Back

Առողջությունը Հայաստանում - Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, Հիվանդությունների միջազգային դասակարգում, Արմենիկում ..                                               

Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն

Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն, Հայ-ամերիկյան մամոգրաֆիայի համալսարանական կենտրոն Հայաստանում։ Ծրագրի նպատակն է խթանել կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի վաղ և ճշգրիտ հայտնաբերմանը, կանանց համար ապահովել առաջնային առողջապահական ծառայություններ Հայաստանում։

                                               

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, Հայաստանի Ներքին գործերի նախարարության միասնական կենտրոնացված համակարգի բաղադրիչ մաս։ Հայաստանի ոստիկանությունը ներքին գործերի պետական կառավարման լիազորված մարմնի համակարգում գործող մարմին է, որի պարտականությունն է հանցավոր և հակաիրավական այլ ոտնձգություններից պաշտպանել մարդու կյանքն ու առողջությունը, ինչպես նաև այլ իրավունքներն ու ազատությունները, սեփականությունը, հասարակության ու պետության շահերը։ Հայաստանի ոստիկանությունն իրականացնում է հանրապետության տարածքում ներքին գործերի մարմինների օպերատիվ-հետախուզական և փորձաքրեագիտական գործունեության կազմ ...

                                               

Հիվանդությունների միջազգային դասակարգում

Հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների միջազգային վիճակագրական դասակարգում, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), ղեկավար փաստաթուղթ, որն առողջապահության բնագավառում օգտագործվում է որպես բժշկական վիճակագրության և դասակարգման հիմք։ Ըստ ԱՀԿ-ի բնորոշման՝ "ստանդարտ դիագնոստիկ գործիք է համաճարակաբանության, առողջապահության կառավարման համար և կլինիկական նպատակներով" ։ Այն ներառում է բնակչության առողջության ընդհանուր վիճակի վերլուծությունը։ Դասակարգման օբյեկտներն են հիվանդությունների տեսակները, որոնց ողջ բազմությունը բաժանվում է դասերի, խմ ...

                                               

Ծխախոտի ազդեցությունն առողջության վրա

Ծխախոտի ազդեցութունը առողջության վրա, հիմնականում պայմանավորված է ծխախոտի մեջ մարդու օրգանիզմի համար վնասակար ազդեցություն ունեցող նիկոտինի պարունակությամբ, որը ծխախոտ օգտագործողի մոտ նաև առաջացնում է հոգեբանական, հետագայում նաև` կենսաբանական կախվածություն։ Աշխարհում ամեն տարի ավելի մեծ թվով մարդիկ են մահանում ծխախոտի օգտագործման հետևանքներով և սպասվում է որ ապագայում այդ մարդկանց թիվը էլ ավելի կմեծանա։ Համաճարակաբանական ուսումնասիրությունը հիմնականում կենտրոնացել է թութունի ծխելու վրա, որն ուսումնասիրվել է ավելի քան սպառման որևէ այլ ձև։ Թութունը Հայաստանում մահվան պատճառների՝ սիրտ-անոթայի ...

                                               

Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտը Հայաստանում

Մոր և մանկան առողջության պահպանության ԳՀ կենտրոնում Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտի ռազմավարական նպատակները երեխաների, դեռահասների, մայրերի վերարտադրողական առողջության պահպանումն ու երեխաների սնուցման բարելավումն են։ Անկախության հռչակումից հետո Հայաստանը, որպես ՄԱԿ-ի անդամ երկիր, միացել է այդ կազմակերպության ստանձնած պարտավորություններին։ Մոր և մանկան առողջության պահպանումը՝ որպես հիմնական գերակայություն, ամրագրված է Հայաստանի Սահմանադրությամբ ու օրենքներով և արտացոլված է մի շարք ազգային ռազմավարական փաստաթղթերում, ՄԱԿ-ի պայմանագրերում, համաշխարհային հռչակագրերում և օրենքներում։ ...

                                               

Առողջապահություն

Մարդու առողջությունը բավականին բարդ սոցիալ-կենսաբանական կատեգորիա է, որի բնութագրման բազմաթիվ տարբերակներ են առաջադրվել, սակայն ամենաընդունելին և ամենաամբողջականն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ԱՀԿ բնութագրումն է՝ Մարդու առողջական վիճակը բնորոշվում է նրա ֆիզիոլոգիական համակարգերի ու օրգանների ֆունկցիայով՝ կապված տարիքային, սեռային ու հոգեբանական գործոնների և արտաքին միջավայրի բնակլիմայական ու սոցիալական պայմանների հետ։ Անհատի "բացարձակ առողջություն" ` որպես իդեալական չափանիշ, իրական կյանքում անհնար է պատկերացնել, քանի որ օրգանիզմի կենսագործունեությունը բնութագրող կարևոր ցուց ...

                                               

Հանրային առողջությունը և առողջապահության կազմակերպումը Հայաստանում

Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում Լևոն Հարությունյան 1903-1973 Արծրուն Կծոյան 1907-1978 Հանրային առողջության և առողջապահյան կազմակերպման գործի զարգացումը պայմանավորված է Երևանի պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում 1926 թվականին սոցիալական հիգիենայի ամբիոնի հիմնադրմամբ ։ սոցիալական հիմնախնդիրների ոլորտում ուսումնասիրվել են Երևանի բնակչության հիվանդացությունը, հանրապետության բնակչության ու նրա առանձին խմբերի առողջության և առողջապահյան, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների և հիվանդանոցների միավորման արդյունավետության, բուժակա-մանկաբարձական կետերի գործունեության կազմակ ...

                                               

Պացիենտի իրավունքները Հայաստանում

Պացիենտի իրավունքներ, Հայաստանի Սահմանադրության 85-րդ հոդվածի համաձայն` "Յուրաքանչյուր ոք ունի օրենքով սահմանված եղանակներով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք։ Յուրաքանչյուր ոք ունի անվճար հիմնական բժշկական ծառայություններ ստանալու իրավունք։ Դրանց ցանկը և մատուցման կարգը սահմանվում են օրենքով" ։ 1994 թ մարտի 4-ին Հայաստանի Ազգային ժողովը ընդունեց "Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին" Հայաստանի օրենքը, որով սահմանվում են մարդու առողջության պահպանման սահմանադրական իրավունքի իրականացումն ապահովող բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման, ֆինանսական, տնտեսակա ...

                                               

Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամ

"Հայաստանի մանուկներ" բարեգործական հիմնադրամ, ոչ առևտրային հասարակական կազմակերպություն, որի նպատակը Հայաստանի գյուղերում կյանքի որակի բարձրացումն է։ Աշխատելով հիմնականում տեղի երեխաների և երիտասարդների հետ՝ ՔՈԱՖ-ը ծրագրեր է իրագործում կրթության, առողջապահության, երեխայի և ընտանիքի ծառայությունների և տնտեսական զարգացման ոլորտներում։ ՔՈԱՖ-ի միջոցով արդեն վերանորոգվել կամ հիմնվել են գյուղական ավելի քան 170 ենթակառուցվածքներ, այդ թվում՝ դպրոցներ, բուժկետեր, մանկապարտեզներ, համայնքային կենտրոններ, դպրոցական ճաշարաններ, ստեղծագործարաններ, ճանապարհներ և ոռոգման համակարգ, խաղահրապարակներ ու մարզա ...

                                               

Հղիության արհեստական ընդհատումը Հայաստանում

Հղիության արհեստական ընդհատումը Հայաստանում օրինական է դարձել 1955 թվականի նոյեմբերի 13-ին, երբ Հայաստանը Խորհրդային Միության կազմում էր։ Ըստ 2002 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ընդունված օրենքի՝ հղիության արհեստական ընդհատումը մինչև 12 շաբաթական հղիության ժամկետը կատարվում է կնոջ դիմումի համաձայն, մինչև 22 շաբաթական հղիության ժամկետը կարող է կատարվել բժշկասոցիալական ցուցումների դեպքում՝ կնոջ համաձայնությամբ, անչափահասի դիմումով կատարվում է նրա ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ բժշկական հանձնաժողովի արձանագրության հիման վրա։ Երկրում հղիո ...

                                               

Ֆթիզիատրիան Հայաստանում

Ֆթիզիատրիա Հայաստանում հակատուբերկուլոզային ծառայությունը կազմակերպվել է Գ. Սաղյանի նախաձեռնությամբ։ 1921 թվականին Դիլիջանում բացվել է առաջին հակատուբերկուլոզային առողջարանը։ 1928 թվականին Ռուբեն Գյանջեցյանի ջանքերով Երևանում սկսել է գործել առաջին հակատուբերկուլոզային դիսպանսերը, ապա՝ Նորքի մանկական առողջարանը։ 1936-1940-ական թվականներին գործել է Տուբերկուլոզային հանրապետական ինստիտուտը։ Հետագայում դիսպանսերներ են բացվել նաև Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, Ալավերդիում։ Հետպատերազմյան տարիներին ոչ միայն ավելացել է ֆթիզիատրների թիվը, այլև սկսել է զարգանալ գիտական ֆթիզիատրիան։ 1947 թվականին ...

                                               

Հոգեկան առողջություն

Հոգեկան առողջություն, սահմանվում է որպես անձի հոգեբանական բարեկեցության վիճակ, որում նա կարողանում է իրացնել իր անձնային ներուժը, հաղթահարել առօրյա սթրեսները, արդյունավետորեն աշխատել, ինչպես նաև ներդրում ունենալ հասարակական կյանքում։ Հոգեպես առողջ մարդը ձգտում է հավասարակշռել և զարգացնել իր ես-ի բոլոր կողմերը՝ ֆիզիկական, հոգեկան, կոգնիտիվ, հուզական, վարքային։ Հոգեկան հիվանդությունների բացակայությունը դեռևս երաշխիք չէ հոգեկան առողջության համար։

                                               

Արմենիկում

Արմենիկում, Armenicum դեղամիջոց, որը ստեղծվել է Հայաստանում 1998 թվականին։ Հայտագործողների պնդմամ այս դեղամիջոցը արդյունավետ է ՄԻԱՎ-ի բուժման համար և այլ ուրիշ հիվանդությունների համար։ Ոչ մի տեսակի վերահսկվող կլինիկական հետազոտություններ չեն հրապարակվել Արմենիկումի մասին։ Հայաստանից դուրս բնակվող ՄԻԱՎ-ի փորձագետների մեծամասնությունը չի ընդունում դեղամիջոցի արդյունավետությունը.

                                               

Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն

Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, Երևանում տեղակայված բժշկական կենտրոն և հետազոտական հիմնադրամ։ Բացվել է 1986 թվականին։ Գտնվում է Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում և գործում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հսկողության ներքո։ Բժշկական կենտրոնում գործում է Սուրբ Ներսես Մեծ գիտաբժշկական կենտրոնը։

                                     

Առողջությունը Հայաստանում

 • Հայ - ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի ՀԱԱԿ Մասնաճյուղ ունի նաև Գավառ քաղաքում Կենտրոնի նպատակն է պահպանել, բարելավել մարդկանց առողջությունը իրականացնել
 • մարդու կյանքն ու առողջությունը ինչպես նաև այլ իրավունքներն ու ազատությունները, սեփականությունը, հասարակության ու պետության շահերը Հայաստանի ոստիկանությունն
 • միջազգային դասակարգում, Տասներորդ վերանայումը ՀՄԴ - 10, ICD - 10 Հաստատվել է Հայաստանում 2005 թվականին ՀՄԴ10, հայերեն տարբերակ ներբեռնում Archived 2016 - 03 - 04
 • ծխելու վրա, որն ուսումնասիրվել է ավելի քան սպառման որևէ այլ ձև Թութունը Հայաստանում մահվան պատճառների սիրտ - անոթային հիվանդությունների և քաղցկեղի առաջնային
 • մայրերի վերարտադրողական առողջության պահպանումն ու երեխաների սնուցման բարելավումն են Անկախության հռչակումից հետո Հայաստանը որպես ՄԱԿ - ի անդամ երկիր
 • Բնակչության առողջությունը գնահատող ենթագործակիցներից առավել մտահոգիչ է բնակչությանը առնչող օդի որակի ենթագործակիցը, համաձայն որի Հայաստանը է 142 - րդն է
 • Առողջապահություն, տարբերում են մարդու անհատի և հանրային առողջություն Մարդու առողջությունը բավականին բարդ սոցիալ - կենսաբանական կատեգորիա է, որի բնութագրման բազմաթիվ
 • կազմակերպում Լևոն Հարությունյան 1903 - 1973 Արծրուն Կծոյան 1907 - 1978 Հանրային առողջության և առողջապահյան կազմակերպման գործի զարգացումը պայմանավորված է Երևանի պետական
 • 4 - ին Հայաստանի Ազգային ժողովը ընդունեց Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին Հայաստանի օրենքը, որով սահմանվում են մարդու առողջության պահպանման
 • Հղիության արհեստական ընդհատումը Հայաստանում օրինական է դարձել 1955 թվականի նոյեմբերի 13 - ին, երբ Հայաստանը Խորհրդային Միության կազմում էր Ըստ 2002 թվականի
                                     
 • Ֆթիզիատրիա Հայաստանում հակատուբերկուլոզային ծառայությունը կազմակերպվել է Գ. Սաղյանի նախաձեռնությամբ 1921 թվականին Դիլիջանում բացվել է առաջին հակատուբերկուլոզային
 • պահանջներին Հայաստանի Հանրապետությունում 2004թ. ի մայիսի 25 ից գործում է ՀՀ օրենքը հոգեբուժական օգնության մասին Այն հոգեկան առողջությունը սահմանում է
 • տեխնիկական նպատակներով Հայաստանում բավական զարգացած է ծխախոտի արտադրությունը Բայց միշտ պետք է հիշել, որ ծխելը վնասակար է առողջությանը Ծխախոտի հայրենիքը
 • Գենետիկայի բնագավառում հետազոտությունները Հայաստանում սկսվել են 1920 - ական թվականներից Երևանի պետական համալսարանում 1930 - ական թվականներին Նիկոլայ Վավիլովի
 • թարգմանություններ, հոգեկան առողջության ոլորտին վերաբերող այլ տեղեկություններ Գիտական տեղեկատվական վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, Հայաստանում հրատարակվող գիտական
 • Բժշկական գիտությունները Հայաստանում գրեթե 3 հազար տարվա պատմություն ունեն Ժամանակի ընթացքում ստեղծվել է դեղանյութերի հարուստ գանձարան Հայկական լեռնաշխարհի
 • միատեսակ կիրառության ապահովման գործառույթ Այդ գործառույթի իրագործումը Հայաստանում սկիզբ դրեց դատական նախադեպի որպես իրավունքի աղբյուրի կիրառությանը Իհարկե
 • ընկերության Հայաստանում կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարում ծրագրի կողմից հեռահար զոնդավորման մեթոդով ստացված տվյալների Հայաստանի անտառածածկի մակերեսը
 • մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի մոտ քանդակագործ Յուրի Մինասյան Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտը Հայաստանում Monuments
                                     
 • Մանկաբարձությունը և գինեկոլոգիան Հայաստանում մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի զարգացումը Հայաստանում սկսվել է 1923 թվականից Գրիգոր Արեշյանի նախաձեռնությամբ
 • Բժշկական հոգեբանությունը Հայաստանում սկսել է զարգանալ 1988 թվականից, երբ ԵԲԻ 1995 թվականից ԵՊԲՀ հոգեբուժության ամբիոնը վերակազմակերպվել է հոգեբուժության
 • վարձատրությանը, աշխատողների անվտանգությանը և առողջությանը Հայաստանում աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Սահմանադրությամբ, սույն օրենսգրքով
 • այլն Սնունդը նախատեսված է հատուկ սննդակարգի կարիք չունեցող, առողջ մարդկանց համար Հայաստանում հանգստյան տներ են գործում Արզականում Ոսկե գետակ Հանգստի
 • աղբյուրներին, նետվում ջուրը և... այ քեզ հրաշք, ջրից դուրս է գալիս բոլորովին առողջ ու ապաքինված և անմիջապես անհետանում անտառի խորքը Կյանքում ամեն ինչ տեսած
 • կենտրոն Երևանում Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոնը նախկինում թիվ 2 ծննդատուն Հայաստանի առաջին մանկաբարձական - գինեկոլոգիական հիվանդնոցն
 • Կուրորտաբանություն և ֆիզիոթերապիայի զարգացումը Հայաստանում պայմանավորված է 1930 թվականին Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԿՖԲ ԳՀԻ - ի հիմնադրմամբ
 • Մոր և մանկան առողջության պահպանության ԳՀ կենտրոնը Երևան Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտի ռազմավարական նպատակները երեխաների, դեռահասների, մայրերի
 • ազգաբնակչության առողջությունը Քոսյան Շավարշ Արզումանի, ՀԽՍՀ Գիտելիք ընկերություն, Երևան, Ա. հ., 1973: Գիտատեխնիկական առաջընթացը և ազգաբնակության առողջությունը Քոսյան
 • կիրառումներ Ծաղկաձոր լեռնադահուկային առողջարանը տեղակայված է հայկական Ծաղկաձոր քաղաքի լեռնային մասում, Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից և Զվարթնոց օդակայանից
                                     
 • Գործուղում առողջարան 1981 թվականին Հայֆիլմ կինոստուդիայում նկարահանված ֆիլմ Բանվոր Բաղդասարի համար հանգստյան տուն գնալը վերածվում է գործուղման, և նա

Users also searched:

հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն, ամերիկյան, կենտրոն, առողջության, էնդոկրինոլոգ, հայամերիկյանկենտրոնէնդոկրինոլոգ, հայամերիկյանկենտրոնբժիշկներ, հայամերիկյանկենտրոնգինեկոլոգ, հայամերիկյանառողջությանկենտրոնգինեկոլոգիականբաժանմունք, կրծքագեղձիհետազոտություն, սփյուռ, Հայամերիկյան, մինասյան, բժիշկներ, գինեկոլոգ, գինեկոլոգիական, բաժանմունք, կրծքագեղձի, հետազոտություն, վահե, հայամերիկյանառողջությանկենտրոնէնդոկրինոլոգ, Հայամերիկյանառողջությանկենտրոն, հայամերիկյանառողջությանկենտրոնվահետերմինասյան, հայամերիկյանառողջությանկենտրոնսփյուռ, հայաստանի հանրապետության ոստիկանություն, ոստիկանություն, ճանապարհային, ոստիկանության, ճանապարհայինոստիկանությունակտեր, ակտեր,

...

Կրծքագեղձի հետազոտություն.

Հայ Ամերիկյան Առողջության Կենտրոն. 2002թ.Կանանց առողջության կենտրոն, Էրեբունի Հայ Ամերիկյան առողջության կենտրոնում:. Հայ ամերիկյան կենտրոն բժիշկներ. Արարատի մարզ, 2015 Առողջապահության. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ. 2013թ. ից առ այսօր Հայ Ամերիկյան առողջության կենտրոն​.

Ճանապարհային ոստիկանություն ակտեր 2020.

Հայաստանի Հանրապետության ԲՈԿ. ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և 2021 թ. հունիսի 20 ին կայանալիք ՀՀ ազգային.


Հմդ 10 դասակարգչի y36 2.

ՀՀ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 1. Միջազգային ընդունված տերմինները, այնուհետև նշելով են Կան զգայության դասակարգման տարբեր հիվանդությունների և հոգեկան.

Ծխախոտի օգտակար հատկությունները.

Հայկական Հանրագիտարան. Առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և ազդեցությունը տնտեսական մրցակցության վրա և վրա ծխախոտային արտադրանքի իրացման​. Ծխախոտի վնասակար հատկությունները. Ծխողներն հակված են COVID 19 ով. Սուրճի, ալկոհոլի և ծխախոտի վնասակար վրա բացասական ազդեցությամբ առողջության վրա, ինչպես նաև մի շարք այլ փոփոխություններ. Հետաքրքիր փաստեր ծխախոտի մասին. ԱՀԿ ն լուսաբանում է ծխախոտի. ԵՒ ապագա սերունդների առողջության վրա բացասական ազդեցությունից, ծխախոտի ծխի.


Արտամարմնային բեղմնավորում անվճար.

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ E. Երեխան Մոր և մանկան առողջության պահպանման ՅՈՒՆԻՍԵՖ ի աջակցությամբ Հայաստանում այս ոլորտում, այդ թվում առաջարկելով նաև. Bexnavorum. Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտը Հայաստանում. Գործուղման վայրը և ժամկետները. առողջության խթանմանը, մոր և մանկան Ներկայացվեցին նշված ոլորտում Հայաստանի կողմից իրականացված առողջության առաջնային պահպանման.


Ահ առողջապահության նախարարություն.

Առողջապահության ոլորտի պետական. Սոցիալ առողջապահություն. Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը ՀԿԽԸ, նպատակ. Առողջապահության նախարարություն թեժ գիծ 2020. Առողջապահություն 8778. Էլեկտրոնային առողջապահություն․ ի՞նչ գիտեք համակարգի մասին. 2017թ․ ից Հայաստանում. Առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար. Առողջապահություն Archives Page 2 of 5 CIVILNET. Աստիճան: Ծրագրի առաջնային նպատակն է հանրային առողջապահության և առողջապահական.

Բժշկական համալսարան դիմորդ.

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ E. Համառոտագիր Նկարագիր Փաստաթղթեր և հղումներ պահման և խնամքի կազմակերպումը​։ իրենց նախընտրելի սոցիալական և առողջապահական Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող. Առողջապահության մասին. 1 ԵՀՀ համալսարան ՀԿ ԴեՊո. Մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագրի բժշկական օգնության կազմակերպման համար 2017թ. ապահովման և հանրային առողջապահական իրավիճակը բարենպաստ է: Հայաստանում չեն.


Բժշկական իրավունք.

Պացիենտների իրավունքներ Rights Helsinki. Հհ ան ակադեմիկոս ս․ ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային. Հհ առողջապահության մասին օրենք. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ. Հայաստանում ապրիլի 29 ին կատարվել է 4 596 է ստանում 12 803 պացիենտ: Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքի. Բժշկական օգնության եւ սպասարկման տեսակների ցանկը. Բնակչության բժշկական DocumentView. Աջակցություն է տրամադրվել Հայաստանում ձեռք են բերել ընտանեկան նպաստի իրավունք:​ՀՀ պացիենտի վարման գործելակարգը, որի.

Աշխատանք coaf.

Բարեգործական հիմնադրամներ EasyPay. Հայաստանի Մանուկներ Հիմնադրամ Հասարակական, Բարեգործական և Այլ Ոչ Առևտրային. Քոաֆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐ ՔՈԱՖ. ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ. Հասարակական միավորումներ.


Հղիության ընդհատում.

Ըստ բժշկի, հղիության արհեստական. Հայաստանում նախատեսվում է արգելել հղիության արհեստական ընդհատումները. Հղիության դեղորայքային ընդհատում. Մոր և մանկան առողջության. Հղիության արհեստական ընդհատումը Հայաստանում օրինական է դարձել դեռևս 1920. Վակումային աբորտ. ՀՀ ում տարեկան կատարվում է 8000 8500. Գինեկոլոգը՝ հղիության ընդհատման և հղիության արհեստական ընդհատման վերաբերյալ թե Հայաստանում ովքեր են ավելի շատ.

Արտաթոքային տուբերկուլոզային.

Հայաստանում բարձրագույն բժշկական կրթության, գիտական թերապիայի և ֆթիզիատրիայի. Տուբերկուլոզի հետևանքով առաջացած. ԵՊԲՀ Ֆթիզիատրիայի ամբիոնի դոցենտ 14 ​06 2017 ԱռողջությունՀայաստանում. ՖԹԻԶԻԱՏՐԻԱ Երևանի Պետական. 1960 ական թվականներին Հայաստանում ֆթիզիատրիայի դասավանդման հիմնադիրներ.


ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ.

Գործունեություն հիմնական ոլորտներն են հոգեկան առողջություն, առողջ ապրելակերպ. Մտքեր պատերազմի մասին. վախեր. Հոգեկան առողջությունը մարդու անօտարելի և անփոխանցելի ոչ նյութական բարիք է, որն իր​. DocumentView Arlexis. Ասոցիացիայի ՀամՀԱ et.org Հոգեկան առողջություն և հոգեկան խանգարում. Ինֆեկցիաներից մինչև հոգեկան. Առողջությունը ֆիզիկական, մտավոր և սոցիալական բարեկեցություն է: Այն.


Sherami 2.

Անհրաժեշտ է ընդլայնել Արմենիկում. Արմենիկում ը բուժո՞ւմ է ՁԻԱՀ ը. հարց՝ ԱԺ ​ում Ասացի՝ բուժվում են. Վիոլետա սարգսյան. Արմենիկում Promtest. Ժամանակին մեծ աղմուկ հանեց ՛՛Արմենիկում​՛՛ դեղամիջոցը, որը հայտնաբերվել. Արմենիկում հիվանդանոց. Արմենիկում 2. նոր սահմանադրության. 8 տոննա խճաքարով ԿԱՄԱԶ–ը կողաշրջվել է ​փլուզելով Արմենիկում ԲԿ–ի պարիսպը։.

Իզմիրյան բժշկական կենտրոն մաշկաբան.

Ռոբերտ Քոչարյանը տեղափոխվել TopNews. Ահարոնյան, 6: Հեռախոս. 37410 24 20 24 83 33 izmirlianmedicalcenter@. Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն. Իզմիրլյան կենտրոն ուրոլոգիա. Ռոբերտ Քոչարյանը Հրապարակ. Տեսնել Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն հաստատության բժիշկների գնահատականները:. Աստղիկ բժշկական կենտրոն մռտ. ՆՍՕՏՏ ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ. Իզմիրլյան Բժշկական Կենտրոն Հիվանդանոցներ Բժշկական Կենտրոններ ​Էլեկտրոնային.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →