Back

Մունիցիպալ իրավունք - հայաստանի հանրապետության իրավունք. Մունիցիպալ իրավունք կամ Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավունք, տեղական ինքնակառավ ..                                               

Մագդեբուրգյան իրավունք

Մագդեբուրգյան իրավունք, Մագդեբուրգ քաղաքի քաղաքային ֆեոդալական իրավունք։ Ձևավորվել է XIII դարում։ Աղբյուրներ են ծառայել սաքսոնյան հայելին, Մագդեբուրգի շյոֆենների դատարանի որոշումները, քաղաքային պատրիկությանը արքեպիսկոպոս Վիխմանի շնորհած արտոնությունները և այլն։

                                               

Տրանսպորտային իրավունք

Տրանսպորտային իրավունք, իրավական նորմերի համակցություն, որը կարգավորում է հաղորդակցության ճանապարհների և տրանսպորտային միջոցների օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները։ Խորհրդային տրանսպորտային իրավունքն ընդգրկում էր բեռների և ուղևորների փոխադրման պայմանագրով առաջացած կողմերի հարաբերությունները, փոխադրումների պլանավորման և կազմակերպման հարցերը, փոխադրումների հետ կապված հաշվարկները, պլանային և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանման համար գույքային սանկցիանները, տրանսպորտային միջոցների այլ նպատակով օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները։ Տրանսպորտային իրավունքն ընդգրկում է նաև խո ...

                                               

Ճապոնիայի ավաններ

Ավաններ - մունիցիպալ մակարդակի վարչական միավորներ Ճապոնիայում։ Ավանի կարգավիճակը ցածր է քաղաքի կարգավիճակից, սակայն բարձր է գյուղի կարգավիճակից։ Ավանի իրավունքները կարգավիճակը կոնկրետացվում է Ճապոնիայի "Տեղական ինքնավարության" օրենքի 2-րդ պարագրաֆի 8-րդ հոդվածում։ Սովորաբար Ճապոնիայի ավանների բնակիչները ընտրում են բնակավայրի ղեկավարին։ Եթե ավանի բնակչության թվաքանակը հասնում է 50 000 հազարի, ապա նա կարող է քաղաքի կարգավիճակ ստանալ։ 2007 թվականի ապրիլ ամսի դրությամբ Ճապոնիայում կա 827 ավան։

                                               

Ճապոնիայի գյուղեր

Գյուղեր ՝ մունիցիպալ մակարդակի ցածրագույն վարչական միավորներ Ճապոնիայում։ Գյուղերը պրեֆեկտուրաների կազմածո մասերն են։ Նրանք չունեն առանձին խորհուրդներ, բայց կարող են ընտրել պրեֆեկտուրայի բոլոր ավանների և գյուղերի համապրեֆեկտուրայի խորհրդին։ Ճապոնական օրենսդրությունում գյուղի իրավական կարգավիճակը հստակ գրված չէ։ 2007 թվականի ապրիլին Ճապոնիայում կար 195 գյուղ, սակայան բարձր քաղաքակենտրոնացման պատճառներով դրանց թվաքանակը աստիճանաբար իջնում է։

                                               

Պարտատոմս

Պարտատոմս, պարտքային արժեթուղթ, որը հավաստում է դրա տիրապետողի իրավունքը՝ դրանում նախատեսված ժամկետում պարտատոմս թողարկած անձից ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքը կամ գույքային այլ համարժեք։ Պարտատոմսը դրա տիրապետողին իրավունք է տալիս նաև ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքից տոկոս կամ այլ գույքային իրավունքներ։ Պարտատոմսերը կարող են լինել ըստ ներկայացնողի կամ անվանական։ Պարտատոմսերը կարող են վաճառվել անվանական արժեքից ցածր գնով ։ Պարտատոմսերի ընդհանուր եկամուտը վճարված արժեկտրոնների և անվանական արժեքի և դիսկոնտի տարբերության հանրագումարն է։

                                               

Պետության և իրավունքի տեսություն

Հին մտածողները շրջապատող աշխարհի ճանաչողությունն իրականացնում էին փիլիսոփայության՝ միասնական համապարփակ գիտության շրջանակներում, որը տրամաբանության, էթիկայի, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և բժշկության հետ միասին հետազոտում էր հասարակության կյանքի պետական և իրավական խնդիրները։ Իրավական պետականության գաղափարը առաջին անգամ ձևավորվել է հին հույների մոտ իրական պոլիսի մտային կերպարի տեսքով։ Դեմոկրիտը կարծում էր, որ պետության, քաղաքացիների բարօրությունը կախված է պետության կառավարման որակից, և պնդում էր, որ պատշաճությունը պահանջում է ենթակայություն օրենքին, իշխանությանը և մտավոր գերազանցությանը։ Ժամանակի ...

                                               

Ճապոնիայի քաղաքներ

Քաղաքներ - մունիցիպալ մակարդակի վարչական միավորներ Ճապոնիայում։ Ի տարբերություն ավանների և գյուղերի քաղաքները չեն մտնում գավառների կազմի մեջ, այլ ենթարկվում են անմիջապես պրեֆեկտուրաներին։ Քաղաքների իրավոնքները կոնկրետացվում է Ճապոնիայի "Տեղական ինքնավարության" օրենքում։ Բնակավայրերը կարող են քաղաքի կարգավիճակ ստանալ, եթե տեղի բնակչությունը 50 000-ից ավելի է և նույն կերպով կարող են այն կորցնել, եթե բնակչությունը դառնա 50 000-ից ցածր։ Ճապոնիայի ամենաքիչ բնակչություն ունեցող Ուտասինայ քաղաքում ապրում է 6 հազար մարդ, այն ժամանակ երբ նույն պրեֆեկտուրայի Օտոֆուկե ավանում ապրում է համարյա 40 հազա ...

                                               

Արդար օգտագործում

Արդար օգտագործում, իրավական հասկացություն ԱՄՆ օրենսդրությունում, որը թույլ է տալիս օգտագործել հեղինակային իրավունքով նյութերը առանց այդ նյութերի հեղինակից թույլտվություն ստանալու։ Fair use եզրը կիրառվում է միայն ԱՄՆ-ում, սակայն որոշ անգլոսաքսոնական պետություններում օգտագործվում է նման եզր "fair dealing": Արդար օգտագործումը թույլ է տրվում առանց հեղինակային իրավունքի տիրոջ թույլտվության մինչ այն պահը, մինչդեռ այն նպաստում է "գիտության և օգտակար արվեստների զարգացմանը" ԱՄՆ Սահմանադրություն, կետ 8 մաս 8 էջ 1, ինչը տարբերվում է հեղինակային իրավունքի օբյեկտի համար պաշտոնական արտոնագրի տրամադրումի ...

                                               

Կոնցեսիոն կառավարում

Կոնցեսիոն կառավարում, միջազգային պրակտիկայում կոնցեսիա հասկացությունը մեկնաբանվում է որպես մասնավոր հատվածի ներդրումների ներգրավման ձև, որի ժամանակ օբյեկտների կառուցման և շահագործման ընթացքում մասնավոր ընկերություններին են փոխանցվում օբյեկտի տնօրինման և օգտագործման իրավունքները։ Ըստ էության կոնցեսիոն կառավարման էությունը կայանում է հետևյալում՝ պետությունը փոխհատուցման և ժամկետային սկզբունքի հիման վրա մասնավոր ընկերությանը պետական սեփականություն հանդիսացող օբյեկտներում տնտեսական գործունեություն ծավալելու բացառիկ իրավունք է տրամադրում։ Կոնցեսիոն կառավարումը ենթադրում է՝ ներդրումների վերադարձ ...

                                               

Օրենսդիր իշխանություն

Օրենսդիր իշխանությունը օրենքներ ընդունելու, կատարելագործելու և բեկանելու կամ ուժը կորցրած ճանաչելու իշխանությամբ օժտված խորհրդակցական ժողով է։ Օրենսդիր իշխանության ընդունած օրենքները կոչվում են օրենսդրություն կամ կանոնադրական օրենք։ Բացի օրենսդիր գործունեությունից, օրենսդրական իշխանությունը ունի բացառիկ իրավունք բարձրացնելու կամ իջեցնելու հարկերը և ընդունել բյուջեն և այլ ֆինանսական նախագծեր։ Օրենսդիր իշխանությունները հայտնի են բազմաթիվ անուններով, որոնցից ամենատարածվածներն են պառլամենտ և կոնգրես, թեև այդ տերմինները ավելի կոնկրետ նշանակություն ունեն։

                                               

Հեղինակային իրավունքի մասին համաշխարհային կոնվենցիա

Հեղինակային իրավունքի մասին համաշխարհային կոնվենցիա, հեղինակային իրավունքի պաշտպանության մասին միջազգային համաձայնագիր, գործում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո։ Ընդունված է Ժնևում հեղինակային իրավունքի մասին միջկառավարական կոնֆերանսի կողմից, 1952 թվականի սեպտեմբերի 6-ին։ Կոնվենցիայի նպատակն այն էր, որ ոչ մի երկիր չպետք է մնա հեղինակային իրավունքի պաշտպանության միջազգային համակարգի շրջանակներից դուրս։

                                               

Կատալոնիայի անկախության հանրաքվե (2017)

Կատալոնիայի անկախության հանրաքվե, անկախության հանրաքվե, որն անցկացվել է Կատալոնիայի իշխանությունների կողմից 2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ին։ Կատալոնիան մարզ է Իսպանիայի հյուսիսարևելյան մասում։ Վերջինս ցանկանում է անկախանալ Իսպանիայի Թագավորությունից։ Կատալոնացիների պայքարն Իսպանիայի կազմից դուրս գալու համար շարունակվում է մի քանի հարյուրամյակ։ Սեպտեմբերի 11-ը Կատալոնիայի ազգային օրն է։ 1714 թվականի այդ օրը Կատալոնիան կորցրել է անկախությունը։ Անկախության կորուստը Իսպանական ժառանգության համար պայքարի հետևանքն էր։ Մարզն ինքնավարություն է ստացել միայն 1979 թվականից հետո՝ բռնապետ Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյ ...

                                     

Մունիցիպալ իրավունք

Մունիցիպալ իրավունք կամ Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավունք, տեղական ինքնակառավարման հարցերը կարգավորող իրավունքի համալիր ճյուղ։ Մունիցիպալ իրավունքի հասկացությունը կիրառվում է երեք հիմնական իմաստներով. որպես իրավունքի առանձինք ճյուղ իրավական համակարգի մեջ, որպես մունիցիպալ իրավունքի նորմերը և դրանց կողմից հասարակական հարաբերությունները կարգավորող գիտական առարկա և որպես կրթական առարկա։

Ավանդականորեն մունիցիպալ իրավունքի հիմքը կազմում են սահմանադրական իրավունքի, ինչպես նաև վարչական իրավունքի նորմերը։ Բացի այդ, մունիցիպալ իրավունքի բովանդակության մեջ են մտնում նաև տեղական կյանքի տարբեր ոլորտներում տեղական ինքնակառավարման լիազորությունները պայմանավորող բյուջետային, ֆինանսական, բնապահպանական, հողային և իրավունքի այլ ճյուղերի առանձին նորմերը։ Մունիցիպալ հարաբերությունների կարգավորման մեջ կարևոր դեր ունի նաև միջազգային իրավունքն, ի դեմս, օրինակ՝ Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի անգլ.՝ European Charter of Local Self-Government, որն Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2002 թվականի մայիսի 1-ից։

                                     

1. Գրականություն

  • Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ. Եր., 2014.
  • Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, նոր զարգացումներ։ Է.Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ., Երևան, 2002.
  • Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, կառավարչական հմտություններ։ Է.Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ., Երևան, 2002.
  • Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք։ Պատ. խմբ. Ն.Ա. Այվազյան. Երևան, 2012.
  • Հարությունյան Ա. Շ. Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք։ Դասագիրք բուհերի համար։ Երևան, 2004.
  • Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավունք / Ա.Շ. Հարությունյան,Խմբ.՝ Ա. Կարապետյան,ԵՊՀ սահմանադր. և միջազգ. իրավ. ամբիոն, 1999.
  • Հարությունյան Ա.Շ. Տեղական ինքնակառավարումը Ֆրանսիայում։ Երևան, 2004.
  • Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք. Եր., 2015.
  • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ / ընդ. խմբագրությամբ՝ Գ.Հարությունյանի, Ա.Վաղարշյանի, Եր., 2010.

Users also searched:

հհ մունիցիպալ իրավունք, մունիցիպալ բացատրություն, մունիցիպալ իրավունք pdf, մունիցիպալ կառավարում, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք, Մունիցիպալ, մունիցիպալ, իրավունք, Մունիցիպալիրավունք, օրենք, մասին, ինքնակառավարման, տեղական, բացատրություն, կառավարում, տեղականինքնակառավարմանմասինօրենք, մունիցիպալբացատրություն, մունիցիպալիրավունքpdf, մունիցիպալկառավարում, հհմունիցիպալիրավունք, մունիցիպալ իրավունք, հայաստանի հանրապետության իրավունք. մունիցիպալ իրավունք,

...

Մունիցիպալ բացատրություն.

Կատեգորիա:Մունիցիպալ իրավունք. Մարդիկ նաև որոնում են. Հհ մունիցիպալ իրավունք. Summary of Մունիցիպալ իրավունք ԳՊՀ. ՀՀ մունիցիպալ իրավունք ՀՀ սահմանադրական իրավունք Հողային իրավունք Հռետորական. ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԻՐՏԵԿ. Մունիցիպալ իրավունք, Եվրոպական իրավունք, իրավունք: Գիտական հետազոտությունների.

Մունիցիպալ իրավունքի համակարգը և.

Նախագիծ. Աշխատանքի իրավունք. Վկայական N A900612՝ Պետական և մունիցիպալ կառավարում. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ. Մունիցիպալ իրավունք դասընթացի 1 ին րդ կիսամյակի ընդհանուր ծավալը կազմում է 54 ժամ,. Team Members – Եվրասիա Միջազգային. 1905 B03 ՀՀ մունիցիպալ իրավունք 2 կրեդիտ Մունիցիպալ իրավունքի հասկացությունը.


ՀՀ մունիցիպալ իրավունք ԽԱՉԱՏՈՒՐ.

Ստուգեք Մունիցիպալ իրավունք թարգմանությունները into ռուսերեն ի վրա: Նայեք sentences. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ. Պատասխանատվություն, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Մունիցիպալ իրավունք,​.

ՀՀ Մունիցիպալ Իրավունք.

Ընտրական իրավունքի և ընտրական ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ. 52. ՀՀ ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔ. Սամվել Վիլիկի Մուրադյան ԵՊՀ. Հայաստանի համայնքների միությունը hայտարարում է Մունիցիպալ. Մունիցիպալ իրավունք in ռուսերեն. Արտ. երկր. սահմ. իրավունք. Առուստամյան Ռ. 11 ԼՂՀ և ՀՀ մունիցիպալ իրավունք. Դանիելյան Ա.


ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ.

Եվրոպական իրավունք հասկացության Մունիցիպալ իրավունքի տեղը ՀՀ իրավական. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա. Հայ Ռուսական համալսարանի. Սահմանադրական և մունիցիպալ իրավունքի ամբիոնի հայցորդ. Միջին և նախնական մասնագիտական. Ներկայացված նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է իրենց օրինական տերերին:. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔ. ÐÐ. ØàôÜÆòÆä²È Æð²ìàôÜø. ԹԵՄԱ 1. Մունիցիպալ իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ. Մունիցիպալ.


ՀԱՐՑԱՇԱՐ.

Հայաստանի. Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք ïå³ Çñ. Ուսումնական ձեռնարկ ընդհ. խմբ. Մունիցիպալ աղոթք CIVILNET. Տեսությունը, բնական իրավունքի մունիցիպալ իրավունք, դասագիրք: Եր., ​Հրազդան1999. 1 ՀՀ ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԲՈՒՀԱԿԱՆ. Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք Ուսումնական ձեռնարկ Հեղ.՝ Ն.Ա. ՀՀ մունիցիպալ իրավունք ԵՊՀ. Ինչպես կասեր Տարոնը մարդու մեր տեսակը իրավունք չունի հուսահատվելու, քանի դեռ շատ.

Պատմ.

Կողմերն իրավունք ունեն Կողմ հանդիսացող պետության օրենսդրության մեջ նախատեսել. Կոհա առցանց քարտարան. ՀՀ մունիցիպալ իրավունք¦ հասկացությունը, առարկան և մեթոդը. ՀՀ մունիցիպալ իրավունքի​. ՏԻ համակարգի տեղն ու դերը հանրային. Հատված. ՀՀ մունիցիպալ իրավունքի համակարգի հիմնական բաղկացուցիչ տարրերն են դրա. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Կառավարման ակադեմիա, հանրային իրավունք, սահմանադրական և մունիցիպալ իրավունքի.

Описание для ՀՀ մունիցիպալ իրավունք.

Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք Տարածք. կառավարման և տեղ. Մունիցիպալ ֆինանսներ. 12.00.02 Սահմանադրական իրավունք, դատավարություն, մունիցիպալ իրավունք: 2016 ​2018թթ․.


Untitled.

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք հեռակա իրավ. 4. Учитель​: Արևհատ Հովհաննիսյան ՀՀ մունիցիպալ. Սարգիս Թորոսյան Աշխատակազմ. Մունիցիպալ իրավունք կամ Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավունք, տեղական ինքնակառավարման հարցերը կարգավորող իրավունքի համալիր ճյուղ։.

РОССИЙСКО АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

Ա. Շ. Հարությունյան, Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք, Ե., 1999 2. ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ISEC. 5 պետական ու մունիցիպալ կարիքների համար Համայնքներն իրավունք ունեն սույն.


Շիրակի ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ.

Պետության և իրավունքի պատմություն, մունիցիպալ իրավունք, կոռուպցիայի դեմ. DocumentView Arlis. Առցանց. 3 4. Հռոմական մասն. իրավունքի հիմունքներ Ա2 3. II. 1 2. ՀՀ մունիցիպալ իրավունք.


Սոցիալական գիտությունների և.

Մունիցիպալ իրավունք Муниципальное право. ՀՀ մունիցիպալ իրավունք. Պետության և իրավունքի տեսություն Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք. Draft 1178: National Assembly of RA. Ներկայացվող պահանջներ սահմանելու, պետական մունիցիպալ գնումներ իրականացնելու,. Koha online catalog. ՀՀ Մունիցիպալ Իրավունք. Հուլիսի 30, 2018 Previous articleՄատչելի իրավունք. Next articleՀՀ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →