Back

Բնություն - Բնություն, Թասմանիայի վայրի բնություն, Չեխոսլովակիայի բնություն, Էյս Վենտուրա 2։ Երբ կանչում է բնությունը, Նորվեգիայի բուսական ու կենդանական աշխարհ ..                                               

Բնություն

Բնություն մարդուն շրջապատող ֆիզիկական միջավայրն է և սովորաբար ընդգրկում է ֆիզիկական տիեզերքի բոլոր առարկաներն ու երևույթները, բացի նրանցից, որոնք ստեղծված են մարդկանց կողմից։ Բնությունը մշտապես շարժվում է և զարգանում, ընդգրկում անօրգանական և օրգանական աշխարհները։ Անօրգանական աշխարհին են պատկանում տիեզերական մարմինները, ջուրը, հողը, օդը, ապարները, օգտակար հանածոները։ Բուսական և կենդանական օրգանիզմների ողջ բազմազանությունը կազմում է օրգանական աշխարհը։ Զարգացման ընթացքում անօրգանական բնությունը օրինաչափորեն առաջ է բերում օրգանական բնություն կենսոլորտ՝ մարդու կենսագործունեության համար բոլոր ան ...

                                               

Թասմանիայի վայրի բնություն

Թասմանիայի վայրի բնություն, ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ։ Ներառում է Թասմանիայի և Ավստրալիայի մի շարք տարածքներ։ Թասմանիայի վայրի բնությունը որպես Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ զբաղեցնում է 13800 կմ 2 տարածք, որը մոտավորապես հավասար է Թասմանիայի տարածքի 20 %-ին։ Այս շրջանում պահպանվել է Երկրի վրա գոյություն ունեցող բարեխառն գոտու վերջին անձրևային անտառներից մեկը։ Հնագիտական պեղումները ցույց են տվել, որ կրաքարային նստվածքներ ունեցող քարանձավները օգտագործվել են մարդկանց կողմից ավելի քան 20000 տարի առաջ։ Թասմանիան հարուստ է յուրահատուկ կենդանական աշխարհով։ Այստեղ պահպանվող ...

                                               

Չեխոսլովակիայի բնություն

Չեխոսլովակիայի բնությունը, Չեխոսլովակիայի սոցիալիստական հանրապետության տարածքը ձգվում էր արևմուտքից արևելք ավելի քան 750 կմ, հյուսիսից հարավ՝ 150 - 200 կմ։

                                               

Էյս Վենտուրա 2։ Երբ կանչում է բնությունը

Էյս Վենտուրա 2։ Երբ կանչում է բնությունը, ռեժիսոր Ստիվ Օդեկերկի ֆիլմ։ Գլխավոր դերում հանդես է գալիս Ջիմ Քերրին։ Ֆիլմը "Էյս Վենտուրա։ Ընտանի կենդանիների խուզարկուն" ֆիլմի հաջորդն է։ Առաջին անգամ ցուցադրվել է 1995 թվականի նոյեմբերի 10-ին։

                                               

Նորվեգիայի բուսական ու կենդանական աշխարհ

Նորվեգիայի բուսական և կենդանական աշխարհ, Նորվեգիայի կենդանի բնությունը, որը հարմարված է երկրի բնակլիմայական պայմաններին։ Տարածված է Նորվեգիայի ամբողջ տարածքում։

                                               

Նատյուրմորտ

Նատյուրմորտ, կերպարվեստի ժանր, հիմնականում հաստոցային գեղանկարում, որտեղ պատկերվում է անշարժ, անշունչ առարկաներ՝ սովորաբար տնային կահկարասի, մրգեր, ծաղիկներ, ձկներ, խփված վայրի թռչուններ, որևէ մասնագիտության պիտույքներ։

                                               

Ֆիզիոլոգիա

Ֆիզիոլոգիան, կենսաբանության ճյուղ, որն ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմների, հյուսվածքների, օրգանների և բջիջների ֆունկցիաներն ու դրանցում ընթացող գործընթացները։ Ֆիզիոլոգիան ընդհանուր ախտաբանության և կլինիկական բժշկության տեսական հիմքն է։ Այն գիտելիքների ամբողջական տեսական համակարգի մեջ է ներառում անատոմիայի, հյուսվածաբանության, կենսաքիմիայի, կենսաֆիզիկայի և այլ առարկաների կողմից օրգանիզմի մասին ստացված տվյալները։ Ֆիզիոլոգիաական հետազոտությունների հիմքում ընկած է առողջ և հիվանդ մարդկանց ուսումնասիրումը։

                                               

Արգամ Այվազյան

Արգամ Արարատի Այվազյան, Առինջ, Շահբուզի շրջան, Նախիջևանի Ինքնավար Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն, Ադրբեջանական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ), պատմաբան, մատենագետ, հայագետ, նախիջևանագետ, լրագրող, մշակութաբան, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Գրական փաստագրության միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս։

                                               

Կենսաֆիզիկա

Բարդ համակարգերի կենսաֆիզիկան զբաղվում է տարբեր կենսահամակարգերի ղեկավարման և կարգավորման պրոցեսների ուսումնասիրության հարցերով և այլն։

                                               

Գինեսի ռեկորդների գիրք

Գինեսի ռեկորդների գիրք, աշխարհի ամենահետաքրքրաշարժ, արտասովոր, նաև զվարճալի երևույթների տեղեկատու է։ "Գինեսի ռեկորդների գիրքը" բաղկացած է "Մարդ", "Կենդանական աշխարհ", "Բնություն", "Տիեզերք", "Գիտության աշխարհ", "Արվեստ և զվարճալիքներ", "Շինարարական կառույցների աշխարհ", "Մեխանիկայի աշխարհ", "Գործարար աշխարհ", "Մարդու աշխարհ", "Սպորտ", "Խաղեր և մրցումներ", "Այլևայլք" գլուխներից։ "Գինեսի ռեկորդների գրքի" օրինակով Հայաստանում ստեղծվել է "Դյուցազնագիրք" ռեկորդների ժողովածուն։ 1991 թ ի հոկտեմբերին արտաշատցի Ռոբերտ Գալստյանը 183 տ քաշով 2 վագոնը Արտաշատի երկաթուղային կայարանի ռելսերի վրա տեղաշարժ ...

                                               

Անտառ

Անտառ, էկոհամակարգ, կենսաերկրացենոզ, որտեղ գլխավոր կենսաբանական ձևը ծառն է։ Անտառը բնության բաղադրիչ մասերից է։ "Անտառ" հասկացությունը կարող է դիտարկվել զանազան մակարդակներից։ Գլոբալ առումով անտառը կենսոլորտի մաս է, լոկալ առումով՝ տնկարկներ։ Անտառը կարելի է դիտարկել նաև որպես առանձին բնական համալիր, այնպես էլ առանձին էկոհամակարգ։ Անտառները, ըստ 2006 թվականի տվյալների, զբաղեցնում են Երկիր մոլորակի ցամաքային տարածքի 30 %-ը։ Երկրի անտառների ընդհանուր մակերեսը կազմում է 38 միլիոն կմ²։ Դրանցից 264 միլոն հեկտարը կամ 7 %-ը անթրոպոգեն է՝ մարդու կողմից տնկված։ Արդեն 21-րդ դարի սկզբի դրությամբ մարդը ...

                                               

Բալի տերևներ

Բալի տերևները հնուց ի վեր օգտագործվել են ոչ միայն բանջարեղենային թթու դնելու կամ պահածոյացնելու ժամանակ, այլև եփել են և օգտագործել որպես թեյ, քանի որ տերևների մեջ օգտակար նյութերն ավելի պակաս չեն, քան բալի պտուղներում։ Բալի տերևները շատ օգտակար են սակավարյունության դեպքում՝ շնորհիվ իրենց կազմության մեջ մտնող երկաթի և ֆոլաթթվի՝ օրգանիզմին անհրաժեշտ հարաբերակցության։ Նորահաս բալի տերևները և ճյուղերը պարունակում են դաբաղող նյութեր, ուստի դրացից պատրաստված եփուկը շատ օգտակար է փորլուծության և աղիների բորբոքումների ժամանակ։ Այս թեյն օգտակար է նաև արյունատար անոթների համար, շնորհիվ իրենց կազմութ ...

                                               

Բնական պայմաններ

Բնական պայմաններ, բնության օբյեկտների և երևույթների ամբողջությունը, որը գոյություն ունի մարդկանց գործունեությունից անկախ, ազդում Է կենդանի օրգանիզմների, մարմինների և երևույթների վրա։ Բնական պայմաններ են նաև բնության այն օբյեկտներն ու ուժերը, որոնք կարևոր են արտադրողական ուժերի զարգացման և հասարակության տնտեսական գործունեության համար, սակայն անմիջականորեն չեն մասնակցում մարդու նյութական, արտադրական և ոչ արտադրական գործունեությանը ։

                                               

Բնակավայրերի կանաչ տնկարկներ

Բնակավայրերի կանաչ տնկարկներ, գեղազարդիչ ծառատեսակների, թփերի և խոտաբույսերի օգտագործմամբ կանաչապատ տարածքներ, որոնք նպաստում են բնակչության էկոլոգիական, միկրոկլիմայական և սանիտարահիգիենային պայմանների բարելավմանը։ Բնակավայրերի կանաչ տնկարկների առկայությունը և դրանց տեղադրման բնույթը խիստ կարևոր են բնակավայրերի գործառնական գոտիավորման, տրանսպորտային և հետիոտն ուղիների համակարգի, ճարտարագիտական հաղորդակցուղիների, մշակութային լանդշաֆտի ձևավորման համար։ Կանաչապատ տարածքներում օդի ջերմաստիճանն ավելի ցածր է, քան բաց տեղանքներում, քամու արագությունը մոտ 3 անգամ փոքր է և օդի հարաբերական խոնավությ ...

                                               

Բնամաս

Ըստ նշանակության, բնամասերը լինում են. Հենակային մշակված հանքատարածության տանիքի ապարների փլուզումը կանխող. Փակոցային հարևան հանքափորվածքները ջրի և գազի ներխուժումից պահպանող։. Պահպանիչ. Հակահրդեհային հրդեհի տարածումը կանխող.

                                               

Բնության օրացույց

Բնության օրացույց, ֆենոլոգիական տեղեկագիր տվյալ տեղանքի բնության սեզոնային երևույթների բազմամյա միջին ժամկետների վերաբերյալ։ Ստեղծվում է ֆենոլոգիական դիտարկումների և սեզոնային երևույթների ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Առնվազն 3-7 տարվա դիտարկումների հիման վրա հաշվարկվում է յուրաքանչյուր երևույթի միջին ժամկետը և կազմվում նմուշային կամ չափանմուշային բնության օրացույց։ Սեզոնային երևույթների հաջորդականությունը սովորաբար հաստատուն է, սակայն առանձին տարիների դրանք կարող են շեղվել՝ եղանակային և այլ պայմաններից կախված։ Բնության օրացույցները լայնորեն կիրառվում են գյուղատնտեսության մեջ, նաև անտա ...

                                               

Երկիր

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Երկիր այլ կիրառումներ Երկիր, Արեգակնային համակարգի մոլորակ, ըստ Արեգակից ունեցած հեռավորության երրորդն է, ըստ մեծության՝ հինգերորդը։ Արեգակից ունեցած հեռավորությունը կազմում է 149.8 միլիոն կմ, տրամագիծը 12.700 կմ։ Երկիր մոլորակն առաջացել է մոտավորապես 4.6 միլիարդ տարի առաջ։ Երկրի բնական արբանյակ Լուսինը երկրագնդի շուրջը պտտվում է էլիպսային ուղեծրով, երկրից 384400 կմ միջին հեռավորության վրա։ Երկիր մոլորակը մարդկության և միլիոնավոր այլ կենդանատեսակների և բուսատեսակների հայրենիքն է։ Մինչև հիմա մարդկությանը հայտնի միակ տիեզերական մարմինն է, որի վրա բնակվում ե ...

                                               

Էկոլոգիական հավասարակշռություն

Էկոլոգիական հավասարակշռություն, էկոհամակարգի բաղադրիչների՝ կենդանի օրգանիզմների տեսակային կազմի, թվաքանակի, տարածվածության, վերարտադրության, ինչպես նաև բնական միջավայրի ժամանակային փոփոխությունների, բնական համակեցություններում նյութերի կենսահարույց շրջապտույտի և այլ կենսաբանական շարժընթացների հարաբերական կայունությունը։ Էկոհամակարգերի էկոլոգիական հավասարակշռության հիմքում ընկած են նյութերի կենսահարույց շրջապտույտի հաստատունությունն ու փակ լինելը, ինչը յուրաքանչյուր կոնկրետ էկոհամակարգում ունի իր առանձնահատկությունները։ Այս դեպքում վճռական նշանակություն ունի ինքնասուն և տարասուն օրգանիզմներ ...

                                               

Խառը անտառներ

Խառը անտառներ, բարեխառն բնական գոտու ենթագոտիներից է, տարածվում է փշատերև և լայնատերև անտառների ենթագոտիների միջև։ Յուրահատուկ է թե’ փշատերև, թե’ մանրատերև, թե’ լայնատերև ծառերի տեսակներով։

                                               

Կանաչ

Կանաչ, լույսի երեք հիմնական գույներից մեկը։ Գտնվում է տեսանելի լույսի ալիքների երկարության 510-550 նանոմետր տիրույթի մեջ ։ Տեսանելի ճառագայթման սպեկտրի մեջ գտնվում է կապույտի և դեղինի միջև։ Պոլիգրաֆիայի CMYK և այլ համակարգերում, որոնք օգտագործվում են նկարչության և տպագրության մեջ, կանաչը ստացվում է դեղինի և կապտականաչի կամ դեղինի և կապույտի խառնուրդից։ RGB գունային մոդելում օգտագործվում է հեռուստատեսությունում և համակարգչային էկրաններում։ Այն կարմիրի և կապույտի պես հիմնական հավելանյութերից է, որոնց տարբեր զուգակցումներով ստեղծվում են մյուս բոլոր գույները։ Բնության մեջ կանաչ հիմնականում ստե ...

                                               

Կուտակումային հարթավայր

Կուտակումային հարթավայր, առաջանում է տարբեր ծագման՝ ծովային, գետային, լճային, սառցադաշտային փխրուն ապարների շերտերի երկարատև կուտակման հետևանքով։ ՀԽՍՀ-ում կուտակումային հարթավայրեր են եղել Արարատյան, Շիրակի դաշտերը, Մասրիկի, Արգիճիի հարթավայրերը։

                                               

Հարկայնություն

Հարկայնություն, յարուսականություն, բուսական համակեցությունների շերտավորումը տարբեր բարձրության բաղկացուցիչ մասերի՝ հարկերի։ Առավել պարզ արտահայտված է անտառներում, որտեղ հարկերը տարբերվում են իրենց կենսաձևերով։ Առաջին հարկը կազմում են լուսասեր ծառերը, երկրորդը ՝ քիչ լուսասեր, ցածր ծառերն ու թփերը։ Ավելի ներքևում աճում են պտերներն ու տարբեր խոտաբույսեր, իսկ հողի մակերևույթին՝ մամուռներն ու սնկերը։ Վերին հարկերի բույսերի ուժեղ զարգացումը ճնշում է ցածր հարկերի բույսերին, ընդհուպ մինչև անհետացումը։ Այդ պատճառով անտառների վերին հարկերի նոսրացումը խիստ խթանում է թփերի ու լուսասեր այլ բույսերի աճո ...

                                               

Ձնածածկույթ

Մաքուր ձյունը 1 մթնոլորտային ճնշման պայմաններում սկսում է հալվել 0 օ C–ում։ Ձնհալի ընթացքը կախված է ջերմությունից, վայրի բարձրությունից և լեռնալանջերի դիրքադրությունից։ Հանրապետությունում այն սկսվում է փետրվարի սկգբին Մեղրի, իսկ բարձրլեռնային շրջաններում՝ հունիսի վերջին, ավարտվում է համապատասխանաբար՝ փետրվարի վերջին և օգոստոսի սկգբին։ Լեռների հարավային լանջերին ձնհալը սկսվում և ավարտվում է 8-10 օր շուտ, քան հարթավայրերում, և 20-21 օր շուտ, քան հյուսիսային լանջերում։ Ըստ բարձրության՝ յուրաքանչյուր 100 մետրի վրա ձնհալը ուշանում է 3-5 օր։ Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման հետևանքով ձնհալը սաստկա ...

                                               

Շրջակա միջավայր

Շրջապատող միջավայր, մարդու բնակության և արտադրական գործունեության միջավայր։ Սովորաբար շրջապատող միջավայր ասելով՝ հասկանում են միայն շրջապատող միջավայրը, և այդ իմաստով այն գործածում են միջազգային համաձայնագրերում, սակայն շրջապատող միջավայրը ավելի լայն հասկացություն է և ընդգրկում է նաև արհեստական միջավայրի տարրերը, ինչպես նաև տվյալ հասարակարգի սոցիալական գործոնները։ Կյանքը կարող է գոյություն ունենալ շրջապատող բնական միջավայրի որոշակի պայմանների շրջանակներում։ Գիտության ու տեխնիկայի բուռն զարգացման, ազգաբնակչության նյութական, հոգևոր ու գեղագիտական պահանջների անընդհատ աճի ու բարելավման արդի պա ...

                                               

Ջուր

Ջուր, անօրգանական միացություն, ջրածնի օքսիդ, քիմիական բանաձևը՝ Н 2 O։ Ջուրը բնության ամենատարածված նյութն է, բնության մեջ հանդիպում է պինդ, հեղուկ, գազային վիճակներում։ Կազմում է կենդանի օրգանիզմների բաղադրության 2/3 մասը։ Ջրի մոլեկուլն ունի անկյունային կառուցվածք՝ HOH անկյունը կազմում է 104.5°, բևեռային մոլեկուլ է։ OH կապը խիստ բևեռային կապ է, որի հետևանքով ջրի մոլեկուլների միջև առաջանում է ջրածնական կապ։ Ջուրը լավ լուծիչ է՝ բևեռայնության շնորհիվ։ Թթվածնի հիբրիդացումը sp 3 ։ Ջուրը ծածկում է Երկրի մակերևույթի 2/3-ը և կենսականորեն անհրաժեշտ է կյանքի բոլոր ձևերի համար։ Երկիր մոլորակի ջրի 96. ...

                                               

Ջրային բիոմներ

Ջրային բիոմներ, սրանք զբաղեցնում են Երկրի մակերեսի մոտ 75%-ը, որոշվում են ըստ իրենց աղիության ու ֆիզիկական այլ գործոնների։ Տարբերում են ջրային բիոմների 2 տիպ՝ քաղցրահամ ջրային բիոմներ, որտեղ բնորոշ է 1%-ից էլ պակաս աղի կոնցենտրացիա և ծովային բիոմներ, որտեղ աղի կոնցենտրացիան մեծ մասամբ 3% է կազմում։

                                               

Սառցային գոտի

Սառցային գոտի ն երկրագնդի բնական գոտիներից մեկն է։ Այն հայտնի է նաև որպես արկտիկական և անտարկտիկական անապատների գոտի ։ Գոտում տիրապետում են հավերժական ձյունն ու սառցադաշտերը։

                                               

Ցամաքային բիոմներ

Ցամաքային բիոմները խմբավորվում են գերազանցապես ըստ իրենց բուսականության տիպի։ Բիոմների աշխարհագրական դասակարգումը հիմնականում կախված է կլիմայից։ Այդ պատճառով տեղումները և ջերմաստիճանային տատանումները հաճախ տվյալ շրջանում գոյություն ունեցող բիոմի տեսակը որոշող առանցքային գործոններն են։ Եթե կլիմայական պայմաններն աշխարհագրական տարբեր տարածաշրջաններում նույնն են, ապա միևնույն տեսակի բիոմը կարող է գոյություն ունենալ երկու կամ ավելի վայրերում էլ։ Յուրաքանչյուր բիոմ բնութագրվում է որոշակի կենսաբանական համակեցության տիպով։ Համաշխարհային տաքացման վերաբերյալ անհանգստությունը մեծ հետաքրքրություն է առ ...

                                     

Բնություն

 • այժմյան տարբեր գործածությունների, բնություն ասելով հաճախ հասկացվում է երկրաբանություն կամ վայրի բնություն Բնություն են անվանում կենդանի բույսերի և կենդանիների
 • Թասմանիայի վայրի բնություն անգլ. Tasmanian Wilderness ՅՈԻՆԵՍԿՕ - ի Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ Ներառում է Թասմանիայի և Ավստրալիայի մի շարք տարածքներ
 • Չեխոսլովակիայի բնությունը Չեխոսլովակիայի սոցիալիստական հանրապետության տարածքը ձգվում էր արևմուտքից արևելք ավելի քան 750 կմ, հյուսիսից հարավ 150 - 200 կմ
 • Էյս Վենտուրա 2 Երբ կանչում է բնությունը անգլ. Ace Ventura: When Nature Calls ռեժիսոր Ստիվ Օդեկերկի ֆիլմ Գլխավոր դերում հանդես է գալիս Ջիմ Քերրին
 • Նորվեգիայի բուսական և կենդանական աշխարհ, Նորվեգիայի կենդանի բնությունը որը հարմարված է երկրի բնակլիմայական պայմաններին Տարածված է Նորվեգիայի ամբողջ տարածքում
 • Նատյուրմորտ ֆր. nature morte - մեռած բնություն կերպարվեստի ժանր, հիմնականում հաստոցային գեղանկարում, որտեղ պատկերվում է անշարժ, անշունչ առարկաներ
 • Ֆիզիոլոգիան հուն φύσις - բնություն և հուն λόγος - գիտելիք կենսաբանության ճյուղ, որն ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմների, հյուսվածքների, օրգանների
 • հայտնի էսթետիկայի 2500 ամյա պատմությունը Էսթետիկային շատ են անդրադարձել հին հունական մի շարք փիլիսոփաներ Մարդ Արվեստ Մշակույթ Հասարակություն Բնություն
 • Հայաստանի բնություն 1974, պր. 2, էջ 45 - 47 Բուսական - կենդանական զարդամոտիվները հայկական ճարտարապետության մեջ, - Հայաստանի բնություն 1974, պր. 3
 • քաղաքից հարավ, Վարագա լեռան փեշերին Ունի ամառանոցային կլիմա և գեղեցիկ բնություն Նախկինում եղել է մեծ և հայաշատ գյուղ XIX դարի վերջին փոքր գյուղ էր և
                                     
 • կամ կենսաբանական ֆիզիկա հին հուն βίος - կյանք, հին հուն φύσις - բնություն Ներկայումս, համաձայն տեսական և կիրառական կենսաֆիզիկայի Միջազգային միության
 • է Գինեսի ռեկորդների գիրքը բաղկացած է Մարդ Կենդանական աշխարհ Բնություն Տիեզերք Գիտության աշխարհ Արվեստ և զվարճալիքներ Շինարարական
 • նավաստի Բնություն 1934 Պասսատ 1945 Ցիկադա 1953 ժողովածուներին, որ մեծ մասամբ սպիտակ ոտանավորով են գրված, բնորոշ է բնությունը փիլիսոփայորեն
 • Որդին ապականացու մարմին ունենար Այս վեճը պատճառ դարձավ Քրիստոսի մեջ մեկ բնություն դավանողների միջև պառակտման Հուլիանոսի ուսմունքը հայտնի է հուլիանականություն
 • հուն φύσις - բնություն քրիստոսաբանական հերետիկոսություն է, որը ծագել է V դարում Ըստ դրա Հիսուս Քրիստոսը ունի միայն մեկ աստվածային բնություն Այն ժխտում
 • Աղբակ գետի վերին հոսանքի տարածքում, գետի ձախ ափին Գյուղն ունի հիասքանչ բնություն առողջարար օդ և ջուր XIX դարի վերջին ուներ 10 տուն քուրդ բնակիչ Թաղիկից
 • Վերին Կորսիկային Ամբողջ Կորսիկա կղզին ունի գեղեցիկ լողափերով լեռնային բնություն Կորսիկայի բնակիչներին ասում են կորսիկացիներ Կորսիկայի բնակչությունն
 • պատերազմի տարիներին Վերցված է 2017 - 03 - 18 Շահեն Խաչատրյան Մարդը բնություն է, բնությունը մարդ Հայաստան 1970, Երևան И. Эренбург, На выставке М. Сарьяна
 • մոդուսները. դրանց բազմազանությունը կազմում է արարյալ բնությունը natura naturata Այսպիսով, աստված - բնություն պանթեիստական գաղափարը Սպինոզայի ուսմունքում վերաճում
 • Հայտնի է հնագույն ժամանակներից, 16 - րդ դարում այն օգտագործվել է որպես բանտ Բնություն գեղեցիկ տեսարան, մաքուր օդի և բազմաթիվ մաքուր ջրի աղբյուրներ կան Չինետո - Ռոմանոյում
                                     
 • աստվածային բնություն իսկ նրա մարդկային որակները լուծված են աստվածային բնության մեջ, իբրև մի կաթիլ մեղրը օվկիանոսի մեջ, որով և մարդկային բնությունը աստվածացել
 • ՍԱՐՅԱՆԻ ՏՈՒՆ - ԹԱՆԳԱՐԱՆ www.sarian.am en - gb Վերցված է 2017 - 03 - 19 Շահեն Խաչատրյան Մարդը բնություն է, բնությունը մարդ Հայաստան 1970, Երևան
 • ნოემბერი, 2016 չաշխատող հղում - պատմություն Մշակույթի նախարարություն Չխորոծղուի բնություն Archived 2011 - 07 - 21 at the Wayback Machine.. Չխորոծղուի շրջան
 • 3 - 4 կմ հյուսիս - արևմուտք, բլրի ստորոտին, լճափի մոտ Գյուղն ուներ գեղեցիկ բնություն պտղատու այգիներ Գյուղից բացվում էր գեղեցիկ տեսարան դեպի Վանա լիճն ու
 • Բալթիկ ծովի ջրերը ողողում են Էստոնիայի հյուսիսային և արևմտյան ափերը, որտեղ շատ են նաև հանրապետությանը պատկանող Արևմտաէստոնական կղզիախմբերի մեծ ու փոքր
 • հալածել են հույն հոգևորականները Քաղկեդոնի ժողովը չընդունելու և երկու բնություն չխոստովանելու համար 571 թվականին զորավար Վարդան Մամիկոնյանի հետ մեկնել
 • sarian.am en - gb Վերցված է 2017 - 03 - 25 Շահեն Խաչատրյան Մարդը բնություն է, բնությունը մարդ Հայաստան 1970, Երևան: Գրառումներ իմ կյանքից 1985
 • 50 կմ հեռավորության վրա Գտնվում է անտառապատ լեռներում, ունի գեղեցիկ բնություն Տեղակայված է ծովի մակարդակից 464 մետր բարձրության վրա Ամենամոտ բնակավայրերն
 • գալիս բնություն - մարդ կապի գեղարվեստական մարմնավորումը Պատմվածքների հիմքում ընկած է մայրական սիրո զգացումը Մանկուց մորը կորցրած գրողը, որ բնությունից է
 • am հայերեն Վերցված է 2017 - 04 - 08 CS1 սպաս հայերենը նշված է link Շահեն Խաչատրյան Մարդը բնություն է, բնությունը մարդ Հայաստան 1970, Երևան
Էսթետիկա
                                               

Էսթետիկա

Էսթետիկա, գիտություն զգացմունքների մասին։ Առաջին անգամ այն ձևակերպել է գերմանացի փիլիսոփա Ալեքսանդր Բաումհարթենը։ Այս հասկացությունը ձևակերպվել է 18-րդ դարում։ Մեզ արդեն հայտնի էսթետիկայի 2500 ամյա պատմությունը։ Էսթետիկային շատ են անդրադարձել հին հունական մի շարք փիլիսոփաներ։

                                               

Զրվանդանց

Արեւմտահայաստանի եւ Արեւմտահայութեան Հարցերու Ուսումնասիրութեան Կեդրոն. "Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան" 5 հատորով, 1986-2001 թթ., Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն.

                                               

Ուբիքվիստներ

Ուբիքվիստներ են, օրինակ, Սովորական եղեգ, որը տարածված է արևադարձային շրջաններից մինչև Արկտիկա, ջրամբարներում և ցամաքում, կավահողերում և ավազահողերում. Գայլ, որն ապրում է տունդրաներում, անտառներում, տափաստաններում, կիսաանապատներում և անապատներում։.

Users also searched:

բնություն, Բնություն, շարադրություն, բնությունը, հայաստանի, զարմանալի, մարդը, մայր, գեղեցիկ, գեղեցիկբնություն, ինչէբնությունըշարադրություն, բնությունշարադրություն, հայաստանիբնությունը, զարմանալիբնություն, մարդըեւբնությունըշարադրություն, մայրբնություն, կենդանի, կենդանիբնություն, թասմանիայի վայրի բնություն, վայրի, Թասմանիայի, Թասմանիայիվայրիբնություն, չեխոսլովակիայի բնություն, չեխիա, Չեխոսլովակիայի, մայրաքաղաքը, սլովակիայի, քարտեզ, մշակույթ, մայրաքաղաք,

...

Բնություն շարադրություն.

Թարգմանություն բնություն Glosbe. Ժամանակին մի գիտնական ասել է․ Բնության տնտեսության մեջ դրամական միավորը փողը չէ,​. Գեղեցիկ բնություն. ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ – Science & technology. Վայրի բնության համաշխարհային օրը, որն ամեն տարի նշվում է մարտի 3 ին, նպատակ ունի. Ինչ է բնությունը շարադրություն. Բնություն. Նրա պահպանման. Հայաստանի բնությունը չափազանց զանազան է և հարուստ, կան այնպիսի էնդեմիկ տեսակներ,.

Ավստրալիայում ծնվել են.

Քննարկում:Թասմանիայի վայրի բնություն. Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից. Jump to. Սողոմոն թագավորի մատանին Գրքեր. Ավստրալիայում վայրի բնության է ունեցել Թասմանիայի լողափին, որտեղ միայն վերջին. Լրահոս Օլ Նյուզ Օնլայն լրատվական. Պատճառով, ասել է Վայրի բնության եւ ազգային պարկերի վարչության տնօրենի. Հանքային ջրերի 10 անսովոր. Նոր Զելանդիայում և Թասմանիայում: վայրի բնության մասնիկ են հաղորդում.


Չեխիա մայրաքաղաք.

ՍԼՈՎԱԿԻԱ. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՊՀ. 2033. Չեխոսլովակիայի կոմունիստական կուսակցության XIII. Համագումարին։ ՍՄԿԿ Կենտկոմի. Սլովակիայի մայրաքաղաքը. Ռուդոլֆ Խաչատրյան արվեստագետը. Սկսում է գործել Չեխոսլովակիայի Կարմիր Վայրի բնության և մշակութային արժեքների. Սլովակիա. Չեխոսլովակիայի պետության Սկիզբ. Մասնատումը, Չեխոսլովակիայի բնության և ամբողջ կենդանի նյութի հետ, մոլորակը.

Ջիմ Քերրին այսօր 53 տարեկան դարձավ.

Կանադա ամերիկյան դերասան է, կոմիկ, սցենարիստ Էյս Վենտուրա. Երբ կանչում է բնությունը, 2. Երբ գործերը չափազանց վատ են, մնում է. Բնակարանի վարձը չվճարելու. Քերրին 4 անգամ առաջադրվել է Ոսկե Գլոբուս մրցանակի և ստացել 2 ը։ 1994, Հիմարը և ավելի հիմարը 1994, Դիմակը 1994 և Էյս Վենտուրա. Երբ բնությունն է կանչում 1995 ։. 7 համաշխարհային մեծության Aravot. Էյս Վենտուրա. երբ բնությունն է կանչում ֆիլմի թողարկումից 26 տարի է անցել, մասին ֆիլմի ստեղծողները 2 անակնկալ են. Այսօր սիրված դերասան Ջիմ Քերրին. Մարդիկ որոնում են նաև.


Հասարակական նորություններ 168.am.

Աշխարհը գեղեցիկ է, ինչքան էլ որ դաժան լինի, որքան է եզակի բուսական եւ կենդանական աշխարհ, Սվալբարդը Նորվեգիայի Թագավորության Կայքում տեղ գտած մտքերն ու տեսակետները. ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Արցախի պետական. Քննարկում:Նորվեգիայի բուսական ու կենդանական աշխարհ. Վիքիպեդիայից՝ ազատ. Տարրական դպրոց. Ներուժին ու ԴԱՊ ի գործունեության համար կարևոր՝ Բուսական և կենդանական աշխարհի հարուստ կենդանական աշխարհը կարելի է բնութագրել Բորժոմի Խարագաուլին և Նորվեգիայի. Բնության հատուկ պահպանվող. Հ ի մ ն ա վ ո ր ու մ ն ե ր կենդանական ու բուսական աշխարհը, այդ թվում անտառը, նա, Էստոնիա, Լիտվա, Նորվեգիա, Ֆինլանդիա, Կոսովո և այլն.


Ժապավեն․ Բիբարներով նատյուրմորտ.

Նատյուրմորտ Натюрморт. Քննարկում:Նատյուրմորտ Արփենիկ. Էդվարդ Իսաբեկյան. Աշնանային նատյուրմորտ. 10 Նմբ, 2014. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to. Զորյան Աշոտ Նատյուրմորտ մրգերով և. Նատյուրմորտ սև ֆոնի վրա. ISBN: 978 99941 1 879 3. Հեղինակ Էլդա Գրին Էջեր 176. Կազմ կոշտ. Չափեր.

Անատոմիա եւ ֆիզիոլոգիա.

ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ Երևանի Պետական. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ՎԵՐԼՈՒԾԻՉՆԵՐԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ ԵՎ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ 2 ժամ,. Մարդու եւ կենդանիների ֆիզիոլոգիա. ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ԲՈԿ. ԳԱԱ ակադեմիկոս Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում: ​Նեյրոֆիզիոլոգիա և.


Նոր Vichakum Արգամ Այվազյան.

ՀՀ արդարադատության նախարարին ուղղված դիմումներ, նամակներ. 374 10 59 40 19. zyan@​moj. Ավետիք Իսահակյանի անվ. Արգամ Այվազյան. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, 27 մայիսի, ԱՐՑԱԽՊՐԵՍ: Ինչպես գրում է ը, այդ մասին. Արգամ Այվազյան. Երբ Ադրբեջանում. ԽԵԼՔԻ ԱՇԵՑԵՔ ԱՐԳԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ Հայաստանում եւ արտերկրում հայտնի. ՅՈՒՆԵՍԿՕ ն կողմնապահ Armlur. Արգամ Այվազյան. Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը. հ. Դ, Երնջակ գավառ.


ՀԱԱՀ գրադարան catalog.

Информация о курсе. Կենսաֆիզիկա. Учитель: Լյուդմիլա Առաքելյան Կենսաֆիզիկա В начало. ©2021 ԳՊՀ 2018. DocumentView Arlis. Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա և կոնֆորմացիոն անցումները ԴՆԹ ում Վարդևանյան,. ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ. ‎ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնին կից ասպիրանտուրա Գիտական Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա 2. Մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի. Ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի բջիջների է, մասնագիտությունը՝ կենսաֆիզիկա.

Rekordner.

Գինեսի ռեկորդների գրքի ծննդյան. ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Գինեսի ռեկորդների գրքի առաջին հրապարակման 61 տարին. Ռեկորդներ. InfoPort եղիր տեղեկացված. Գինեսի գրքի 198 էջանոց առաջին ին Գինեսի ռեկորդների գիրքը նույնպես գրանցվել է այդ. Գինեսի գրքի վերջին տարիների. Արտասովոր, նաև զվարճալի երևույթների տեղեկատու է: 1974 թ ին Գինեսի ռեկորդների գիրքը.


Խիտ անտառ.

Նորվեգական անտառ Հարուկի Մուրակամի. Ծաղիկ Ռուդբեկիա Աշնանային անտառ. Ծաղիկ Ռուդբեկիա Աշնանային անտառ. Մոդելը: 13944. Անտառների նշանակությունը. Այրարատ 49. ԵՐՈՒԱՆԴԱԿԵՐՏ. ԾՆՆԴՈՑ. Կարանդաշ ընկերությունը հիմնվել է 2004 թ. ին: Այն համարվում է իր բնագավառի մեջ.

Բույսի մասեր.

Դասական և հայտնի կոկտեյլներ Archives. Ապակե տարայի մեջ: Սկզբից դարսել բալի տերևները, ապա վրայից բալի պտուղները,. Բարձրակարգ բույսեր. Կատեգորիա:Բնություն Վիքիպեդիա. Sweet եւ թթու պտուղները բալ քիմիական մրգային բխում, տերեւներ եւ ծառի հաչալ. Արեւադարձային բույս. Ամառային ոչ ալկոհոլային 3 կոկտեյլ. Ալերգիայի ռիսկն էլ է բացակայում: Հավամրգի պտուղներն ու տերևները պարունակում են.


Բուսական ռեսուրս.

Jaguar Land Rover Ռուսաստան. Որպեսզի գուզմանիան սկսի ծաղկել, պետք է ստեղծել բնական պայմաններ, անհրաժեշ. 1.500 AMD. Բնական պայման. Հայաստանին սպառնացող աղետներ ԱԻ. Առանց մարդու միջամտության առաջացած, բնական ազատ պայմաններում ապրող կենդանիներ,. Անսպառ ռեսուրսներ. Իրազեկում. Աշխարհագրություն և. Պահանջի կատարման պայմանները հավասարեցվում է իրենից ցածր բնական թվին,. Բնական պայմաններ եւ բնական ռեսուրսներ. Սևակ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ A. Ձել են ցույց տալ բնական պայմանների ազդեցությունը հասարակական կյանքի վրա։ Այս.


Կանաչապատում.

ԿԱՆԱՉ ՔԱՂԱՔ Քաղաքային կայուն. Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի և կանաչ տնկարկների խնամքի իրականացումը,.


ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՄՇԱԿՎՈՂ.

Թողնելով 5 10մ բնամաս, ապա ափամերձ ջրային բուսականության վրա որևիցե բացասական. Ստանդարտացման և Չափագիտության. Կ ու Թեւան մէջ իրենց առ.սա ինսկոորդ նմա Միութիւններ, էս ու այրակական են բնամաս. Untitled. Բալի տերևներ Բնական պայմաններ Բնակավայրերի կանաչ տնկարկներ Բնամաս Բնության. DocumentView Arlexis. Գետի և խրամի միջև թողնվելու է 10 15 մ լայնությամբ բնամաս: ԱԿԽ ի արդյունահանման.

Ծուռթաթ քոթոթը վայրի բնության.

Հայ Eng Рус. Բնության ժամանակն է. 05.06.2020. Ամբողջ Արխիվային օրացույց. Հունվար, Փետրվար. Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օր. Բնապահպանական օրացույցի կարևոր տարի ևս Հայաստանի բնության պետական. Հայաստանի Հանրապետության շրջակա. Կովկասի բնության հիմնադրամը CNF և ԷյԱր Թրեյլս ՍՊԸ AR Trails պայմանագիր են ստորագրել​,. Տնտեսական գործունեության. R91.04.2, Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գործունեություն. R92, Շահումով խաղերի.


Քամու երկիրը.

Երկիր Մեդիա. ՀԲԸՄ Ֆրանսիայի երիտասարդական խումբը ​Հայաստան, կյանքի երկիր ծրագիրն առաջին. Yerkir media. Ուխտագնացություն դեպի առաջին. Անարատ պաստերացված չզտված կովի կաթ, յուղ. 3.5 4.5%. Երկիրը երկիր է. Կանոնադրությունը Untitled. ԵՐԿԻՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ. Կոնտակտային տվյալներ. Հասցե, հեռախոսներ. Երկիր մեդիա լուրեր. Գիտնականները պարզել են Երկիր. Օրինաց երկիր խմբակցություն. Ստեղծվել է 13.06.2003. Ընդգրկված է 8 պատգամավոր էլ. փոստ.

Արգելանոց.

Կատեգորիա:Բնություն Վիքիպեդիա. Էկոլոգիական հավասարակշռություն ապահովող հասարակության և շրջակա միջավայրի. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ. Ստանդարտներ էկոլոգիապես մաքուր. 5. 6. Ներածություն 1. Բիզնես և էկոլոգիական հավասարակշռություն 2. Բհպտ. Մշակվել է Սեւանա լճի էկոլոգիական. Փայտյա խաղ հավասարակշռություն ​Էկոլոգիապես մաքուր Phoenix գինը 4800 դրամ. Առաքումը. Ազգային պարկ. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԻՐՏԵԿ. Րում առաջ է բերում էկոլոգիական լուրջ հետևանքներ՝ էկոլոգիական հավասարակշռության.


Հայաստանի անտառների անուններ.

Աշխարհի բնական զոնաները դաս. Են խառն անտառները, որոնք աչքի են ընկնում մաքուր օդ, հանքային բուժիչ ջրեր, անտառներ. Անտառների դեգրադացիա. Անտառներ Հայկական Հանրագիտարան. Համայնքային անտառների հիմնումը կավելացնի լվացված լեռնալանջեր, մյուսը՝ խառը. Անտառների վիճակը. 103. ՄայՖորեսթ․ ԷյԷմ ԲՀԿ Շիրակամուտ. Խառը կառուցապատման ընդհանուր օգտագործման նշանա. 1սմ îmie. Ընդամենը. 7.1 անտառ. 7.2. 7.3. 7.4.


Դեղատուն բագրատունյաց.

Կանաչ Հեքիաթ Տնկարանային. Կանաչ լոբով ճաշ. 13 Հնվ, 2021. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to LinkedIn Share to Twitter Share to Էլփոստ. 36 6 spyur. Կանաչ գաղափարների միջոցով կանաչ. Availability: Out of stock. ԱՅՑԵԼԵՔ ՄԵԶ. Մենք սիրով գալիս ենք Ձեզ ընդառաջ այնքան ժամանակ մինչև. Կանաչ դեղատուն. Տուփ վարդակի 30հատ 1 տեղ կանաչ 3967. Կանաչ լոբին հարուստ է սննդային մանրաթելերով, որոնք չեն մարսվում և իրենց հետ.

Աշխարհագրություն 10.

ՊԲ ն առաջնագծում ադրբեջանական. Արագոնիտի կուտակումները: Արագոնիտի յին հարթավայր դուրս զա լուց առաջացած արտա. Աշխարհագրություն 6. Ջրաերկրաբանական. Է Արաքս գետի ձախափնյա հարթավայրում և կից է խոշոր կուտակումների հեռացման հետֈ. Աշխարհագրության խնդիրների լուծում. N 03 Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Արարատյան հարթավայրում գործող հերթին հողի ստորին շերտերի աղային կուտակումները.


Հհշն 21 - 01 - 2014.

Վաճառվում է 3 սենյականոց Բնակարան. Հարկայնություն. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ընդհանուր մակերես Հողի​. Հհշն 52 - 01. Նորություններ ԵՊՀ. M Նպատակային նշանակությունը. w Գործառնական նշանակությունը. Հարկ. Հարկայնություն. Քաղ շին նորմեր. 1. Բազմաբնակարան շենքերի. Գազիֆիկացված է: Արևկող է: Համայնք՝ Ավան Շենքի տեսակ՝ ԵԴՍԿ Հարկ հարկայնություն՝ 5 9.


Երեւան քաղաքի բնակչությունը.

Հանրապետության գրեթե բոլոր A1Plus. Ձնածածկույթը մայրաքաղաքում 10 15սմ. է. Տեղումները շարունակվելու են. Երեւանի մայրաքաղաքները. ՇՄՆ Հիդրոօդերևութաբանության և. Տեղումները կլինեն ձյան տեսքով, կառաջանա ձնածածկույթ, առանձին շրջաններում կլինի.

Հհ բնապահպանության նախարարության գլխավոր քարտուղար.

Շրջակա միջավայրի նախարարության. Շրջակա միջավայր և բնապահպանություն. Բնական է շրջակա միջավայրի երևույթների վրա:. Մարդու ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա. Սյունիքի մարզում մարդու. Գտնվում է արխիվում Շրջակա միջավայրի նախարարության Անտառային կոմիտեն. Նամակ բնապահպանության նախարարությանը. Շրջակա միջավայրի. Շրջակա միջավայրում, պարտավոր է շրջակա միջավայրը: Սա ամենատարրական.


Վեոլիա ջուր.

Ջուր Ապրանքներ. ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ: ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ. Ջուր ջուր. Ջուրը Jury S. Թորված ջուր. Աղբյուրը՝ Հայաստան. Մեր բանաձեւերում կիրառելով թորած ջուր,. Պատվիրել ջուր. Toggle navigation eRegulations Armenia Մեր Մասին Կապ. ԳՕՍՏ 30813 2002, Ջուր և ջրապատրաստում. Տերմիններ 13.060.10, Բնական աղբյուրների ջուր. 13.060.20.

Փշատերեւ բույսեր.

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ. Բիոմները: Թեմա 9 Բարձրադիր առանձնահատկությունները ներքին ջրային ավազաններում:. Ինչ է գենը. Կատեգորիա:Բնություն Վիքիպեդիա. Ընդհանուր գծերով բացատրել ջրային և Ցամաքային էկոհամակարգեր․ բիոմներ.


Կլիմայական գոտի.

Պետերբուրգում փլվել է ԳԱԼԱ. Ավելի բարձր ռիսկային գոտում գտնվող պատվաստանյութի սառցային շղթայի. Բնական զոնաների տեսակներ. Հիմալայներում հայտնաբերվել է. Ս. Սառցադաշտային համալիր Սառցային գոտի Սարահարթ Սարավանդ. Վ. Վարնետվածք Վոստոկ. Բարեխառն գոտու անտառներ. ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ. Գոտում բնակվող փոքրաթիվ ցեղերը զբաղվում Սառցային անապատների զոնան հանդիպում է.


Բուսական բջիջ.

ԾՐԱԳԻՐ. Բիոմներ կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև Ջրային բիոմներ. Ց. Ցամաքային բիոմներ. Մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն. Մարդու բնակարանում ապրում Med Practic. Փակ տարածքների բիոմը կազմում է ցամաքային ողջ բիոմի 0.5 տոկոսը՝ մոտ 247 000 քառ.կմ, ինչը.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →