Back

Կենդանիների աշխարհագրություն - հայաստանի աշխարհագրություն. Կենդանիների աշխարհագրությունը կենդանաբանության և ֆիզիկական աշխարհագրության բաժին, որն ուսումնասիրո ..                                               

Երևարք

Հիշատակվում է VII դ "Աշխարհացույց" ում։ Թովմա Արծրունու շարունակողը հիշում է "Երիվարկ" ձևով և գավառում դնում Պաղա բերդը։ Տեղադրվում է Վանա լճից հարավ, հետագայում Կարճկան գավառակի տեղում։ Ունի լեռնոտ մակերևույթ, բարեխառն կլիմա, հարուստ է անտառներով, արոտներով, ջրերով, վայրի կենդանիներով, աղքատ՝ մշակելի հողերով, պտղատու ծառերով։ Կան արծաթի, պղնձի, կապարի հանքեր։ 1909 թվականին ուներ 22 հայաբնակ գյուղ, որոնց բնակիչները զբաղվում էին խաղողագործությամբ և խաշնարածությամբ։ 1915 թվականին բնակչությունը տեղահանվեց և զոհվեց։

                                               

Ադրբեջանի կենդանական աշխարհ

Ադրբեջան պետությունը գտնվում է Անդրկովկասում` Հայկական լեռնաշխարհի և Իրանական բարձրավանդակի հարևանությամբ։ Ադրբեջանը համարվում է կապող գոտի տարբեր աշխարհագրական տեղանքների միջև։ Այս երկիրը համարվում է մի տարածք, որի կենդանական աշխարհը զարգացել է հարևան երկրների ազդեցությամբ, մասնավորապես մեծ է Իրանի, Կենտրոնական Ասիայի և Միջերկրական ծովի երկրների ազդեցությունը Ադրբեջանի կենդանաական աշխարհի զարգացման գործում։ Բնական պայմանների բազմազանության շնորհիվ Ադրբեջանում տարածված են կենդանիների տարբեր տեսակներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի տարածքում ապրում են 101 տեսակի կաթնասուններ, 365 տեսակի թռչունն ...

                                               

Պատագոնիա

Պատագոնիա, բնամարզ Հարավային Ամերիկայում, Ռիո Կոլորադո և Ռիո Նեգրո գետերից հարավ Անդերից արևելք, Արգենտինայի հարավում։ Ռելիեֆում գերակշռում են աստիճանաձև սարավանդները, որոնք արևմուտքում ունեն մինչև 2200 մ բարձրություն։ Դաշտավայրերը գտնվում են հյուսիս- արևելքում և հարավ-արևելքում։ Կազմված է միջին կայնոզոյան նստվածքային և հրաբխային շերտերից, ինչպես նաև մորենային ու ջրասառցադաշտային նստվածքներից։ Հարավում Մագելանի նեղուցով Պատագոնիան բաժանվում է Հրո երկիր կղզիախմբից, իսկ արևմուտքում սահմանափակված է Հարավային Անդերի լեռներով։ Վերջիններս արգելք են հանդիսանում արևմտյան խոնավ օդային զանգվածների թ ...

                                               

Մատենագրություն

Մատենագրություն, այն ամենը, ինչ գրի է առնվել մատյանի մեջ, անկախ գրավոր խոսքի տեսակից ։ Հայկական տերմին, որն ընդհանուր առմամբ բովանդակությամբ համապատասխանում է գրականություն բառին։ Հայ հին հեղինակները մատենագրություն տերմինը գործածել են հիմնականում հայկական, քաղդեական, հունական, ասորական և այլ մատենագրությունների համար, իսկ հետագայում նկատի են ունեցել գլխավորապես հայ հին ու միջնադարյան գրականությունը, հիմնականում ընդգըրկելով մինչև XVIII դ. ստեղծված մատենագրության բոլոր տեսակները՝ պատմագրություն, աշխարհագրություն, փիլիսոփայություն, իրավունք, քերականություն, ուղեգրություն, բժշկություն, մաթեմա ...

                                               

Հնդկաստանի զինանշան

Հնդկաստանի զինանշանն իրենից ներկայացնում է "առյուծների խոյակի" պատկեր, որը գտնվում է Սարնաթում՝ Աշոկայի սյան վրա։ Բնօրինակում չորս առյուծ կանգնած են մեջք մեջքի՝ բարձրացած խճանկարներով խոյակի վրա, որին պատկերված է փիղ, քառատրոփ ձի, ցուլ և առյուծ՝ առանձնացված զանգակաձև լոտոսի վրա տեղակայված անիվներով։ Սյան խոյակը զարդարված է նաև արդարության անիվով, որը կոչվում է Դհարմա Չակրա։ Չորրորդ առյուծը գտնվում է քանդակի հակառակ կողմում և հետևաբար զինանշանի վրա պատկերված չէ։ Մ.թ.ա. 3–րդ դարի կեսերին Աշոկա Արքան կանգնեցրեց խոյակով մի սյուն, որ նշի այն տեղը, որտեղ Բուդդան Սիդհարթա Գաութամա առաջին անգամ ու ...

                                               

Ջրային ռեսուրսներ

Ջրային ռեսուրսներ, ջուրն առկա է երկրագնդի բոլոր թաղանթներում։ Այն կենդանի նյութի կարևորագույն բաղադրիչն է, առանց որի կյանքն անհնար է։ Ջուրը երկրագնդի վրա գոյացնում է, նաև առանձին թաղանթ‘ ջրոլորտ, որն աշխարհագրական թաղանթի անհրաժեշտ բաղադրիչն է։ Ջուրը միաժամանակ կարևորագույն բնական ռեսուրս է և լայն կիրառություն ունի մարդկանց կենցաղում և տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Գիտնականները հաշվել են երկրագնդի ոչ միայն ջրային պաշարները, այլև ջրային հաշվեկշիռը։ Երկրագնդի ջրային հաշվեկշիռը մթնոլորտային տեղումների տարեկան գումարի և ցամաքի ու ջրային մակերեսներից գոլորշացած ջրի քանակի հարաբերություն է։ Եթե ...

                                               

Նեսայան ձի

Նեսայան ձի, հայկական հնագույն ծագման ձիերի ցեղատեսակ։ Ինչպես գրում է անտիկ պատմաբան Ստրաբոնը, նեսայան ձին բուծվում էր Հայաստանում։ Հայաստանում Աքեմենյան տիրապետության շրջանում Հայաստանի սատրապը ամեն տարի պարսկական շահին Միհր աստծու տոնախմբության առթիվ ուղարկում էր 20 000 մտրուկ։ Ըստ Ի. Մ. Դյակոնովի՝ լեռնային Հայաստանը և Իրանը հիանալի հնարավորություններ ունեին ձիաբուծության զարգացման համար. ոչ միայն Ք. ա. 2-րդ, այլև 1-ին հազարամյակի սկզբներին ձիաբուծությունն անհաջող էր ստացվում Առաջավոր Ասիայի հարթավայրային տարածքներում, այդ իսկ պատճառով ձիակազմի համալրման հիմնական աղբյուրը հինարևելյան բանա ...

                                               

Նայադներ

Նայադներ, ջրերի նիմփաներ, ջրահարսներ։ Իր նայադն է ունեցել յուրաքանչյուր գետ, գետակ, աղբյուր և այլն, որի անունով էլ հաճախ անվանվել է այդ գետը, գետակը։ Նայադները պատկանում էին Զևսի, Պոսեյդոնի, Աֆրոդիտեի և այլ աստվածների շքախմբին։ Նրանք եղել են աստվածների դաստիարակներն ու կանայք։ Նայադները մեծարվում էին որպես մարդկանց, կենդանիների, բույսերի համար նպաստավոր ուժերը հովանավորողներ։ Նրանք հովանավորում էին ամուսնությունը։ Նրանց վերագրում էին գուշակության, արվեստների, բժշկության իմացություն։ Նայադները առնչվում էին երգի և պոեզիայի հետ՝ ջրերի կարկաչը՝ որը ընկալվում էր որպես նայադի զրույց, ներշնչել է ...

                                               

Սապատավոր կետ

Սապատավոր կետ, ջրային կաթնասուն կենդանի։ Կենդանին իր անվանումը ստացել է մեջքի վրա մեծ լողակներ ունենալու պատճառով՝ այդ լողակը նման է սապատի։

                                               

Շիկահողի արգելոց

Շիկահողի արգելոց Հայաստանի Սյունիքի մարզում՝ Խուստուփ լեռան հարավ արևելյան և Մեղրու լեռնաշղթայի հյուսիսարևելյան լանջերին Ծավ և Շիկահող գետերի վերին ավազաններում, 700-2800 մ բարձրություններում՝ ընդգրկելով Ծավ և Շիկահող լեռնային գոտիների ավազանները։ Այն հիմնվել է 1958 թվականին։ Տարածքը կազմում է մոտ 10 330 հեկտար։ Կազմավորվել է կաղնու, բոխու, հաճարենու, սովորական կենու, սոսու անտառների և կենդանիների պահպանության նպատակով։ Արգելոցի տարածքը խիստ մասնատված ռելիեֆ ունի։ Շատ են լեռնային գետակները և հանքային աղբյուրները։

                                               

Մեծ Հայքի գավառների ցանկ

Սույն ցանկում ներկայացված են Մեծ Հայքի գավառների ցանկը մանրամասն նկարագրությունով։ Մեծ Հայքի աշխարհագրական սահմանները․ Արևելյան սահման՝ սահմանակից է Հիրկանյան ծովի այն մասին, որը Կուր գետի գետաբերանից սկսում և հասնում է մինչև Արաքս գետի գետաբերանը, և Մարաստանին՝ այստեղից մինչև Կասպիական լեռներ։. Հարավային սահման` սահմանակից է Միջագետքին՝ անցնում է Հարավային Տավրոս լեռներով, Եփրատի արմունկով որով սահմանազատվում էր Կիլիկյան Տավրոսից, Եփրատ և Տիգրիս գետերով ու Նիփատես Նպատական լեռով։ Վերջիններս սահմանազատում էին Մեծ Հայքը Ասորեստանից։. Հյուսիսային սահման՝ սահմանակից է Կողքիսի մի մասին՝ Ճորոխ ...

                                               

Խթոնյան աստվածներ

Խթոնյան աստվածներ, շատ հավատալիքներում և դիցաբանություններում աստվածներ են, ովքեր իրենց են վերագրում ստորերկրյա աշխարհի ուժերը և գտնվում են մարդկանց աշխարհի ու երկնային թագավորության տակ, "ստորերկրյա թագավորություն" ։ Կենդանիների մեջ նրանց ներկայացուցիչները համարվում են տարբեր հրեշները, ձկների մեջ՝ "վտանգավոր" հոդվածոտանիները, իսկ թռչունների մեջ՝ ագռավները, կաչաղակները, ճնճղուկները և այլն։ Ավելի ուշ նրանք դարձան պանթեիստական հավատալիքի անբաժանելի մասը, երբեմն նրանց մեջ գրավելով գերակշռող դիրք մինչև նրանց երկրպագումը ինչպես երկնային և արեգակնային աստվածների։ Պրոֆեսոր Վ․Գ․Բորոուխովիչը նշում ...

Կենդանիների աշխարհագրություն
                                     

Կենդանիների աշխարհագրություն

Կենդանիների աշխարհագրությունը կենդանաբանության և ֆիզիկական աշխարհագրության բաժին, որն ուսումնասիրում է կենդանիների աշխարհագրական տարածումը անցյալ և ներկա ժամանակներում, տարածման պատճառներն ու օրինաչափությունները։ Կապված է կենդանաբանության, կարգաբանության, բույսերի աշխարհագրության, հնէաբաnության, էկոլոգիայի, լանդշաֆտագիտության, հնէաշխարհագրության, պատմական երկրաբանության, ազգագրության և գիտության այլ ճյուղերի հետ։ Կենդանիների աշխարհագրություն հասկացությունը հետագա զարգացում ստացավ Չարլզ Դարվինի "Տեսակների ծագումը" աշխատության հրատարակումից հետո ։ Ռուսաստանում կենդանիների աշխարհագրական տարածման հարցերով զբաղվել են Պ. Պալասը, Կարլ Էռնստ ֆոն Բեր, Ա. Միդենդորֆը և ուրիշներ։

                                     

1. Հիմնական հասկացություններ

Հիմնական հասկացություններն են արեալը, կենդանական աշխարհը ֆաունան և էկոլոգիական խմբավորումները կենսացենոզները, մեթոդը՝ քարտեզագրումը կենդանաբանական քարտեզների ստեղծումը։ Քարտեզի վրա նշվում են տվյալ տեսակի տարածման վայրերը, որոնք արտահայտում են այդ տեսակի արեալը։ Տեսակի անհատները չեն զբաղեցնում արեալի ամբողջ տարածքը, այլ բնակվումեն կյանքի համար անհրաժեշտ պայմաններ ունեցող կացավայրերում։ Անհրաժեշտ պայմաններից որևէ մեկի փուիոխության դեպքում հաճախ առաջանում է տեսակի տարաբնակեցում։

Ցուրաքանչյուր տարածքի կենդանական աշխարհում ֆաունայում տարբերում են տեսակների մի քանի կատեգորիա։ Այն տեսակները, որոնք հանդիպում են միայն տվյալ վայրում, կոչվում են էնդեմիկներ։ Վերջիններս բաժանվում են 2 խմբի՝ ավտոխտոն-ներ, որոնք առաջացել են տվյալ վայրում, և ներգաղթողներ, որոնք տեղափոխվել ենհարևան վայրերից։ Օրինակ, Կովկասի համար կովկասյան լեռնային մայրահավը ավտոխտոն է, իսկ ձին՝ ներգաղթող։

Կենդանիների աշխարհագրական տարածման վրա որոշակի ազդեցություն ունի մարդու գործունեությունը։ Տեղի է ունենում որոշ տեսակների ուղղակի ոչնչացում օրինակ ամերիկյան բիզոնը, թափառաշրջիկ աղավնին, կողմնակի ճանապարհներով որոշ տեսակների տարաբնակեցում։

                                     

2. Հայաստանի կենդանիների աշխարհագրություն

Վերջին 50-100 տարվա ընթացքում Հայաստանի տարածքից անհետացել են ազնիվ եղջերուն, անդրկովկասյան փասիանը։ Անհետացման վտանգի տակ են վայրի ոչխարը, այծը, մոխրագույն կռունկը, մանուլը։ Միաժամանակ ներմուծվել են կովկասյան ազնիվ եղջերուն, վայրի խոզը, ճահճակուղբը։ Արհեստական պայմաններում բազմանում են սև արծաթափայլ աղվեսը, կզաքիսը։ Կենդանիների աշխարհագրության համար կարևոր նշանակություն ունի էվոլյուցիոն տեսության զարգացման և տեսակագոյացման գործոնների ու ուղիների ուսումնասիրման համար։ Կենդանիների և բույսերի բնական տարածվածությունը օրգանական աշխարհի էվոլյուցիոն տեսության ընդհանուր ապացույցներից մեկն է։ Մայր ցամաքից հեռու գտնվող կղզիներում բացակայում են երկկենցաղներն ու կաթնասունները։ Նույն կղզիներում շատ ենթռչունների չթռչող տեսակները։ Դա հետևանք է այն բանի, որ կաթնասունների բացակայության պայմաններում թռչունների նախնիների թևերը ենթարկվել ենետզարգացման ռեդուկցիայի։ Աշխարհագրական տեսակ գոյացումը, կապված պոպուլյացիաների տարածքային մեկուսացման հետ, համարվում է տեսակ գոյացման կարևոր ուղղություններից մեկը։ Կենդանիների աշխարհագրության կարևոր նշանակություն ունի որսորդական տնտեսության, ձկնորսության, գյուղատնտեսության և անտառատնտեսության վնասատուների քանակի կանոնավորման, այլ կիրառական հարցեր լուծելու համար։

                                     

3. Հայաստանում կենդանիների աշխարհագրություն

Հայաստանի կենդանական աշխարհի ուսումնասիրությունն ունի ավելի քան 200 տարվա պատմություն, սակայն կենդանաբանական սիստեմատիկ հետազոտություններ կատարվել են սովետական շրջանում։ Անդրկովկասի և Հայաստանի կենդանիների աշխարհագրության բնագավառում կարևոր աշխատանքներ են կատարել Կ. Մատունինը, Բ. Կուզնեցովը, Ա. Մարկիսովը, Մ. Դալը։ Հայաստանի ֆաունայի և ֆլորայի ուսումնասիրության հիմնադիրը Ա. Շելկովնիկովն է։ 1967 թվականից ԽՍՀՄ-ում լույս է տեսնում "Կենսաաշխարհագրություն" ամսագիրը։ Կենդանիների աշխարհագրությյան դասընթացը կարդում են համալսարանների եմ մանկավարժական ինստիտուտների կենսաբանական և աշխարհագրական ֆակուլտետներում։ Հայաստանումում կենդանաբանական աշխարհի ուսումնասիրությամբ զբաղվում է ԳԱԱ Կենդանաբանության ինստիտուտը։

Users also searched:

աշխարհագրության խնդիրների լուծում, աշխարհագրություն 10 դասարանի դասագիրք, բնական աշխարհագրություն, ինչ է ուսումնասիրում աշխարհագրությունը, հայաստանի աշխարհագրություն, հասարակական աշխարհագրություն, աշխարհագրությունը, աշխարհագրություն, Կենդանիների, ընդհանուրաշխարհագրություն, աշխարհագրությանխնդիրներիլուծում, ինչէուսումնասիրումաշխարհագրությունը, հասարակականաշխարհագրություն, հայաստանիաշխարհագրություն, դասարանի, բնականաշխարհագրություն, դասագիրք, ընդհանուր, աշխարհագրության, խնդիրների, լուծում, ուսումնասիրում, հասարակական, հայաստանի, բնական, աշխարհագրությունդասարանիդասագիրք, Կենդանիներիաշխարհագրություն, կենդանիների աշխարհագրություն, հայաստանի աշխարհագրություն. կենդանիների աշխարհագրություն,

...

Հայաստանի աշխարհագրություն.

Հավելված 1 ՀՀ կառավարության 2018. Կերային, բանջարանոցային բուսատեսակներ և այլն։ ՀՀ Արագածոտնի մարզի կենդանական.

Ինչ է ուսումնասիրում աշխարհագրությունը.

ՀԽ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ 1 2020. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. Էկոլոգիական և երկրաբանական պրոբլեմները,​. Աշխարհագրություն 10 դասարանի դասագիրք. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և. Կենդանիների աշխարհագրություն 3 կր. 4 րդ կուրս Բակալավր. Գենետ. և բջջաբան.


Աշխարհագրություն 11.

Պատրաստի աշխատանքներ Usum. 054201.00.7. Աշխարհագրություն. Աշխարհագրության մագիստրոս. 055 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՀԱԱՀ գրադարան catalog. Աշխարհագրության ուսուցչուհի Լուսինե բույսերի և կենդանիների կարմիր գրքերին։. Շինշիլա Շինշիլաբույծների. Աշխարհագրություն ըստ երկրի‎ 207 Կ, 1 Է նյութ Կենդանիների աշխարհագրություն Կիրճ. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գնահատման և. Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ Լևոն Մարտիրոսյանի​. 19. Կենդանիների աշխարհագրություն. Կենդանիների աշխարհագրություն թարգմանությունը հայերեն ռուսերեն բառարան.

OneTouch 4.6 Scanned Documents.

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա. Կենսաբանություն և քիմիա. Աշխարհագրություն. Board games MX Զվերոպոլիս: Մաֆիա Vega. Images for Ծրագիր Կենդանիների աշխարհագրություն կենդանաբանության հիմունքներով.


ԲԻԳ պստիկ Հայաստանի.

Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, N2, Կենդանիների և բույսերի մահանալուց հետո. Յոթերորդ Դասարան – ԿՐԹԱԴԻՏԱԿ. Կենդանիների աշխարհագրությունը կենդանաբանության և ֆիզիկական աշխարհագրության բաժին, որն ուսումնասիրում է կենդանիների աշխարհագրական տարածումը անցյալ և ներկա ժամանակներում, տարածման պատճառներն ու օրինաչափությունները։.


Ջավախք հանրագիտարան.

Տեսական դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ Աշխարհագրություն, 9 րդ դասարան։ ԻմԴպրոց՝ նոր. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՊՀ. Ավստրալիա մայրցամաք.ընդհանուր բնութագիրը,բուսական և կենդանական աշխարհը. Для гостевого. ՀՀ Արագածոտնի մարզի 2017 2025թթ. Կենդանիների տեղափոխումը սպանդանոց և հաշվի առնել աշխարհագրությունը և իրարից. Coronavirus․ ինչ պետք է իմանալ և ինչպես. Կառուցվածքն ու աշխարհագրությունը 2018 և մանր եղջերավոր կենդանիները, ապակյա և. View Open ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶ. Կառավարման բարելավված գործելակերպերի աշխարհագրության ընդլայնման և.

Աշխարհագրություն. 7 9 րդ դասարան.

Տեսակի գյուղատնտեսական կենդանիների, ինչպես աշխարհագրությունը, մասնավորապես,. UWC Արևելյան Աֆրիկան UWC Armenia. ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ ԵՎ. ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ. 0905B4 05. Ճանապարհորդական բլոգ արշավներ. Կենդանական աշխարհի գաղտնիքները 4 9 րդ դաս​․ ՆԱԽԱԴԻՏՈՒՄ Կենդանական աշխարհի.

DocumentView Arlexis.

Կարևոր նշանակություն ունի կենդանիների աշխարհագրության ուսումնասիրությունը,. Քաղաքացիական օրենսգիրք Մաս 10. Խաղեր, Հոլ, Արտադրված է Հայաստանում ԲԻԳ պստիկ Հայաստանի աշխարհագրություն. Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ. Այս վիրուսներից յուրաքանչյուրը կենդանիների և մարդկանց վրա յուրահատուկ. Բնագիտական Արցախի պետական. Մարզում: Կատարվել են կենդանիների այս տարի՝ մարզերի աշխարհագրության.


Հայաստանի DocumentView.

Եղջերավոր կենդանիներ վաճառողներին եղջերավոր կենդանիների վաճառքն ազատվի ԱԱՀ ից,. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր Խաչատուր Աբովյանի անվան. 020400 68.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ հետևանքով, ՀՀ բուսատեսակների և կենդանիների գրեթե կեսը. Աշխարհագրություն Geography Գլխավոր. Կենդանիների աշխարհագրություն, ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն, կենդանիների. Կենսաբանության ֆակուլտետ ԵՊՀ. 11 աշխարհագրությանը, տոպոգրաֆիային և այլ Բույսերի նոր սորտերի և կենդանիների նոր.

Untitled.

Տեղագրությունը, բուսական և կենդանական աշխարհը, ինդուստրիա և աշխարհագրություն,​. ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ Շիրակի Մ. Աշխարհագրության ուսուցման նպատակը ու կենդանական աշխարհին. Սովորողը պետք է. Անասնապահության զարգացում. Բ Լեռնային Ղարաբաղի աշխարհագրություն 16 հարց, ե Լեռնային Ղարաբաղի կենդանական և. ՀՀ ում կենդանիների և դրանց Card. Կազմակերպման և աշխարհագրության 5 կախված կենդանիների մթերատվության.


Կենդանիների աշխարհում Bookmark.

Կենդանիների արհեստական սերմնավորումը, Աշխարհագրություն՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզ,. Կենդանական աշխարհը և լանդշաֆտային. Աշխարհագրությունը որպես գիտություն օվկիանոսի բուսական և կենդանական աշխարհը,​. Հայաստանից արտահանման. Մթերման աշխարհագրությունը սպանդի ենթարկված և մթերված կենդանիների գլխաքանակը,.


ՍԱՏՄ. Արգելվել է կենդանական ծագման.

Բույսերի և կենդանիների մնացորդներից: 4 Օրգանական ծագման նստվածքային ապարները. Բնապահպանության նախարարը. Ներառյալ աշխարհագրության և հասարակագիտության դասերը: Կիհարա տունը.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →