Back

Հայաստանի աշխարհագրություն - հայաստանի աշխարհագրություն. Հայաստանի աշխարհագրություն, Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրություն։ Հայաստանը ծով ելք չունեցող եր ..                                               

Գավառ (Մեծ Հայքի վարչական միավոր)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գավառ այլ կիրառումներ Գավառ, վարչա-տարածքային միավոր պատմական Հայաստանում։ Պատմականորեն Մեծ Հայքի գավառների սահմանների գոյացումը հիմնավորվում է տեղիս աշխարհագրական, քաղաքական, ենթաէթնիկական, տոհմաբանական-ժառանգական նախարարական սկզբունքների վրա։ "Աշխարհացույցի" համաձայն, Հայաստանի յուրաքանչյուր նահանգ "աշխարհ" վարչականորեն բաժանված էր մի շարք գավառների, որոնք հաճախ ներկայանում էին այս կամ այն նախարարական տոհմի տիրույթը, կամ էլ՝ առանձին աշխարհագրական շրջան։ Որոշ գավառներ օրինակ՝ Տարոն կամ Կարին երբեմն հիշատակվում են որպես "աշխարհներ" նահանգներ՝ հայոց պատմու ...

                                               

Մեծկվենք

                                               

Կիլիկյան Հայաստանի վարչական բաժանում

Կիլիկյան Հայաստանի վարչական բաժանում, 11-14-րդ դարերում Կիլիկիայի հայկական պետությունում վարչատարածքային բաժանման համակարգ։ Հետագայում, թագավորության անկումից հետո, տվյալ վարչատարածքային բաժանումը պահպանվել է որպես Կիլիկյան Հայաստանի գավառների պատմական սահմաններ։

                                               

Սիսական-ի-Կոտակ

                                               

Պարզկանք

                                               

Պորտելլայի իշխանություն

Պորտելլայի իշխանություն, Կիլիկիայի հայկական թագավորության մեջ մտնող շուրջ երեք տասնյակ ավատատիրական իշխանություններից մեկը։ Կոռիկոսի իշխանությունը Կիլիկյան Հայաստանի ամենաարտոնված իշխանությունների մեկն էր, քանի որ սահմանամերձ էր։ Գտվնում էր սիրիական սահմանի մոտ՝ Միջերկրական ծովի ափամերձ շրջանում։

                                               

Բուժունիք

                                               

Մեծ Աղբակ

                                               

Արճիշակովիտ

                                               

Թոռնավան

                                               

Ակե

                                               

Պիանք

Հայաստանի աշխարհագրություն
                                     

Հայաստանի աշխարհագրություն

Հայաստանի աշխարհագրություն, Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրություն։ Հայաստանը ծով ելք չունեցող երկիր է Հարավային Կովկասում և Հարավարևմտյան Ասիայում։ Գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում, Սև և Կասպից ծովի մեջտեղը, հյուսիսից և արևելքից շրջապատված է Փոքր Կովկասի լեռնաշղթաներով։ Սահմանակցում է Վրաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքիայի և չճանաչված Արցախի հետ։

                                     

1. Հայաստանի կլիման

Հայաստանն ընկած է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային մասում։ Այստեղ արևը կեսօրին հորիզոնի նկատմամբ ունի համեմատաբար բարձր դիրք։ Այդ պատճառով տարվա ընթացքում ճառագայթային էներգիան ռադիացիան բավականին մեծ է։ Մեծ է նաև արևափայլի տևողությունը, որը Արարատյան դաշտում և Սևանի ավազանում տարեկան հասնում է 2700 ժամի այսինքն՝ մի փոքր միայն պակաս Եգիպտոսում գտնվող Ալեքսանդրիայից։

Շնորհիվ բարձրության մեծ տարբերությունների և լեռնային ռելիեֆի բազմազանության, Հայաստանում առկա են կլիմայական համարյա այն բոլոր տիպերը, որոնք հատուկ են նախկին ԽՍՀՄ-ի ամբողջ տարածքին, սկսած ցուրտ լեռնայինից մինչև չոր մերձարևադարձայինը։

Հայաստանը գտնվում է ծովերից ու օվկիանոսներից բավական հեռու, ուստի և փոքր է նրանց բարերար ազդեցությունը։ Սակայն նա գտնվում է աշխարհագրական այն լայնությունների տակ, որտեղ տիրապետում են արևմտյան օդային զանգվածները։ Դրանք անցնելով Ատլանտյան օվկիանոսով և Միջերկրական ծովով, իրենց հետ բերում են մեծ քանակությամբ խոնավություն։ Բայց մինչև Հայաստան ներթափանցելը, այդ խոնավության մի մասը թափվում է հանդիպակաց լեռներին, գերազանցապես արևմտյան լանջերին, և մեծ մասամբ բեռնաթափված մուտք գործում Հայաստան։ Այդ պատճառով տարեկան տեղումների քանակը Հայաստանում ընդհանրապես քիչ է։

Հայաստանի կլիմայի վրա մասամբ դրական ազդեցություն են թողնում նաև Սև և Կասպից ծովերը, հյուսիսային շրջանները հիմնականում գտնվում են Սև ծովի, իսկ հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան շրջանները՝ Կասպից ծովի ազդեցության ներքո։ Բայց այդ ազդեցությունը ևս երկրի ներքին ընդարձակ գոգավորություններում մեծ չէ, քանի որ նրանք սահմանափակված են բարձր լեռներով, որոնք խանգարում են խոնավ օդային զանգվածների ներթափանցմանը։

Հանրապետության կլիմայի վրա որոշ ազդեցություն է թողնում նաև Իրանական սարահարթը։ Այստեղից Հայաստան ներթափանցող չոր օդային զանգվածների ազդեցությամբ մեծանում է Մեղրու գոգահովտի, ինչպես նաև Արարատյան դաշտի կլիմայի ցամաքայնությունը։

Մեծ Կովկասյան լեռնաշղթան Անդրկովկասը, այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետությունը, պաշտպանում է հյուսիսային ցուրտ քամիների ներխուժումից։ Բայց երբեմն բևեռային սառն օդային զանգվածները արևելքից ու արևմուտքից շրջանցելով Մեծ Կովկասի լեռները կամ անցնելով լեռնանցքներով, ներթափանցում են Անդրկովկաս, հասնում մինչև Հայաստանի տարածք և ձմռանը ցրտեցնում, իսկ ամռանը զովացնում եղանակը։

Հանրապետությունում ամենատաք վայրերը Արաքսի, Դեբեդի և Աղստևի ցածրադիր հովիտներն են։ Տաք է համեմատաբար նաև Արարատյան դաշտը։ Սակայն ձմեռն այստեղ բավականին ցուրտ է, իսկ ամառը՝ շատ շոգ։ Այդ իսկ պատճառով հանրապետությունում ամենատաք և ամենացուրտ ամիսների միջին ջերմաստիճանների ամենամեծ տատանումները լինում են Արարատյան դաշտում։ Այստեղ նկատվել է օդի ամենաբարձր ջերմաստիճանը 42 աստիճան։

Ամենացածր տարեկան միջին ջերմաստիճանները նկատվում են Ախուրյան գետի վերին հոսանքում։ Շուրաբադում Ամասիայի շրջան, օրինակ, դիտվել է հանրապետության ամենացածր ջերմաստիճանը -46։

Հայաստանում մակերևույթի հետ կապված առանձին վայրերում երբեմն ձմռանը լեռներից սառը օդը իջնում է բարձրություններով շրջապատված գոգավորությունները, որի հետևանքով ցածրադիր մասում հաճախ օդի ջերմաստիճանը լինում է ավելի ցածր, քան լեռնալանջերում։ Այս երևույթը կոչվում է ջերմաստիճանի ինվերսիա։ Ինվերսիան մեզ մոտ շատ լավ նկատվում է Շիրակի դաշտում։

Հանրապետությունում օդի խոնավությունը բաշխված է բավականին անհավասար։ Հայաստանում ամենից շատ տեղումները թափվում են Արագածի, Ջավախքի, Գեղամա, Զանգեզուրի և բարձրադիր մյուս լեռների գագաթամերձ գոտիներում 800-900 մմ։ Ամենից քիչ տեղումները լինում են գոգահովիտներում և ցածրադիր հարթավայրերում, առանձնապես չորային է Արարատյան դաշտը Արազդայանում թափվում են ընդամենը 230 մմ տեղումներ։

Հայաստանում տեղումների մեծագույն մասը բաժին է ընկնում գարնան ամիսներին, մասամբ նաև աշնանը։ Արաքսի ավազանի ցածրադիր հովիտներում ամենից քիչ տեղումներ լինում են ամռան ամիսներին։ Հյուսիսային շրջաններում տեղումները մեծ մասամբ թափվում են ամռանը։ Դա բացատրվում է Սև ծովի գոլորշիներով, որոնք այստեղ են թափանցում գերազանցապես տարվա տաք ամիսներին։

Գարնանային, մասամբ նաև ամառային անձրևները հաճախ կրում են տեղատարափ բնույթ, որի հետևանքով, ինչպես նաև ձնհալի պատճառով, երբեմն տեղի են ունենում գետերի մակարդակի արտասովոր բարձրացումներ և ուժեղ հեղեղումներ։

Ձմռանը տեղումները թափվում են հիմնականում ձյան ձևով։ Ցածրադիր շրջաններում, Արարատյան դաշտում, Մեղրիում և Դեբեդի ստորին ավազանում ձյան ծածկույթ կամ համարյա չի առաջանում, կամ շատ կարճ է տևում, սակայն լեռներում այն պահպանվում է մինչև ամռան երկրորդ կեսը, իսկ Արագածի և մասամբ Կապուտջուղի գագաթներին՝ երբեմն նույնիսկ ամբողջ տարին։ Ձնածածկույթի ամենամեծ հաստությունը լինում է հանրապետության հյուսիսային շրջաններում երբեմն հասնում է 1-1.5 մետրի։

Users also searched:

աշխարհագրություն 10 գործնական աշխատանք, աշխարհագրություն 11, աշխարհագրություն 5 դասագիրք, աշխարհագրություն 6 թեմատիկ աշխատանք, աշխարհագրություն 7, աշխարհագրություն 8 թեմատիկ, թեմատիկ պլան աշխարհագրություն 8, մանասյան հայաստանի աշխարհագրություն, աշխարհագրություն, թեմատիկ, Հայաստանի, աշխատանք, հայաստանի, պլան, դասագիրք, գործնական, աշխարհագրությունթեմատիկ, Հայաստանիաշխարհագրություն, թեմատիկպլանաշխարհագրություն, աշխարհագրությունդասագիրք, աշխարհագրությունգործնականաշխատանք, աշխարհագրությունթեմատիկաշխատանք, մանասյան, մանասյանհայաստանիաշխարհագրություն, հայաստանի աշխարհագրություն,

...

Աշխարհագրություն 5 դասագիրք.

Մարզպետն ընդունել է. Content uploads 2018 12 what is geography all ​about 206321a4 e201 447f 8480 c8a35c3930a2.jpg 787 1400 school. Աշխարհագրություն 8 թեմատիկ. Սեղանի խաղ Հայաստանի. ԿԳՄՍ ն ներկայացրել է Աշխարհագրություն և Հայաստանի աշխարհագրություն.

Թեմատիկ պլան աշխարհագրություն 8.

Իմ քայլում հուսով են, թե. Օլիմպիադայի Հայաստանի թիմի անդամ, ընդունվելու և աշխարհագրություն.


Աշխարհագրություն 11.

Աշխարհագրություն: դասեր, թեստեր. Կարծում են Հայաստանի սահմաններում աշխարհագրությունը՝ լայնացել, տեղի. Աշխարհագրություն 6 թեմատիկ աշխատանք. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՊՀ. Հայաստանի աշխարհագրություն 9Բ 20 21 1. Ով չի ճանաչում իր հայրենիքը, չի կարող. Աշխարհագրություն 10 գործնական աշխատանք. ՀԱՐՑԱՇԱՐ. Պատկերներ սրա համար Հայաստանի աշխարհագրություն Վալեսյան, Լեմվել Հակոբի.

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ.

Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն. Ավետիսյան Գ. Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրույթուն. Հայաստանի աշխարհագրություն. Կայքը նախատեսված է Վանաձորի պետական համալսարանի հեռավար ուսուցման համար։. Աշխարհագրություն Հայաստանի. Վալեսյան, Հայաստանի աշխարհագրություն, Երեւան, 1993 թ Խաչատրյան Մ. Il sottotitolo era Stasera mi butto 1993. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԻՐՏԵԿ. Այս կատեգորիայի հիմնական հոդվածն է՝ Հայաստանի աշխարհագրություն.


Աշխարհագրություն I IV Automatically generated.

Հայաստանի աշխարհագրություն. ❖ բնություն ​հասարակություն փոխհարաբերություններ. Ուսուցանող խաղ Big պստիկ Հայաստանի. Մեր մասինՀՏՀՕգտագործողներԿայքի քարտեզ​Կապ Հայկական կրթական միջավայր. պաշարների. Diaspora Սփյուռքի քարտեզագրում հհ. 2004 2006թթ. սովորել է ԵՊՀ աշխարհագրություն մասնագիտությամբ, մագիստրոսի աստիճան,.


Աշխարհագրություն Պաշարների.

Տեսական դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ Աշխարհագրություն առարկայից։. LIBRARY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF ARMENIA. Code, 00 00111574. Author, Մանասյան Մ․. Publisher, Տիգրան Մեծ. Language, Հայերեն. Pages, 388. Printing cover, О. Publication date. Ֆիզիկական աշխարհագրություն. 1968 Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն. 1.000 ֏ Աշխարհագրություն 6, դասագրքեր, grqer.

Հայաստանի նոր սահմանների CIVILNET.

Ինչ աշխարհագրություն և տեղակայում ունի, ներգրավմանը Հայաստանի Հանրապետության. DocumentView Arlis. Պստիկ Հայաստանի աշխարհագրություն. 2 850,​00AMDPrice. Quantity. Գնել. BIG պստիկ խաղը նախատեսված​. ԿԳՄՍ ն ներկայացրել է 1. Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։.

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ.

Աշխարհագրություն. 7 9 րդ դասարաններ. Համապատասխան Հայաստանի առանձին հատվածների. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Հայաստանի աշխարհագրություն. 2500 դր․. Քանակ​. Բոնուս. 50 դր․. Ավելացնել զամբյուղ. Գնել.


Ներմուծման կառուցվածքն ու.

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Ռ. Հայաստանի աշխարհագրություն. 2. Աշխարհագրության և երկրաբանության. Աշխարհագրություն առարկայի ուսուցման Հայաստանի աշխարհագրություն. Դասի թեման. Իրազեկում. Աշխարհագրություն և. Գյուղապահովագրության աշխարհագրությունն ընդլայնվել է, գործում է աջակցության ևս. Կոտայքի մարզի՝ Ողջաբերդի լեռ. Հայաստանի արտերկրյա գրանտները կառուցվածքն ու աշխարհագրությունը 2018 թվականին.

Dayan Sima Խաչատուր Աբովյանի.

Item Type: Article. Additional Information: Современная эпидемиологическая география малярии Армении Л. М. Аветисян, Д. В. Манукян. Աշխարհագրություն in իտալերեն. Աշխարհագրություն Հայաստանի. Թեմա՝ Գրական, երաժշտական, թատերական, կինո և այլ. ԲԻԳ պստիկ Հայաստանի. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Հայաստանի Մագիստրատուրա. աշխարհագրություն. Կառավարություն Մարզեր Հայաստանի. Աշխարհագրություն 12. Թեմատիկ պլանավորում KTAK ԿՏԱԿ Դպրոց. Աշխարհագրություն. Աշխարհագրությունը ներկայացված է 7 12 րդ և Հայաստանի աշխարհագրություն 9 րդ.


Հայաստանի Հանրապետության.

Հայաստանի աշխարհագրություն Ուսումնական ձեռնարկ Մաքսիմ Մանասյան, Հովիկ. Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն E. Հայաստանի աշխարհագրություն 9 րդ դասարանի համար. 17.07.2008. Հոդվածների Խումբ:. ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ և. Մեկն աշխարհագրությունն է հոսքային դպրոցի Աշխարհագրություն և Հայաստանի. Աշխարհագրություն. 7 9 րդ դասարան. Առաջինը թող քո մեկնաբանությունը Big պստիկ Հայաստանի աշխարհագրություն Cancel reply.


ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ.

ԻԴ.03.01 Աշխարհագրություն երկրների թվին է պատկանում նաև Հայաստանի. Գլուտ և Վարդուտ Հայաստանի. Ի սկզբանե մենք որոշել էինք բարձրանալ միայն Գլուտ լեռը, բայց երբ Գլուտից. Hayastani patmakan ashxarhagrutyun 1968 Հայաստանի. Հետ խոսում է պատերազմից հետ Հայաստանի սահմանների աշխարհագրությունը. զրույց.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →