականին Շիրակի մարզի Ազատան գյուղում։ 1952 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, սովորել է ԽՍՀՄ ԳԱ աշխարհագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ Աշխատել է ՀՀ ԳԱ երկրաբանության և տնտեսագիտության ինստիտուտներում, 1979-1987 թվականներին եղել է Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր։ 1975 թվականից եղել է Հայկական աշխարհագրական ընկերության, 1996 թվականից՝ Միջազգային աշխարհագրական միության հայկական կոմիտեի նախագահ։

                                     

2. Աշխատություններ

Հեղինակ է 330 գիտական աշխատությունների, այդ թվում 32 մենագրությունների, աշխարհագրական ատլասների, դասագրքերի։ Վալեսյանի աշխատությունները վերաբերում են աշխարհագրության տեսության ու մեթոդաբանության, հասարակության տարածքային կազմակերպման, համալիր երկրագրության, երկրաբնապահպանության, քաղաքական աշխարհագրության, ատլասային և թեմատիկ քարտեզագրության խնդիրներին։

                                     

3. Անդամակցություն

 • Միջազգային էկոլոգների ակադեմիայի անդամ 1995։.
 • Հայկական հանրագիտարանի գիտաճյուղային հանձնաժողովի նախագահ։.
 • Ռուսաստանի Դաշնության կրթության ակադեմիայի անդամ 1999։.
                                     

4. Երկեր

 • Աշխարհագրություն։ Մենք և շրջակա բնությունը։ Հանրակրթական դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք, Պողոսյան Վ, Հովհաննիսյան Գուրեն, Եղիազարյան Սևիլլա, Վալեսյան Լեմվել Հակոբի, Երևան, "Լույս", 1998։.
 • Քաղաքական աշխարհագրություն։ Դասագիրք բուհերի աշխարհագրական և հասարակագիտական մասնագիտությունների համար / Ա. Վալեսյան, Լ. Վալեսյան, ԵՊՀ, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2005։.
 • Արտասահմանյան երկրների տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն։ Դասագիրք մանկավարժական ինստիտուտների աշխարհագր. մասնագիտ. ուսանողների համար. / Յու.Հ. Մուրադյան, գիտական խմբագիր Լ.Հ. Վալեսյան, Երևան, "Զանգակ-97", 1998։.
 • Աշխարհագրություն 9։ Բնօգտագործում և բնապահպանություն։ Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք, Գասպարյան Աննա, Մկրտչյան Ռիանոս Սեդրակի, Վալեսյան Լեմվել Հակոբի, Երևան, "Լույս", 2003։.
 • Հայաստանի աշխարհագրություն։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար / Լ.Հ. Վալեսյան, Խ.Ե. Նազարյան, խմբ.՝ Ս. Ա. Մելքումյան, Ս. Հ. Ռաշիդյան, Ա. Թ. Ավետիսյան, Երևան, "Լույս", 1993։.
 • Природа, город, человек: Материалы совещания, 13-14 июня 1975 года, Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի. -- Союз архитекторов Армении, Общество "Знание"АрмССР, Армянское географическое общество, Госстрой АрмССР, Комитет по охране природной среды РСНТО, Ереван, Б. и, 1975.
 • Աշխարհագրություն։ Առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան, Վալեսյան Լեմվել Հակոբի, ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, "Զանգակ-97", 1998։.
 • Բնօգտագործման և բնապահպանության հիմունքներ։ IX դասարան, փորձարկվող դասագիրք / Ա. Գասպարյան, Ռ. Մկրտչյան, Լ. Վալեսյան, խմբագիր՝ Լ. Վալեսյան, Երևան, "Լույս", 1996։.
 • Աշխարհագրություն- 9։ Բնօգտագործում և բնապահպանություն։ Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք / Ա. Գասպարյան, Ռ. Մկրտչյան, Լ. Վալեսյան, խմբագիր՝ Լ. Վալեսյան, Ա. Ավետիսյան, Երևան, "Լույս", 2005։.
 • Աշխարհագրություն-78 = География-78, Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի, Հայկական աշխարհագրական ընկերություն, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Երևան, ԳԱ հրատարակչություն, 1978։.
 • Թեղուտի հանքավայրի հիմնախնդիրները։ ՀԿ-երի և անկախ փորձագետների կարծիքը / Խմբ. կոլ.՝ Կ. Դանիելյան Լ. Վալեսյան և ուրիշներ, Երևան, "Լուսակն", 2008։.
 • Բնություն։ Մենք և շրջակա բնությունը։ Հանրակրթական դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք / Վ. Պողոսյան, Գ. Հովհաննիսյան, Ս. Եղիազարյան, խմբ.՝ Լ. Վալեսյան, Երևան, "Լույս", 2005։.
 • Աշխարհագրություն 9։ Բնօգտագործում և բնապահպանություն։ Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք / Ա. Գասպարյան, Ռ. Մկրտչյան, Լ. Վալեսյան, խմբ.՝ Լ. Վալեսյան., Ա. Ավետիսյան, Երևան, "Լույս", 2006։.
 • Աշխարհագրություն։ Ուսուցչի ձեռնարկ 5-6 / Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Մ. Իսկանդարյան, խմբ.՝ Լ. Վալեսյան, Երևան, "Լույս", 2000։.
 • Բնություն- 4։ Մենք և շրջակա բնությունը։ Հանրակրթական դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք / Վ. Պողոսյան, Գ. Հովհաննիսյան, Ս. Եղիազարյան, խմբ.՝ Լ. Վալեսյան, Ա. Ավետիսյան, Երևան, "Լույս", 2000։.
 • ՀՀ տարաբնակեցման համակարգը / Մ. Գ. Մանասյան, գիտ. խմբ.՝ Լ. Հ. Վալեսյան, ԵՊՀ, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2005։.
 • Աշխարհագրություն-5։ Երկրագունդը և նրա աշխարհագրական թաղանթը / Հ. Գաբրիելյան, Վ. Պողոսյան, խմբ.՝ Լ. Վալեսյան, Ա. Ավետիսյան, Երևան, "Լույս", 2000։.
 • Աշխարհագրություն 5։ Երկրագունդը և նրա աշխարհագրական թաղանթը, Գաբրիելյան Հրաչյա Կարապետի, Պողոսյան Վարազդատ, Վալեսյան Լեմվել Հակոբի., Երևան, "Լույս", 2005։.
 • Ընդհանուր ֆիզիկական աշխարհագրություն։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի համար / Հ. Կ. Գաբրիելյան, Վ. Խ. Պողոսյան, խմբագիր՝ Լ. Հ. Վալեսյան, Ա. Թ. Ավետիսյան, Երևան, "Լույս", 1993։.
 • Աշխարհագրություն-9։ Բնօգտագործում և բնապահպանություն։ Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք / Լ. Վալեսյան, Ա. Գասպարյան, Ռ. Մկրտչյան, խմբագիր՝ Լ. Վալեսյա, Երևան, "Լույս", 2004։.
 • Աշխարհագրություն։ 9 դասարան։ Հայաստան, Վալեսյան Լեմվել Հակոբի, Մանասյան Մաքսիմ Գառնիկի, Հովսեփյան Ա., Երևան, "Տիգրան Մեծ", 2009։.
 • Աշխարհը և Հայաստանը։ Աշխարհագրական ատլաս / Գիտ. խմբ.՝ Լ. Վալեսյան, խմբ.՝ Ա. Հովսեփյան, Հայաստանի քարտեզների հեղ.՝ Ա. Գասպարյան, Ռ. Մկրտչյան, Խ. Նազարյան, Ա. Վալեսյան, Լ. Վալեսյան, թարգմ.՝ Հ. Գրգեարյան, Երևան, "Մակմիլան-Արմենիա", 2007։.
 • Աշխարհագրական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներ։ Դասագիրք բուհերի աշխարհագրության մասնագիտության համար, Վալեսյան Լեմվել Հակոբի, Նազարյան Խաչիկ Ենոքի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2004։.
 • Աշխարհագրություն-6։ Մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրություն / Մ. Իսկանդարյան, Դ. Պողոսյան, Մ. Թորոսյան, խմբ.՝ Լ. Վալեսյան, Ա. Ավետիսյան, Երևան, "Լույս", 2000։.
 • Աշխարհագրություն-99։ Բուհական ընդունելության քննության հարցարան / Խմբ.՝ Լ. Վալեսյան, ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, "Զանգակ-97", 1999։.
 • Աշխարհագրություն 6։ Մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրություն / Մ. Իսկանդարյան, Դ. Պողոսյան, Մ. Թորոսյան, խմբ.՝ Լ. Վալեսյան, Երևան, "Լույս", 2005։.
 • Շիրակի մարզի գյուղատնտեսության աշխարհագրություն / Լ. Մ. Մարտիրոսյան, Դ. Ա. Պողոսյան, Ա. Գ. Նահապետյան, Լ. Հ. Վալեսյան, Գյումրու ՊՄԻ աշխարհագրության ամբիոն, Երևան, "Գիտություն", 2000։.
 • Աշխարհը և Հայաստանը։ Աշխարհագրական ատլաս։ Վալեսյան Լեմվել Հակոբի, Հովսեփյան Ա, Գասպարյան Ա, Մկրտչյան, Ռիանոս Սեդրակի, Նազարյան Խաչիկ Ենոքի, Վալեսյան Արմեն Լեմվելի, Գրգեարյան Հակոբ Ղազարոսի, Երևա, "Մակմիլան Արմենիա", 2003։.
 • Հայկական ՍՍՀ տնտեսական աշխարհագրության ակնարկ։ Դուլյան Սուրեն Մկրտչի, Վալեսյան Լեմվել Հակոբի, Միքայելյան Ս. Ա, Գրիգորյան Ռ. Ղ, Բաղդասարյան Մ. Մ., Երևան, "Հայաստան", 1967։.

Users also searched:

Վալեսյան, Լեմվել, ԼեմվելՎալեսյան, լեմվել վալեսյան, հայաստանի աշխարհագրություն. լեմվել վալեսյան,

...

Brusov University Library catalog.

ԼԵՄՎԵԼ ՎԱԼԵՍՅԱՆ. Աշխարհագրագետ. 30 ապրիլ, 1929 15 հոկտեմբեր, 2009. Ծնվել է Հայաստանի. ASUE catalog. 255, 254, Արմեն Վալեսյան, Լեմվել Վալեսյան, Քաղաքական աշխարհագրության, 7847, Երևան ԵՊՀ. ԿԱՅՈՒՆ ՅԱՐԿՍծԱԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ. 1988. 10. Վալեսյան Ա.Լ., Վալեսյան Լ.Հ., Քաղաքական աշխարհագրություն, Ե., 2005. 11. Алаев Э.Б. Մեր հաղթանակներըե նախագիծ Ազգային. Երևան 2008. Խմբագրական կոլեգիա. Կարինե Դանիելյան գլխավոր խմբագիր, Լեմվել Վալեսյան,. Լեմվել Վալեսյան ԲՈԿ. By Ասլանյան, Ա.Ա Դուլյան, Ս.Մ Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի, 1929 2009 Բաղդասարյան, Անդրանիկ.

УДК 551.

Միջոցառմանը ներկա էին Լեմվել Վալեսյանի հարազատները, ընկերները, Հայկական. Վալեսյան Լեմվել Հակոբի Hayazg. ՎԱԼԵՍՅԱՆ ԼԵՄՎԵԼ ՀԱԿՈԲԻ ծն. 30.04.1929 թ., Շիրակի մարզ, գյուղ Ազատան 15.10.2009 թ.,. Կատեգորիա:Հոկտեմբերի 15 մահեր. Երեւան, 2007 Արմեն Վալեսյան, Լեմվել Վալեսյան, Քաղաքական աշխարհագրություն. Matrix. Բոլորը A B C D E F G H I J 1 № Հեղինակ. Վալեսյան, Լ. Վալեսյան Ն. Հովհաննիսյան Խմբ​. ԵՊՀ. By: Վալեսյան Արմեն Վալեսյան Լեմվել. Հայկական լեռնաշխարհի հզոր Newinfo. By Վալեսյան Լեմվել ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ.


Վալեսյան Լեմվել Հակոբի Ռեկտորներ.

Վալեսյան Լեմվել. Նկար. Էլ.փոստ. 1728 U0@ Հրապարակումների ցանկ. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Լեմվել Վալեսյան, Հայերն արդի աշխարհում. ժողովրդագրական ընդհանուր պատկերըե, 23. Լեմվել Վալեսյան AV Production. Լիտվական ՍՍՀ by Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի, Publication: Երևան Հայաստան, 1972. 48 էջ 19 սմ. Date: 1972​. Թարգմանություն Eichel – Բառարան. Վալեսյան, Լեմվել 1979 Հայկական ՍՍՀ արտադրողական ուժերի տարածական. Հայ բնակչության և մշակույթի ատլաս. Վալեսյան Լեմվել. Նկար. Էլ.փոստ. 418 U0@ Հրապարակումների ցանկ.

ՆՈՐԱՎԱՆՔՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ ԼԵՄՎԵԼ.

Հայերեն: Վալեսյան Լեմվել Հակոբի. Ծննդյան տարեթիվը: 30.04.1929. Ծննդավայրը: Ազատան. Mobile ռեֆերատ, կուրսային. Լեմվել Հակոբի Վալեսյան, հայ հայտնի աշխարհագետ, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԽՍՀՄ մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի ակադեմիկոս, ԵՊՀ սոցիալ տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Մարդկային հասարակության կայուն զարգացման ասոցացիա Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի, 1929. Sheet1 A B C D E F G H 7 Հ Ազգանուն Անուն. By Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի. - Союз архитекторов Армении Общество Знание АрмССР Армянское географическое общество​.


Բացվեց ականավոր գիտնականի.

Վ. Լեմվել Վալեսյան Վարդուհի Վարդանյան Անդրեաս Վեզալիուս. Օ. Միխալ Կլեոֆաս Օգինսկի. Մեծանուն Հայեր. By Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի, 1929 2009. Material type: Book Format: print Publisher: Երևան Հայաստան, 1972Other title:.

Քաղաքական աշխարհագրություն ԵՊՀ.

Վալեսյան Լեմվել, Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Երևան. Ցանցային հետազոտական ինստիտուտ. 30.11.2007 ՆՈՐԱՎԱՆՔՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ ԼԵՄՎԵԼ ՎԱԼԵՍՅԱՆ. ՀԱՅԵՐՆ ԱՐԴԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ. ՀԱՐՑԱՇԱՐ. By Պողոսյան, Դորիկ Ասքանազի, 1930 Նահապետյան, Ա.Գ Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի, 1929 2009. Koha online catalog. 30.11.2007. ՆՈՐԱՎԱՆՔՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ ԼԵՄՎԵԼ ՎԱԼԵՍՅԱՆ. ՀԱՅԵՐՆ ԱՐԴԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ.


By Մանասյան, Մաքսիմ Գառնիկի Մարգարյան, Ռուդիկ Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի, 1929 2009.

By Ասլանյան, Ա.Ա Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի, 1929​ 2009 Բաղդասարյան, Անդրանիկ Բախշիի, 1918 1991. Քաղաքական աշխարհագրություն. Ա. Վալեսյան, Լ. Վալեսյան. Դիտել ԱՌՑԱՆՑ ՊԱՏՎԵՐ ՀԱՐՑ. 87, 80, Միքաելյան, Լեմվել, Մուշեղի, 10 11 1995, 1 Փ. 42, 32 167, 160, Վալեսյան, Աստղիկ, Հովհաննեսի, 11 09. Վալեսյան Լեմվել աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ սոցիալ տնտ. Լեմվել Վալեսյան Лемвел Валесян.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →