Back

Կրթություն - Կրթություն, Կրթությունը Կիպրոսում, Կրթությունը Հայաստանում, Կրթությունը Լիբանանում, Կրթությունն Ավստրալիայում, Կրթությունն Ադրբեջանում, Կոլոքվիում ..                                               

Կրթություն

Կրթությունը սովորելն ավելի դյուրին դարձնելու գործընթացն է, կամ գիտելիքի, հմտությունների, արժեքների, ավանդույթների և սովորությունների ձեռքբերումը։ Կրթական մեթոդները ներառում են պատմություն պատմելը, քննարկումը, սովորեցնելը ու մարզելը և ուղիղ հետազոտությունը։ Կրթությունը հիմնականում տեղի է ունենում ուսուցիչների ուղղորդմամբ, սակայն սովորողները կարող են նաև ինքնակրթվել։ Կրթությունը կարող է կազմակերպվել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ձևերով և ցանկացած փորձ, որը ֆորմալ ազդեցություն կարող է ունենալ մարդու մտածելակերպի, զգացմունքների և վարվելակերպի վրա, համարվում է կրթական։ Ուսուցման մեթոդոլոգիան կոչվում է ման ...

                                               

Կրթությունը Կիպրոսում

Կրթությունը Կիպրոսում վերահսկվում է Կրթության և մշակույթի նախարարության կողմից։ Կրթական համակարգը բաժանված է 4 մասերի՝ նախադպրոցական կրթություն 3–6 տարեկան, տարրական կրթություն միջնակարգ կրթություն և բարձրագույն կրթություն 18 տարեկանից բարձր։ 5-ից 15 տարեկան երեխաների համար առկա ուսուցումը պարտադիր է։ Կրթությունը պետական պատվերի շրջանակներում, ներառյալ նաև բարձրագույն կրթությունը, ապահովվում է պետական հարկերի հաշվին։ Զուգահեռաբար գործում է նաև պաշտոնապես ճանաչված մասնավոր դպրոց, և ծնողները կարող են իրենց երեխաներին ապահովել պատշաճ կրթությամբ։ Մասնավոր դպրոցների և համալսարանների ուսման վճար ...

                                               

Կրթությունը Հայաստանում

Հայաստանի կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքն ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումն է։ Հայաստանի հիմնական ընդհանուր կրթությունը հանրակրթական դպրոցի 1-9 դասարաններ պարտադիր է։ Միջնակարգ կրթությունը հանրակրթական դպրոցի 1-12 դասարաններ պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է։ Ընդհանուր կրթությունն սկսվում է վեց 6 տարեկանից։ Հայաստանում իրականացվող կրթական ծրագրերն են՝ հանրակրթական ծրագրեր հիմնական և լրացուցիչ և մա ...

                                               

Կրթությունը Լիբանանում

Կրթությունը Լիբանանում կարգավորվում է Կրթության և բարձրագույն կրթության նախարարության կողմից ։ Լիբանանում արաբերենի հետ զուգահեռ անգլերենը կամ ֆրանսերենը դպրոցներում դասավանդվում են տարրական դասարաններից։ Անգլերենը կամ ֆրանսերենը բոլոր դպրոցների համար մաթեմատիկայի և գիտության ուսուցման պարտադիր միջոց է։ Կրթությունը պարտադիր է 6 տարեկանից մինչև 14 տարեկանը։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2013 թվականի զեկույցի համաձայն`Լիբանանը տասներորդն է` կրթության որակի և 4-րդ` գիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում։ Այնուամենայնիվ, այս վարկանիշները հիմնված են Գործադիր կարծիքի ուսումնասիրության վրա, որտեղ ...

                                               

Կրթությունն Ավստրալիայում

Ավստրալիայի կրթական համակարգը կառուցված է այնպես, ինչպես զարգացած երկրների մեծ մասում։ Կրթության կազմակերպման ձևը կախված է նահանգից կամ տարածաշրջանից։ Յուրաքանչյուր նահանգում և տարածաշրջանում կառավարությունն ապահովում է ֆինանսավորում և ղեկավարում է մասնավոր և պետական դպրոցները։ Ավստրալական համալսարանները հովանավորվում են դաշնային մակարդակով։ Տարրական և միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է։ Ուսումնական դասընթացի տևողությունը է։ Ավստրալիայում կրթությունը եռաստիճան է։ Tertiary education - բարձրագույն կրթություն համալսարան. Primary education - տարրական կրթություն տարրական դպրոց. Secondary educatio ...

                                               

Կրթությունն Ադրբեջանում

Մինչխորհրդային ժամանակաշրջանը Ադրբեջանի կրթությունը ներառում էր իսլամական կրոնների ուսուցում, որը սկսվում էր վաղ տարիքից։ Սկսած մոտավորապես հինգ տարեկանից, հաճախ մինչև քսան տարեկան հասակը՝ երեխաները հաճախում էին մեդրեսներ՝ մզկիթներին առընթեր կրթական հաստատություններ։ Տասնյոթերորդ և տասնութերորդ դարերում մեդրեսները հիմնվում էին մեծ քաղաքներում՝ որպես առանձին կրթական հաստատություն, բայց կրթության կրոնական բաղադրյալը շարունակում էր մնալ կարևոր։ 1865 թվականին Բաքվում բացվել են տեխնիկական ավագ և կանանց ավագ դպրոցները։ Տասնիններորդ դարի վերջում ադրբեջանցիների համար սկսվեցին ստեղծվել աշխարհիկ տար ...

                                     

Կրթություն

 • Նախադպրոցական հաստատությունները կրթություն են տրամադրում 3 - 7 տարեկանում, կախված երկրից, որտեղ երեխաները ընդունվում են հիմնական կրթություն ստանալու Սրանք կոչվում
 • նախադպրոցական կրթություն 3 6 տարեկան տարրական կրթություն միջնակարգ կրթություն և բարձրագույն կրթություն 18 տարեկանից բարձր 5 - ից 15 տարեկան երեխաների
 • Կրթություն և գիտություն Արցախում հայալեզու առաջին դպրոցը 5 - րդ դ. Ամարասի վանքում հիմնել է Մեսրոպ Մաշտոցը Հետագայում դպրոցներ են բացվել Հոռեկա 13 - րդ
 • Լիբանանում կրթությունը բաժանվում է 5 ցիկլի, որոնք էլ բաժանվում են երեք փուլի նախադպրոցական կրթություն հիմնական կրթություն և միջնակարգ կրթությունը իսկ վերջինս
 • ձևավորումն է Հայաստանի հիմնական ընդհանուր կրթությունը հանրակրթական դպրոցի 1 - 9 դասարաններ պարտադիր է Միջնակարգ կրթությունը հանրակրթական դպրոցի 1 - 12 դասարաններ
 • Անդրկովկասում Էթնիկ ադրբեջանցի երեխաների մեծամասնությունը այս ժամանակաշրջանում կրթություն չի ստացել և ադրբեջանի գրագիտության մակարդակը եղել է շատ ցածր, հատկապես
 • Կրթությունը Վրաստանում իրականացնում է Վրաստանի Կրթության և գիտության նախարարությունը Վրաստանում դպրոց հաճախում են վեց տարեկանից Դպրոցական ուսումը կազմված
 • միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է Ուսումնական դասընթացի տևողությունը է Ավստրալիայում կրթությունը եռաստիճան է Primary education - տարրական կրթություն տարրական
 • Միջնակարգ կրթություն էին տալիս գիմնազիաները, ռեալական և առևտրական ուսումնարանները Գոյություն ունի ընդհանուր և մասնագիտական Միջնակարգ կրթություն Ընդհանուր
 • բարձրագույն կրթությունն Էստոնիայում բաժանված է 3 մակարդակների բակալավրական կրթություն մագիստրոսական կրթություն և դոկտորական կրթություն Որոշ մասնագիտությունների
 • թե ինչ ուսումնական հաստատություն է մտադիր ընունվել աշակերտը միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո Որքան քիչ է ուսանողի ստացած միավորների գումարային արժեքը
                                     
 • սկզբներին պարտադիր տարրական և միջին կրթությունը տարանջատվեց մեկամյա կրթություն մանկապարտեզում, քառամյա կրթություն տարրական դպրոցում, որտեղ սովորում էին
 • բարձրագույն կրթությունը ենթարկված էր սխոլաստիկային և նպատակ ուներ հիմնավորել աստվածաբանական դոգմաները ու պրոպագանդել կրոնը Բարձրագույն կրթություն եկեղեցու
 • մարդկանց համար, ովքեր մասնագիտական որևէ կրթություն և աշխատանքային փորձ չունեն Մարդիկ, ովքեր չունեն միջնակարգ կրթություն ևս կարող են ընդունվել հանձնելով ընդունելության
 • Հարավային Կորեայում լավ կրթություն ստանալը կարևոր է ցանկացած կորեացու հաջող կարիերայի ձևավորման համար, ուստի հեղինակավոր ուսումնական հաստատություն մուտք
 • իրենք դասավանդում են, և ավելի քան 80 - ը ունեն չորսամյա համալսարանական կրթություն Դասարանները մեժ են միջին հաշվով եռեսունութ աշակերտ ամեն մի դասարանում
 • ուսումնական հաստատություններում տես Բարձրագույն կրթություն Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն Մանկավարժական կրթություն Քանի որ գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց
 • կրթության հետ միասին գոյություն ունեն օժանդակ տեխնիկական կրթություն և ընդհանուր տեխնիկական կրթություն Օժանդակ տեխնիկական կրթության նպատակն է բուհերի ուսանողներին
 • ինֆորմալ կրթություն անգլ. informal learning որը սովորաբար ընթանում է որպես գործունեության մեկ այլ տեսակի բաղադրիչ, և ոչ ֆորմալ կրթություն անգլ. non - formal
 • մանկավարժական պրակտիկայում տերմինը կիրառվում է շարունակական կրթություն հավելյալ կրթություն ինքնակրթություն հասկացությունների ներքո, որը ցույց է տալիս
 • Հրեական կրթություն եբրայերեն חינוך Չինուխ հուդայականության սկզբունքների, կանոնների և օրենքների փոխանցման համակարգ AJU Archived 2009 - 01 - 18 at the
 • մասնագիտական կրթություն ՄՄԿ , կրթության միջին մակարդակ, Մասնագիտական կրթություն Խորհրդային տարիներին գոյություն ուներ միջին մասնագիտական կրթություն որը հնարավոր
                                     
 • Մակեդոնիայի Հանրապետության Սահմանադրությամբ տարրական և միջնակարգ կրթությունն անվճար և պարտադիր է, իսկ տարրական կրթության մասին օրենքը սահմանում է, որ
 • Ներառական կրթություն ֆրանս. Inclusif ներփակված, լատ.include - ներառված կրթական համակարգ է, որն ուղղված է հավասար կրթության ապահովմանը և հասարակության
 • պատրաստման համակարգ տես Բարձրագույն կրթություն Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն Պրոֆեսիոնալ - տեխնիկական կրթություն Ասպիրանտուրա հոդվածները Մինչհեղափոխական
 • կարևոր է բարձրագույն կրթություն ունենալը, իսրայելացի ծնողների 77  - ը ցանկանում են, որ իրենց երեխաներն ստանան բարձրագույն կրթություն Իսրայելական դպրոցները
 • Հեռակա կրթություն առանց արտադրությունից կտրվելու բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ մասնագետների պատրաստման ու որակավորման, ինչպես նաև ընդհանուր
 • Դասական կրթություն ընդհանուր միջնակարգ կրթության տեսակ, որը հիմքում ունևր լատիnերեն ու հունարեն լեզուների, ինչպես նաև անտիկ գրականության ուսուցումը Դասական
 • Երեկոյան կրթություն բարձր ու միջին որակավորման մասնագետների, որակյալ բանվորների պատրաստման, առանց արտադրությունից կտրվելու միջնակարգ հանրակրթական դպրոցումում
 • ՀՀ ռազմական գիտություն և կրթություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգում գիտական մշակումներն իրականացվում են Պաշտպանական ազգային
                                               

Կոլոքվիում

Կոլոքվիում, 1. կրթական համակարգում ուսուցողական պարապմունք, որի նպատակն է բացահայտել և բարձրացնել ուսանողների գիտելիքները։ Կոլոքվիումի ընթացքում քննարկվում են ուսումնասիրվող դասընթացի առանձին մասերը, բաժինները, թեմաները, հարցերը, սովորողների ռեֆերատները, նախագծերը և այլ աշխատանքներ։ 2. Գիտաժողով, որտեղ լսվում և քննարկվում են զեկուցումներ։

Users also searched:

կրթություն, Կրթություն, տեղեր, միջնակարգկրթություն, ֆորմալկրթություն, ներառականկրթություն, ինֆորմալկրթություն, ժամանակակիցկրթություն, ուսուցչիթափուրտեղեր, հհկրթություն, tert, միջնակարգ, ֆորմալ, ներառական, ինֆորմալ, ժամանակակից, ուսուցչի, թափուր, krtutyun, krtutyuntert, կրթությունը կիպրոսում, Կիպրոսում, Կրթությունը, ԿրթությունըԿիպրոսում, կրթությունը հայաստանում, կրթությունը, Հայաստանում, կրթությունըհայաստանում, հայաստանում, կրթության,

...

Krtutyun tert.

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԻՐՏԵԿ. Կրթություն հանուն փոփոխությունների թեմայով մարդու իրավունքների. կրթությունը.

InfoPort եղիր տեղեկացված.

Կրթություն 2016 շաբաթաթերթի համարները, Լիտվա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Կիպրոս, Սլովակիա,. Կիպրոսում հազարավոր ուսուցիչներ. Հրապարակելով Արցախ Կիպրոս Սարգսյան ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի,.


Ժամանակակից կրթություն.

Կրթությունը Հայաստանում – Armenic. Հայաստանյան պետական դպրոցներում կրթությունն անվճար է: Էս մասին ես ամեն օր լսում եմ. Միջնակարգ կրթություն. Ներառական կրթությունը Հայաստանում. Նախատեսվում է Հայաստանում միջնակարգ ընդհանուր կրթությունը իրականացնել 12 ​ամյա…. Կրթության մասին. Մեծահասակների կրթությունը և. Իրավիճակը Հայաստանում. Չնայած կրթության իրավունքի իրացման գործընթացում.

News Պայթյունից մեկ ամիս UN in Armenia.

7 հանրակրթական դպրոց կբացեն Լիբանանում հայտարարությանը, Լիբանանի կրթության. Բայդենի համար դժվար կլինի կանխել. Վերսկսել: Մենք Լիբանանի կրթության նախարարության որոշմանն ենք սպասում,. Արմեն Աշոտյանը հանդիպել է 1in.am. Լիբանանի կրթության եւ բարձրագույն կրթության նախարարի հրավերով. Աշխարհի տարբեր ծայրերում ստեղծված. Կրթությունը Լիբանանում կատեգորիայի հոդվածները. Այս կատեգորիան ունի միայն.

Կրթությունն Ավստրալիայում.

Կրթությունն Ավստրալիայում կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս. Երեւակայության գավաթ մրցույթի. Բարձրագույն կրթություն ստանալու համար ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՅՈՒՄ վարկավորման միջոցով.


National Assembly of the Republic of Armenia.

ԲԱՔՈՒ, 17 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ադրբեջանի համաձայն, 11 ամյա միջնակարգ կրթությունը. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ArtsakhNow. Այն քաղաքացիները, ովքեր կրոնական կրթություն են ստացել Ադրբեջանում: Այդ. Ադրբեջանում գործազուրկների թիվն. Պաշտպանության բանակ, Արցախ, Ադրբեջան, Հայաստան, հայ ադրբեջանական սահման,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →