Back

Հայաստանի կադաստրի կոմիտե - հհ կառավարություն. Կադաստրի կոմիտե, Հայաստանի կառավարությանը ենթակա մարմին, որը վարում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը, երկրատար ..                                               

Անտառային կադաստր

Անտառային կադաստր, անտառների և անտառային հողերի քանակական և որակական փոփոխությունների տվյալների պարբերական գրանցման, տնտեսական գնահատման, անտառների դասակարգման պարբերաբար նորացվող համակարգ։ Անտառային կադաստրն իրականացվում է Հայաստանի կառավարությանը՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, շահագրգիռ իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին անտառային հողերի մասին տեղեկություններով ապահովելու նպատակով։ Անտառային կադաստրի վարման տվյալներն օգտագործվում են անտառային հողերի վրա աշխատանքների կազմակերպման և կատարման, անտառների նպատակային և գործառնական նշանակությունը փոխելու, անտառօգտագործողների տնտեսական գ ...

                                               

Հողային կադաստր

Հայաստանում հողային կադաստրը առանձին համակարգ չէ և ներառված է Կադատրի կոմիտեում։ 2001 թվականին ընդունված ՀՀ Հողային օրենսգրքի 33 հոդվածի համաձայն՝ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրը հողամասերի ու դրանց վրա ամրակայված անշարժ գույքի հաշվառման, բնական, տնտեսական և իրավական, կարգավիճակի, տեղաբաշխման ու չափերի, որակ, բնութագրերի, իրավ, ռեժիմի, սեփականության և այլ գույքային իրավունքների ու դրանց սահմանափակումների պետական գրանցման, անշարժ գույքի գնահատման հավաստի տեղեկությունների համակարգ է։ Այդ տեղեկությունները հաշվի են առնվում հողերի պահպանումը և օգտագործումը ծրագրավորելիս, հողամասեր տրամ ...

                                               

Ճակատք (հանդ)

Ճակատք, հանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Լերկասար լեռան հարավարևմտյան լանջին, Մեծշեն գետի ձախափնյակում, Նորավան գյուղից 9.5 կմ հյուսիս-արևելք։

                                               

Քանաքեռի հիդրոկայանի լիճ

                                               

Հայանտառ

Հայանտառ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության անտառային տնտեսությունների համակարգը ղեկավարող կազմակերպություն ։ Կազմակերպվել է 1988 թվականին՝ անտառային տնտեսության պետական կոմիտեի հիման վրա ։ Հիմնական խնդիրներն են. անտառտնտեսվարման տարեկան և հեռանկարային ծրագրերի մշակումը, անտառների պահպանության, վերականգնում և վերարտադրության, հրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացումը, անտառային ֆոնդի հաշվառումը և կադաստրի վարումը (ներառյալ գենոֆոնդի, անտառհատումների ծավալների և ժամկետների որոշումը, անտառհատման և մթերման աշխատանքների, անտառային պաշարների արդյունավետ օգտագործման կազմակերպումը։ Հայ ...

                                               

Օսմանյան և Թուրքիայի կառավարությունների կողմից հայերի ունեցվածքի բռնազավթում

Օսմանյան և Թուրքիայի կառավարությունների կողմից հայերի ունեցվածքի բռնազավթում, հայ բնակչության նյութական սեփականության և անշարժ գույքի օտարումը թուրքական իշխանությունների կողմից՝ սուլթանական փուլում՝ 1894-1896 թվականների, 1915-1922 թվականների, և հանրապետական ժամանակաշրջանում՝ 1923 թվականից սկսած։ Թալանը նոր ալիք էր ստացել 1955 թվականին՝ Ստամբուլյան ջարդերի ժամանակ, և վերսկսվել 1974 թվականին։ Հայոց ցեղասպանության ընթացքում բռնազավթման մեծ մասը կատարվեց, երբ հայերը տեղահանվեցին դեպի Սիրիայի անապատներ և կառավարությունը նրանց թողած ունեցվածքը հայտարարեց որպես "հրաժարված" ։ Հայկական լեռնաշխարհի ...

                                     

Հայաստանի կադաստրի կոմիտե

Կադաստրի կոմիտե, Հայաստանի կառավարությանը ենթակա մարմին, որը վարում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը, երկրատարածական տվյալների համակարգերը, աջակցում անշարժ գույքի շուկայի զարգացմանը, հողային պետական քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը։

Կադաստրի կոմիտեն իր լիազորությունների շրջանակում իրականացնում է գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում, գույքի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի կառավարում ու վերահսկում, գույքի կադաստրային գնահատում, անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն, մշակում է զարգացման վերաբերյալ առաջարակությունները, կատարում է հողերի հաշվառման, հասցեավորման, քարտեզագրման աշխատանք, վարում է աշխարհագրական անվանումների ռեեստրը, մշակում է ազգային ատլասը։ Այս բոլոր գործառույթները կոմիտեն իրականացնում է իր կազմում գտնվող սպասարկման գրասենյակների, գործառնական ու տարածքային ստորաբաժանումների ու "Գեոդեզիա և քարտեզագրություն" ՊՈԱԿ-ի միջոցով։

Սկզբնավորվել է 1997 թվականին, երբ ՀՀ կառավարությունն ընդունեց անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի համակարգ ստեղծելու որոշումը։ Գործում է "Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին" և ՀՀ մի շարք այլ օրենքներով ու իրավական ակտերով։ Ունեցել է տարբեր անվանումներ՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե, իսկ 2019 թվականի հուլիսից՝ Կադաստրի կոմիտե։

2020 թվականին "Գեոդեզիա և քարտեզագրություն" ՊՈԱԿ-ը լուծարվել է, և Կադաստրի կոմիտեի կառուցվածքում ստեղծվել է Գեոմատիկայի կենտրոնը։Գեոմատիկայի կենտրոնի հիմնական նպատակը ազգային տարածական տվյալների, ենթակառուցվածքի,գեոպորտալի,ինտեգրված կադաստրի,հասցեների միասնական ռեեստրի վարումն ու պետական նշանակության գեոդեզիական,քարտեզագրական,հողաշինարարական և երկրատեղեկատվական աշխատանքների իրականացումն է։

Մարմնի առաջին ղեկավարը եղել է Մանուկ Վարդանյանը 1997-2009թթ., ապա՝ Երվանդ Զախարյանը 2009-2014թթ., Մարտին Սարգսյանը 2014-2018թթ., Սարհատ Պետրոսյանը 2018-2019թթ և Սուրեն Թովմասյանը 2019թ ից առ այսօր։

Կադաստրի կոմիտեն ԵվրոԳեոգրաֆիքս կազմակերպության լիիրավ անդամ է։ Ներգրավված է մի շարք միջազգային կառույցների ծրագրերում. այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի Հողային ռեսուրսների կառավարման աշխատանքային խմբի, ՄԱԿ-ի Գլոբալ տարածական տեղեկատվության կառավարման մասնագետների և այլն։ Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, կադաստրի և Երկրագնդի հեռահար զոնդավորման միջպետական խորհրդի շրջանակում համագործակցում է ԱՊՀ-ի հետ։ Կոմիտեն համագործակցում է նաև Համաշխարհային Բանկի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հողային ռեսուրսների կառավարման աշխատանքային խմբի հետ՝ Հայաստանում անշարժ գույքի գրանցման ընթացակարգերի մասին պարբերաբար տեղեկություն տրամադրելով Համաշխարհային բանկի Doing Business ծրագրին։

                                     
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե ԱԳԿՊԿ գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում
 • Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Սուրեն Թովմասյան - Անկուսակցական 5 դեկտեմբերի 2019 - Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե Աշոտ Մարտիրոսյան
 • Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ստանալով քաղաքային կադաստրի բակալավրի, ապա նաև կադաստրի և կիրառական գեոդեզիայի մագիստրոսի
 • անտառօգտագործողների տնտեսական գործունեության գնահատման նպատակով Անտառային կադաստրի վարման կարգը սահմանում է Հայաստանի կառավարությունը Անտառային կոմիտե
 • Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումը սահմանվում է օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավ, ակտերով Հողային իրավունք Անտառային կադաստր Կադաստրի կոմիտե
 • գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Նոր Նորք տարածքային ստորաբաժանման ընդհանուր բաժնի պետ 2007 թ. ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
 • Զախարյանին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին 1151 Ե. ԶԱԽԱՐՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 • Անշարժ գույքի միացյալ պետական կադաստրի վարչության պետ 1999 թ. նշանակվել է ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ 2009 թ. ապրիլի 2 - ին ՀՀ
 • Կառավարության կայք էջ, Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի միջուկային
 • հրամանագրով կոմիտեն վերաստեղծվել է վերակազմակերպման ձևով առանձնացվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից Հայաստանի Հանրապետության
 • սկզբնապես տեղավորված էր չորս կղզու վրա Հայաստանի կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Գեոդեզիա և քարտեզագրություն ՊՈԱԿ 2012
                                     
 • ծառայությունը, Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն ՀՀ Ոստիկանությունը, Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեն Պետական գույքի կառավարման
 • Հանրապետություն, Իսմայիլիի շրջանի վարչական կենտրոն Հայաստանի կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Գեոդեզիա և քարտեզագրություն ՊՈԱԿ 2012
 • միասնական կադաստրի վարչության անշարժ գույքի գրանցման բաժնի պետ, այնուհետև ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության
 • կադաստրի կոմիտե Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե Պետական եկամուտների կոմիտե Վիճակագրական կոմիտե Քաղաքաշինության
 • Երկարությունը 4 կմ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2007 Հայաստանի Հանրապետության Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների համառոտ
 • պետական և քաղաքական գործիչ, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին նախագահ, ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատի նախկին նախագահ
 • Սեդրակյանի որդին է ԴԱՎԻԹ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • հյուսիս - արևելք Հայաստանի Հանրապետության Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների համառոտ տեղեկատու - բառարան ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2007
 • Հայաստանի Հանրապետության Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների համառոտ տեղեկատու - բառարան ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2007
 • վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ 2013 թ. մայիսի
 • населения Абхазии 2011. Гагрский район Հայաստանի կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Գեոդեզիա և քարտեզագրություն ՊՈԱԿ 2012
 • 1997 - 1998 թթ. - ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Անշարժ գույքի կադաստր - Աշտարակ ՊՓԲԸ - ի գրանցման բաժնի պետ 1998թ. - ՀՀ Արագածոտնի
                                     
 • 9 - ի որոշումով նշանակվել է ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավար 2019 թ. հուլիսի 27 - ից Կադաստրի կոմիտե Ուսանողական տարիներից հանդես է եկել Երևանում
 • ԽՍՀՄ ԼՂՀ Կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ 1980 - 1990թթ. սովորել է Ասկերանի միջնակարգ դպրոցում 1990 թ. - Հայաստանի Երևանի ճարտարապետա - շինարարական
 • անկլավները Քսիլոտիմվու և Օրմիդիա գյուղերը Հայաստանի կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Գեոդեզիա և քարտեզագրություն ՊՈԱԿ 2012
 • Գիրաթաղ գյուղից 1 կմ հյուսիս - արևմուտք Բարձրությունը 2074 մ է ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տեղեկատու, Երևան 2006 թ.
 • Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն ՊՈԱԿ 2007, էջ 12 - 150 էջ ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տեղեկատու, Երևան 2006 թ.
 • մասնագետ, 2010 - 2014 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի օգնական 2014 - 2016 թվականներին
 • համար 2018 թվականի նոյեմբերից դեկտեմբեր եղել է Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի

Users also searched:

անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե հասցե, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե աշխատանքային ժամեր, էլեկտրոնային կադաստր, կադաստր հասցեներ, կադաստրային վճարումներ, կադաստրի կոմիտեի "կենտրոն" սպասարկման գրասենյակ, կադաստրի պետական կոմիտե նախագահ, հհ կադաստրի պետական կոմիտե, կադաստրի, կոմիտեի, կոմիտե, պետական, կենտրոն, անշարժ, գույքի, Հայաստանի, անշարժգույքիկադաստրիպետականկոմիտեաշխատանքայինժամեր, կադաստրիպետականկոմիտենախագահ, կադաստրիկոմիտեիկենտրոնսպասարկմանգրասենյակ, էլեկտրոնայինկադաստր, կադաստրայինվճարումներ, կադաստրհասցեներ, հասցե, աշխատանքային, ժամեր, նախագահ, սպասարկման, գրասենյակ, էլեկտրոնային, կադաստր, հասցեներ, կադաստրային, վճարումներ, անշարժգույքիկադաստրիկոմիտեհասցե, հհկադաստրիպետականկոմիտե, Հայաստանիկադաստրիկոմիտե, հայաստանի կադաստրի կոմիտե, հհ կառավարություն. հայաստանի կադաստրի կոմիտե,

...

Հհ կադաստրի պետական կոմիտե.

Կադաստրի կոմիտեն հրաժարվում է. Պետական գույքի կառավարման կոմիտե.am​. Կադաստրային վճարումներ. Կադաստրի կոմիտեն նոր ղեկավար ունի. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17 Ի N 1066 Ն ՈՐՈՇՄԱՆ.

Կադաստրի պետական կոմիտե նախագահ.

ՀՀ ում կիրականացվի անշարժ Armenia News. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Eng Հայ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն և նշել, որ այժմ կոմիտեն աշխատում է թե՛. Կադաստր հասցեներ. Կադաստրի կոմիտե Հայաստանի. Միեւնույն ժամանակ, Կադաստրի կոմիտեն կրկին հավաստիացնում է, որ հարկի. Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե հասցե. ԱԳՆ ն և Կադաստրի կոմիտեն դեռ. ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն Հայաստանի կադաստրի պետական կառավարման մարմնի.


Draft 189: National Assembly of RA parliament.

Կկոչվի պարզապես Կադաստրի կոմիտե. 31.05. մասին Հայաստանի Հանրապետության. Կադաստրի կոմիտեն կհամագործակցի. Logo. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե հայերեն տարբերակ русская версия. Արմավիրի մարզպետարան. ՀՀ կադաստրի կոմիտեի այսուհետ նաև՝ Կոմիտե​ անփույթ աշխատանքի պատ ճառով գործարքից.

Մեկ անձից կատարվող գնումներ E.

Ստանալու հարցում էր ուղարկել Կադաստրի կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել ՏԱ. ՔԾՏՀ Կայքէջ. Իսկ կադաստրային գնից կհաշվարկվի անշարժ Միեւնույն ժամանակ, Կադաստրի կոմիտեն.


Կադաստրի կոմիտե.

ՀՀ կադաստրի կոմիտե, ախտահանման ծառայություններ, Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23 րդ. Կադաստրի կոմիտեն քաղաքացիների. ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵ. Կոնտակտային տվյալներ. Ղեկավար. Սուրեն Թովմասյան, ղեկավար. Հասցե. Նորություններ – Cadastre am Կադաստրի. Կադաստրի կոմիտե Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն.


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԻՐՏԵԿ.

ՀՀ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու համար քննարկեց. Կադաստրի կոմիտեն քարտեզներում. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն գործադիր.

ՀՀ ում կիրականացվի անշարժ.

Վեոլիա Ջուրը բարելավում է Արմավիրի մարզի մի շարք բնակավայրերի. 2945 Կադաստրի կոմիտե Հարցումներ. Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային.am. ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե.

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Վանաձորի. Կադաստրի կոմիտեն նախատեսում է. Կադաստրի կոմիտեն կհամագործակցի հյուրընկալել է Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը: ավարտել է Հայաստանի հետ Սթենդ ​Բայ. Գլխավոր ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե. Կադաստրի կոմիտեն հրաժարվում է վարձակալած Կանանց Հայաստանի ազգային. Կադաստրի կոմիտեն գործարկել է Հետք. Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը Հանրային խորհրդի նախագահ, ՀՀ 1–ին վարչապետ. Կադաստրի կոմիտեն՝ անշարժ գույքի. 2004 2021, © Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության Կոմիտե Հասցե 0010, ք. Երևան​. Հայաստանի Հանրապետության. Հիշեցնենք, որ հունիսի 25 ին ԱԺ ն ընդունել է ​ՀՀ հարկային օրենսգրքում.


Գլխավոր էջ www.e.

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿ. ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՐԵՎԱՆ. Հայտատու Կադաստրի կոմիտե Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենքի. Տարեկան ավելի քան 39 միլիոն դրամի. Կադաստրի կոմիտեն քաղաքացիների համար են տարվում Հայաստանի հասցեները միատար.

Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե Aravot.

Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը, ղեկավարի տեղակալ Արամ Գուգարացը,. Պետական գույքի կառավարման կոմիտե. Նոյեմբերի 9 ի եռակողմ հայտարարությունից երեք շաբաթ անց Հայաստանի. Կնիքի պահանջը կվերանա, վկայականը. Կադաստրի կոմիտեն գործարկել է որտեղ ներառված են Հայաստանի համայնքների. Կադաստրի Կոմիտե. Բառերը փոխարինել Կադաստրի կոմիտե. ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ. Կադաստրի կոմիտեն գույքահարկի. Կադաստրի կոմիտե. Կադաստրի կոմիտեն վարում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը,. ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական. ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն են, թե ​Հայաստանի կառավարությունում.


Նորություններ ՀՀ Քննչական Կոմիտե.

Կադաստրի կոմիտեն նոր ղեկավար ունի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը. Հայտարարագրերի ռեեստր ՀՀ. Զարգացած կադաստրի համակարգը երկրի Հայաստանի Հանրապետության Կադաստրի կոմիտեի.


Կառուցվածք ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության.

Կադաստրի կոմիտեն քարտեզներում սխալների է ներկայացնելու Հայաստանի սահմանների. Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն. Հայ Ռուսական համալսարանը սառեցնում է ԶՈՒ կողմից 6 հայ զինծառայողների գերեվարման. Page 1 Դիմող՝ ԳԱՍՊԱՐ ՎԵՔԻԼՅԱՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ Դավիթ Սողոմոնյանը գնաց Կադաստրի կոմիտե. Untitled Պետական եկամուտների կոմիտե. Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե. Գանձապետական հաշվեհամար. 900005016176. Վճարողի.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →