Back

Թեղենիս - հայաստանի հանգստավայրեր. Թեղենիս, Ալիբեգ, Ալիբեգդաղ, Ալիբեկ, լեռնագագաթ Հայաստանի Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ..                                               

Ավետարան (4645)

Ավետարան, Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը "Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում" ներկայացված է 4645 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 14-րդ դարում թվականին Դավիթ գրիչի կողմից Իշխանի վանքում, Թեղենիս անապատ։ Կազմողը եղել է Ղազարն և Վարդան երէցն։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 24.5x16 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 258 թերթից։ Գրված է երկսյուն, բոլորգրով։ Ունի կիսախորան և լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Պահպանակը ունի 4 էջ, գրված է՝ մագաղաթի վրա՝ ուղղագիծ երկաթագրով, Ճաշոց։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 27բ, 188ա, 254ա, կազմողի՝ 113ա, հետագայի՝ 257ա, 257բ, 258:

                                               

Թանթռնիկ ընձյուղակիր

Թանթռնիկ ընձյուղակիր, թանձրատերևազգիների ընտանիքին պատկանող ծածկասերմ բույս։ Գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում։

                                               

Թեղենյաց վանքի խեցեղեն

Թեղենյաց վանքը միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր, մշակութային ու գրչության կարևոր կենտրոն էր։ Այն գտնվում է Բուժական գյուղից 3 կմ հյուսիս՝ Թեղենիսի կամ Թեղենյաց լեռների անտառապատ լանջերին։ Վանքային համալիրը բաղկացած է զույգ որմնամույթերով "գմբեթավոր դահլիճ" տիպին պատկանող Կաթողիկե եկեղեցուց, գավթից, սեղանատնից, գրչատնից և գավթին հյուսիսից հարող կառույցից, հիմնական հուշահամալիրից 30 մ արևելք գտնվող 5–7-րդ դարերի քառախորան փոքր եկեղեցուց։ Պեղման աշխատանքները սկսվել են 1979 թվականին հնագետ-վիմագրագետ Գագիկ Սարգսյանի կողմից և որոշ ընդհատումներով շարունակվում են մինչ օրս։ Թեղենյաց վանքը գրավոր աղբյո ...

Թեղենիս
                                     

Թեղենիս

Թեղենիս, Ալիբեգ, Ալիբեգդաղ, Ալիբեկ, լեռնագագաթ Հայաստանի Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ամենաբարձր կետն է ։ Կազմված է ստորին պալեոզոյի, կավճի և պալեոգենի ապարներից, որոնց վրա տեղադրված են միոպլիոցենյան անդեզիտներ և անդեզիտաբազալտիներ։

Հյուսիսային լանջն ունի թույլ թեքություն, հարավայինը զառիթափ է, ժայռոտ, մասնատված։ Լանջերը մինչև 2300-2401 մ անտառապատ են, բարձրադիր գոտում՝ լեռնամարգագետնային բուսականություն։ Հյուսիսային-արևելյան լանջին է Ծաղկաձոր քաղաքը, որից 6 կմ երկար ճոպանուղի է բարձրանում մինչև գագաթը։ Ձմեռային մարզաձևերի հանգրվան է և հանգստավայր։ Տեղ֊տեղ ծածկված է անտառներով, ունի հարուստ արոտավայրեր։ Լեռան փոսորակներում երբեմն ամռան ամիսներին ձյուն է մնում։ Գագաթից երևում է Սևանա լիճը։

                                     
 • հարավ արևելք, մինչև Հրազդան գետի աջ ափը Երկարությունը 42 կմ է, ամենաբարձր գագաթը Թեղենիս լեռն է 2851 մ Ջրբաժան է Քասախի ու Հրազդանի ավազանների միջև Ունի ծալքաբեկորային
 • Ծաղկոցաձոր, մինչև 1947 թ. Դարաչիչակ քաղաք Հայաստանի Կոտայքի մարզում, Թեղենիսի արևելյան լանջին Կլիման մեղմ է, առողջարար Քաղաքը գտնվում է ծովի մակերևույթից
 • ճյուղավորությունը, որի վրա է գտնվում Ծաղկունյաց լեռների ամենաբարձր գագաթը Թեղենիս լեռը, 2851 մ Հայաստանի Հանրապետության Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների համառոտ
 • Դալար, լեռնագագաթ Հայաստանի Կոտայքի մարզում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայում, Թեղենիս լեռնագագաթից 3 կմ հարավ արևելք Բարձրություն 2616 մ Հայաստանի Հանրապետության
 • Թեղենյաց լեռներ, Թեղենյաց լեռնաշղթա, Թեղենիս Թեղենիք, Շանոսուվարի լեռնաշղթա, լեռնաշղթա Հայաստանի Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանագլխին, լեռնաբազուկ
 • 7 - 15 դարեր 7 դար Կաթողիկե և 10 դար եկեղեցիները, արևելյան կողմում Թեղենիս գյուղատեղին 7 դար իր 7 դարի եկեղեցիով Սովետական կարգերից առաջ Բաբաքշին
 • հեռավորության վրա Ծաղկաձոր քաղաքը տեղակայված է ծովի մակերևույթից 1750 մ բարձր Թեղենիս լեռան հարավարևելյան լանջին Խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցվել են ճոպանուղին
 • կենտրոն հանդիսացող ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքում Ճոպանուղին ընկած է Թեղենիս լեռան արևելյան լանջին ծովի մակարդակից 1966 - 2819 մետր բարձրության վրա
 • Ձեռագիրը գրվել է 14 - րդ դարում թվականին Դավիթ գրիչի կողմից Իշխանի վանքում, Թեղենիս անապատ Կազմողը եղել է Ղազարն և Վարդան երէցն Գրված է թղթի վրա, որը ունի
 • գավառում ներկայումս Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղի հյուսիսարևելյան կողմում Թեղենիս լեռան լանջին թեղիներով շրջապատված բացատում Հնավայրի հնագույն կառույցը
                                     
 • պտուղները աստղաձև փռված են Հայաստանում հանդիպում է Ապարանի լեռնագագաթ Թեղենիս և Զանգեզուրի Ծավ, Ներքին Հանդ և Շիկահող գյուղերի շրջակայք, լեռնագագաթ
 • սարավանդները Քաղաքի համայնապատկերի վրա հյուսիս - արևմուտքում բարձրանում է Թեղենիսը Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը 2851 մետր Հյուսիսային կողմում
 • ճոպանուղու ամենաստորին կետը Թեղենիս լեռան արևելյան լանջին է ծովի մակարդակից 1966 մ բարձրության վրա, իսկ ամենաբարձրը Թեղենիսի գագաթին 2819 մ Սահուղիներին
 • լեռնակլիմայական առողջավայր է Այստեղ են գտնվում մարզական բազան, քաղաքից Թեղենիսի գագաթը տանող 6 կմ երկարությամբ ճոպանուղին, մանկական առողջարանը, հանգստյան
 • հյուսիս - արևելքում տարածվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթան ամենաբարձր գագաթը Թեղենիսը Հարավ - արևմուտքում մինչև Հրազդան գետի կիրճը տարածվում է սարահարթ անունը
 • գրչության կարևոր կենտրոն էր Այն գտնվում է Բուժական գյուղից 3 կմ հյուսիս Թեղենիսի կամ Թեղենյաց լեռների անտառապատ լանջերին Վանքային համալիրը բաղկացած է զույգ
 • 2947 Վայոց ձորի մարզ Կոշատախ 2901 Գեղարքունիք Գլուխ Ձագեձորի 2865 Սյունիք Թեղենիս 2851 Կոտայք Արայի լեռ 2577 Արագածոտնի մարզ Լալվար 2545 Լոռու մարզ Ատիս
 • 6.56 5 Հ բեռնել պատկեր Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2 - 1 հազ. գյուղից 5 կմ հս - ամ, Թեղենիս տանող ճանապարհի ձախ կողմում - 6.56 6 Հ բեռնել պատկեր Դամբարանադաշտ Ք.ա
 • արձանագիր բեռնել պատկեր Գյուղատեղի զարգացած միջնադար Վանատուր թաղամասից Թեղենիս սար տանող ճանապարհի երկու կողմում - 6.1 10 Հ պահպանվել են բեռնել պատկեր
 • վայրում 64 Գյուղատեղի զարգացած միջնադար Հրազդան քաղաք, Վանատուր թաղամասից Թեղենիս սար տանող ճանապարհի երկու կողմում 65 Գյուղատեղի Սառնաղբյուր միջնադար
 • լեռնազանգված Ճգնավոր 3023 Մեղրու Բովաքար 3016 Հալաբի Մարութա լեռ 2967 Սասնա Թեղենիս 2851 Ծաղկունյաց Կուսանաց 2832 Արցախի Արմաղան 2829 Գեղամա լեռնավահան

Users also searched:

թեղենիս, ծաղկաձոր թեղենիս, ծաղկաձոր հանգիստ, ծաղկաձոր հյուրանոցներ, ծաղկաձոր ռիպա, ծաղկաձոր սպորտ բազա գներ, ծաղկաձոր տաղավարներ, ծաղկաձոր քոթեջներ, ծաղկաձոր, թեղենիս, Թեղենիս, ծաղկաձորքոթեջներ, ծաղկաձորսպորտբազագներ, ծաղկաձորռիպա, ծաղկաձորտաղավարներ, ծաղկաձորհանգիստ, ծաղկաձորհյուրանոցներ, հանգիստ, քոթեջներ, սպորտ, բազա, գներ, ռիպա, տաղավարներ, հյուրանոցներ, ծաղկաձորթեղենիս, հայաստանի հանգստավայրեր. թեղենիս,

...

Ծաղկաձոր թեղենիս.

Թեղենյաց լեռների ամենաբարձր. Հոկտեմբերի 28 ին, ժամը ին ահազանգ է ստացվել, որ դեպի Կոտայքի մարզի Թեղենիս լեռան. Ծաղկաձոր հյուրանոցներ. TravelStep Tours and Travel. ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ Թեղենիս լեռան արևելյան լանջին, անմիջապես ճոպանուղու հարևանությամբ, 2000մ​.

Թեղենիս.

ԹԵՂԵՆԻՍ ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՏՈՒՆ. Երկարությունը 20 կմ է, առավելագույն բարձրությունը՝ 2851մ Թեղենիս լեռ. Ծաղկաձոր հանգիստ. Hamar Կոտայք. Կազմակերպվում են դեպի ամենագեղեցիկ լեռնային շրջաններ՝ Եղեգիս, Թեղենիս,.


Ծաղկաձոր ռիպա.

Tegenis Hotel Tsaghkadzor, Թեղենիս Ծաղկաձոր Tel. Ճիշտ. 2. Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի Թեղենիս գագաթի հարևանությամբ է գտնվում Ծաղկաձորի. Ծաղկաձոր սպորտ բազա գներ. ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԵՐԸ.ԹԵՂԵՆԻՍ Пресс. Թեղենիս լեռան արևելյան լանջին, անմիջապես ճոպանուղու հարևանությամբ, 2000մ ծովի.

Ծաղկաձորի Ճոպանուղի.

Թեղենիս հոլիդեյ հոմ. Հայաստան, 2310, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր, Ծաղկաձոր. Back to hotel. ԲԵՍԹ ՎԵՍԹԵՐՆ ԱԼՎԱ, Ծաղկաձոր. 26 09 20 Սեպտեմբերի 24 ին, ԱրարատԲանկի ներկայացուցիչները Թեղենիս լեռան գագաթին.


Դեպի Թեղենիս Միջին դպրոց.

Մայիս 19, 2020 Ծաղկաձորը գտնվում է Թեղենիս լեռան լանջին քաղաքամայր Երևանից 55 կմ. Թռչող մարդիկ կհայտնվեն Հայաստանի. Ը ԹԵՂԵՆԻՍ ՌԵՍՏ ՍՊԸ ում. այսուհետ նաև՝ Բողոքաբեր կատարվել է հսկիչ դրամարկղային​. Ծաղկաձորի մասին – Sion Resort. Այն տեղակայված է Թեղենիսի արևելյան լանջին, 1972 թվականին, երբ Թեղենիս լեռան լանջին.


Թեղենիս Բիզնես 24.

Ճոպանուղու աշխատակիցները գտել են Թեղենիս լեռան լանջին կորած ՌԴ քաղաքացուն. Armenpress. ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ԻՐՏԵԿ. Май 2021. Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс. Фев. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. pic. Apricot hotel & resort. Կարգավիճակ ստացել է 1984 թ.: Քաղաքը իր հիմնական մասով փռված է Թեղենիս լեռան արևելյան.

15.01.2021 2 15 Untitled.

Նախօրեին ժամը 03.30 ի սահմաններում, Ծաղկաձոր քաղաքից Թեղենիս սարը բարձրացող​. Ճոպանուղու աշխատակիցները. Հանգստացեք Ծաղկաձորի Թեղենիս հանգստյան տան շքեղ և հարմարավետ քոթեջում 2. Թեղենիս Լեռ Հայաստանի Լեռները. Էքսկուրսիա դեպի Ծաղկաձոր Կեչառիս վանական համալիր, Թեղենիս լեռ և Հանքավան գյուղ.

Թեղենիս Հյուրանոց Հայաստանի.

Մեկ կարծիք Դեպի Թեղենիս. Կազմակերպչի աշխատակարգ 2016 2017թ Գոհար Եղոյան. Թեղենիս հոլիդեյ հոմ Karbon Travel. 2018 2019ԹԹ. ԽԱՂԱՇՐՋԱՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ Բ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ. ԹԵՂԵՆԻՍ ԳՅՈՒՄՐԻ 3. ԹԵՂԵՆԻՍ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ ԵՎ. Վերելք Թեղենիս. 30.09. Թեղենիս լեռը Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ամենաբարձր. Թեղենիս հոլիդեյ հոմ Bangi. Օգոստոսի 12 ին, ժամը 03.30 ի սահմաններում, Ծաղկաձոր քաղաքից Թեղենիս սարը. Թեղենիս SKY CLUB. Ֆեմիլի Ռեզորթ Թեղենիս. Տանձաղբյուրի փող., 31 15 Ծաղկաձոր Կոտայքի մարզ. 36 photo. ԹԵՂԵՆԻՍ ԳՅՈՒՄՐԻ 3 Փ փոփոխություն. ԹԵՂԵՆԻՍ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՏՈՒՆ. Կոնտակտային տվյալներ. Հասցե.


Paragliding Pre World Cup in Armenia.

Ծաղկաձորի Թեղենիս հանգստյան տան հարմարավետ և կահավորված քոթեջներում։6 անձի. Թեղենիս սարը. Թեղենիս լեռան լանջին ճոպանուղու աշխատակիցները գտել են 1988 թ. ծնված Սաշա. Ծաղկաձորից Թեղենիս սարը. Մրցաշարը կանցկացվի Բուժական գյուղի հարևանությամբ գտնվող Թեղենիս լեռան գագաթին:.

Հյուրանոց Ալվա.

Թեղենիս Հանգստյան Տուն Հանգստյան Տներ, Հյուրանոցներ Քոթեջներ Բացօդյա Հանգստի. Թեղենիս լեռ Արշավներ Հայաստանում. Նախօրեին ժամը 03.30 ի սահմաններում, Ծաղկաձոր քաղաքից Թեղենիս սարը.


Kecharis Hotel & Resort 1972 թ. ին Թեղենիս լեռան.

Ս Կ ի ​ՀՎՀՀ 02702856 չկատարված հարկային. Ծաղկաձորից Թեղենիս սարը TopNews. Աշխարհի գավաթի մրցումներ՝ Թեղենիս լեռան Թեղենիս լեռան գագաթին: Այսօր Սպուտնիկ. Մասնագիտական տոնը նշեցին ԵՊՀ. Ճոպանուղու աշխատակիցները գտել են Թեղենիս լեռան լանջին կորած ՌԴ քաղաքացուն​.


Հանգստացեք Ծաղկաձորի Թեղենիս.

Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիրը գտնվում է Թեղենիս լեռան հարավ արևմտյան լանջին. Ճոպանուղու տարածքում մոլորված ՌԴ. 11 19 ի հուլիսին Թեղենիս լեռը Հայաստանի պարապլանային սպորտի մայրաքաղաք.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →