Back

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ - հայաստանի հասարակություն. Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փիլիսոփայու ..ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
                                     

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ ՓՍԻԻ փիլիսոփայության, իրավագիտության և սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական հաստատություն Երևանում։

                                     

1. Պատմություն

1944 թվականին ՀԽՍՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտին առընթեր ստեղծվել է փիլիսոփայության բաժին, որը 1947 թվականին դարձել է ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահությանն առընթեր փիլիսոփայության բաժին, 1959 թվականին իրավագետների առանձին հետազոտական խմբի ստեղծման հետևանքով վերանվանվել է փիլիսոփայության և իրավունքի բաժին, որի հիմքի վրա 1969 թվականին ստեղծվել է Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտը։

                                     

2. Գործունեության հիմնական ոլորտները

 • Հայ իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավունքի տեսության ֆենոմենոլոգիական հիմքեր, իրավունքի և անվտանգության փոխհարաբերության հիմնախնդիրներ.
 • Սոցիոլոգիա և քաղաքագիտություն՝ սոցիալական փոխակերպումների հիմնախնդիրները Հայաստանում, բնակչության միգրացիայի և քաղաքական օտարման հիմնախնդիրներ, աշխարհաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում.
 • Տեսական փիլիսոփայություն, գիտության տրամաբանություն և մեթոդաբանություն.
 • Հայ փիլիսոփայության և գեղագիտական մտքի պատմություն.

Գիտական բաժիններ

 • Սոցիոլոգիա.
 • Քաղաքագիտություն.
 • Տեսական փիլիսոփայություն.
 • Իրավունք.
 • Հայ փիլիսոփայության պատմություն.
                                     

3. Հիմնական արդյունքներ

 • Ուսումնասիրվել են ազգային օրենսդրության և իրավակիրառման պրակտիկայի, իրավունքի և հայ իրավական մտքի պատմության տեսական հիմնախնդիրները տպագրվել են "Միջնադարյան հայ իրավունքը և իրավաքաղաքական միտքը 10–13-րդ դդ.", "Իրավունքի տեսության և պատմության հիմնահարցեր", "Իրավունքի տեսության հիմնահարցեր. ֆենոմենոլոգիական մոտեցում", "Նոր իրավաըմբռնման անհրաժեշտությունը", "Արդարադատության հարցեր", "Իրավունք և հանցագործություն" մենագրությունները և գրքերը)։.
 • Մշակվել է իմացաբանության ավանդական ընդհանուր խնդրից դեպի տրամաբանության, գիտության փիլիսոփայության և մեթոդաբանության ոլորտ անցման փիլիսոփայական հայեցակարգ ։.
 • Հիմնադրվել է հայ փիլիսոփայական ժառանգության և գեղագիտական մտքի ուսումնասիրության գիտական դպրոց "Հայոց փիլիսոփայության պատմություն" հիմնարար մենագրության և անցյալի ականավոր հայ իմաստասերների փիլիսոփայական հայացքներին նվիրված մենագրությունների շարքի, "Вопросы теории и истории эстетики"մենագրության և "Հայ մշակույթի գործիչները արվեստի մասին" մատենաշարի հրատարակում։.
 • Ուսումնասիրվել են ժամանակակից հայ հասարակության սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրները, մշակվել են նրա հետագա արդիականացման ազգային մոդելները և ռազմավարությունը ։.


                                     

4. Ղեկավարություն

Ինստիտուտի գիտական ղեկավարներ և տնօրեններ են եղել`

 • 1996 թվականից՝ Գևորգ Պողոսյան.
 • 1973-1976 թթ.՝ Յակով Խաչիկյան.
 • 1969-1973 թթ. և 1976 թվականից՝ Ստեփան Թովմասյան.
                                     

5. Աղբյուրներ

 • Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունք, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ.
 • Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի պաշտոնական կայք.

Users also searched:

հհ գաա փիլիսոփայության, փիլիսոփայության ինստիտուտ, փիլիսոփայության, իրավունքի, սոցիոլոգիայի, ինստիտուտ, փիլիսոփայությանինստիտուտ, հհգաափիլիսոփայության, ՀՀԳԱԱփիլիսոփայությանսոցիոլոգիայիևիրավունքիինստիտուտ, հհ գաա փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ,

...

Հհ գաա փիլիսոփայության.

ԼԻԼԻԹ ԱՐՄԵՆԻ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ ՀՀ. Արվեստի ինստիտուտ. 29. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. by Միրումյան Ռիմա.

Կատեգորիա:ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտներ ու.

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և. 2019 թ. – մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Տնօրեն. Untitled Հայաստանի Հանրապետության. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Փիլիսոփայություն.


ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐՏԵԿ.

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Իրավունքի ինստիտուտ. Material type: materialTypeLabel. Մանուկ Արսենի Հարությունյան ISEC. ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՊՈԱԿ. Show contacts. Կառավարության որոշումներ E. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Իրավունքի ինստիտուտ Իրավաբանական. ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի. Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ Սոցիոլոգիայի և 2007 ​2010 ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, իրավունքի և սոցիոլոգիայի ինստիտուտ, հայ.

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ Շիրակի Մ.

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտը հիմնադրվել է 1969. Հայագիտական HayGi. Իրավունքի ինստիտուտը, ի դեմս տնօրենի ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և. ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ. ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ փիլիսոփայության և իրավունքի սեկտորի, իսկ 1969 1996 թ. մինչ օրս ինստիտուտի տնօրենն է ՀՀ ԳԱԱ. Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ: 1988 թ.՝ Սպիտակի ավերիչ.


ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան.

ՀՀ ԳԱԱ միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ և ՀՀ ԳԱԱ մանրէների ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. 30. ՀՀ ԳԱԱ. DocumentView Arlis. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Իրավունքի Ինստիտուտ Տեղեկություն.


ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության.

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության Aravot. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. 30. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի. Հրամանով. Գառնիկ Հրաչիկի. - ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Գլխավոր Լույս Հիմնադրամ Luys Foundation. ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնում Սույն թվականի փետրվարի 6 ին ՀՀ ԳԱԱ.

Լրացավ անվանի սոցիոլոգ, ՀՀ ԳԱԱ.

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող. 2008 թ. ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի. Ռոմիկ Խասիբեկի Քոչարյան. Հրատարակող ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական.


Koha online catalog.

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ Corporate Name. Number of records. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հեղ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության ԵՊՀ. Ակադեմիա, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա ​Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՊՈԱԿ, Հայ. ՊՈԱԿ ների ֆինանսավորում E. ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՀՀ պետական կառավարման.

Անկախ գրադարանների ցանց catalog.

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտMaterial type: TextLanguage: Russian. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության ԲՈԿ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Հիմնադրման տարին. 1969. 9. Gevorg Poghosyan. Հ. ▻ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ‎ 1 Կ, 1 Է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հնագիտության և. Brusov University Library catalog. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա. ՀՀ ԳԱԱ ում ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ քննարկվեց Բարձրագույն Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ.


ՀԱԱՀ գրադարան catalog.

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Material type: Text Literary form: Not. Սույն թվականի փետրվարի 6 ին ՀՀ ԳԱԱ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնում. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, ի.գ.թ.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →