Back

Հայաստանի առողջապահություն - հայաստանի առողջապահություն. Հայ և օտար պատմիչների վկայությամբ՝ 3-4-րդ դարերում Սեբաստիայում և Կեսարիայում Փոքր Հայք արդեն եղել ե ..                                               

Երևանի Հայբուսակ համալսարան

Հայաստանի խոշորագույն մասնավոր բուհը, մինչև օրս տվել է ավելի քան 7000 շրջանավարտ՝ ավելի քան 20 մասնագիտություններով։ Հայաստանի առաջին մասնավոր բուհերից է, հիմնադրվել է 1990 թ. ակադեմիկոս Լևոն Հարությունյանի կողմից և անցել Հայաստանի Կրթության և Գիտության և Առողջապահության նախարարությունների լիցենզավորումը։ 2001 թ. ստացել է պետական հավատարմագրեր բոլոր մասնագիտություններով։ 1990 թ. Հայաստանի նորանկախ Հանրապետությունում ստեղծվեցին մի շարք մասնավոր բուհեր, որոնց թվում առաջիններից էր Հայբուսակը։ Բուհի հիմնադիր Ակադեմիկոս Լ. Վ. Հարությունյանը այն անվանեց Ղևոնդ Ալիշանի "Հայբուսակ" գրքի վերնագրով՝ ...

                                               

Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ

"Ջինիշյան հիշատակի ծրագիր" ՋՀԾ կազմակերպությունը հիմնվել է 1966 թվականի մայիսի 7-ին, ԱՄՆ-ում՝ Վարդան Ջինիշյանի կողմից, ի հիշատակ իր ծնողների՝ վերապատվելի տեր և տիկին Հարություն և Կատրին Ջինիշյանների։ 1966 թվականից սկսած ՋՀԾ-ի ծառայություններն ուղղված են Լիբանանի, Սիրիայի, Իրանի, Իրաքի, Երուսաղեմի, Թուրքիայի և հակամարտությունների ու անկայունության շրջաններում գտնվող այլ երկրների կարիքավոր հայերին։ ՋՀԾ-ն օգնում է բնակարանի, սննդի, հագուստի և բժշկական խնամքի կարիք ունեցողներին։ 1993 թվականի սեպտեմբերին ՋՀԾ-ն գործունեություն է ծավալել նաև Հայաստանում "Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ" ՋՀՀ անվանումո ...

                                               

Հռիփսիմյան վարժարան (Կարին)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Հռիփսիմյան վարժարան այլ կիրառումներ Հռիփսիմյան վարժարան, օրիորդաց դպրոց։ Հիմնվել է 1870-ին, Կարինում, Ս. Աստվածածին եկեղեցու տարածքում, Հարություն եպիսկոպոսի նախաձեռնությամբ։ Նախապես կոչվել է Թարգմանչաց վարժարան, այնուհետև՝ Հռիփսիմյան վարժարան։ Դպրոցը պահվել է ուսման վարձով, եկեղեցու, Հռիփսիմյան օրիորդաց միության և Կարնեցիներու ուսումնական միության նվիրատվություններով։ Սկզբում եղել է նախակրթարան, 1912-ից գործել է միջն. դպրոցի ծրագրով։ Ուներ 8 դասարան ։ 1910-ին վարժարանին կից հաստատվել է վարժուհանոց՝ Գ. Աբուլյանի տնօրինությամբ, գործել է նաև արհեստանոց։ Դաս ...

                                               

Բուսական աշխարհի օբյեկտներ

Բուսական աշխարհի օբյեկտներ, վայրի բուսատեսակները, դրանց համակեցությունները, աճելավայրերը, բուսական ծագում ունեցող բնության հուշարձանները, ինչպես նաև բուսաբանական այգիները, դենդրոպարկերը, անտառային տնկարկները։ Բուսական աշխարհի օբյեկտները կարող են օգտագործել ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք՝ գյուղատնտեսական, արդյունագործական, սոցիալական, բնապահպանական և գեղագիտական, գիտահետազոտական և կրթական նպատակներով։ ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի օգտագործումը թույլատրվում է բացառիկ դեպքերում՝ գիտահետազոտական, մշակության մեջ ներդրման և բնական պայմաններում դրանց վերարտադրության նպատակներով՝ ՀՀ Կառավարո ...

                                               

Ծիրան

Ենթադրվում է, որ ծիրանի հայրենիքը հյուսիս–արևելյան Հայաստանն է Վրաստանի հետ սահմանամերձ շրջանները։ Հայաստանում ծիրանը տարածված է եղել հնագույն ժամանակներից։։ Միջագետքի հնագույն բնակիչներ արամեացիները քաղդեացիները ծիրանի ծառը կոչում էին "խազուրա արմենայա" "հայկական խնձորենի"։. Արաբերենում ծիրանի անուններից մեկն է "թու‎ֆահ ալ արմանի", որը նշանակում է "հայկական խնձոր" ։. Մ.թ.ա. 1-ին դարում հռոմեացի զորավար Լուկուլլոսը, վերադառնալով հայոց արքա Տիգրան Մեծի դեմ մղվող պատերազմից, Հայաստանից Հռոմ տարավ ծիրանենու տնկիներ, որոնք այնտեղ մշակվեցին և անվանվեցին "Հայկական սալոր" ։ 18-րդ դարի խոշորագույն ...

                                               

Վահանանց պատերազմ

Վահանանց պատերազմ, 481-484 թվականներին տեղի ունեցած ապստամբություն, որը ուղղված էր Սասանյան Պարսկաստանի կրոնափոխության և պարսկացման քաղաքականության դեմ։ Ապստամբությանը մասնակցել են հայկական, վրացական և աղվանական ուժեր։ Հայաստանում հայրենասիրական ուժերը միավորվել էին Վահան Մամիկոնյանի շուրջ, որը Վարդան Մամիկոնյանի եղբոր՝ Հմայակի որդին էր։ Այդ ժամանակ Հայաստանի կաթողիկոսը Գյուտն էր, որին 471 թվականին պարսից Պերոզ արքան կանչում է արքունիք և նրանից պահանջում կրոնափոխ լինել։ Գյուտը մերժում է կրոնափոխության առաջարկը և վերադառնալով Հայաստան՝ կյանքի վերջին տարիները անցկացնում է Վանանդ գավառում։ Նր ...

                                               

Վարդանանց պատերազմ

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Վարդանանք այլ կիրառումներ Վարդանանց պատերազմ, 450-451 թվականներին տեղի ունեցած ապստամբություն, որն ուղղված էր Սասանյան Պարսկաստանի կրոնափոխության և պարսկացման քաղաքականության դեմ։ Մասնակցել են հիմնականում հայկական, մասամբ նաև՝ վրացական և աղվանական ուժեր։ Սասանյան Պարսկաստանի արքա Հազկերտ Բ-ն, դիմելով "հայոց բոլոր մեծամեծերին", հատուկ հրովարտակով պահանջում է հայերի կրոնափոխություն և զրադաշտականության ընդունում։ Պարսից արքայի պահանջը քննարկելու համար 449 թվականին Արտաշատում ժողով է հրավիրվում, որին մասնակցող հայկական իշխանական տները և Հայ Առաքելական Եկեղեցի ...

                                               

Dasaran (կրթական ծրագիր)

Դասարանը հանրակրթության ոլորտում գործող կրթական ծրագիր է, որի նպատակն է նպաստել կրթական ոլորտի բարեփոխմանը, հանրակրթության ոլորտի թափանցիկության ապահովմանը, թափանցիկ գնահատման ու վերահսկման համակարգերի ներդրման միջոցով կրթության կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև ծնող-ուսուցիչ-աշակերտ կապի ամրապնդմանը։ Կրթական ծրագիրը մեկ առցանց հարթակում է համախմբում հանրակրթական դպրոցներում սովորող բոլոր աշակերտներին, նրանց ծնողներին և ուսուցիչներին։

                                               

Նռնենի

Պտուղը խոշոր, գնդաձև է՝ հաստ պտղամաշկով, թաղանթավոր միջնապատերով։ Սերմերը բազմաթիվ են՝ յուրաքանչյուրը շրջապատված բաց վարդագույնից մինչև բալի գույնի հյութալի պտղամսով։ Բնի բարձրությունը մինչև 5 մ է։ Տերևները կաշեկերպ են, փայլուն, նշտարաձև կամ երկարավուն, ամբողջաեզր։ Ծաղիկները երկսեռ են, մեկական կամ փնջերով, վառ կարմիր։ Պտուղը հատապտղանման է՝ գնդաձև, հաստ պտղամաշկով, բարակ թաղանթավոր միջնապատերով։ Սերմերը բազմաթիվ են ըստ ավանդության՝ 365 հատ՝ պատված բաց վարդագույնից մինչև մուգ վարդագույն քաղցր, թթվաշաքաղցր հյութալի շերտով։

                                               

Ջուղայի շրջան (Նախիջևան)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Ջուղա այլ կիրառումներ Ջուղայի շրջանը շրջանի կարգավիճակով վարչատարածքային միավոր Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում գտնվող Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունում։ Վարչական կենտրոնը Ջուղա քաղաքն է

                                               

Բագրատունիներ

Բագրատունիներ, հայկական նախարարական տոհմ և թագավորական հարստություն միջնադարյան Հայաստանում։ Բագրատունիների կամ հին՝ դասական հայերենով Բագրատունեաց տոհմն այնքան մեծ դեր է խաղացել Հայոց պատմության մեջ, որ հայոց պատմության հատկապես միջնադարյան ժամանակաշրջանն անհնար է ներկայացնել՝ բացառելով Բագրատունիներին։ Այս տոհմն, ինչպես Մեծ Հայքի Հայկազյան նախարարական տոհներից շատերը՝ շատ հին ծագում ունի։ Նրա ծագումնաբանական արմատները Հայոց Պատմության հազարամյակների խորքից են գալիս։

                                               

Շահբուզի շրջան

Շահբուզի շրջան, շրջանի կարգավիճակով վարչատարածքային միավոր Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում գտնվող Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունում։ Վարչական կենտրոնը Շահբուզ քաղաքն է։

Հայաստանի առողջապահություն
                                     

Հայաստանի առողջապահություն

Հայ և օտար պատմիչների վկայությամբ՝ 3-4-րդ դարերում Սեբաստիայում և Կեսարիայում Փոքր Հայք արդեն եղել են հիվանդանոցներ, որտեղ աշխատել են հմուտ բժիշկներ։ Ըստ հայ պատմիչներ Փավստոս Բուզանդի և Մովսես Խորենացու՝ 4-րդ դարում Ներսես Ա Մեծ կաթողիկոսի 353-357 կոնդակով Հայաստանի տարբեր վայրերում բացվել են հիվանդանոցներ ու բորոտանոցներ։

                                     

1. Առողջապահության զգալի վերելքը Կիլիկյան Հայաստանում

Առողջապահությունը զգալի վերելք է ապրել Կիլիկյան Հայաստանում, արքունիքը խրախուսել և հովանավորել է բժիշկներին, երկրի տարբեր շրջաններում ու քաղաքներում բացել հիվանդանոցներ, խնամատներ։ Հիվանդություններն ու համաճարակները կանխելու նպատակով օրենսդրությամբ սահմանվել են բազմաթիվ կանոններ։

                                     

2. Կիլիկիայում մեծ հռչակ վայելած բժիշկներ

Կիլիկիայում մեծ հռչակ են վայելել բժիշկներ Մխիթար Հերացին, Աբու Սաիդը, Գրիգորիսը, Սիմեոնը, Ստեփանոսը և ուրիշներ։ Հայկական միջնադարյան համալսարաններում Սանահին, Տաթև և այլն պատրաստվել են նաև բժիշկներ. Սանահինի ուսումնարանում բժշկություն է դասավանդել Գրիգոր Մագիստրոսը 11-րդ դար, Տաթևում՝ Հովհան Որոտնեցին։ Գրիգոր Տաթևացին 15-րդ դարի սկգբին կազմել է անատոմիայի և բնագիտության դասագրքեր։ Բժշկություն դասավանդել են նաև Սիս քաղաքում Ներսես Լամբրոնացու հիմնադրած համալսարանում 12-րդ դար։ Հայտնի էին նաև Անիի, Տարոնի, Կեսարիայի դպրոցները, որտեղ 11-14-րդ դարերում ուսումնասիրել են բնական գիտություններ, այդ թվում՝ նաև բժշկագիտություն։

                                     

3. Առողջապահության անկումը

Կիլիկյան հայկական թագավորության կործանումից հետո առողջապահությունն անկում է ապրել։ Առաջին առողջապահական հիմնարկները վերաստեղծվել են միայն 1828 թվականից. Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո Երևանում բացվել է առաջին զինվորական հոսպիտալը, որտեղ բուժօգնություն է ցույց տրվել նաև ազգաբնակչությանը։ Հոսպիտալներ են բացվել նաև Ալեքսանդրապոլում այժմ՝ Գյումրի, Ջալալօղլիում այժմ՝ Ստեփանավան, Ախտայում այժմ՝ Հրազդան և այլուր։ 19-րդ դարի վերջին - 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգում և Կարսի մարզում բացվել են սակավաթիվ բուժհիմնարկներ։ Հայաստանում առողջապահության կազմակերպմանն առաջին անգամ պետական հոգածություն է ցուցաբերվել խորհրդային իշխանության օրոք՝ 1920 թվականին առողջապահության ժողկոմատի 1946 թվականից՝ ՀԽՍՀ ԱՆ ստեղծումով, որի իրավասությանն են անցել բժշկասանիտարական բոլոր հիմնարկները, այդ թվում՝ մասնավորները։

Users also searched:

հհ առողջապահության նախարարի հրամաններ 2021, հհ առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար, առողջապահության, նախարարության, քարտուղար, գլխավոր, հրամաններ, նախարարի, նախարարություն, առողջապահությաննախարարությանգլխավորքարտուղար, Հայաստանի, առողջապահությաննախարարությունթեժգիծ, ահառողջապահությաննախարարությանթեժգիծ, հհառողջապահությաննախարարությանգլխավորքարտուղար, հհառողջապահությաննախարարիհրամաններ, ահառողջապահությաննախարարություն, առողջապահություն, բժշկական, Հայաստանիառողջապահություն, բժշկականթեժգիծ, հայաստանի առողջապահություն,

...

Առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար.

Հանրային առողջապահության. I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. 1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում միասնական. Բժշկական թեժ գիծ. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՆԱԽԱՐԱՐ. Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0010,.

Հհ առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար.

Հայաստանը Սյունիքում հողեր է. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինն. Հհ առողջապահության նախարարի հրամաններ 2020. ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԿ. Առողջապահության նախարարի տեղակալ. Հայաստանի Հանրապետության ազգային.


Հհ առողջապահության նախարարի հրամաններ 2021.

Առողջապահության ֆինանսավորում և. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ. ՀՐԱՄԱՆ. 16 մարտ 2020թ. No 977 Ա. Ահ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ. Լոռու մարզպետարան. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ.

Հիվանդությունների կանխարգելման.

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է,. Ի՞նչու են մասնավորեցվում պետական. ԲՀՀՀ ի Հանրային առողջապահության ծրագրի Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան. ՀՀ առողջապահության նախարարություն. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն. Տառատեսակի չափսը. Հայտարարագրերի ռեեստր ՀՀ. English. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՀ առողջապահության նախարարության ​Ակադեմիկոս Ս.


DocumentView Arlis.

4 առողջապահական փաթեթի հասանելիության թվականին Հայաստանի Հանրապետության 2014. National Assembly of the Republic of Armenia Official Web Site. Պարզվել է, որ նախարարության գործունեության նկատմամբ ներքին աուդիտ չի. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը գործադիր.


Diaspora Առողջապահություն.

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը ՀԿԽԸ ​, նպատակ ունենալով աջակցել. ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ. Սկսում ենք Հարվարդի ֆլագշիփ դասընթացը․ Արսեն Թորոսյան. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 2025 ԹԹ. ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ Որակյալ եւ մատչելի առողջապահություն, բժշկական.

Առողջապահության ոլորտի պետական.

Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանն. Հայտարարություններ. PX առողջապահական ցուցանիշների էլ․ բազա. Մահացություն ըստ պատճառների բացարձակ. Որակյալ եւ մատչելի. Ի սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի Հանրապետության է ՀՀ Առողջապահության նախարարության. Հանրային առողջապահության ծրագիր. Հայաստանի առողջապահություն կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս.

Ձերբակալվել է ՀՀ առողջապահության.

Առողջապահություն. 5.3.1. ՀՀ առողջապահական համակարգի գործունեությունը 2015 թվականին:​. Պետության կողմից երաշխավորված. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ք. Երևան. N 3274 Ա. ​18 դեկտեմբեր. Արտյոմ Սմբատյանը նշանակվել է ՀՀ. Menu. Հայաստանի Հանրային Ռադիո Եթե երկրորդ անգամ էլ առողջապահական այս.


5.3. Առողջապահություն.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ​Էլեկտրոնային առողջապահություն. Առողջապահական և աշխատանքի. ՀՀ առողջապահության նախարար. ԳԵՎՈՐԳ ԱՎԵՏԻՍԻ ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՀՀ առողջապահության նախարարի.

Գլխավոր Առողջապահության ազգային.

Մոսկվայում գտնվող՝ Հայաստանի առողջապահական ոլորտի թվայնացման,. ՀՐԱՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ArPharMa. Սնուցում. ՅՈՒՆԻՍԵՖ ն աշխատում է Առողջապահության Հայաստանի ժողովրդագրության և. Առողջապահության նախարարություն. Բուժօգնություն. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 85 րդ հոդվածի՝.


ՀՐԱՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ.

Հայաստանի արտերկրյա գրանտները մեկ միասնական՝ ՀՀ առողջապահական օրենսգիրք, որով. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ. Առողջապահության և uոցիալական ապահովության վարչություն. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի. ՀՀ առողջապահության նախարարության. Բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4 ի N 318 Ն. Հայ Eng Рус 08000 0007 374 60 544 444 ՀՀ ՊԵԿ. Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ առողջապահության նախարարություն, 4.857.3, 4.857.3. Առողջապահական օրենսգիրքը կօգնի. Հանրային առողջապահության ֆակուլտետն ենթադրում է, որ ոչ մի հայաստանի քաղաքացի,.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ.

Հայաստանի կառավարությունը որոշել է հարավարևելյան սահմանների ամրապնդման. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020. Վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ Լևոն Հակոբյանն ազատվել է առողջապահության նախարարի. Նախագահ Արմեն Սարգսյանի. ՀՀ առողջապահության ոլորտում պետական ԱՎԾ Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք ​ում. Առողջապահության նախարարության. Հայաստանի բանջարապահածոային կուլտուրաները by Անանյան, Անահիտ Արշակի, Publication:.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →