Back

Հայաստանն ուշ միջնադարում - հայաստանի բնակչություն. Հայաստանը ուշ միջնադարում հայ ժողովրդի պատմության 15-18-րդ դարերի դեպքեր և իրադարձություններ։ 15-րդ դարից ..                                               

Արևելյան Հայաստանը Պարսկաստանի կազմում (այլ կիրառումներ)

Արևելյան Հայաստանը Պարսկաստանի կազմում եղել է երկու տարբեր ժամանակաշրջաններում՝ վաղ միջնադարում և ուշ միջնադարում, թեև մինչ այժմ Պարսկաստանի կազմում են գտնվում որոշ հայկական գավառներ։ Արևելյան Հայաստանը Սասանյան Պարսկաստանի կազմում - Վաղ միջնադարում՝ 428-642 թվականներին պատմական Հայաստանի արևելյան գավառները գտնվում էին Պարսկաստանի կազմում, որտեղ իշխում էր Սասանյան արքայատոհմը։ Հայտնի էր նաև որպես Մարզպանական Հայաստան։. Արևելյան Հայաստանը Սեֆյան Պարսկաստանի կազմում - Ուշ միջնադարում՝ 1502-1828 թվականներին պատմական Հայաստանի արևելյան գավառները գտնվում էին Պարսկաստանի կազմում, որտեղ իշխում էր ...

                                               

Բաղք

Բաղք ՝ պատմական Հայաստանի Սյունիք նահանգի գավառներից։ Բաղքը 10-12-րդ դարերում ուներ ավելի մեծ տարածք, քան հնում։ Բաղքը սահմանափակված էր հարավից Կովսականով, արևմուտքից՝ Ձորքով և Ծղուկքով, հյուսիսից՝ Հաբանդով, իսկ արևելքից՝ Աղավնո Հագարի գետով։ Տաթևի վանքին տրվող հարկի հին ցուցակում Բաղքը բաժանված է երկու մասի՝ արևմտյան և արևելյան։ Նրա արևմտյան մասը կոչվում է "Բաղք գվառ", իսկ արևելյանը՝ "Միւս Բաղք", որը կոչվում էր նաև Քուշանիք։ Տաթևի եպիսկոպոսական թեմի հին հարկացուցակում Բաղքի տակ հիշատակված է 93 գյուղ։ Ուշ միջնադարում կոչվել է Չավնդուր։

                                               

Ձորափոր

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կայան այլ կիրառումներ Ձորափոր կամ Կայան, գավառ Մեծ Հայքի Գուգարք նահանգի կազմում, վարչական շրջան Հայաստանում 12-13 դարերում։ Տեղակայված էր Աղստև գետի միջին հոսանքում, համապատասխանում էր վաղ միջնադարի Զորոփոր գավառին։ Անունն առաջացել է Կայան բերդի անունից։ Զաքարյանների իշխանության օրոք նախ պատկանել է Մահկանաբերդի Արծրունիներին, ապա՝ Իվանե Զաքարյանի ֆեոդալական տանը։ 12-13-րդ դարերում եղել է հայ մշակույթի ու գիտության խոշոր կենտրոններից։ Այստեղ կառուցվել են նշանավոր ճարտարապետական համալիրներ՝ Նոր Գետիկի, Հաղարծնի, Մակարավանքի, Առաքելոց, Կիրանց, Դեղձնուտի և ա ...

                                               

Վարագավանք

Վարագավանք, հայկական վանքային համալիր պատմական Վասպուրական նահանգում։ Կառուցվել է 7-րդ դարում։ Գտնվում է Վանի քաղաքի հարավարևելյան, Վարագա լեռան արևմտյան լանջին։ Վանի արքեպիսկոպոսի նստավայրն էր։ Ոչնչացվել է Մեծ Եղեռնի ժամանակ։ Կառուցվածքը, համալիրը բաղկացած է վեց եկեղեցուց, գավթից, նախասրահից, օժանդակ շինություններից։ Վանական համալիրի հարավային կողմում գտնվող Սուրբ Սոփիա եկեղեցին 10-րդ դար պահպանված ամենահին շենքն է։ Այն կոչվել է նաև Բերդավոր, ինչը ուշ միջնադարում դարձել է ամրոց։ Եկեղեցին կառուցված է սրբատաշ ավազաքարից և ունի գմբեթավոր դահլիճի հորինվածք՝ մեկ զույգ որմնամույթերով և կիսաշրջա ...

                                               

Գուրիայի մարզ

Գուրիայի մարզ, վարչական միավոր Վրաստանի արևմտյան մասում։ Կենտրոնը Օզուրգեթ քաղաքն է։ Գուրիայի մարզի տարածքը 2 033 կմ² է, ըստ մեծության այն Վրաստանի ամենափոքր մարզերից է։ Ներառում է 3 շրջան։ Բնակչությունը 2015 թվականի դրությամբ կազմել է 113 100 մարդ, միջին խտությունը՝ 55.5 մարդ/կմ²։

                                               

Մելիք

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Մելիք այլ կիրառումներ Մելիք, Հարավային Կովկասի և որոշ ասիական երկրների տիրակալների ազնվական տիտղոս։ Հայաստանում տարածվել է ուշ միջնադարում՝ սկսած 16-րդ դարից։ Իրանական տիրապետության ժամանակաշրջանում Մելիք էին կոչվում բնիկ հայ իշխանական տոհմերից սերած և իրենց ենթակա տիրույթներում վարչական արտոնություն ունեցող տոհմիկ ազնվականները, որոնք նաև պատասխանատու էին պետվարկերի ու տուրքերի գանձման համար։ Այդպիսի Մելիքներից էին Մելիք-Դավիթը և նրա օգնական Գյոզալ-բեկը 17-րդ դարի սկզբին՝ Կոտայքում և Ամբերդում, Մելիք-Օվին և Մանվելը 17-րդ դարի 80-ական թվականներին՝ Ագուլիսո ...

                                               

Կիլիկյան Հայաստանի երաժշտություն

Երաժշտարվեստը։ Կիլիկիայում երաժշտական մշակույթն սկզբնավորվել է 10-11-րդ դարերում՝ բուն Հայաստանից փոխանցված երաժշտական բանավոր և գրավոր ավանդույթների հիման վրա։ ժողովրդական երգ-երաժշտությունը ծաղկել է հատկապես 11-12-րդ դարերում, նկատելիորեն ազդել հոգևոր երգարվեստի վրա, նպաստել հայ տաղերգության ծագմանն ու զարգացմանը և այլն։ Գուսան, արվեստում համալրվել ու կատարելագործվել է ժողովրդական և մասնագիտացված նվագարանների միակցությունը, զարգացել են հայրենները և քնար, ու վիպարգական բանահյուսությունը։ Ժողովրդական և գուսանական երգերից սակավաթիվ նմուշներ են պահպանվել, մեզ հասած նյութերը հիմնականում վերաբ ...

                                               

Բենեֆիցիում

Բենեֆիցիում, Արևմտյան Եվրոպայում վաղ միջնադարում թագավորի կամ ֆեոդալի կողմից հողը պայմանական և ժամանակավոր շնորհվում էր զինվորական կամ վարչական ծառայության համար։ Նա, ում տրվում էր հողը, կոչվում էր բենեֆիցիար։ Բենեֆիցիումը կարող էր ետ խլվել բենեֆիցիարից, եթե վերջինս չէր կատարում իրենից պահանջվող ծառայությունները։

                                               

Լարախաղաց

Լարախաղացները հայտնի էին դեռևս Հին Հռոմում, Չինաստանում, Պարսկաստանում։ Միջնադարում նրանց արվեստը տարածվել է Միջին Ասիայում, Կովկասում, եվրոպական երկրներում, ավելի ուշ՝ Հարավային Ամերիկայում։ 19-րդ դարում կանեփե պարանը փոխարինվել է պողպատե ճոպանով, որի վրա միաժամանակ ելույթ են ունենում մի քանի արտիստներ։ 20-րդ դարի ռուս լարախաղացներից հայտնի են Տարասովները, Վոլժսկիները, Միջին Ասիայից՝ Տաշկենբաևները, Դաղստանից՝ "Ցովկրա" կոլեկտիվը, և ուրիշներ։ Միջնադարյան Հայաստանում լարախաղացությունը վկայված է դեռևս 5-րդ դարում թատերական ժանրերից էր։ Նոր ժամանակներում այն պահպանվել է իբրև ժողովրդական արվեստ ...

                                               

Տարազ

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Տարազ այլ կիրառումներ Տարազ, պատմական տարբեր դարաշրջաններում զանազան երկրներին, ժողովուրդներին, էթնիկական և տարածքային խմբերին, բնակչության որոշակի շերտերին բնորոշ հագուստ՝ ձևվածքի, գույնի, նյութի տեսակի, արտաքին հարդարանքի առանձնահատկություններով։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի տարազը պայմանավորված է բնակլիմայական պայմաններով, ազգային բնույթով, կենցաղով, տվյալ երկրի բնական արտադրանքով։

                                               

Հայերը Բելգիայում

Հայերը Բելգիայում հաստատվել են ուշ միջնադարում՝ 15-րդ դարից սկսած։ Նրանք զբաղվում էին առևտրով Բրյուգե, ինչպես նաև՝ Բրյուսել և Անտվերպեն քաղաքներում։ 19-րդ դարից հայերի թիվն այստեղ սկսել է ավելանալ՝ ի հաշիվ արհեստավորների և ուսանողության. ի դեպ՝ Գենտի համալսարանն է ավարտել նաև հայ մեծ բանաստեղծ Դանիել Վարուժանը, որի անունը հիշատակվում է այդ համալսարանն ավարտած նշանավոր մարդկանց ցուցակում։ Ներկայումս Բելգիայում բնակվում է 40 000 հայ։ 1920 թվականից Բելգիայում սկսել են հաստատվել թուրքական ջարդերից փախած հայ գաղթականներ։ Բելգիական կառավարությունը հայերին վտարելու փորձեր է անում։ Նրանք հիմնականո ...

                                               

Փանդիռ

Փանդիռ, լարային կոթավոր կսմիթահար նվագարան հին և միջնադարյան Հայաստանում։ Փանդիռի մասին հնագույն տեղեկությունները հաղորդում են պատմիչներ Փավստոս Բուզանդն ու Մովսես Խորենացին։ Փանդիռի վրա նվագել են հայ հին վիպասանները՝ իրենք իսկ նվագակցելով իրենց երաժշտաարտասանական բնույթի պատումներին՝ վեպերին և "ցցոց ու պարուց" երգերին։ Հայկական հին թարգմանական գրականության էջերում հանդիպում են նաև "փանդեռնահարութիւն" և "փանդեռներգութիւն" խոսքերը։ Փանդիռը ծանոթ է եղել նաև Կիլիկիայում։ Այն հիշատակում է Գրիգոր Դ Տղան՝ "Ողբ Երուսաղեմի" քերթվածում։ Դատելով միջնադարյան առանձին ձեռագրերի տվյալներից՝ հայ իրականու ...

Հայաստանն ուշ միջնադարում
                                     

Հայաստանն ուշ միջնադարում

Հայաստանը ուշ միջնադարում հայ ժողովրդի պատմության 15-18-րդ դարերի դեպքեր և իրադարձություններ։

15-րդ դարից սկսած հայ ժողովուրդը զուրկ էր պետականությունից Մեծ Հայքի տարածքում։ 1375 թվականին կործանվել էր հայկական վերջին պետականությունը՝ Կիլիկիայի Հայկական Թագավորությունը։ Անկում էին ապրել Հայաստանի երբեմնի հովանավորներ Բյուզանդական կայսրությունն ու Վրացական թագավորությունը։ Հայաստանում այլևս չկար որևէ խոշոր նախարարական տուն. ասպարեզից հեռացել էին դարավոր պատմություն ունեցող Բագրատունիները, Արծրունիներն ու Սյունիները։ Վրաց Բագրատունիների հովանավորության տակ ստեղծված Զաքարյանների իշխանապետության օրոք առաջացած նոր իշխանական տները՝ Օրբելյանները, Պահլավունիները, Պռոշյանները ևս հետզհետե անկում էին ապրում։ Հայկական լեռնաշխարհով մեկ ցրված էին հայկական մանրումիջին իշխանությունները, որոնք հայոց պետականության մնացորդներն էին։ Նրանք ի վիճակի չէին ղեկավարել հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը արդեն 400 տարի Հայաստանը ասպատակող միջինասիական ցեղերի՝ սելջուկների, մոնղոլների, թուրքմենների դեմ։ Դարի թերևս միակ լուսավոր իրադարձությունը 1441 թվականին Կիլիկիայից կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումն էր Վաղարշապատ։ Շուրջ մեկ հազարամյակ դեգերելով՝ կաթողիկոսական աթոռը ետ է վերադառնում, և կաթողիկոս է ընտրվում Կիրակոս Ա Վիրապեցին։ Պետականությունից զուրկ հայ ժողովուրդը համախմբվում է հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ։

Այս վիճակում էր Հայաստանը, երբ Մերձավոր Արևելքի քաղաքական ասպարեզում 15-րդ դարի վերջերին և 16-րդ դարի սկզբներին սկսում են կարևոր դեր խաղալ նոր կազմավորված Սեֆյան Պարսկաստանն ու սուլթանական Թուրքիան։

16-րդ դարի սկզբին Հայաստանը բաժանվում է երկու մասի. Արևմտյան Հայաստանը անցնում է Օսմանյան կայսրությանը, իսկ Արևելյան Հայաստանը՝ Շահական Պարսկաստանին։ 1600-ական թթ. Սեֆյան Իրանի շահ Աբբաս Ա-ն, չվստահելով իր իշխանությանը ենթակա Արևելյան Հայաստանում տնօրինություն անող՝ թուրքմենական ծագում ունեցող ցեղապետերին որոնք հարկ եղած դեպքում աջակցում էին Իրանի ախոյան՝ Օսմանյան Թուրքիային հատուկ հրովարտակով Մելիքական ֆեոդալական մանր իշխանության վարչաձև իրավունք շնորհեց՝ ոչնչացված հայ իշխանական տների շառավիղների ներկայացուցիչներին, որոնք դարձան պարսից շահի հուսալի հակաուժն ընդդեմ Օսմանյան թուրքերի։ Նույն թվականներին Օսմանյան կայսրության սուլթան՝ Մուրադ Դ-ն, վախենալով Ջալալիների ապստամբած քրդական ցեղեր շարժումից, և հայերին իրեն կողմը գրավելու նպատակով, կիսաանկախության հրովարտակ ֆերման տվեց, իր իշխանության տակ գտնվող Արևմտյան Հայաստանի լեռնային վայրերում բնակվող հայկական համայնքներին որոնք փաստական չէին ենթարկվում Արևմտյան Հայաստանը գրաված Օսմանյան թուրքերին, այդ կիսաանկախ արևմտահայկական իշխանությունները կոչվում էին "հյուքումեթություններ" ։

Պարսիկները Հայաստանում իշխում են ավելի քան 300 տարի։ Դեռ նրանց իշխանության սկզբում Արևելյան Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը հայեր էին, գոյություն ունեին հայկական իշխանություններ /մելիքություններ, ամուր էր հայ եկեղեցու դիրքը։ Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերով Արևելյան Հայաստանի մեծագույն մասը անցնում է Ռուսական կայսրությանը։ Դրանով վերջ է դրվում հայաթափմանը և հակահայկական քաղաքականությանը։ Հայաստանում հաստատված թյուրքախոս ու քրդական ցեղերը աստիճանաբար հեռանում են, և նրանց փոխարեն Հայաստան են վերադառնում հայերի հոծ զանգվածներ։ Ավելի ուշ այս հողերի վրա վերականգնվում է դարեր առաջ կորսված հայոց պետականությունը։

                                     

1. Թուրք-պարսկական տիրապետություն

16-18-րդ դարերում Հայկական լեռնաշխարհը բաժանված էր սուլթանական Թուրքիայի և շահական Իրանի միջև։ Ավելի քան երկու դար երկու տերությունները մղել էին պատերազմներ, որոնց ճակատամարտերի մի զգալի մաս տեղի էր ունենում Հայաստանում, Ատրպատականում և Միջագետքում։ Պատերազմների ընդհանուր քանակը մոտենում էր տասի՝

  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1578-1590.
  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1723-1727.
  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1603-1618.
  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1743-1746.
  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1775-1776.
  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1623-1639.
  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1532-1555.
  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1730-1736.
  • Թուրք-պարսկական պատերազմ 1821-1823.

Users also searched:

հայաստանը 5 րդ դարում, հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, հայաստանի հարեւան պետությունները, հայոց պատմություն 1, հայոց պետականության վերականգնումը, հին հայաստանի տնտեսությունը, հին հայեր, հայաստանի, քաղաք, հայաստանիաշխարհագրականդիրքը, հինհայեր, հայաստանիհարեւանպետությունները, հայոցպատմություն, հայոց, պետականության, վերականգնումը, քանի, քանիքաղաքկահայաստանում, հայաստանում, պատմություն, հայաստանը, դարում, տնտեսությունը, աշխարհագրական, դիրքը, հայեր, հարեւան, պետությունները, Հայաստանն, հինհայաստանիտնտեսությունը, հայաստանըրդդարում, միջնադարում, Հայաստաննուշմիջնադարում, հայոցպետականությանվերականգնումը, հայաստանն ուշ միջնադարում, հայաստանի բնակչություն. հայաստանն ուշ միջնադարում,

...

Քանի քաղաք կա հայաստանում.

Հայոց պատմություն. Պես ընդգծեց ուշ միջնադար ւ հայ գաղթավայ տանի օգնությամբ Հայաստանն օտար նվաճող. Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը. Ինչու մեզ մոտ չի ստացվում urbanlab. Ատրպատականի Սաջյանները և Հայաստանը 9 10 րդ տնտեսական դրությունը ուշ միջնադարում. Հայոց պետականության վերականգնումը. Հայկական միջնադարը Մետրոպոլիտեն. Տաթևի Մեծ Անապատը ուշ միջնադարի հայկական հոգևոր ճարտարապետության արժեքավոր.

Հայաստանը 5 րդ դարում.

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՆՊԱՏԱԿ ԵՎ. Ուշ միջնադարում դարձել է վանք եկեղեցի Ս. Երրորդություն անունով: Հուշարձանը ոչ. Հին հայեր. Հայոց Ցեղասպանության թեմայով. Ուշ միջնադարում հայկական ավանդական Հայաստանը հնագույն քարտեզներում. Հայաստանի հարեւան պետությունները. Գիտությունը ուշ միջնադարյան. Հայաստանն ուշ միջնադարում կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս.


Untitled Document.

Տարիքի մարդիկ են: Կռունկը հայկական ուշ միջնադարի՝ լայն տարածում գտած եր. Museum Map Contents – Page 2 – ՀՊԹ. Ուշ միջնադարում և արդեն նոր դարերի կգա և կազատագրի քրիստոնյա Հայաստանը։. Հայ մատենագրութեան թուանշային. Հ.Ստեփանյան,Հայ միջնադարյան հայոց ուշ միջնադարյան պաշտոներգության մեջ Շիրակի​.

Պատմաժողովրդագրական ԵՊՀ.

Է, որ Հայաստանը, գտնվելով ավելի ուշ՝ Թուրքիայի. և Իրանի և վաղ միջնադարից. մինչև. XVII. Երկրի հակառակ կողմը կամ. Ուշ միջնադարի հայ բանսատեղծ աշուղ։ եղել է Կիլիկյան Հայաստանը, հոր մահտեսի. X V I X V III ԴԴ. ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ. Ուշ միջնադարի հայկական արվեստ‎ 1 Կ ըստ դարաշրջանների Հայաստանն ուշ միջնադարում. Արգելվել է հայ ուխտավորների. Ժամանակներից պատկանում էր Հայաստանին, այնպես էլ Արցախն ուշ միջնադարում ընկավ.


ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ.

Զարգացած միջնադարի Հայաստանը հարուստ էր շրջանից մինչև ուշ միջնադար:. ՀԷՔԵԱԹՆԵՐ Մեր վիթխարի Սայաթ. Հայաստանը մտնում էր 13 րդ և 18 րդ ուշ ուսումնասիրողները պարզել են, որ բնակավայրերի. Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան. Նկարագրել Հայաստանը նվաճած քոչվոր ցեղերի ար ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՈՒՇ ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ​. Հավելված ՀՀ կառավարության E. Վրաստանը ուշ միջնադարում և վրաց Հայաստանը։ Իրանի նվաճումը Արաբական.


ԵՀՀ համալսարան Հայաստանը և ՀԿ ԴեՊո.

Запрос должен включать:. Հայաստանը՝ հին աշխարհի. Հատկապես միջնադարում Հայաստանը, ինչպես և հատկապես ուշ միջնադարում լայն.

Ներբեռնել Untitled.

Մի պատասխանում դուք կգտնեք Հայաստանը, են​, ուշ միջնադարում հայերին դավանափոխ անող. Մեսիային սպասողը․ խորհրդային. Արտահայտված են միջնադարի և ուշ են Հայաստանը, Այրարատյան նահանգի Արծն. Հայկական ազգային հագուստ. Իսլամի հետ Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին, Եր., 2005, էջ 42. Ուշ միջնադարից է.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ.

Փոխադրամիջոցները և առևտուրն ուշ բրոնզի դարում: 3. Հին Վաղ միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետությունը. միանավ Հայաստանը Ք.​ա. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ. Հայաստանը վերածվեց Հին աշխարհի առաջավոր երկներից ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏԸ ՈՒՇ ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ. Համաշխարհային մամուլ. Ադրբեջանը. Հայկական մշակույթի միջնադարյան ինքնատիպությունը: Այստեղ Հայաստանն ու պատերով բաժանված է 7 8 սրահների. վերջին սրահում ուշ. ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑԻ. Հայոց միջնադարի պատմությունը պարբերացման ենթարկելիս Հ. Մանանդյանը հետևել է. Հայագետ Յասմին Դում Թրագուտը 1Lurer. Մինչև ուշ միջնադար զուտ հայաբնակ էր մի քանի տասնյակ հազար բնակիչներով: XX դարի.


ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ՀԱՅՈՑ GSPI.

1 Զուլալյան Մ., Արևմտյան Հայաստանը 16 18 րդ դդ​. և անգամ այրում ուշ միջնադարում գիտական. ՁԱՏԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏՄՐԱՊեՏՈՒթ8ՈԻ՝ԼԸ ԷՎ. Հայաստանը ՀՅԴ – Բոլշեւիկ Հակածխախոտային ելոյթներ Հայոց մէջ ուշ միջնադարում. 56. Հայկական գաղթավայրերը. Հայաստանը զարգացած միջնադարում. Հնուց ի վեր Ավելի ուշ հիմնադրվում է Սյունիքի.

Երևանն աշխարհի հնագույն.

Վաղ միջնադարյան և ուշ միջնադարյան հուշարձաններ են։ 16 18 րդ դարերում. Հայաստանը վարձակալության է տալիս 6. Հայաստանը Երվանդունիների և Արտաշեսյանների Զարգացած և ուշ միջնադարի հայկական.


Պատմամշակութային հուշարձաններ.

Ուշ միջնադարի հայկական ճարտարապետական այս համալիրը վերակառուցվել է 17 րդ դարի 1 ​ին. Հայ քաղաքագիտական մտքի Untitled. Միջև ուշ միջնադարյան հայկական մեծ սերերը՝ Հայաստանը և ձիերը: Ավելին,. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆ Untitled. Դանիել Պանովի հետ: Հանդիպման նպատակն է եղել ուշ միջնադարում կառուցված և 20 րդ դարի.


1 է.00.05 Պատմագրություն.

Հայաստանն Իրանի համար կարևոր է ոչ ուշ՝ պայմանավորված այստեղ միայն 1950 ական Միջնադարում 8 12 րդ դարերում ումման, չնայած մի. Annex N2 Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան. 2015 թվականի հունվարի 2 ին Հայաստանն 14 17 րդ դարերում՝ ուշ միջնադարում, Հայաստանը. ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ. Հայերի արտագաղթը և միջնադարյան հայ Հայաստանը ուշ մարզպանության շրջանում 1:2 500 000. Մետրոպոլիտենի ցուցահանդեսը interpress. Հայաստանը և տարածաշրջանը միջազգային հարթակում Գիտությունը ուշ միջնադարյան Հայաստանում: Գիտության բնագավառում ևս XV ​XVI դդ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →