Back

ՀՀ իշխանություն - ՀՀ դատական իշխանություն, Հայաստանի Հանրապետության պետական-քաղաքական կառուցվածք, ՀՀ բնապահպանական օրենսդրություն, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ ..                                               

ՀՀ դատական իշխանություն

ՀՀ-ում արդարադատությունն իրականացնում են դատարանները՝ Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան։ Հանրապետությունում գործում են ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի ու Վերաքննիչ դատարանները և Վճռաբեկ դատարանը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև մասնագիտացված դատարանները։ ՀՀ-ում բարձրագույն դատական ատյանը, բացի սահմանադրական արդարադատության հարցերից, Վճռաբեկ դատարանն է, որը կոչված է ապահովելու օրենքի միատեսակ կիրառությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորը և անդամն անփոփոխելի են և պաշտոնավարում են մինչև 65 տարին լրանալը։ Նրանց լիազորությունները դադարեցվում են միայն Սահմանադրությամբ և օրեն ...

                                               

Հայաստանի Հանրապետության պետական-քաղաքական կառուցվածք

ՀՀ Պետական-քաղաքական կառուցվածք ՀՀ-ն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավ, հանրապետություն է։ ՀՀ-ում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրակա նացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին հա մապատասխան՝ օրենսդիր իշխանություն, գործադիր իշխանություն և դատական իշխանություն իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հիման վրա։

                                               

ՀՀ բնապահպանական օրենսդրություն

Բնապահպանական օրենսդրություն, բնապահպանության և բնօգտագործման ոլորտում պետական քաղաքականության սկզբունքները սահմանող ազգային և միջազգային իրավական ակտերի ամբողջությունը։ Ազգային իրավական ակտերն են տվյալ երկրի օրենքներն ու օրենսգրքերը և կառավարության ենթաօրենսդրական ու գերատեսչական իրավական ակտերը։ Միջազգագային իրավական ակտերից են տվյալ երկրի խորհրդարանի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերը, համաձայնագիրը, հուշագրերը և այլն։

                                               

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ

ՀՀ Ազգային Ժողովի նախագահը հանդիսանում է ՀՀ Ազգային Ժողովի խոսնակը։ Ներկայումս ՀՀ ԱԺ գործող նախագահն է Արարատ Միրզոյանն է 2019 թվականի հունվարի 14-ից։ Հայաստանի Ազգային ժողովի նախորդներն են եղել Խորհրդարանը 1918 թվականի օգոստոսից 1920 թվականի նոյեմբեր, Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը 1920-1990 և Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը 1990-1995։

                                               

Կառլոս Պետրոսյան

Կառլոս Խաչիկի Պետրոսյան, Սևանի շրջան, Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ), ՀՀ պետական և հատուկ ծառայությունների գործիչ, գեներալ-լեյտենանտ։

                                               

Կիլիկիայի հայկական իշխանություն

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կիլիկիա այլ կիրառումներ Կիլիկիայի հայկական իշխանություն կամ Կիլիկիայի հայոց իշխանապետություն, հայկական միջնադարյան պետություն՝ Ռուբինյան իշխանների գլխավորությամբ ։ Այն ստեղծվել էր սելջուկ-թուրքերի արշավանքների հետևանքով Կիլիկիա գաղթած հայերի կողմից։ Գտնվելով Մեծ Հայքից դուրս՝ այն զբաղեցնում է պատմական Կիլիկիա շրջանը։ Կիլիկիա անվան ստույգ ծագումնաբանություն չկա, սակայն որոշ գիտնականների կարծիքով Կիլիկիա անունը ծագել է եբրայերեն "քելկիմ", "քալեկ" կամ հունական "կալիս", "կալիկա" բառերից, որոնք թարգմանաբար նշանակում են "քարքարոտ" ։ Իշխանության հիմքը դրվել է 10 ...

                                               

Հայաստանի նախագահական ընտրություններ (2013)

Հայաստանի 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ 6-րդ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ընտրություններն են և տեղի են ունեցել 2013 թ. փետրվարի 18-ին։

                                               

ՀՀ Սահմանադրության հոդված 1

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին հոդված, սահմանադրական հոդված, որը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարման առանձնահատկությունները, բովանդակությունը, բնույթը և նպատակները։ Որպես արժեքաբանական-գաղափարական փաստաթուղթ, սահմանում է պետական իրավազորությունը, որի հիմքում էլ ընկած է հասարակության կազմակերպման հիմնարար սկզբունքները։ Հայաստանի Սահմանադրության առաջին հոդվածը ժամանակ առ ժամանակ գրել է փոփոխությունները։ Անկախության կորստի պայմաններում շարադրված սահմանադրական նախագծում այն ուներ բավականին տարբեր բովանդակություն և ձևակերպում էր հայ ժողովրդի ազատատենչ նախնինների սու ...

                                               

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան

Հայաստանի Սահմանադրական դատարան - Սահմանադրական արդարադատության բարձրագույն մարմինն է, որն ապահովում է Սահմանադրության գերակայությունը։ Արդարադատություն իրականացնելիս Սահմանադրական դատարանն անկախ է և ենթարկվում է միայն Սահմանադրությանը։ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը հիմնադրվել է 1996 թ-ին և առաջին իսկ տարվանից անդամակցել Եվրախորհրդի "Ժողովրդավարություն՝ իրավունքի միջոցով" եվրոպական հանձնաժողովին Վենետիկի հանձնաժողով։ ՍԴ-ն համակարգում է 1997 թ-ին հիմնադրված "Երիտասարդ ժողովրդավարության երկրների սահմանադրական դատարանների կոնֆերանս" միջազգային կազմակերպության աշխատանքները։ 2000թ-ին, երբ Հա ...

                                               

ՀՀ անասնաբուծություն

Հայկական լեռնաշխարհն անասնաբուծության սկզբնավորման կենտրոններից էր. այստեղ դեռևս հնագույն ժամանակներում է մարդն սկսել վարժեցնել ու ընտելացնել վայրի կենդանիներին և օգտագործել իր տնտեսական կարիքների համար։ Հանրապետության լեռնազանգվածներում ներկայումս հանդիպող վայրի ոչխարն ու այծն ընտանի տեսակների նախահայրերն են։ Անասնաբուծությունը Հայաստանում նկատելի զարգացման է հասել I հազարամյակում և հատկապես Ուրարտուի համահայկական թագավորության 8-6-րդ դարեր ժամանակաշրջանում, Բագրատունիների 9-10-րդ դարեր օրոք և Կիլիկիայի հայկական պետությունում 11-14-րդ դարեր։ 19-րդ դարում ոլորտի զարգացման համար նպաստավոր պ ...

                                               

Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններ (2017)

Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններ 2017, Հայաստանի Ազգային Ժողովի 6-րդ գումարման ընտրություններ, որը կայացել է 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։ Այն 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունից հետո խորհրդարանական առաջին ընտրությունն էր։ Այս ընտրություններով Հայաստանն անցում կատարեց կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Երկրի նախագահը կշարունակի լինել պետության գլուխը, սակայն նրա լիազորությունները կնվազեն հօգուտ վարչապետի և Ազգային ժողովի։ 2018 թվականին գործող նախագահի լիազորություններն ավարտվելուց հետո նոր նախագահին կընտրի այս ընտրությունների արդյունքում ձևավորված Ազգային ժողովը։ Նորընտիր նախ ...

                                               

Հայաստանի հանրային խորհուրդ

Հայաստանի Հանրային խորհուրդը, Հայաստանի նախագահի կողմից կազմավորվող ապաքաղաքական, խորհրդակցական մարմին, որի նպատակը ժողովրդավարական համակարգի զարգացմանը պետական իշխանության մարմինների ու քաղաքացիների, հասարակության և իշխանության միջև երկխոսության ու վստահելի գործընկերային հարաբերությունների ձևավորմանը, հասարակական վերահսկողության իրականացմանը, ինչպես նաև մարդու և քաղաքացու հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների ապահովմանը նպաստելն է։ Հայաստանի հանրային Խորհուրդը ստեղծվել է 2008 թվականի հուլիսի 12-ին, կանոնադրությունը և առաջին 12 անդամների կազմը հաստատվել է 2009 թվականի մարտի 11-ին, մայիս ...

                                     

ՀՀ իշխանություն

 • ՀՀ - ում արդարադատությունն իրականացնում են դատարանները Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան Հանրապետությունում գործում են ընդհանուր իրավասության
 • Սահմանադրությանը և օրենքներին հա մապատասխան օրենսդիր իշխանություն գործադիր իշխանություն և դատական իշխանություն իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հիման
 • Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ ՓՍԻԻ փիլիսոփայության, իրավագիտության և սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական հաստատություն
 • բնագավառում ՀՀ պետական քաղաքականության սկզբունքները, Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենք 1991 Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին ՀՀ օրենք
 • ՀՀ Ազգային Ժողովի նախագահը հանդիսանում է ՀՀ Ազգային Ժողովի խոսնակը Ներկայումս ՀՀ ԱԺ գործող նախագահն է Արարատ Միրզոյանն է 2019 թվականի հունվարի 14 - ից
 • ռուսական ընկերության տնօրենի խորհրդական 2003 թվականի ապրիլի 29 - ին Չորրորդ իշխանություն ընդդիմադիր թերթի խմբագրությունում դաժան ծեծի է ենթարկվել լրագրող Մհեր
 • կիրառումների համար տե ս Կիլիկիա այլ կիրառումներ Կիլիկիայի հայկական իշխանություն կամ Կիլիկիայի հայոց իշխանապետություն արևմտյան գրականության մեջ նաև
 • Համաձայն ՀՀ ընտրողների ազգային գրանցամատյանը վարող ՀՀ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տվյալների, 2013 թ. փետրվարի 16 - ի դրությամբ ՀՀ ընտրական
 • անուն - հայկական արական անուն Տարոնիկ - գյուղ ՀՀ Արմավիրի մարզում Տարոնի իշխանություն - իշխանություն Բագրատունյաց Հայաստանի կազմում Տարոն Մարգարյան
 • իշխանության գերակայություն ու անկախություն և դրան համապատասխան պետական իշխանություն Մեկ այլ ձևակերպմամբ ինքնիշխան պետություն նշանակում է տվյալ պետության
 • կենսագրությունը ՀՀ ՍԴ կայքում: Արևիկ Պետրոսյանի կենսագրությունը ՀՀ ՍԴ կայքում: Արայիկ Թունյանի կենսագրությունը ՀՀ ՍԴ կայքում: Հրայր Թովմասյանի կենսագրությունը ՀՀ ՍԴ
                                     
 • զարգանալ հատկապես Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց և խորհրդային իշխանություն հաստատվելուց հետո 1988 թվականին հանրապետությունում կար 1, 72 միլիոն ոչխար
 • ISBN 9785540016292 Պողոսյան Գևորգ Արամի, Մխիթարյան Սամսոն 1996 Ժողովուրդ, իշխանություն առաջնորդներ ՀՀ նախագահի ընտրություններ. 1996թ. սեպտ. 22 Հայաստանի իրավագետների
 • Դանիելյան մայիսի 5, 1958 1958 - 05 - 05 Երևան, Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ Հայ իրավաբան, ՀՀ պետական գործիչ Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր 2004 Արդարադատության
 • Ծովահենների իշխանություն 1994 Ղարաբաղյան անավարտ օրագիր 1995 Հերոստրատ 2002 Շեմ 2002 ՀՀ մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալ, 2017 ՀՀ արվեստի վաստակավոր
 • են բոլորը գլուխ ջարդում ՀՀԿ ցուցակում տեղ ունենալու համար. Չորրորդ իշխանություն Առավոտ - Նորություններ Հայաստանից Վերցված է 2017 - 03 - 29 Արման Սահակյանի
 • նախարարներից. Հուլիսին Երևանում մի քանի ամիս անընդմեջ ծանրագույն պայմաններում իշխանություն իրականացնող Արամ Մանուկյանի ճնշման ներքո 1918 թ - ի հուլիսի 15 - ին Հայաստանի
 • ՀՀ Նախագահի 1998 թվականի ընտրություններ, ՀՀ Նախագահի 3 - րդ արտահերթ ընտրություններ Դրանց անցկացման անհրաժեշտությունը առաջացավ 1998 թ. փետրվարի 3 - ին
 • կառավարության քաղաքականությունը Հիմնադրվել է 2008 թվականի ապրիլի 21 - ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով 2014 թվականի դեկտեմբերի 1 - ից միավորվել է Հայաստանի տարածքային
 • քարոզչական գործընթացներում կուսակցությունը քննադատել է ոչ միայն ՀՀ - ում իշխանություն ձևավորած Հանրապետական և Դաշնակցական կուսակցություններին, այլև իրենց
 • թուրքերի ասպատակություններից 1113 թ - ին հեռացել է Տավուշ և հիմնել առանձին իշխանություն համանուն կենտրոնով 1145 թ - ին, Գանձակի Չոլի ամիրայի կողմից Տավուշի
                                     
 • օպերացիայի այսպես կոչված Խոջալուի դեպքերի մասին Սովի և կրակի միջև. իշխանություն կյանքերի գնով Между голодом и огнем. Власть ценою жизней փաստավավերագրական
 • սահմանադրություն և որի ամբողջ տարածքում գործում են կենտրոնացված պետական իշխանություն և կառավարման միասնական համակարգ Այստեղ ներքին տարածական բաժանումը ընդունված
 • Նախագահին վերապահված լայն լիազորություններով ՀՀ Սահմանադրությունը, որը ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5 - ի ՀՀ հանրաքվեով, երկու անգամ ենթարկվել է սահմանադրական
 • ՀՀ Ազգային ժողովի 5 - րդ գումարման ընտրությունները տեղի են ունեցել 2012 թ. մայիսի 6 - ին Ուղղակի ժողովրդական քվեարկությամբ ընտրվել է օրենսդիր մարմնի նոր կազմ
 • բնականոն գործունեությունը. հրավիրում և վարում է Վճռաբեկ դատարանի նիստերը. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակման է ուղարկում Վճռաբեկ դատարանի որոշումները
 • թ., ռեժիսոր, սցենարի հեղինակ Կյանք ու կռիվ 2. 25 տարի անց Իշխանություն Власть ՀՀ 2021թ., սցենարի հեղինակ, ռեժիսոր Mediamax Կյանք ու կռիվ
 • Էրկեն կիշեր 2018 Իմ խաչը 2019 Իշխանություն 2021 Գեներալի աղջիկը Հատուկ բաժին և Հատուկ բաժին - 2 ֆիլմաշարեր ՀՀ մշակույթի նախարարության պատվոգիր
 • Հայաստանի 2003 թվականի նախագահական ընտրություններ, ՀՀ Նախագահի 4 - րդ ընտրություններ Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 51 - րդ հոդվածի, ընտրություններն անցկացվեցին
 • առաջադրվել չէր կարող ՀՀ Նախագահի ընտրությունների հիմնարար դրույթները սահմանվեցին 1995 թ. հուլիսի 5 - ի հանրաքվեով ընդունված ՀՀ Սահմանադրության 51 - րդ հոդվածով
                                               

Տարոն (այլ կիրառումներ)

Տարոն կարող է նշանակել՝ Տարոն գավառ - գավառ Մեծ Հայքի Տուրուբերան նահանգի կազմում։. Տարոն անուն - հայկական արական անուն։. Տարոնի իշխանություն - իշխանություն Բագրատունյաց Հայաստանի կազմում. Տարոնիկ - գյուղ ՀՀ Արմավիրի մարզում. Տարոն Մարգարյան - Երևանի քաղաքապետ 2011 թվականից.

Users also searched:

հհ դատական իշխանություն, դատական, դատավորներ, դատարան, վերաքննիչ, նախագահ, օրենսգիրք, անդամներ, որոշումներ, իշխանություն, բդխորոշումներ, վերաքննիչդատարան, հհդատավորներ, բդխնախագահ, հհդատականօրենսգիրք, բդխանդամներ, ՀՀդատականիշխանություն, հհդատականիշխանություն, հայաստանի հանրապետության պետական-քաղաքական կառուցվածք, պետական, կառավարման, Հայաստանի, հայաստանի, մարմիններ, մարմին, համակարգը, հինհայաստանիպետականկառավարմանհամակարգը, հհպետականմարմիններ, հհպետականկառուցվածքը, օրենսդիրիշխանությանմարմին,

...

Բդխ նախագահ.

Հայտարարություններ Հայաստանի. Դատական իշխանությունն իսկապես անկախ է, որ գաղափարի իրագործումը կնպաստի ՀՀ ում.

Հհ պետական կառավարման համակարգը.

Հհ օրենքը հասարակական քաղաքական. Աշխատակազմ Կառուցվածք Որոշումներ Նիստեր Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՐԳԵԼԻ ԸՆՏՐՈՂ Եթե ՀՀ քաղաքացին բնակչության պետական. Հհ պետական կառուցվածքը. ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին ՀՀ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային աշխատակազմի կառուցվածքը համաձայն N 2 հավելվածի: 4. աշխատակազմ պետական կառավարչական ռազմավարական պլանավորման​, քաղաքական. Կառավարման համակարգ. Քննարկում:Հայաստանի Վիքիպեդիա. Հանրային կառավարման կառուցվածքը ՀՀ ում կյանքի, քաղաքական համակարգի և պետական իշ.


Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմին.

Կաշին քերթել ենք, տունը դրած է, թող. 28.04.2017թ. N1 18.3 10924 գրությամբ ՀՀ կառավարության են ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության. Գնել հասրաթյան. Բնապահպանության և ընդերքի. Բնապահպանական օրենսդրության վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 283 հոդված. Ընդերքի վարչություն. Download 1568Kb Untitled. Ընդամենը ՀՀ. 1 048. 694. 50 821. 777. 3 406 671.3. Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների.

Աժ հանձնաժողովներ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ Ազգային ժողովի. ՀՀ Ազգային ժողով. Ընդունման ամսաթիվը. 20.02.​2002. Ստորագրող մարմինը. ՀՀ Նախագահ. Azgayin joxov 2020. ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ. Երեւան: Մեդիամաքս: Այսօր փակ, գաղտնի քվեարկությամբ Հայաստանի 7 րդ գումարման. Ահ ազգային ժողով. Պաշտոնական լրահոս Հայաստանի. Այցի շրջանակում հանդիպումներ են նախատեսվում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ.


Միկա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա.

Մասին չգրեցիք՝ աղջկաս հարսանիքի մասին հա գրում էիք.Կառլոս Պետրոսյան.Հրապարակ. ՀԱՅԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԻՐՏԵԿ. ՀՀ ԱԱԾ նախկին տնօրեն Կառլոս Պետրոսյանը պատասխանել է Հայրենիք կուսակցության. Դիտորդ A B 1 ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ 2. Հրապարակ. Կառլոս Պետրոսյան. Ինչո՞ւ տղայիս հարսանիքի մասին չգրեցիք՝. Վարչապետի որոշումներ E. Կառլոս Խաչիկի Պետրոսյան, ՀՀ պետական և հատուկ ծառայությունների գործիչ, գեներալ լեյտենանտ։. Սերժ Սարգսյան, Դավիթ Y. Կառլոս Պետրոսյանը ԱԱԾ աշխատակիցների հիշողություններում մնացել է մի.


Բերդուսի ճակատամարտ.

Կատեգորիա:Կիլիկիայի հայկական. Հայկական լեռնաշխարհում հայտնի են այս կամ Կիլիկիայի հայկական իշխանությունը. Մանգու խան. §Ð³Ûáó å³ïÙáõÃ۳ݦ åï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó³ß³ñ Գավառի. Իր իշխանությունը Կիլիկիայում, խորապես հայկական շատ իշխանություններ վերացան,. Հայ մոնղոլական դաշինք. Լամբրոնի բերդ AV Production. Ռուբինյան իշխանությունը, նրա արտաքին Ա. Սուքիասյան, Կիլիկիայի հայկական.

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի լիցենզավորում.

Կանանց քաղաքացիավարական ԵՊՀ. 2013 թ. փետրվարի 18 ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան նախագահական. Տիմ ընտրություններ 2021. Համարը ՀՕ 157 Ն Տեսակը Ինկորպորացիա. Հայաստանի հեռարձակվող ԶԼՄ ներում 2012թ. ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2013. ՀՈՒՆՎԱՐԻ​. Հհ պետ. 2013թ. ի Երևանի ավագանու ընտրարշավի. Հայաստանի անցած հինգ նախագահական 1991թ. ի նախագահական ընտրությունները.

Հհ սահմանադրություն իրտեկ.

Մեր ռազմավարական նպատակը. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն. arrow Ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5 ի ՀՀ. Հհ սահմանադրություն 2015 pdf. Եթե Սոթքից Խոզնավար սահմանային. Հոդվածի 2 րդ մասի դրույթների՝ ՀՀ Սահմանադրության 61 րդ հոդվածի 1 ին մասին,. Հհ սահմանադրության օր. Դատարանը մերժեց Հրայր Թովմասյանի. ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական,.


Սահմանադրական դատարանի որոշումներ.

Կառավարության որոշումներ E. ԵՐԵՎԱՆ, 11 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը. Սահմանադրական դատարանի մասին օրենք. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐՏԵԿ. Մասնավորապես վերջին սահմանադրական րություններով, ՀՀ գործող դատական օրենսգրքում, են դատավորներին մեկ այլ դատարան գոր. Սահմանադրական արդարադատություն. Սահմանադրական դատարանը կորոշի. 21.04.2021 ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԱԿՈՒՄԲԻ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ.

Հայկական ոչխար.

Կառավարությունում քննարկվել են. Հավելված N 2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի Անասնաբուծության, անասնաբուժության և. Հայաստանի անասնապահություն. Կիեւի սառցաբալետը. Կրեմլից արձագանքել են ՀՀ ԱԳՆ ին. ներկայացվել է Անասնաբուծության զարգացման. Տավարաբուծություն. Անասնաբուծության ամբիոն Գլխավոր. Զարգացող և շահավետ անասնաբուծություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի.


Աժ ընտրություններ 2012.

Պաշտոնական կայք. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԽՄԲԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ նպատակով Հայաստանի Հանրապետության մայիսի 22 23 ի խորհրդարանական լսումներով պատճառաբանելով, որ ընտրություններ են: Խնդրին.


Մինիստրների խորհուրդ.

Հարցազրույց Հայաստանի Հանրային. Կառավարման խորհուրդը հաստատում է կայուն զարգացման նպատակների ազգային. Հանրային խորհրդի անդամներ. Հանրային խորհրդի Կրթության և. Խորհուրդը Կազմակերպության ընթացիկ Երկար տարիներ աշխատել է հանրային հատվածում: կոչումները ստացել Հայաստանի ամերիկյան.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →