Back

Ստրաբոն - հայաստանի աշխարհագրություն. Ստրաբոն, հույն պատմիչ և աշխարհագրագետ։ Հեղինակել է Պատմություն և Աշխարհագրություն երկասիրությունները։ Ստրաբոնը ծնվել է ..                                               

Արմենների ծագումը ըստ Ստրաբոնի

Արմենների ծագումը ըստ Ստրաբոնի ծագումնաբանությունը Արմենների ժանամանակ։ Հունական պատմական ավանդությունը մեզ հասցրել է հայերի ծագման նաև մի երկրորդ ձև, որ պահպանվել է վերոհիշյալ հեղինակներից ավելի, ուշ ապրած Ստրաբոնի մոտ, սակայն իր էությամբ ավելի հին է, քան փռյուգական ձևը։ Դա կարելի է կոչել "Թեսսալական ձև" ։

                                               

Կղմինդր

Կղմինդր, հատային տանիքանյութ, պատրաստում են թրծած կավից կամ ցեմենտի ու ավազի թանձր շաղախից, գործածվում է որպես կտուրի ծածկանյութ։ Կղմինդրը երկարակյաց է և հրակայուն։ Թերություններն են՝ մեծ խտությունը, փխրունությունը, տանիքին մեծ թեքություն տալու անհրաժեշտությունը։Օգտագործվում է հնագույն ժամանակներից։

                                               

Լաբիրինթոս

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Լաբիրինթոս այլ կիրառումներ Լաբիրինթոս, բազմաթիվ, խճճված միջանցքներով բարդ կառույց։ Հույն և հռոմեացի հեղինակները հիշատակում են մի քանի լաբիրինթոսներ։ Կրետե կղզու լաբիրինթոսը, ըստ ավանդազրույցի, Մինոս թագավորի հրամանով Մինոտավրոս հրեշի համար կառուցել է Դեդալոսը։ Եգիպտոսի լաբիրինթոսը, որն ուներ շուրջ 2 հազար սենյակ, հավանորեն կառուցվել է Ամենեմհետ III փարավոնի ժամանակ ։ Սամոս կղզու լաբիրինթոսը կառուցել է Պոլիկրատոս միապետը։ Իտալիկյան լաբիրինթոսը ենթադրում են, որ եղել է Ետրուրիայի Պորսենոս թագավորի դամբարանը։ Լաբիրինթոս է կոչվում նաև գունավոր քարերից ձևավոր շ ...

                                               

Շամիրամ

Շամիրամ, Ասորեստանի թագուհի, Շամշիադադ V–ի կինը, ամուսնու մահից հետո մանկահասակ որդու՝ Ադադնիրարի III թագավորի խնամակալուհին էր ։ Շամիրամի մասին առասպելներ ու ավանդություններ են հանդիպում նաև հին աշխարհի այլ ժողովուրդների մոտ։

                                               

Արկաթիակերտ

Արկաթիակերտ կամ Կարկաթիակերտ, Ծոփքի թագավորություն մայրաքաղաքը։ Աշխարհագրական դիրքը վերջնականապես չի ճշտված։ Ոմանք այն նույնացնում են հետագայի Անգղ բերդի հետ, ոմանք Զինթա ամրոցի, ոմանք՝ Խարբերդի, ոմանք՝ Ամիդ–Դիարբեքիրի, իսկ ոմանք էլ Տիգրանակերտ–Մարտիրոսապոլսի հետ։ Դրանցից ամենահավանականն այն վարկածն է, ըստ որի Կարկաթիոկերտը գտնվում էր Անգեղտուն գավառի Անգղ բերդի տեղում կամ նրա շրջակայքում։ Իսկ վերջինիս ավերակներն ընկած են Արևմտյան Տիգրիս գետի վերին հոսանքից ոչ հեռու, Ծովք լճից մոտ 4 կմ հեռավորությամբ, ստորին Արածանիի ձախ կողմում։

                                               

Աբանտ (Պոսեյդոնի որդին)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Աբանտ այլ կիրառումներ Աբանտ, հին հունական դիցաբանության կերպար։ Աբանտների անվանահայրը։ Պոսեյդոնի և Արետուսի որդին։ Կանիֆի հայրը, Կանֆայի պապը։ Խալկոդոնտի հայրը։ Պատահականորեն սպանվում է իր թոռ Էլեֆենորի կողմից։ Նրա կինն է հանդիսացել Մելանիպան։ Աբանտը իր զորքերով մասնակցել է Տրոյական պատերազմին։ Նրա թոռ Էլեֆենորը, ցանկանալով օգնել Աբանտին ծառայի դեմ պայքարում, որին նա վատ էր վերաբերվում, սայթաքում է և պատահականորեն սպանում նրան, որից հետո Էլեֆենորը ստիպված է լինում գաղթել Էվբեայից։

                                               

Շակաշեն

Գտնվել է Ուտի Առանձնակ գավառի արևմտյան կողմում։ Ղևոնդ Ալիշանը նույնացնում է հետագայի Գանձակի գավառին։ Ս. Տ. Երեմյանը տեղադրում է Զակամի և Կուրակի Միջագետքում՝ Կուր գետի աջափնյա հովտում։ Անտիկ հեղինակների երկերում հիշատակվում է Սակասենե անունով։ Ըստ Ստրաբոնի` գավառանունն առաջացել է մ.թ.ա. VIIդ. այնտեղ հաստատված սակերի շակք ցեղանունից։ Արշակաշեն անվանաձևը պահպանվել է Մովսես Կաղանկատվացու երկում, ինչպես նշել է Հ. Հյուբշմանը, առաջացել է հետագայում` ժողովրդական ստուգաբանությունից։ Աղբյուրներում Շակաշենի բնակավայրերից հիշատակվում է Վարտա ավանը։ V դ. 1-ին կեսին Սասանյան Իրանը Շակաշենը ևս անջատեց ...

                                               

Երվանդունիներ

Երվանդունիներ ՝ թագավորական հարստություն Հայաստանում մ.թ.ա. 570–մ.թ. 72 թվականներին։ Կոչվում է հիմնադրի՝ Երվանդ Սակավակյացի անունով։ Որպես թագավորներ և սատրապներ Հայաստանում իշխել են մ.թ.ա. 570-201 թվականներին։ Պատմահայր Մովսես Խորենացին տեղեկացնում է, որ մ.թ.ա. 7-րդ դարի առաջին կեսին Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմուտքում վերականգնվել էր Հայկազունների տոհմի իշխանությունը՝ Սկայորդու գլխավորությամբ։ Երվանդ Ա-ն հայոց թագավոր Պարույրի ազգականներից էր։ Հայոց նահապետ, Սկայորդու որդի Պարույրը միավորեց Վանա լճից մինչև Եփրատ ընկած ողջ տարածքը և դաշինք կնքեց Մարաստանի ու Բաբելոնի հետ՝ ընդդեմ Ասորես ...

                                               

Ավտոլիկոս (Դեիմախոսի որդին)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Ավտոլիկոս այլ կիրառումներ Ավտոլիկոս, հին հունական դիցաբանության կերպար։ Դեիմաքոսի որդին։ Հերակլեսի ուղեկիցը, որը իր երեք եղբայրների հետ ուղևորվել է ամազոնուհիների գոտու հետևից։ Նա և իր երեք եղբայրները մնում են Մերձսևծովյան ավազանում և այնուհետև միանում են արգոնավորդներին։ Ավտոլիկը գրավել է տեղանք, որտեղ հետագայում հիմնադրվում է Սինոպը։ Սինոպում նրան պաշտում էին ինչպես աստծու, այնտեղ կանգնած էր նրա արձանը։ Երազում հայտնվում է Լուկուլոսին՝ երբ վերջինս պաշարել էր Սինոպը։

                                               

Դարանաղի

Դարանաղի, Աղյաց գավառ, Դարալիստե, Դարանա, Դարանալիս, Դարանաղ, Դարանաղե, Դարանաղիկ, Դարանաղիք, Դարանաղյաց աշխարհ, Դարանաղյաց գավառ, Դարանաղյաց երկիր, Դարանաղյաք, Դարանիսա, Դարյաց գավառ Մեծ Հայքի Բարձր Հայք աշխարհում։ Համապատասխանում է ուշ ժամանակների Կամախին ։ Հայտնի էր իր արգավանդ հողերով և հանքային ջրերով։

                                               

Ալետես (Հիպոտոսի որդին)

Ալետես: Հիպոտոսի որդին՝ Հերակլեսի հետնորդը։ Կորնթոսի թագավոր։ Ըստ Պաֆսանիայի Սիսիֆ Դորիդի և Հիանֆիդի հետնորդները կայսերական իշխանությունը Ալետեսին։ Հերակլեսիայի տարածքների բաժանման ժամանակ դիմում են Ալետեսին, առաջարկով, որ նրան փոխանցեն այդ սեփականությունը։ Նա կառավարել է 38 տարի և հաստատել է արքայատոհմ։ Քաղաքի տարբեր թաղամասներում ապրողների բաժանել է 8 ֆիլի։ Ըստ Էֆորի Կորնթոսի հիմնադիր։ Ըստ Դուրիդի վտարվել է Կորնթոսից, ստանալով մի կտոր հող և օգտվել է դրանից, որպեսզի վերադառնա։ Կորնթոսը անվանել են "որդիք Ալետեսի" ։ Նրա հետնորդ Ֆալիյը հիմնադրել է Էպիդամնը։

                                               

Բիճանհանի

Բիճանհանի, Առոպիժան, Առոս, Առոսբիճան, Առոսպիժան, Առոսպիճան, Բառոս, Բիժանհանի Բիջանհանի, Բիռոսճանի, Հանի, Պիժան, Պիժանհանճանի, Պիճանհանի, Պիճանհանհանի, գավառ Մեծ Հայքի Փայտակարան աշխարհում։

Ստրաբոն
                                     

Ստրաբոն

Ստրաբոն, հույն պատմիչ և աշխարհագրագետ։ Հեղինակել է "Պատմություն" և "Աշխարհագրություն" երկասիրությունները։

Ստրաբոնը ծնվել է բարձրաշխարհիկ ընտանիքում։ Սովորել է Նյուսայի և Հռոմի ճարտասանական դպրոցներում։ Ստացել է փիլիսոփայական կրթություն։ Ստրաբոնը ճանապարհորդել է Հունաստանում, Փոքր Ասիայում, Հայաստանում, Իտալիայում և Եգիպտոսում։ Գրել է "Պատմական հիշատակարաններ" խորագրով աշխատությունը՝ բաղկացած 43 գրքից։ Մ. թ. ա. 145–127 թվականների իրադարձությունների մասին պատմող այդ երկից պատառիկներ են հասել մեզ։ Մ. թ. ա. 7 թվականից սկսել է գրել իր հռչակավոր "Աշխարհագրությունը", որը շարունակությունն է "Պատմական հիշատակարանների" ։ "Աշխարհագրություն" երկում Ստրաբոնը շարադրել է և՜ իր տեսածն ու ուսումնասիրածը, և՜ օգտվել է անտիկ շատ հեղինակների գործերից։ "Աշխարհագրություն" երկը բաղկացած է 17 գրքից։ Նա շարադրել է Եվրոպայի, Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների ֆիզիկական ու պատմական աշխարհագրությունը, հարուստ տեղեկություններ հաղորդել այդ երկրների քաղաքական պատմության և հասարակական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հեղինակի մտահղացմամբ՝ "Աշխարհագրությունը" պետք է գործնական ձեռնարկ լիներ Հռոմի պետական գործիչների համար։ Ստրաբոնի "Աշխարհագրությունը" անգնահատելի սկզբնաղբյուր է նաև Հայաստանի բնության, պատմության, աշխարհագրության, տնտեսության, մշակույթի մասին, նրա հաղորդած որոշ տեղեկություններ եզակի են, առանց որոնց հնարավոր չէ բավարար չափով կողմնորոշվել մ. թ. ա. 2-1-ին դարերի Հայոց պատմության բազմաթիվ հարցեր ուսումնասիրելիս։ Ստրաբոնը քննադատաբար է օգտագործել սկզբնաղբյուրները՝ դրանք ճշտելով ու լրացնելով։ Նրա "Աշխարհագրություն" երկը ժամանակի յուրատեսակ պատմաաշխարհագրական հանրագիտարան է։

                                     
 • Արմենների ծագումը ըստ Ստրաբոնի Ստրաբոնի ծագումնաբանությունը Արմենների ժանամանակ Հունական պատմական ավանդությունը մեզ հասցրել է հայերի ծագման նաև մի երկրորդ
 • փխրունությունը, տանիքին մեծ թեքություն տալու անհրաժեշտությունը Օգտագործվում է հնագույն ժամանակներից Ստրաբոն Աշխարհագրություն, XI, 3, 1 XIII, 1, 27 XVI, 1, 5.
 • վերջին թագավորը Մեծ Հայքում Մորական կողմից Արշակունի Երվանդ Դ Վերջինը Ստրաբոնի հիշատակած վերջին Օրոնտես թագավորն է Ըստ նրա Երվանդը հայտնի յոթ պարսիկներից
 • բարդ կառույց Հույն և հռոմեացի հեղինակները Հերոդոտոս, Դիոդորոս, Պլինիոս, Ստրաբոն և ուրիշներ հիշատակում են մի քանի լաբիրինթոսներ Կրետե կղզու լաբիրինթոսը
 • Ռազմական գործերում ճարպիկ և համարձակ կանայք Էլիանես Սուր պատմություններ VII Ստրաբոն Աշխարհագրություն XVI 1, 2 էջ 737 Պրոպերցիոս Էլոգիաներ III 11, 21 - 26
 • ու Հերոդոտոսի մ. թ. ա. 5 - րդ դար աշխատություններում Աշխարհագրագետ Ստրաբոնի վկայությամբ հղումով Էրաթոսֆենին հելլենիզմի ժամանակաշրջանի այս մեծ գիտնականի
 • խաղողով առատ հավանաբար Հերոդոտոսի և պտղաբեր հարթավայրերի պատճառով Ըստ Ստրաբոնի պերեբացիները հուն Περραιβοί Հիստիեոտիդը գրավել են Եվբեայում, որը գտնվել
 • հայկական հնագույն ծագման ձիերի ցեղատեսակ Ինչպես գրում է անտիկ պատմաբան Ստրաբոնը Աշխարհագրություն XIV, 9 նեսայան ձին բուծվում էր Հայաստանում Հայաստանում
 • թագավորությունն անկախ հռչակած Զարեհ Երվանդականից Ըստ հռոմեացի պատմիչ Ստրաբոնի Զարեհյանների տոհմի վերջին ներկայացուցիչը Արտանեսը ժառանգել էր հարավ - արևմտյան
 • շրջանի այլ կենսագիրների ու պատմաբանների մոտ, ինչպես օրինակ Պլուտարքոսի, Ստրաբոնի Պուբլիուս Օվիդիուս Նասոի, ինչպես նաև այլ հեղինակների մոտ Շատերը Մետրոդորոսին
 • հեռավորությամբ, ստորին Արածանիի ձախ կողմում Հին Հայաստանի այս քաղաքը Ստրաբոնի մոտ կոչված է Կարթասիոկերտ, այլ հեղինակներ հիշատակում են նաև Արկաթիոկերտ
 • ռազմա - ծովային կայան, ինչը լուրջ դեր է խաղացել Եգիպտոսի դեմ պատերազմելու ժամանակ Ստրաբոնը քաղաքը ներկայացնում է որպես պարսից զորքերի հավաքատեղի եգիպտացիների դեմ
 • հովտում Անտիկ հեղինակների երկերում հիշատակվում է Սակասենե անունով Ըստ Ստրաբոնի գավառանունն առաջացել է մ.թ.ա. VIIդ. այնտեղ հաստատված սակերի շակք ցեղանունից
                                     
 • առասպելներ Մոսկվա, 1991 - 1992 թվականներ Երկու հատորով Հատոր 1, էջ 21 Ստրաբոն Աշխարհագրություն հաիոր1, 3 էջ 445 Գիգին Առասպելներ 157 Ռոդոսյան Ապոլոնի
 • լեզվախմբի հին իտալիկյան ցեղեր Ըստ անտիկ հեղինակների Հերոդոտոս, Պլինիոս Ավագ, Ստրաբոն և ուրիշներ Ումբրերը բուն իտալիկների հնագույն ցեղեր են, որոնք բնակվել
 • Անտիպատրոսը մ.թ.ա. 112 թվականին իր իշխանությունը հանձնեց Միհրդատ Եվպատորին Ստրաբոնը Հայոց մասին էջ 75, 100 Iranisches Namenbuch հայերեն Իրանական անձնանունների
 • երբեմն ընդգծվել և գերագնահատվել է Ստրաբոնը Երվանդ Դ Վերջինին համարում է Դարեհ I ի զինակից Հիդարնեսի սերունդ Ստրաբոնի այդ վկայության հիման վրա ուսումնասիրողները
 • Ֆլակ Արգոնավտիկա, հատոր III, էջ 113 Գիգին Առասպելներ, հատոր 14 էջ 35 Ստրաբոն Աշխարհագրություն, հատոր XII էջ 3, հատոր 11 էջ 546 Պլուտարքոս Լուկուլոս
 • բարեկամության Հին Հունական աշխարհագետներին հայտնի է եղել հունացված Kyros ձևով Ըստ Ստրաբոնի անվանվել է ի պատիվ պարսից արքա Կյուրոս II Մեծի, որոշները կապել են Զևսի
 • կապում են աղի հետ Տարածվում էր Արևմտյան Եփրատի հովտում Հնում մտնում էր Ստրաբոնի հիշատակած Ակիլեսենեի հետագայում Եկեղեցյաց գավառ կազմի մեջ Իր տարածքով
 • բանուկ ճանապարհներով կապված էր Եվդոկիայի, Սեբաստիայի ու Խարբերդի հետ Ստրաբոնը գրում է, որ իր հայրենի քաղաք Ամասիան ամուր քաղաք էր, շրջափակված ամրակուռ
 • Ասիական սատրապություններում Հնագույն հեղինակների տվյալներով Հերոդոտոս, Ստրաբոն Դիոդորոս Սիցիլիացի, Պլուտարքոս, Պոմպեոս Տրոգոս, Դեմոսթենես Երվան I - ը
 • աստվածուհին ծաղիկներով Պոլիբիոս, Ընդհանուր պատմության գիրք XXXI, գլուխ II, 16 Ստրաբոն Աշխարհագրություն գիրք XII, գլուխ II, 1 Մեդիա ֆայլեր
 • նկարագրություն 4, 3 Դիոդոր Սիցիլացի. Историческая библиотека VII, фр.9 Ստրաբոն Աշխարհագրություն VIII 8, 5 стр.389 Վելլեյ Պետարկուլ. Հռոմեական պատմություն
 • հիշատակում է դամբարանին արված գրության մասին. Պլուտարքոսի պատմածը նման է Ստրաբոնի և Արիանոսի պատմություններին, ովքեր հիմնվում են Արիստոբուլ Կասանդրացու նկարագրություններին
 • հնում Ատրպատականում ապրած ժողովրդի անունից այն Aniana ձևով նույնացնելով Ստրաբոնի Aivix - ի հետ Այդ անունը պահպանված են գտնում Անի անվան մեջ վերոհիշյալ ժողովրդի
                                     
 • Դիոգենես Սինոպացի Դոնատո Բրամանտեն Էվկլիդեսի կամ Արքիմեդեսի կերպարում Ստրաբոն կամ Զրադաշտ, Կլավդիոս Պտղոմեոս, Ռաֆայելը Ապելլեսի կերպարում և Պիետրո Պերուջիո
 • Հռոմեացիների գալուց առաջ քաղաքը ֆրանսիացիների առևտրական կենտրոնն էր Հույն պատմիչ Ստրաբոնը իր աշխատություններում քաղաքը անվանել է Նեմեսս Կլերմոն անվանումը լատիներեն
 • տիրույթը Լեռնային երկիր էր, փոքրաթիվ քաղաքներով Անվանումը Μυσία, ըստ Ստրաբոնի առաջացել է լիդիերեն հաճարենի μυσός Բուկովինա բառից, որոնք առատորեն
 • Ֆաթիհը, ինչպես նաև քաղաքի պատմական թաղամասերը և Սարայբուրնու թերակղզին Ստրաբոնը ծովածոցը անվանել է Բյուզանդիայի եղջյուր նկատի ունենալով ծոցի ձևը Ծովածոցը

Users also searched:

հերոդոտոս, պլուտարքոս, Ստրաբոն, ստրաբոն, հայաստանի աշխարհագրություն. ստրաբոն,

...

ՀՈՒՅՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳԻՐ ՍՏՐԱԲՈՆԻ.

Հերոդոտոս, Գալեն Կլավդիոս, Ստրաբոն, Պլինիոս Ավագ, Հովսեփոս Փլավիոս, ովքեր. Շարմազանով. Չի կարելի. Ինտերնետները քչփորելով մի բան գտա. Ստրաբոն ձյա 2 րդ պարբերություն 11.14.16. Թարգմանություն Ստրաբոն – Բառարան. Ապպիանոս Ալեքսանդրացի, Պլուտարքոս, Ստրաբոն եւ այսպես շարունակ, կարդալ.

Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության E.

Strabon. Օգտագործումը an. կայքում Strabon. Օգտագործումը be a.org կայքում. Страбон. Untitled. Ստրաբոն, հույն պատմիչ և աշխարհագրագետ։ Հեղինակել է Պատմություն և Աշխարհագրություն երկասիրությունները։ Ստրաբոնը ծնվել է բարձրաշխարհիկ ընտանիքում։ Սովորել է Նյուսայի և Հռոմի ճարտասանական դպրոցներում։ Ստացել է փիլիսոփայական կրթություն։. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Ստրաբոն. Թեմա՝ Գրական, երաժշտական, թատերական, կինո և այլ հաղորդակցման միջոցներ.


Ստրաբոն – Azat TV.

Օտար աղբյուրները հայերի մասին մատենաշար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1940թ., 124 էջ. Ստրաբոն Հայկական Հանրագիտարան. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ. 1. Ստրաբոն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1940: 2. Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ ի. Եր. Պ Ա Տ Մ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 12 րդ դասարան I. ԵՒ Կոմմագենից. Ստրաբոն, Քաղեց և թարգմանեց Հ. Աճառյանը, Երևան, 1940, էջ 53:.

…ԵՎ ԵՐԲՈՐ ՑՆԾԱ ՀՆՉՅՈՒՆԸ՝ ԾՆԾՂԱ.

Ստրաբոն, Երևան, 1940 7. Քսենոֆոն, Անաբասիս, Երևան, 1970 8. Քսենոֆոն, Կյորոպեդիա, Երևան, 2000. Արցախ, Հայաստան, Հայոց. 2 Ստրաբոն. 6 Տակիտոս. 3 Պոլիբիոս. 7 Արիանոս. 4 Հերոդոտոս. 10. Կատարել համապատասխանեցում.


Էդվարդ Նալբանդյանի հոդվածը՝ Politique.

Ստրաբոն Արցախը կը համարէ Հայաստանի այն ​շրջանը, որ համբաւաւոր է իր. Ռեֆերատներ Քաղաքական. 27 նոյեմբերի, 2013 թ. ​. Ստրաբոն մ.թ.ա. 64 63 23 24 մ.թ.


Ստրաբոն հայերեն սահմանում Glosbe.

Հեղինակների աշխատությունները Ստրաբոն, Պլինիոս Ավագ, Կլավդիոս Պտղոմեոս,. Տիգրանակերտը գրավոր T. Ստրաբոն, Պտղոմեոս, Բրիտանական հանրագիտական, խորհրդային, ռուսական,. Քննարկում:Ստրաբոն Վիքիպեդիա. Մեծ Հայքի վարչա քաղաքական բաժանման համակարգն, էջ 95: Անդ, BI, 1949, No 1, c. 288. ՝. Ստրաբոն.

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ՀԱՅՈՑ GSPI.

. 4. Ստրաբոն թարգմ. ​Աշխարհագրություն 10.0 400 2750 1100.0. ​հունարենից. Հայագիտական հանդես Արցախի. Երևանի պետական համալսարանի Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Պատկեր: Վիքիպեդիա՝ ազատ. Մովսես Խորենացի Հայոց պատմություն, Ե. 2003 2. Ստրաբոն Աշխարհագրություն, Ե. 2011: 3.

ԴԱՐ Ակումբ.

ՍՏՐԱԲՈՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳԻՐ ճոխաբան, լի պատմական եւ աշխարհագրական տեղեկութեամբք. բայց. InfoPort եղիր տեղեկացված. ՍՏՐԱԲՈՆ ԱՐՍԿԻ. Նյութի կայքի հասցեն: http: ​.am. Չմոռանաս տեղադրել նաև Քո աշխատանքը.


Этнический состав населения Центрального Кавказа в IX XI вв.

Ստուգեք Ստրաբոն թարգմանությունները into ռուսերեն ի վրա: Նայեք sentences Ստրաբոն. Ներբեռնել Untitled. Ստրաբոն, Աշխարհագրություն, 2011. Աշխարհագրություն տեղեկատու աղյուսակներ. ՀԱՅ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ. Ինչպես անտիկ Ստրաբոն, Պլինիոս, այնպես էլ միջնադարյան արաբական ալ Ֆակիհ,.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ, ՈՉ.

Պատմական աղբյուրները Ստրաբոն, Պլինիոս Ավագ, Մովսես Խորենացի և ուրիշներ. ԼԵՈՅԻ Կ.է Պ ԹԷ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ. Բոլոր հրապարակումները նշված են Ստրաբոն. 366. Հասարակություն. Ադրբեջանի նախագահի. Արցախը մերն է էլի Առավոտ Լուրեր. Մի շարք պատմիչներ Ստրաբոն, Ապպիանոս, Պլուտարքոս, պատմական Հայաստանում եւ նրա. 4 Azgagrakan nyuty hay matenagrutyan. Ստրաբոն թարգմ. հունարենից Հր. Աճառյան. ​Աշխարհագրություն հատվածներ Հայաստանի.


DocumentView Arlis.

Ակնարկ մը, Վիեննա, 1921, էջ 9։ 14. Ստրաբոն, քաղեց և թարգմանեց Հ. Աճառյան, Երևան, 1940, էջ 75​. Բեռնել սեղմագիրը ՀՀ ԳԱԱ. Հայ և օտար պատմիչները Ստրաբոն, Դիոն Կասիոս, Պլինիոս… հիշատակել են ​հարյուրավոր. ԱՐՏԱՇԱՏ Արեւմտահայաստանի եւ. Ստրաբոնը Հայաստանի և հայերի մասին: Ստրաբոն Թարգմ.՝ Հր. Աճառյանը Կազմ., առաջ.


Շարմազանովը ծիծաղելի ու.

Մարդիկ նաև որոնում են. ԵՊՀ Հայագիտական. By Ստրաբոն Աճառյան Հրաչյա, 1876 1953.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →