Back

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգ - հայաստանի հանրապետության իրավունք. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, ..                                               

Երևանի իրավատնտեսագիտական և կառավարման քոլեջ

Երևանի իրավատնտեսագիտական և կառավարման քոլեջ, ուսումնական հաստատություն Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում՝ Ավան վարչական շրջանում։ Պատրաստում է մասնագետներ իրավագիտության, տնտեսագիտության, կառավարման և շուկայաբանության մասնագիտություններում։

                                               

Պետական կառավարման ձև

Պետական կառավարման ձևը, պետության ձևի տարր է, որը որոշում է բարձրագույն պետական մարմինների կազմակերպումը, դրանց ձևավորման կարգը, տևողությունը և իրավասությունը, ինչպես նաև այդ մարմինների փոխհարաբերությունների կարգը միմյանց և բնակչության հետ, ինչպես նաև դրանց ձևավորման հարցում հասարակության մասնակցության աստիճանը ։ Նեղ իմաստով, սա պետական իշխանության բարձրագույն մարմինների կազմակերպումն է պետության մեջ գերագույն իշխանությունը կազմակերպելու միջոց. Լայն իմաստով, սա պետության բոլոր մարմինների կազմակերպման և փոխգործակցության միջոց է։. Կառավարման ձևը չպետք է շփոթել պետական կառուցվածքի ձևի և պետու ...

                                               

ՀՀ գեներալ-մայորի զինվորական կոչում ունեցող անձանց ցանկ

Ստորև ներկայացված է ՀՀ գեներալ-մայորի զինվորական կոչում ունեցող անձանց ցանկը։ Ներկայացված են միայն այն անձինք, ում կոչումը շնորհվել է ՀՀ Նախագահ Ս. Սարգսյանի կողմից ։ Մինչ այդ կոչում ստացածների ցանկը կտեղադրվի տվյալների ձեռքբերումից հետո։

                                               

Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ

Ընդունելությունը իրականացվում է ինչպես հիմնական կրթությամբ 9-ամյա, այնպես էլ՝ լրիվ 12-ամյա։ Քոլեջում ուսուցումը տարվում է հետևյալ մասնագիտություններով՝ Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա կոշկակարի որակավորում. Դիզայն ըստ ճյուղերի. Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա. Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ ըստ ճյուղերի. Սպասարկման կազմակերպում. Թարգմանություն և գործավարություն. Հագուստի մոդելավորում և նախագծում. Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում.

                                               

ՀԽՍՀ Մշակույթի նախարարություն

ՀԽՍՀ Մշակույթի նախարարություն, կազմակերպվել է ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի Նախագահության 1953 թվականի ապրիլի 17-ի հրամանագրով։ Կազմի մեջ են արվեստի գործերի, ակումբային հիմնարկների և ժողստեղծագործության վարչությունները, արտասահմանյան կապերի, ավտոմատացված կառավարման համակարգի, թանգարանների, գրադարանների, ուսումնական հաստատությունների, կադրերի, կապիտալ շինարարության, պլանային-ֆինանսական, վերահսկողության-վերստուգման բաժինները։ ՀԽՍՀ Մշակույթի նախարարությունը իրականացնում է թատերական, երաժշտական, պարարվեստի, կերպարվեստի, դեկորատիվ-կիրառական, էստրադային արվեստների զարգացման և կուլտուր-լուսավորական աշխա ...

                                               

ՎՏԲ-Հայաստան բանկ

"ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ, Հայաստանում դրամավարկային գործունեություն իրականացնող գործող առևտրային բանկ։ Ունի 72 մասնաճյուղ` 27-ը Երևանում, 45-ը` ՀՀ մարզկենտրոններում, քաղաքներում ու շրջկենտրոններում։ Բանկը համարվում է Հայաստանում "ՎՏԲ բանկի" դուստր կազմակերպություն։

                                               

Հարավկովկասյան երկաթուղի

2008 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանում "Ռուսական երկաթուղիներ" ԲԲԸ-ի և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքվել է կոնցեսիոն պայմանագիր՝ "Հայկական երկաթուղի" ՓԲԸ-ն "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ին կառավարմանը հանձնելու մասին։ Համաձայն պայմանագրի՝ կոնցեսիոն կառավարման ժամկետը 30 տարի է, քսան տարվա աշխատանքից հետո տասը տարի պռոլոնգացիայի իրավունքով՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ն իր գործունեությունն սկսել է 2008 թվականի հունիսի 1-ից։

                                               

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան, Հայաստանում գործող ատոմակայան, միակը Հարավային Կովկասում, գտնվում է Երևանից մոտ 36 կմ արևմուտք՝ Մեծամոր քաղաքի մոտակայքում։ Ներկայում կայանի արտադրանքը բավարարում է Հայաստանի բնակչության կողմից օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի 40%–ը։ 1988 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո ծագած անհանգստությունների պատճառով կայանը փակվեց։ Սակայն, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի շրջափակումը, որը Հայաստանում էներգիայի պակասություն առաջացրեց, պատճառ դարձավ 1993 թվականին Հայաստանի կառավարության կողմից կայանի վերաբացման որոշում կայացնել։ Երկրորդ էներգաբլոկը գոր ...

                                               

ՀՀ Վարչական իրավունքի սուբյեկտ

Վարչական իրավունքի սուբյեկտներն այն անձինք, միավորումներն ու մարմիններն են, որոնք ունեն վարչաիրավական կարգավիճակ, այսինքն վարչական իրավունքի նորմերով սահմանված կարգով օգտվում են որոշակի իրավունքներից, կատարում են պարտականությունների, իսկ համապատասխան դեպքերում ենթարկվում են պատասխանատվության։ Վարչական իրավունքին բնորոշ է սուբյեկտների լայն շրջանակ։ "Վարչական իրավունքի սուբյեկտ" հասկացությունը սեռային է, դրա մեջ ներառվում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, հասարակական միավորումները, գործադիր իշխանության, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները և այլ սուբյեկտներ։ Վարչական ...

                                               

ՀՀ տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում

ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգը ներդրվել է 1995 թ ին՝ ՀՀ Սահմանադրության ընդունումից հետո։ "ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին" ՀՀ օրենքով վարչատարածքային միավորներ են սահմանվել մարզերն ու համայնքները։ Ընդ որում, մարզը կազմված է համայնքներից, իսկ համայնքները լինում են գյուղ, և քաղաքային։ ՀՀ տարածքը բաժանված է 10 մարզի՝ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի, և 915 համայնքի։ Մարզերում իրականացվում է տարածքային կառավարում, համայնքներում՝ տեղական ինքնակառավարում։ Տեղական ինքնակառավարումը հանրային կառավարմա ...

                                               

Հայաերոնավիգացիա

"Հայաերոնավիգացիա" կամ Հայաստանի աերոնավիգացիոն ծառայություն ընկերությունը 100% պետական սեփականությամբ փակ բաժնետիրական ընկերություն է։ Ընկերությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում օդանավերի աերոնավիգացիոն սպասարկումը, որը ներառում է օդային երթևեկության կարգավարական սպասարկումը և թռիչքների ապահովումը վերգետնյա նավիգացիոն միջոցներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ աերոնավիգացիոն տեղեկատվության տրամադրումը։

                                               

Տեղեկատվական անվտանգություն

Տեղեկատվական գործոնն առաջնային նշանակություն ունի մարդկային կենսագրծունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Տեղեկատվական անվտանգություն ը Ազգային անվտանգության կարևոր բաղադրիչ է և նրա խնդիրը արդի հիբրիդային պատերազմների ռազմավարությունում և մարտավարությունում կարևորագույն, իսկ հաճախ՝ որոշիչ դերակատարում ունեցող տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմների և գործողությունների արդյունավետ դիտարկումն է, քանի որ արդի աշխարհում պատերազմները մղվում են ոչ միայն զենքի և բանակների կիրառմամբ, այլև որպես ժամանակակից զենք օգտագործվում է ինվորմացիան։ Ըստ չինացի ռազմական տեսաբան և մտածող Սուն Ցըզիի՝ &lt, &gt, ։ Տե ...

                                     

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգ

Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է՝ ՀՀ Սահմանադրության 1-ին հոդված ։

Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով՝ ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի 1-ին պարբերություն։

Հայաստանի Հանրապետության պետական կարգը կիսանախագահական հանրապետությունն է։

Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հիման վրա։

                                     

1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն

Կառավարությունը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը կառավարությունը մշակում և իրականացնում է Հանրապետության Նախագահի հետ համատեղ։

                                     

1.1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններ

 • ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն.
 • ՀՀ Արդարադատության նախարարություն.
 • ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն.
 • ՀՀ Կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն.
 • ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն.
 • ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն.
 • ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն.
 • ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն.
 • ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն.
 • ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.
 • ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն.
 • ՀՀ Առողջապահության նախարարություն.
                                     

1.2. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետին ենթական մարմիններ

 • Պետական վերահսկողական ծառայություն.
 • Ազգային անվտանգության ծառայություն.
 • Ոստիկանություն.
                                     

1.3. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանը ենթակա մարմիններ

 • Վիճակագրական կոմիտե.
 • Ոստիկանություն.
 • Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե.
 • Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին.
 • Քաղաքաշինության կոմիտե.
 • Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին.
 • Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին.
 • Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին.
 • Կրթության տեսչական մարմին.
 • Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե.
 • Պետական եկամուտների կոմիտե.
 • Ազգային անվտանգության ծառայություն.
 • Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին.
                                     

1.4. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն Հայաստանի Հանրապետության Մարզպետարաններ

 • ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան.
 • ՀՀ Արարատի մարզպետարան.
 • ՀՀ Լոռու մարզպետարան.
 • ՀՀ Շիրակի մարզպետարան.
 • ՀՀ Տավուշի մարզպետարան.
 • ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան.
 • ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան.
 • ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան.
 • ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան.
 • ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան.
                                     

2. Դատական իշխանությունը

Հայաստանի Հանրապետության Վերաքննիչ դատարաններ

 • Վերաքննիչ վարչական դատարան.
 • Վերաքննիչ քրեական դատարան.
 • Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան.

Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն

 • Զինվորական դատախազություն.
 • ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն.
 • ՀՀ գլխավոր դատախազություն.
                                     

3. Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում գների կայունությունն ապահովելն է։ Կենտրոնական բանկը մշակում, հաստատում և իրականացնում է դրամավարկային քաղաքականության ծրագրերը։

Կենտրոնական բանկը թողարկում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթը՝ հայկական դրամը։

Կենտրոնական բանկը Սահմանադրությամբ և օրենքով իրեն վերապահված խնդիրները և գործառույթներն իրականացնելիս անկախ է։

Կենտրոնական բանկի նախագահը նշանակվում է Հանրապետության Նախագահի առաջարկությամբ՝ Ազգային ժողովի կողմից՝ վեց տարի ժամկետով։ Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ նշանակվել կենտրոնական բանկի նախագահ։

Օրենքով սահմանված դեպքերում Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ Հանրապետության Նախագահի առաջարկությամբ կարող է պաշտոնանկ անել կենտրոնական բանկի նախագահին։

                                     

4. Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատ

 • Իշխան Սերժիկի Զաքարյան - ՀՀ Վերահսկիչ պալատի նախագահ 2007-2013, 2013-2018.
 • Լևոն Սուրենի Յոլյան - ՀՀ Վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ 2007-2013, 2013-2018.

Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամներ

 • Տիտալ Հուսեինի Ջնդոյան - ՀՀ Վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ 2007-2008, 2008-2014, 2014-2018.
 • Սեյրան Մարտիրոսի Ավագյան - ՀՀ Վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ 2007-2011, 2011-2018.
 • Գագիկ Սևանի Մկրտումյան - ՀՀ Վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ 2007-2012, 2012-2018.
 • Լիլիթ Մարտունի Գևորգյան - ՀՀ Վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ 2007-2010, 2010-2018.
 • Գագիկ Շավարշի Ոսկանյան - ՀՀ Վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ 2007-2009, 2009-2018.
                                     

5.1. Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանները

 • Արմեն Շուրայի Հարությունյան 2006 թ փետրվարի 20 - 2011 թ մարտի 1.
 • Կարեն Արեսի Անդրեասյան 2011 թ մարտի 2-ից 2016թ․.
 • Արման Թաթոյան 2016թ․-ից այսօր.
 • Լարիսա Ասատուրի Ալավերդյան 2004 թ մարտի 1 - 2006 թ հունվարի 4.
                                     

5.2. Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակը

Մարդու իրավունքների պաշտպանը այսուհետ՝ Պաշտպան անկախ և անփոփոխելի պաշտոնատար անձ է, որն իրականացնում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց կողմից մարդու խախտված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը՝ ղեկավարվելով օրինականության, հասարակական համակեցության և սոցիալական արդարության հիմնարար սկզբունքներով։

Պաշտպանը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, զբաղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ առևտրային կազմակերպություններում, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից։

Պաշտպանը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ ընտրություններում առաջադրել իր թեկնածությունը, մասնակցել նախընտրական քարոզչությանը։

Պաշտպանն իր լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է, ենթարկվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը և օրենքներին, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին ու նորմերին։ Պաշտպանը չի ենթարկվում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման որևէ մարմնի կամ պաշտոնատար անձի։

Պաշտպանը պարտավոր չէ բացատրություններ տալ, այդ թվում՝ նաև որպես վկա, իր մոտ գտնվող բողոքի կամ փաստաթղթի էության վերաբերյալ կամ դրանք տրամադրել ծանոթացման այլ կերպ, քան օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով։

Պաշտպանը հանդիսանում է "Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի" կամընտիր արձանագրությամբ սահմանված կանխարգելման անկախ ազգային մեխանիզմ։

Users also searched:

գործադիր մարմին, հին հայաստանի պետական կառավարման համակարգը, պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին հհ օրենք, պետական կառավարման ձեւ, օրենսդիր իշխանության մարմին, կառավարման, պետական, համակարգը, Հայաստանի, իշխանության, մարմին, մարմինների, համակարգի, հայաստանի, պետականկառավարմանհամակարգիմարմիններիմասինհհօրենք, գործադիրմարմին, օրենսդիրիշխանությանմարմին, իշխանությանճյուղերը, պետականկառավարմանձեւ, հհպետականկառավարմանմարմիններ, Հանրապետության, հինհայաստանիպետականկառավարմանհամակարգը, մասին, օրենք, գործադիր, օրենսդիր, ճյուղերը, մարմիններ, համակարգ, պետականկառավարմանհամակարգ, ՀայաստանիՀանրապետությանպետականկառավարմանհամակարգ, հայաստանի հանրապետության պետական կառավարման համակարգ,

...

Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին հհ օրենք.

Արտասահմանում գտնվողները կարող են. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա ձևավորման և որակի ապահովման համակարգի հիմնադիրներից ​Իսպանիա. Գործադիր մարմին. ՀՀ Փաստաբանների Պալատ: Գլխավոր. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ.

Հհ պետական կառավարման մարմիններ.

Թալինի համայնքապետարանի. Մայիսի 28 ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար. Հին հայաստանի պետական կառավարման համակարգը. Ծրագիր հհ արագածոտնի մարզ կարբիի. Հիմք ընդունելով Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին օրենքի 7 րդ. Իշխանության ճյուղերը. Որոշումներ AUDIT CHAMBER OF THE RA ՀՀ. ԵՒ պետական կառավարման համակարգ - Rob 18։15, կարգ ՀՀ պետական կառավարման համակարգ:.


Օրենսդիր իշխանության մարմին.

Հայաստանի Հանրապետության. Հավելեց, որ ՀՀ պետական հանրակրթական դպրոցներում առաջին դասարանցիների. Պետական կառավարման ձեւ. Փաստ. Պետական կառավարման. 2013 թվականից Հայաստանի Հանրապետության համակարգ. Համակարգի միջոցով ամբողջական համար պատասխանատու պետական կառավարման. Լեզվի կոմիտե ՀՀ ԿԳՄՍՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ. Հ Ր Ա Մ Ա պետական կառավարման մարմնի համակարգը​.

ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման արդի.

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ման համակարգերի բարեփոխումների գերակա Նախատեսված է պետական կառավարման և տեղական. The Constitutional Court of the Republic of Armenia ՀՀ. Պետական գույքի կառավարման կոմիտե վարձավճարի մեկնարկային գինը 1 800 ՀՀ դրամ է​։. Գեղարքունիքի մարզը մասնակցել է. 189. 29.6. ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ.


Քննարկում:Հայաստանի Վիքիպեդիա.

Հայաստանի անկախութիւնն ու կառավարման առողջ համակարգ ու վստահութիւն. A1Plus Լուրեր Հայաստանից. Պետական կառավարման համակարգի և տարածքային ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում. Պետական վճարումների էլեկտրոնային. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող կառավարման ծրագրային համակարգը, որը.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 2025 ԹԹ.

Հայաստանի Հանրապետության առաջին ​Պետական կառավարման համակարգի. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ. Փաստ. Պետական կառավարման համակարգը ընդվզում է գերատեսչական տեռորի դեմ. Հայաստանի Հանրապետության ՈԱԱԿ., 29 մայիսի. Բայդենի վարչակազմը ՀՀ ին առաջարկում է 24 միլիոն դոլարի օգնության.

Ադրբեջանի ՊՆ ն հաղորդագրություն է.

Համակարգի բարեփոխումներին: ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների. ՀՀ ՏԻՄ ԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ. Իշխանական տեռորի փորձ պետական կառավարման համակարգը Եղանակը Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ. Է ունեցել ՀՀ մարզերի զբոսաշրջային Վիկտորին, ՀՀ տարածքային կառավարման. Կանոնադրություն ՀՀ ֆինանսների. Հայաստանի Հանրապետության հարկային և այլ շահագրգիռ պետական կառավարման ընդունում՝ կառավարման ավտոմատացված համակարգերի. Draft 272: National Assembly of RA. Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին Հայաստանի Հանրապետության 2018. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. Համակարգի լրատու. 27.05.2021.

Գլխավոր Լույս Հիմնադրամ Luys Foundation.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե սարքերի, սարքավորումների համակարգերի նախագծման, ՀՀ Տարածքային կառավարման և. Կոնսենսուս մինուս 1 ը կայացած է. Մամբ ստեղծվեց ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխում ների հանձնաժողով, որը. Պետական կառավարման համակարգի. Ազգային պլատֆորմ հիմնադրամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա. DocumentView Arlis. Վերադառնալ Պետական Ծառայություններ համար ՀՀ ում դատվածության և հետախուզման Unistream դրամական փոխանցումների համակարգ Ria.


Իշխանական տեռորի փորձ պետական.

Պետական վճարումների էլեկտրոնային Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս անշարժ և Հրապարակային եւ թափանցիկ կառավարման. Հանրային կառավարման. Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին Հայաստանի Հանրապետության. Պետական գույքի կառավարման կոմիտե. ՀՀ Պետական դրոշի օր. 5 25.05.21 ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի կառավարման և մրցունակության 2 րդ արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի 11.02.21 ՀՀ ԱԱԾ հայտարարություն. 1 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ պետական ոչ առևտրային.

Կանոնադրություն Պետական.

ՀՀ Օրենք ազգային անվտանգության մարմինների մասին Պետական կառավարման համակարգի. Տարածքային կառավարման համակարգը. Հողաշինարարություն Ընթացիկ գրանցում Առաջին պետական գրանցում Հասցեների ռեեստր. Կառուցվածք ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության. Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ՀՀ ՊՆ ն հայտնել էր, որ մայիսի 27 ի վաղ առավոտյան,. Հայաստանի Հանրապետության պետական. ՀՀ ԱԳ նախարարի պաշտոնակատար Արա Ներկայացնելով ՀՀ սահմանամերձ որոշ Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչությունների էլեկտրոնային կառավարման համակարգ.


ՀՀ արտակարգ իրավիճակների.

Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը է պետական կառավարման համակարգի. Հայաստանի անկախությունն ու. Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 205. ԲԿԳ Մրցանակ 2015 OGP Award 2015.


Գլխավոր – Cadastre am.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ. Ընդունված է 2018 թվականի մարտի 23 ին. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ. ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե. Բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →