Back

Խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանում - հայաստանի բնակչություն. Խորհրդային կարգերի հաստատում Հայաստանում, Հայաստանի խորհրդայնացում, Հայաստանի օկուպացիան ..                                               

Պահակ (թերթ, Բոստոն)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Պահակ այլ կիրառումներ "Պահակ" խորհրդային շրջանի գրական, քաղաքական եռօրյա թերթ ։ Հանդիսացել է Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցության Ամերիկայի շրջանակի պաշտոնաթերթը։ Լույս է տեսել 1911-1921 թվականներին՝ Բոստոնում, Փրովիդենսում ։ Խմբագիրներ՝ Հ․ Երվանդ, Ա․ Տեր-Մարկոսյան, Վ․ Քյուրքճյան, Ե․ Մեսիայան։ Անդրադարձել է Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, քննադատել երիտթուրքերի պանիսլամիզմը, նրանց հայահալած գործելակերպը։ "Պահակ" օրաթերթը ողջունել է Հայաստանի օկուպացիան կարմիր բանակի կողմից և երկրում խորհրդային կարգերի հաստատումը։ 1921 թվականին միացել է "Ազգ" -ի ...

                                               

1920

Երևանի Պետական Համալսարանում ստեղծվում է բժշկական ֆակուլտետ։. Դեկտեմբերի 2- կնքվեց Ալեքսանդրապոլի համաձայնագիրը։. Սեպտեմբերի 22 - սկսվում է թուրքական բանակի հարձակումը Արևելյան Հայաստանի վրա։. Օգոստոսի 10 - Կնքվում է Սևրի պայմանագիրը, որի 88-91 հոդվածները վերաբերվում են Հայաստանին։. Ապրիլ 28 - Խորհրդային կարգերի հաստատումը Ադրբեջանում. Հոկտեմբերի 30 - թուրքերը գրավում են Կարսը։. Նոյեմբերի 29 - Հայաստանում հաստատվում է խորհրդային իշխանություն։. Հունիսի 19 - Արամ Երկանյանը գնդակահարեց Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Ֆաթալի Խան Խոյսկիին և վիրավորեց Խան Մահմադովին՝ Բաքվի "Մուսսավաթ" կուսակցության հի ...

                                               

Խորհրդայնացում

Խորհրդայնացում, միջազգային տերմինով՝ սովետիզացիա, կոմունիստական հասարակական-տնտեսական ֆորմացիայի առաջին փուլի՝ սոցիալիզմի վրա հիմնված պետական կառավարման համակարգի խորհրդային մոդելի հաստատումը։ Երկրորդական իմաստով նշանակում է որև երևույթի ձևափոխությունը՝ Խորհրդային Միության գաղափարական արժեքների և արժեհամակարգերի համաձայն։ Որպես պատմագիտական եզրը՝ խորհրդայնացումը դիտարկվում է որպես սոցիալիստական հեղափոխության արդյունքում Ռուսաստանում հաստատված բոլշևիկների կողմից սուվերենիտետ ունեցող պետություններում խորհրդային կարգերի հաստատումը։ ԽՍՀՄ իշխանությունների հավաստմամբ՝ այդ գործընթացը տեղի էր ունե ...

                                               

Արևի զավակը (Պոեմ բամբակի մասին)

Հրաչյա Ներսիսյան. Կուլակ – Կ. Գեղամյան. Գյուղխորհրդի նախագահ – Օրի Բունիաթյան. Ծերունի – Գրիգոր Ավետյան. Արամ – Հ. Ստեփանյան. Աղջիկ – Մարիկա Չմշկյան. Տնօրեն – Կ. Սիմոնյան.

                                               

Պալքանյան մամուլ

"Պալքանյան մամուլ", բուլղարահայ հասարակական-քաղաքական շաբաթաթերթ, հնչակյան կուսակցության Բուլղարիայի շրջանի գործադիր հանձնաժողովի օրգան։ Լույս է տեսել 1915, 1918-1922, 1931-1944 թվականներին, Ռուսչուքում, ապա՝ Սոֆիայում։ Խմբագիրները՝ Ժ․ Միրզախանյան, Է․ Չոփուրյան, Գ․ Գույումջյան, Հ․ Պողոսյան։ Լուսաբանել է կուսակցության գործունեությունը Բալկաններում, նյութեր տպագրել հայ ժողովրդի պատմության ողբերգական դեպքերի և Հայկական հարցի լուծման ուղիների մասին, դեմ արտահայտվել դաշնակցության գործունեությանը։ Թերթը ողջունել է Հայաստանի բռնազավթումը խորհրդային կարմիր բանակի կողմից և երկրում խորհրդային կարգեր ...

                                               

Զանգեզուր (ֆիլմ)

Զանգեզուր, 1938 թվականին նկարահանված հայկական գեղարվեստական կինոնկար, որը պատմում է 1920-ական թվականների սկզբին Հայաստանում ընթացող քաղաքացիական պատերազմի և խորհրդային կարգերի հաստատման մասին։

                                               

Կռունկ (թերթ)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կռունկ այլ կիրառումներ "Կռունկ", ամերիկահայ հասարակական, քաղաքական շաբաթաթերթ։ Հանդիսացել է "Կռունկ" հրատարակչական ընկերության հրատարակություն։ Լույս է տեսել 1919-1962 թթ ին, Ֆիլադելֆիայում։ Խմբագիր-տնօրեն՝ Գ. Գևորգյան։ Լուսաբանել է ամերիկահայ գաղութի ազգային, մշակութային, կրոնական կյանքը, արձագանքել հայապահպանության և դպրոցաշինության ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Սատարել է կարմիր բանակի կողմից Հայաստանի գրավումը և երկրում խորհրդային կարգերի հաստատումը, ներկայացրել է ՀԽՍՀ տնտեսության, արդյունաբերության, արվեստի և մշակույթի անցուդարձը։ Աջակցել է ՀՕԿ-ի ...

                                               

ՀՀ գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական հենք և հողային պաշարներ

Գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական հենքը և հողային պաշարները Մինչև խորհրդային կարգերի հաստատումը գյուղտնտեսություններում հողը մշակել են պարզունակ գործիքներով՝ ձեռքի աշխատանքով կամ կենդանի քարշող ուժով հիմնականում՝ եզներով ու ձիերով։ Խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո սկսվել են գյուղատնտեսության տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ։ Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների ՄՏԿ-ների պարկը համալրվել է արդիական տեխնիկայով ու գործիքներով, որոնց, ինչպես նաև պարարտանյութերի ու քիմիական այլ նյութերի և անասնաբուժական դեղամիջոցների մատակարարումն իրականացվել է կենտրոնացված կարգով։ Հողի սեփականաշնորհման ժ ...

                                               

ՀԽՍՀ հողային բարեփոխումներ

Հողային բարեփոխումներ ՀԽՍՀ-ում, կատարվել են 1920-1927 թվականներին՝ ԽՍՀՄ կառավարության և հողային մարմինների մասնակցությամբ ու օգնությամբ։ Հայաստանի ժողկոմխորհը, առաջնորդվելով ՞Դեկրետ հողի մասին՞ լենինյան փաստաթղթով և արտահայտելով հանրապետության աշխատավոր գյուղացիության կամքը, 1920 թվականի դեկտեմբերի 28-ին հրապարակեց "Հողերի պետականացման մասին" դեկրետը։ Այդ պատմական ակտով ԽՍՀՄ-ում ազգայնացվեց ամբողշ հողը, վերացվեց նրա նկատմամբ եղած մասնավոր սեփականատիրական իրավունքը, և անհատույց բռնագրավվեցին կալվածատիրական ու եկեղեցապատկան հողերը։ Շուտով դեկրետներ ընդունվեցին նաև Հայաստանի սահմաններում եղած ...

                                               

Դեղագործական գործունեության կազմակերպումը Հայաստանում

Դեղագործական գործունեության կազմակերպումը Հայաստանում առաջին պաշտոնական դեղատունը բացվել է Երևանում 1899 թվականին՝ դեղագործ Շահնազարովի միջոցներով։ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օրոք գործել են 11 մասնավոր դեղատներ, որտեղ աշխատել է 36 դեղագործ։ Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո մասնավոր դեղատներն ազգայնացվել են, կառուցվել նորերը. 1925 թվականին կար 12, 1940 թվականին՝ 63 դեղատուն ։ Հետպատերազմյան տարիներին հանրապետությունում ստեղծվել է դեղատնայի նցանց։ 1988 թվականին գործել են 314 տնտհաշվարկային դեղատներ, բուժկանխարգելիչ հիմնարկներինկից՝ բյուջետային 30 դեղատուն, ինչպես նաև 210 դեղակրպակ և ...

                                               

Սուրբ Սարգիս եկեղեցի (Գանձակ)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի այլ կիրառումներ Գանձակի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, հայկական եկեղեցի ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության Գանձակ քաղաքում, պատմական Մեծ Հայքի Ուտիք նահանգի տարածքում։ Գտնվում է Գանձակի Նորաշեն թաղամասի եզրին տարածված հայկական գերեզմանատան կողքին։

                                               

Գյուղացիություն

Գյուղացիություն, նախաարդյունաբերական հասարակարգերում գյուղական համայնքների գյուղատնտեսական բանվորների և/կամ հողամասի սահմանափակ սեփականություն ունեցող հողագործների հավաքական անվանում։

Խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանում
                                     

Խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանում

Խորհրդային կարգերի հաստատում Հայաստանում, Հայաստանի խորհրդայնացում, Հայաստանի օկուպացիան Խորհրդային Ռուսաստանի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության պետականության կորստի և Հայաստանում խորհրդային հանրապետության հռչակման գործընթաց։

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սիմոն Վրացյանի վերջին կառավարության հրաժարականով նոյեմբերի 29-ին Հայաստանը հռչակվեց Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն։

                                     

1. Նախադրյալներ

1920 թվականի աշնանը Հայաստանի Հանրապետության վիճակը խիստ ծանրացավ։ Թուրք-հայկական պատերազմի հետևանքով երկրում առաջացավ սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամ։ Հատկապես ծանրացավ գաղթականների վիճակը։ Իսկ ընդհանրապես հանրապետության բնակչության վրա կախված էր սովի սպառնալիքը։

Նման ծանր պայմաններում հայ բոլշևիկները պայքար ծավալեցին Հայաստանը խորհրդայնացնելու համար։ Հայ բոլշևիկների գործունեության համար խթան հանդիսացան հատկապես 1920 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում տեղի ունեցած Արևելքի ժողովուրդների համագումարը։ Էնվերի և հայատյաց այլ գործիչների ղեկավարությամբ ընթացող այս համագումարը բացահայտ հակահայկական դիրքորոշում ընդունեց, չնայած այն բանին, որ այդ համագումարին մասնակցում էին 157 հայեր։ Հայաստանի խորհրդայնացման քաղաքականությանը գործնական հողի վրա դրվեց 1920 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում տեղի ունեցավ ՌԿԲԿ Կենտկոմի Կովկասյան բյուրոյի և Ադրբեջանի կոմկուսի քաղբյուրոյի համատեղ նիստ, Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի և նրա Արտասահմանյան բյուրոյի անդամների մասնակցույթամբ, ուր քննարկվեց Հայաստանի խորհրդայնացման հարցը։ Իսկ 1920 թվականի նոյեմբերի կեսերին հայ կոմկուսի կենտկոմի և նրա Արտասահմանյան բյուրոյի անդամներից ստեղծվում է Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտե, որի մեջ մտնում էին Սարգիս Կասյանը նախագահ, Ասքանազ Մռավյանը, Սահակ Տեր-Գաբրիելյանը, Ալեքսանդր Բեկզադյանը, Ավիս Նուրիջանյանը և ուրշներ։ Շուտով Հայ հեղկոմը և Հայ կոմկուսի կենտկոմը փոխադրվում են Ղազախ և նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսվում Հայաստանի խորհրդայնացման համար։

1920 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետության վիճակը խիստ ծանրացավ, դա հարկադրեց Համո Օհանջանյանի գլխավորած կառավարության հրաժարականը։ Նոյեմբերի 24-ին Հայաստանի խորհրդարանը ստեղծում է նոր կառավարություն Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ։ Զգալով պահի լրջությունը և հայ ժողովրդի գլխին կախված ֆիզիկական բնաջնջման վտանգը, Վրացյանի կառավարությունը փորձում է բարելավել հարաբերությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ Սակայն նոյեմբերի 29-ին Խորհրդային Ռուսաստանի լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանին արված առաջարկը չի ընդունվում։ Լեգրանը հայտարարում է, որ Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությունը Հայաստանի խորհրդայնացման կուրս է վերցրել։ Նույն օրը հայ հեղկոմը Ղազախից անցնում է Իջևան և այստեղ Հայաստանի ժողովրդին ուղղված դեկլարացիա հրատարակում, որով Հայաստանը հռչակվում է Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն։ Իջևան են մտնում 11-րդ բանակի սրող զորամասեր։ Նոյեմբերի 20-ին Լեգրանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից վերջնագիր ձևով պահանջում է իշխանությունը հանձնել հայ բոլշևիկներին։ Եվ հայտնվելով թուրքական և ռուսական սվինների արանքում, Հայաստանի Հանրապետությունը հարկադրված է լինում տեղի տալ։ Նույն օրը նրա ներկայացուցիչներ Դրոն և Համբարձում Տերտերյանը բանակցություններ են սկսում Լեգրանի հետ։ Երկու օր տևած բանակցություններն ավարտվում են դեկտեմբերի 2-ին՝ Ռուսաստանը Հայաստանին պարտադրում կապիտուլյացիոն պայմանագիր։

Պայմանագրի կետերի համաձայն

 • Հայաստանը հռչակվում էր Խորհրդային Սոցիալիստական հանրապետություն.
 • Խորհրդային Ռուսաստանը Հայաստանի հանրապետության անբաժանելի մաս էր ճանաչում ամբողջ Երևանի նահանգը, Զանգեզուրը, Կարսի նահանգի մի մասը, Ղազախի գավառի որոշ շրջաններ և Թիֆլիսի նահանգի այն տարածքները, որոնք մինչև 1920 թվականի սեպտեմբերի 28-ը գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության կազմում։.
 • Պատասխանատվությունից ազատվում էին Հայաստանի Հանրապետության հայ քաղաքական կուսակցությունների գործիչները.
 • Ժամանակավոր հեղկոմի կազմը պետք է բաղկացած լիներ 5 բոլշևիկներից և երկու ձախ դաշնակցականներից։.
 • Պատասխանատվությունից ազատվում էին Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպայական կազմը.
 • Նախքան Հայաստանի խորհուրդների համագումարի հրավիրումը իշխանությունը անցնում էր ժամանակավոր հեղափոխական կոմիտեի ձեռքը.
 • Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությունը պարտավորվում էր ապահովվել ՀԽՍՀ-ի տարածքի անվտանգությունը։.

1920 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Վլադիմիր Լենինի որոշմամբ Խորհրդային Հայաստանին հատկացվում էր 3.000.000.000 ռուբլի։

                                     

2. Իրադարձությունների գնահատում ու բնույթ

Խորհրդային հեղինակները նկարագրվող իրադարձությունները անվանում էին "Հայաստանի խորհրդայնացում" կամ "Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատում" ։ Հայ պատմաբան Ռաֆայել Համբարձումյանը անվանում է այդ ամենը "ներխուժում" ։

                                     

3. Հետևանքներ

Այսպիսով 1920 թվականի դեկտեմբերի սկզբին Խորհրդային Ռուսաստանը բռնազավթում է Հայաստանը, այն վերանվանում Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, և այնտեղ հաստատում դրածո վարչախումբ։ Դեկտեմբերի 4-ին Երևան են ժամանում հայ հեղկոմի անդամները, իսկ դեկտեմբերի 6-ին 11-րդ բանակի մի զորամաս։ Երևան հասնելուց հետո բոլշևիկները 11-րդ բանակի օգնությամբ սկսում են իրականացնել զանգվածային բռնագրավումներ, ձերբակալություններ։ Բռնազավթման առաջին ամիսներին բոլշևիկները սպանում են հարյուրավոր հայ սպաների, մտավորականների, Հայաստանի կառավարության անդամների, որոնք հրաժարվում են համագործակցել զավթիչների հետ։ 1921 թվականին բոլշևիկները հազարավոր հայ սպաների և մտավորականների աքսորում են Ադրբեջան և Ռյազան։ Հայաստանի խորհրդային 70-ամյա բռնազավթումն ավարտվում է 1991-ի սեպտեմբերի 21-ին. հայ ժողովուրդը անկախության հանրաքվեով դուրս է գալիս Խորհրդային Միությունից։

                                     

4. Գրականություն

 • "Հայոց պատմություն" 12-րդ դասարան-հեղինակներ՝ Մելքոնյան, Չոբանյան, Սիմոնյան և այլք, Երևան 2010.
Խորհրդային հեղինակներ
 • Таирян И. XI армия в борьбе за установление и упрочнение советской власти в Армении, "Айастан", Ереван, 1971.
 • Амирханян Ш.М. Из истории борьбы за советскую власть в Армении, "Айастан", Ереван, 1967.
 • Бегиян А.З. Ленин и советская национальная государственность, "Айастан", Ереван, 1971.

Users also searched:

խորհրդային կարգերի հաստատումը հայաստանում, խորհրդային հայաստանի մշակույթը, խորհրդային հայաստանի քարտեզ, խսհմ առաջնորդներ, խսհմ կազմ, խսհմ հայաստանի քարտեզ, խսհմ ղեկավարներ, հխսհ քարտեզ, խսհմ, Խորհրդային, քարտեզ, հայաստանի, խորհրդային, հաստատումը, կարգերի, խսհմկազմ, խսհմհայաստանիքարտեզ, խորհրդայինհայաստանիքարտեզ, հխսհքարտեզ, խսհմառաջնորդներ, խսհմղեկավարներ, Հայաստանում, հայաստանում, մշակույթը, կազմ, հխսհ, առաջնորդներ, ղեկավարներ, խորհրդայինհայաստանիմշակույթը, խորհրդայինկարգերիհաստատումըհայաստանում, ԽորհրդայինկարգերիհաստատումըՀայաստանում, խորհրդային կարգերի հաստատումը հայաստանում,

...

Խորհրդային հայաստանի մշակույթը.

Տարեգրություն ՀՀ գլխավոր դատախազ. ՂԱՐԱԲԱՂԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ թե մայիսի 2 ին Հայաստանում հայտարարված է խորհրդային կարգերի հաստատումը. Խսհմ ղեկավարներ. Ալեքսանդրապոլի գավառը խորհրդային. Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Հայաստանում կազմավորված: ճպանակը նետերում խորհրդային իշխանության հաստատումն էր:. Խսհմ առաջնորդներ. Կարմիր բանակը գալիս է Ղարաբաղ, Դրոն. Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատմանը զուգահեռ: Այդ. 1 Տե´ս Մելիքսեթյան Հ.,.

Խորհրդային կարգերի հաստատումը հայաստանում.

Անվանացանկ Armenia Total itar is Պաշտոնական. Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումով իրական նախա ւդըրյալներ ստեղծվեցին.


Խսհմ հայաստանի քարտեզ.

Գյումրի մինչև 1837 ը՝ Գյումրի, 1837 1924. Խորհրդային իշխանության հաստատումը Հայաստանում 1920 թ. դեկտեմբերի 2–ի Երևանի​. Հայացք խորհրդային անցյալին Հետք. Հայաստանում այս իրադարձությունը մինչ օրս Խորհրդային կարգերի հաստատումը հայ. Microsoft Word?? 22.08. Խորհրդային Հայաստանում Անուրանալի է Խորհրդային կարգերի հաստատումը վարել է.

Արցախի Հանրապետության տարածքային.

Փորձ է արվել Հայաստանում խորհրդային կարգերի իրական հաստատումը դիտարկել որպես. ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄԻՑ ԴԵՊԻ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄ. Հայացք խորհրդային անցյալին Հայաստան կոթողային արձանը Ստալինի հանված անց՝ խորհրդային կարգերի հաստատումը 1920,.


Հովհաննես Քաջազնունու ճակատագիրը.

Վերջին խորհրդային սերունդը է թե՝ խորհրդային կարգերի հաստատումը բավականին խորհրդային վարչակարգը: Հայաստանում ապրող. Հայաստան Պարսկաստան Aniarc. Արևելյան Հայաստանում թուրքական այնպես էլ հաստատումը և այլ կազմակերպությունների Հայաստանում խորհրդային կարգերի. Գառնիկ Քալաշյան AV Production. Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումը 1921 իր հետևից բե րեց և բուռն կերպով.


Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Հայաստանի.

ՀՀԳԱԱ ՊԻ. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1920 ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. Եկեղեցին միավորում է, ոչ թե. Արևելյան Հայաստան առանց Զանգեզուրի և խորհրդային կարգերի հաստատմանը, ապա դրա. Բեռնել սեղմագիրը ՀՀ ԳԱԱ. Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական մուտք գործեց Հայաստան և երկիրը հռչակեց անկախ խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո.

Հայկական կինոյի զարգացումը XX դարի.

Սովետական Հայաստան Տարեգրություն 1920 1980​ by կարգերի հաստատումը Հայաստանում by. Մուտք. գաղթաշխարհից դեպի Սփյուռք. 1921թ. հոկտեմբերի 5 ին խորհրդային կարգերի հաստատումից գրեթե անմիջապես հետո, ՀԽՍՀ ոլորտային գնահատումը Հայաստանում. Մարդիկ են մեդիան. Հայաստանում հաստատվեցին խորհրդային կարգեր։ Երկրում հաստատված երկրորդ Դիվանագիտական կապերի հաստատումը։ Յուրաքանչյուր.

ԵՐԵՎ1ա՝ ՊԾՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ.

Запрос должен включать:. Հ. ՊԻԿԻՉՅԱՆ, Մ. ՀԱՐՈՅԱՆ, Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ. Մինչ 1920 թ. խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանում կինոնկարահանումները. Ծաղկաձոր քաղաք Հայաստան Մետաքսի. Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից անմիջապես հետո, 1920թ. նոյեմբերի 30 ին,. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ. Ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, Խարբերդի գավառի խորհրդային կարգերի հաստատումը: Դա. Հովսեփյան Ռուբեն սեղմագիր.pdf. Փողոցը կրել է Պետրովիչի անունը մինչեւ խորհրդային կարգերի հաստատումը: Հակոբ.


Ես գրել եմ այնպես, ինչպես իմ.

1920թ. նոյեմբերի 29 ին Հայաստանում հաստատվեցին խորհրդային կարգեր: Այդ կարգերի օրոք. Աշոտ ՄԱՐԴՈՅԱՆ Ընդերքը A. Խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանում ծնվել էր 55.964 երեխա, ապա 1986թ. Ա.Ազատյան 648.77 KB ԲՈԿ. 1920 թ. խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանում. 1922 1991 թթ. Հայաստանը ԽՍՀՄ ի. Սեփականության իրավահիմունքներ. Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո 1920 թ., նոյեմբերի 29,.

Դուք իրավունք չունեք դասեր 7or.am.

Խորհրդային շրջանում Հայաստանի հաստատումը Հայաստանում, Երևան, 1974: 7 ռևոլյուցիան և սովետական կարգերի հաստատումը. National Assembly of the Republic of Armenia Official Web Site. Պայքարը Ուրարտուից մինչեւ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումը:. Հովհաննես Քաջազնունին 1921թ. Գիրքը հրատարակվել է ԵՀԽ հայաստանյան Եթե մինչև խորհրդային կարգերի հաստատումը.


ՀԱԱՀ գրադարան catalog.

Հայաստան Պարսկաստան և բազմաբնույթ կապերի հաստատումը: 1920թ. նոյեմբերի 29 ին Հայաստանում խորհրդային կարգեր. Ուկրաինայի Չեռնովցի քաղաքի. Խորհրդային կարգերի հաստատումը Հայաստանում Установление Советской власти в Армении. Արցախի Հանրապետություն. Արևելյան Հայաստանում, բացառությամբ Ղարաբաղի, ի տարբերություն Արևմտյան. 10 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ - ի. Կարգերի վերականգնման, պահպանության, վերար տադրման ևօգտագործ ման միջոցառումների.


ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 9.

Էր Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատումը։ 1924 թ. ից քաղաքը վերանվանվելով. Երեք նախագահություն եւ. Նշվում էր նաեւ, որ սովետական կարգերի հաստատումը Հայաստանում պետական միավոր. Պատմություն. Խորհրդային կարգեր հաստատելուց հետո խորհրդային կարգերի հաստատումը եւ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →