Back

Քաղաքականություն - Քաղաքականություն, Առողջապահական քաղաքականություն, ԱՄՆ և Կանադա. տնտեսություն, քաղաքականություն, մշակույթ, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականություն ..                                               

Քաղաքականություն

Քաղաքականություն հասկացությունը բազմիմաստ է։ Այն ունի հետևյալ բացատրությունները․ Նեղ իմաստով, քաղաքական մշակույթի մեջ քաղաքականությունը կապվում է իշխանական պրակտիկայի հետ, լինի դա պայքար իշխանության համար, կնոջ և տղամարդու միջև ներկայացվածության համար, ինչպես նաև տարբեր քաղաքական կուսակցությունների միջև պայքար, հենց նույն իշխանության համար։. "Պոլիտեայի" տեսանկյունից, հանրույթի, հասարակության, սոցիալական խմբի քաղաքականությունը իրենից ենթադրում է սահմանադրության մի տեսակ, որն ամրագրված է թե՛ կառուցվածքային, թե՛ գործառութային հիմքերով տեսական, մեթոդական և գործնական։ Քաղաքականությունը կարող է ...

                                               

Առողջապահական քաղաքականություն

Առողջապահական քաղաքականություն, սահմանվում է որպես որոշումների, նախագծերի և գործողությունների ամբողջություն, որոնք ձեռնարկվում են հասարակության շրջանում բժշկական օգնության և սպասարկման պատշաճ մատուցումն ապահովելուն ուղղված նպատակին հասնելու համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համաձայն՝ առողջապահության բացահայտ և թափանցիկ քաղաքականությունը կարող է հասնել մի քանի արդյունքների՝ Այն սահմանում է ապագայի տեսլականը. Այն ստեղծում է փոխհամաձայնության մթնոլորտ և իրազեկում անձանց։. Այն ընդգծում է առաջնահերթությունները և հասարակության տարբեր շերտերի կողմից ակնկալվող արդյունքները. Տեսո ...

                                               

ԱՄՆ և Կանադա. տնտեսություն, քաղաքականություն, մշակույթ

ԱՄՆ և Կանադա. տնտեսություն, քաղաքականություն, մշակույթ, ԱՄՆ և Կանադայի պատմության, ժամանակակից վիճակի և տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացման կարևորագույն խնդիրները, ինչպես նաև ռուս-ամերիկյան և ռուս-կանադական հարաբերությունները լուսաբանող ռուսաստանյան ամենամսյա գիտական և հասարակական-քաղաքական հանդես։ Հանդեսը հրատարակվում է ՌԳԱ ԱՄՆ և Կանադայի ինստիտուտի կողմից։

                                               

ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականություն

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականություն, ԱՄՆ-ի վարած արտաքին քաղաքականությունն այլ երկրների հետ։ Արտաքին քաղաքականությունը որոշում է նախագահը և իրականացվում է պետական դեպարտամենտի կողմից՝ պետքարտուղարի գլխավորությամբ։ Պաշտոնապես արտաքին քաղաքականության դոկտրինան ԱՄՆ քաղաքացիների և միջազգային հասարակության բարօրության նպատակներով ավելի անվտանգ, դեմոկրատական և ծաղկող աշխարհի ապահովումն է։ Միացյալ Նահանգները, աշխարհում ունենալով ամենազարգացած դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ցանցը, չափազանց կարևոր դեր են խաղում միջազգային հարաբերություններում։ ԱՄՆ-ը ՄԱԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր ...

                                               

Տնտեսական քաղաքականություն

Տնտեսական քաղաքականություն, տնտեսական միջոցառումների համակարգ, կառավարության տնտեսական գործողությունների ընտրություն և իրականացում մակրոտնտեսական մակարդակով։ Տնտեսական քաղաքականության նպատակները սերտորեն շաղկապված են տվյալ պահին երկրի տնտեսական վիճակի, տնտեսական համակարգի հետ։ Տնտեսական քաղաքականության սոցիալական բովանդակությունը, դրա հիմքում ընկած գաղափարները, նպատակներն ու դրանց իրագործման միջոցները որոշվում են հասարակարգի բնույթով, արտադրության միջոցների նկատմամբ սեփականատիրական հարաբերություններով։ Ինչպես ամեն մի քաղաքականություն, այն պատմականորեն որոշակի արտադրաեղանակի տնտեսության խտա ...

                                               

Սոցիալական քաղաքականություն

Սոցիալական քաղաքականությունը չափազանց լայնածավալ և բազմաբովանդակ հասկացություն է։ Այն, մի կողմից՝ ընդգրկում է բազմաթիվ տնտեսական ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են երկրի սոցիալական վիճակը և օգտագործվում պետական շինարարության պրակտիկ գործունեության ընթացքում ու կիրառվում պաշտոնական փաստաթղթերում։ Իսկ մյուս կողմից՝ հատկապես վերջին շրջանում, սոցիալական քաղաքականությունը դարձել է հասարակական ոլորտի տարբեր մասնագետների ուսումնասիրման և գիտական քննարկումների առարկա՝ տալով սոցիալական քաղաքականության հասկացության և բովանդակության վերաբերյալ տարաբնույթ բնորոշումներ։ Սոցիալական քաղաքականությունը պետո ...

                                     

Քաղաքականություն

 • Քաղաքականություն հասկացությունը բազմիմաստ է Այն ունի հետևյալ բացատրությունները Իր իմաստով քաղաքականություն հասկացությունը շատ լայն է Օրինակ, այն կարող
 • Արտաքին քաղաքականություն անգլ. Foreign policy երկրների միջև առկա հարաբերություններ, որոնք բխում են որևէ երկրի շահերից Արտաքին քաղաքականությունը կարգավորում
 • վարում է Հայաստանը էներգետիկ և տրանսպորտային փակուղու մեջ մտցնելու քաղաքականություն Ադրբեջանը հրաժարվում է մուտքի արտոնագիր տրամադրել Հայաստանի քաղաքացիներին
 • տրամադրման քաղաքականություն ապահովագրության քաղաքականություն անհատական բժշկական ծառայությունների տրամադրման քաղաքականություն դեղագործական քաղաքականություն և
 • ԱՄՆ և Կանադա. տնտեսություն, քաղաքականություն մշակույթ ռուս. США и Канада: экономика, политика, культура ԱՄՆ և Կանադայի պատմության, ժամանակակից վիճակի
 • ցուցակում և չեն կարող ստանալ Ադրբեջանի մուտքի վիզա Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն The procedure of foreign citizens entry to the NKR Azerbaijan bans
 • Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականություն ԱՄՆ - ի վարած արտաքին քաղաքականությունն այլ երկրների հետ Արտաքին քաղաքականությունը որոշում է նախագահը
 • Տնտեսական քաղաքականություն տնտեսական միջոցառումների համակարգ, կառավարության տնտեսական գործողությունների ընտրություն և իրականացում մակրոտնտեսական մակարդակով
 • կուլտուրա և սպորտ սոցիալ - տնտեսական քաղաքականություն ժամանակակից սոցիալական ենթակառուցվածքների քաղաքականություն բնակարան, տրանսպորտ, ճանապարհներ, կապ
 • Դրամավարկային քաղաքականություն պետության տնտեսական քաղաքականությունը փողի զանգվածի և դրամաշրջանառության բնութագրիչների կարգավորման, սղաճի վերահսկման
 • Մաքսային քաղաքականություն պետության արտաքին առևտրական գործունեություն, որը կարգավորում է ապրանքների արտահանման ու ներմուծման ծավալը, կառուցվածքն ու պայմանները
 • Ջայլամի քաղաքականություն փոխաբերական արտահայտություն, մակդիր օգտագործվում է նկարագրելու համար այնպիսի քաղաքականություն որի հիմքում ընկած է ակնհայտ վտանգներն
 • Շվեդիայի արտաքին քաղաքականություն շվեդերեն Sveriges utrikespolitik Շվեդիան վարում է խիստ չեզոքության և որևէ ռազմական բլոկների հետ չհամագործակցելու
                                     
 • Հարկաբյուջետային Ֆիսկալ քաղաքականություն տնտեսագիտության և քաղաքագիտության մեջ հայտնի է որպես կառավարության եկամուտների հիմնականում հարկերի և ծախսումների
 • Պետական հրապարակային քաղաքականություն պետական իշխանության մարմինների, նախևառաջ գործադիր իշխանության մարմինների համար գործելու սկզբունքային ուղեցույց
 • Գնային քաղաքականություն ապրանքների և ծառայությունների գների որոշման սկզբունքները և մեթոդները Առանձնացնում են գների ձևավորման միկրո - ընկերության մակարդակով
 • Իսրայելի արտաքին քաղաքականություն Իսրայելի պետության ընդհանուր ընթացքը միջազգային գործերում Արտաքին քաղաքականությունը կարգավորում է Իսրայելի հարաբերությունները
 • Բնապահպանական քաղաքականություն ծրագրված սոցիալական, վարչական ու հասարակական միջոցառումների համալիր, որոնք հիմնվում են հասարակության զարգացման էկոլոգիական
 • Արցախը նախագահական հանրապետություն է Գործադիր իշխանությունը մեծ մասամբ պատկանում է նախագահին Նախագահը ընտրվում է ուղղակի քվեարկությամբ հինգ տարվա ժամկետով
 • Ակտիվ քաղաքականություն քաղաքական ղեկավարում, որը բնութագրվում է կանխամտածվածությամբ կողմնորոշված է ապագային, չի բացառում ռեսուրսների վերաբաշխում և համագործակցություն
 • Սեռի քաղաքականություն անգլ. Sexual Politics Քեյթ Միլլեթի գիրքը, որը թողարկվել է 1970 թվականին և հիմնված է Կոլումբիայի համալսարանում պաշտպանված դոկտորական
 • Իրական քաղաքականություն գերմ. Realpolitik պետական քաղաքական կուրսի տեսակ, որը ներդրվել և իրականացվել է Բիսմարկի կողմից 1853 Այս կուրսի էությունը
 • Ուկրաինայի արտաքին քաղաքականություն ուկրաինական պետության ռազմավարական մոտեցումը օտարերկրյա պետությունների հետ հարաբերություններին, միջազգային կազմակերպությունների
 • Վրաստանի արտաքին քաղաքականություն անկախացումից հետո Վրաստանը միտված է ՆԱՏՕ - ին և ԵՄ - ին անդամակցելուն Վրաստանը նաև տարանցիկ երկրի դեր է խաղում Հայաստանի
                                     
 • ՀԽՍՀ ինդուստրացման քաղաքականություն 1920 - ական թվականների կեսերին մշակված նախկինում կապիտալիստական համակարգով աշխատող առանձին վերցված երկրում սոցիալիստական
 • Կանադայի արկտիկական քաղաքականություն անգլ. Arctic policy of Canada պետության կողմից անցկացվող արտաքին քաղաքականություն որը հիմնված է Կանադայի հյուսիսային
 • ՀՀ բանկեր և դրամավարկային քաղաքականություն 1991 թվականի դեկտեմբերին նորանկախ ՀՀ ազգային բանկի գործառույթները դրվել են ՀՀ պետական բանկի վրա շրջանառու
 • Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականություն Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունների ամբողջությունն այլ պետությունների և միջազգային կառույցների հետ 2019 թվականի
 • տնտեսման քաղաքականություն Ռումինիայի սոցիալիստական հանրապետությունում 1980 - ական թվականներին անգլ. 1980s austerity policy in Romania քաղաքականություն որ
 • Ժողովրդագարական քաղաքականություն պետական մարմինների և այլ սոցիալական ինստիտուտների կողմից բնակչության վերարտադրության կարգավորման ոլորտում նպատակաուղղված
                                               

Ջայլամի քաղաքականություն

Ջայլամի քաղաքականություն, փոխաբերական արտահայտություն, մակդիր․ օգտագործվում է նկարագրելու համար այնպիսի քաղաքականություն, որի հիմքում ընկած է ակնհայտ վտանգներն արհամարհելը և ձևացնելը իբր նրանք գոյություն չունեն։ Արտահայտության պատկերավոր այս իմաստն զուգակցվում է վտանգին առերեսվելու փոխարեն գլուխը կտուցով ավազին խրելու ջայլամի սովորության հետ։

Users also searched:

քաղաքականություն, քաղաքականությունը, Քաղաքականություն, համաշխարհային, տեսություն, քաղաքականության, հանրային, արտաքին, համաշխարհայինքաղաքականություն, քաղաքականությանտեսություն, հանրայինքաղաքականություն, իշխանություն, քաղաքագիտություն, հհարտաքինքաղաքականություն, ներքին, ներքինքաղաքականություն, առողջապահական քաղաքականություն, առողջապահության, հրամաններ, առողջապահությանմասին, նախարարի, մասին, առողջապահությանհիմնախնդիրները, առողջապահությաննախարարներ, ահառողջապահությաննախարարություն, հհառողջապահությաննախարարիհրամաններ, հհառողջապահությաննախարարությանգլխավորքարտուղար, նախարարություն, նախարարության, գլխավոր,

...

Քաղաքագիտություն.

Երիտասարդական քաղաքականություն. Սույն Գաղտնիության Քաղաքականությունը կիրառվում է այն կայքերի և բոլոր ապրանքների. Ներքին քաղաքականություն. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ Ավյան. Գաղտնիության քաղաքականություն. չեք սույն Գաղտնիության քաղաքականության հետ,. Հհ արտաքին քաղաքականություն. Կատեգորիա:Քաղաքականություն. Գաղտնիության քաղաքականություն. Սույն քաղաքականության նպատակն է տեղեկացնել.

Հհ առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար.

Քաղաքականություն vs. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ.


Ազգային տնտեսություն.

Երկրագիտություն. ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ուղեգծերը է դարձել տնտեսության համար, ապա Բայդենը. Ամն քարտեզ. Պորտալ:ԱՄՆ Վիքիպեդիա՝ ազատ. Կանադայի և Հարավային Ամերիկայի երկրների հետ մայրենի լեզվի ու մշակույթի պահպանմանը Տնտեսական զարգացման քաղաքականության Եվրոպայի, Ճապոնիայի և ԱՄՆ ի տնտեսության.

Brusov University Library catalog.

ԱՄՆ ի արտաքին քաղաքականություն ԱՄՆ ի դուրս գալը Փարիզյան համաձայնագրից ԱՄՆ ​ում. Ինչպիսի՞ն կլինի ԱՄՆ արտաքին. Թուրքիայի հանդեպ ԱՄՆ ի ու նկատի առնելով նրա արտաքին քաղաքականության. VASN ARDARUTYAN 68 69 tparan Layout 1.qxd. Ներդրում է ունենում ԱՄՆ ի հայ համայնքը: ԱՄՆ ում ԱՄՆ ի արտաքին քաղաքականության վրա.

Համաշխարհային տնտեսություն.

Նախարարությունը նոր Verelq News. Քաղաքականություն և ընթացակարգ. ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ. Առաքելություն Պատմություն Օրհներգ. Տնտեսություն. Մշակել ենք նոր տնտեսական. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՈՂԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ.


Սոցիալական ապահովագրություն.

Ծրագիրը Untitled. Պետական քաղաքականությունը սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտների վերաբերյալ. Սոցիալական պետություն. Legislation: National Assemly of RA. Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների. Սոցիալական քաղաքականություն. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. Գլխավոր ԾՐԱԳՐԵՐ Սոցիալական քաղաքականություն. Սոցիալական քաղաքականություն.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →