Back

Կրոնը Հայաստանում - Կրոնը Հայաստանում, Կրոնը Երևանում, Հինդուիզմը Հայաստանում, Անկրոնությունը Հայաստանում, Արաբական արշավանքները Հայաստան, Կրոնը Վրաստանում ..                                               

Կրոնը Հայաստանում

Կրոնը Հայաստանում ներկայացված է գերազանցապես քրիստոնեությամբ՝ Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցով։ Հայերը քրստոնեություն ընդունել են շուրջ 1700 տարի առաջ՝ 301 թվականին։ Նրանք աշխարհում առաջինն էին, որ դարձան քրիստոնեական ուսմունքի հետևորդները։ Հայերն ունեն իրենց սեփական ուղղությունը՝ Հայ առաքելական եկեղեցի։

                                               

Կրոնը Երևանում

Երևան քաղաքը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է, որի բնակչությունը կրոնադավանաբանական տեսանկյունից բազմաճյուղ է, ինչը վերջին տարիներին առավել ընդգծված դրսևորում ունի։ Այստեղ գործունեություն են ծավալում ինչպես քրիստոնեական հիմնական ուղղությունները և վերջինների կողմից անընդունելի համարվող կրոնական կազմակերպությունները, այնպես էլ այլ կրոնների կրողներ։ Երևանի բնակչության հիմնական կրոնը քրիստոնեությունն է, որը դրսևորվում է ինչպես ավանդական եկեղեցիների, այնպես էլ ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների և հարանվանությունների ծավալած գործունեությամբ։ Համաձայն 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապե ...

                                               

Հինդուիզմը Հայաստանում

Հինդուիզմը Հայաստանում շատ քիչ է տարածված, որը երկրում սովորաբար ներկայացված է Կրիշնայի գիտակցության միջազգային կազմակերպության և հնդիկ ուսանողների փոքրամասնության միջոցով։

                                               

Անկրոնությունը Հայաստանում

Անկրոնությունը Հայաստանում, կրոնական համոզմունքների բացակայություն, անտարբերություն կրոնի նկատմամբ, կրոնի ժխտում կամ թշնամական վերաբերմունք ունեցող մարդկանց և շարժումների ամբողջությունը Հայաստանում։ Անկրոնությունը կարող է իր մեջ ընդգրկել ապաթեիզմը, դեիզմը, թաքնված աթեիզմը, հոգևոր, բայ անկրոն, ագնոստիցիզմը, պանդեիզմը, իգնոստիցիզմը, նոնթեիզմը, համաստվածությունը, պանեթեիզմը, կրոնական թերահավատությունը և ազատախոհությունը։ Համաձայն հասարակակն կարծիքի ուսումնասիրման ամերիկյան Գելափի ինստիտուտի, Հայաստանի բնակչության 18%-ը իրեն անկրոն է համարում։ Համաձայն 2011 թվականի Հայաստանի Հանրապետության մար ...

                                               

Արաբական արշավանքները Հայաստան

Արաբական արշավանքները Հայաստան, 7-րդ դարի կեսերին տեղի ունեցած արշավանքներ, որոնց նախնական նպատակն էր թալանել Հայկական լեռնաշխարհի ու նրա բնակչության հարստությունները՝ հետագայում աստիճանաբար այն տիրելու և մաս-մաս արաբներով վերաբնակեցնելու համար։ Նախապես պարտության մատնելով դարավոր պատերազմներից հոգնած երկու տերություններին՝ արաբները արշավեցին Հայաստան։ Արշավանքները տեղի էին ունեցել Արաբական խալիֆայության ստեղծման դարաշրջանում։ Արաբական թերակղզում դարեր շարունակ օազիսից օազիս թափառող ցեղերը միավորվում են իսլամի կանաչ դրոշի ներքո և ստեղծում ժամանակի ամենահզոր պետությունը։ Այն մեծ ազդեցությու ...

                                               

Կրոնը Վրաստանում

Կրոնը Վրաստանում, կրոնական համոզմունքների ամբողջություն է, դավանանքի ազատություն, որն ամրագրված է Վրաստանի քաղաքացիների համար՝ Վրաստանի սահմանադրությամբ։ 2011 թվականի հուլիսի 7-ին Վրաստանի խորհրդարանը երրորդ ընթերցման ժամանակ քաղաքացիական օրենսգրքում կատարեց շտկումներ, որոնք ցանկացած կրոնական կազմակերպությունների, որոնք Եվրախորհրդի գոնե մեկ երկրում ունեին պաշտոնական կարգավիճակ, իրավունք էին տալիս Վրաստանում ունենալ իրավաբանական կարգավիճակ "հասարակական իրավունքի առարկա"։ Քաղաքացիական օրենսգրքում շտկումներ մտցնելուն կողմ քվեարկեցին "Միասնական ազգային շարժում" կուսակցության բոլոր 70 պատգամավո ...

                                               

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Հիմնադրվել է 1959 թվականին՝ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հնագիտական բաժնի և ազգագրական խմբի հիման վրա։ 1961 թվականին գրականության ինստիտուտից հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ է փոխադրվել բանահյուսության բաժինը, 1973 թվականին ստեղծվել է մարդաբանական լաբորատորիա։ Ինստիտուտում այժմ ԳՀ աշխատանքներ են կատարվում Հայաստանի հնագիտության, հայ ազգագրության, հայ ժողողվրդական բանահյուսության, մարդաբանության և էթնոսոցիոլոգիայի բնագավառներում։ Ինստիտուտի գործունեության մեջ կարևոր տեղ են գրավում հնագիտական պեղումները, արշավախմբերի միջոցով ազգագրական, բանահյուսական և այլ նյութերի հավաքման աշխատանքներ ...

                                               

Հայաստանի առաջին բաժանում

Հայաստանի առաջին բաժանում կամ Մեծ Հայքի բաժանում, 387 թվականին Սասանյան Պարսկաստանի և Հռոմեական կայսրության միջև տեղի ունեցած միջքաղաքական պայմանավորվածություն, որի արդյունքում Մեծ Հայքի թագավորությունը կիսվեց երկու մասի։ Բաժանման ընթացքում վճռորոշ դեր են խաղացել ժամանակի հայ նախարարները, որոնց մեծ մասը պաշտպանել է պարսիկներին, մյուսները անցել են Հռոմի կողմը։

                                               

Կրոնը Ֆինլանդիայում

Կրոնը Ֆինլանդիայում, կրոնական համոզմունքների ամբողջություն է, որի դավանման ազատությունը Ֆինլանդիայի քաղաքացիների համար ամրագրվել է երկրի Սահմանադրության մեջ։

                                               

Վերք Հայաստանի (վեպ)

"Վերք Հայաստանի", հայ նշանավոր գրող Խաչատուր Աբովյանի կողմից 1841 թվականին գրված պատմական վեպ, հայոց ազգային ավետարաններից, դասվում է այնպիսի հուշարձանների շարքը, ինչպիսիք են Մովսես Խորենացու "Հայոց Պատմությունը" և Նարեկացու "Մատյան ողբերգության" -ը։

                                               

Աթեիզմը Հայաստանում

Աթեիզմը Հայաստանում ապրող քաղաքացիների, կազմակերպությունների, շարժումների ամբողջություն, որոնք մերժում են Աստծո գոյությունը և հրաժարվում կրոնական համոզմունքներից։ Հայաստանում ոչ կրոնական հայացքների առաջացման և տարածման փիլիսոփայական նախադրյալները մասնավորապես նկատելի են դեռևս միջնադարյան հայ փիլիսոփաների աշխատություններում, որոնց աշխատանքները լուսավորության դարաշրջանի արևմտաեվրոպական լուսավորիչների ստեղծագործությունների, ինչպես նաև Չարլզ Դարվինի գիտական հայտնագործությունների հետ մեկտեղ, արդեն 19-րդ դարի երկրորդ կեսից հիմք են դարձել Հայաստանում աթեիստական աշխարհայացքի ամրապնդման և համակարգմ ...

                                               

Ազգային փոքրամասնությունները և կրոնական կազմակերպությունները Հայաստանում

Ազգային փոքրամասնությունների կրոնական կազմակերպություններ, աղանդներ, համաձայն մտքի, խղճի և կրոնի ազատության սահմանադրական իրավունքի ՝ ՀՀ-ում պաշտոնապես գրանցվել են ազգային փոքրամասնությունների կրոնական կազմակերպություններ ու համայնքներ, որոնցից նշանակալի են "Հայաստանի Եզդիների հետևորդներ կրոնական կազմակերպությունը", "ՀՀ Եզդիների ազգային "Շեխի Շեխու Բաքրա" համայնքը", "Ռուս ուղղափառ եկեղեցու Երևան քաղաքի Սուրբ Տիրամոր եկեղեցու ուղղափառ համայնքը", "Ռուս ուղղափառ եկեղեցու Գյումրի քաղաքի Սուրբ Նիկոլայ Հրաշագործ եկեղեցու ուղղափառ համայնքը", "Ռուս ուղղափառ եկեղեցու Վանաձոր քաղաքի Սուրբ Աստվածածնի ...

                                               

Հայ հեթանոսություն

Հայ հեթանոսություն, նաև Հայ բնիկ կրոն ՝ կրոն և կրոնական շարժում, որը տարածված է եղել Հայքում մինչև Քրիստոնեության ընդունումը 301 թվականին։ Հեթանոսության ժամանակակից պատմությունն իր արմատներն ունի 19-րդ դարի գրական հեթանոսական շարժման Դ․ Վարուժան և 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ զորավար և քաղաքական փիլսոփա Գարեգին Նժդեհի Ցեղակրոն շարժման մեջ։ Հեթանոսականությունը ստացավ պաշտոնական ճանաչում 1991 թվականին՝ Հայաստանի անկախությունից հետո, ի դեմս Արորդիների ուխտ հասարակական կազմակերպության։ Թեև կազմակերպված կրոնն իր վերջնական տեսքով ի հայտ եկավ միայն մ.թ.ա. 3-րդ դարում, կրոնի արմատները ձգվում են մինչ ...

                                     

Կրոնը Հայաստանում

 • Կրոնը Հայաստանում ներկայացված է գերազանցապես քրիստոնեությամբ Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցով Հայերը քրստոնեություն ընդունել են շուրջ 1700 տարի
 • կազմակերպությունները, այնպես էլ այլ կրոնների կրողներ Երևանի բնակչության հիմնական կրոնը քրիստոնեությունն է, որը դրսևորվում է ինչպես ավանդական եկեղեցիների, այնպես
 • Կապան և Աշտարակ քաղաքներում անց է կացնում հավաքույթներ Կրոնը Հայաստանում Իսլամը Հայաստանում India - Eurasia, the way ahead: with special focus on Caucasus
 • բնակչության 85 - ը իրեն քրիստոնյա է համարում Աթեիզմը Հայաստանում Հանրակրթությունը և կրոնը Հայաստանում խորհրդային աթեիստական կրթությունից մինչև Հայոց եկեղեցու
 • ցեղերով կամ ցեղախմբերով Խիստ տարածված էին ցեղական բարբառները Գերիշխող կրոնը հեթանոսությունն էր, կային նաև քրիստոնեական ու հուդայական համայնքեր 7 - րդ
 • Կրոնը Վրաստանում, կրոնական համոզմունքների ամբողջություն է, դավանանքի ազատություն, որն ամրագրված է Վրաստանի քաղաքացիների համար Վրաստանի սահմանադրությամբ
 • սոցիալ - տնտեսական պատմությունը, կրոնը և արվեստը, Անտիկ Հայաստանի հնագիտություն սոցիալ - տնտեսական պատմությունը, արվեստը և կրոնը փոխհարաբերությունները հունա - հռոմեական
 • կայսրության պաշտոնական կրոնը Դրանով Հռոմը նաև ցույց էր տալիս, որ մտադրություն չունի պարսիկներին զիջել քրիստոնեական տարածքները Սիրիան, Հայաստանը Միջագետքը Մեծ
 • Կրոնը Ֆինլանդիայում ֆին. Uskonto Suomessa կրոնական համոզմունքների ամբողջություն է, որի դավանման ազատությունը Ֆինլանդիայի քաղաքացիների համար ամրագրվել
                                     
 • դիցարանում Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիա, Ազգագրության և հնագիտության ինստիտուտ, Ս Գ Հմայակյան, Վանի թագավորության պետական կրոնը Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն
 • կարողություններ է վերագրում հայ ժողովրդին Ամենից ավելի անփոխարինելի արժեքներ են կրոնը և լեզուն Վեպի էջերում Աբովյանը կապակցում է հայ ժողովրդի ամբողջ կենսագրությունը
 • Աթեիզմը Հայաստանում Հայաստանում ապրող քաղաքացիների, կազմակերպությունների, շարժումների ամբողջություն, որոնք մերժում են Աստծո գոյությունը և հրաժարվում կրոնական
 • of Gods, Michael Jordon, Kyle Cathie Limited, 2002. Սարգիս Հարությունյան, Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը պաշտամունքն ու դիցարանը, Երևան, 2001, էջ 46
 • VII դարում երբ նվաճողները որոշ Ժողովուրդների թույլատրեցին դավանել իրենց կրոնը Արաբները պաշտպանում էին այդ ժողովուրդների կրոնական համայնքները պայմանով
 • Շուշանիկի հետ 470 թվականին ուրացել է հայ առաքելական եկեղեցին և քրիստոնեական կրոնը ընդունելով զրադաշտականությունը Հաջորդիվ վերջինս սպանել է քրիստոնեությունը
 • քրմերի շահերը պարսիկ մոգերի ճնշումներից, հասնելով նրան, որ Հայ - Արամազդական կրոնը պահել է Վահագնի գերագահությունը Միհրանականության նկատմամբ, և պաշտպանել մի
 • Պոլ Հոլբախը և կրոնը Քոչարյան Մուսայել Տիգրանի, Թևոսյան Ալեքսանդր Միքայելի, Սարգսյան Ա. Հ, Միրզոյան Վալերի Արմենակի, Երևան, Հայաստան 1990 Ով ով է
 • ունեցավ նաև Հայաստանում սակայն մինչ այդ, 1921 - 1922 թվականներին, Հայաստանում արձանագրվեցին զանգվածային բռնությունների առաջին դրսևորումները Հայաստան առաջին
                                     
 • Deutsche ազգ, Գերմանիայի հիմնական բնակչությունը Լեզուն գերմաներենն է, կրոնը հիմնականում բողոքական քրիստոնեություն Գերմաներենը պաշտոնական լեզու է ոչ
 • երկրներին ընդունել տալ զրադաշտական կրոնը Հատուկ հրովարտակով Հազկերտը նամակ է ուղարկում և պահանջում կամ ընդունել զրադաշտական կրոնը և խաղաղ ապրել, կամ հակառակ
 • Հիդարնես Ա - Հայոց արքա Երվանդյան Հայաստանում մոտավորապես մ.թ.ա. 519 - 486 - ին Հայաստանը բաժանելով երկու սատրապությունների միջև Դարեհ I - ը Հայոց 13 - րդ
 • 1829 - 1830 թթ - ին գաղթել է Սալմաստից Բնակչությունն ամբողջությամբ հայեր են, կրոնը հայ առաքելական Ելփին համայնքի տնային տնտեսությունների թիվը 2011 թվականի
 • ֆիզիկական աշխարհը ձգտելով հաստատել ներդաշնակություն հոգևորի և ֆիզիկականի միջև Կրոնը չի մերժում դրանցից ոչ մեկը, բայց նաև նշում է հոգևորի առաջնահերթությունը
 • VIII դ. վերջին մանիքեությունը դարձել է ույղուրական խաքանության պետական կրոնը Մանիքեական գրություններ հայտնաբերվել են Հյուսիսային Աֆրիկայում, Ֆայումում
 • պետական ծրագրով նախատեսված հանրակրթական առարկաներ պարսկերեն Հայոց լեզուն և կրոնը դասավանդվում են արտաժամյա Ուսուցիչները հիմնականում պարսիկներ են, կան նաև
 • հորեղբոր որդու Մուշեղ Մամիկոնյանի հետ պաշտպանել Հայաստանը Սամվելը սպանում է իր հորը հայրենիքը և կրոնը դավաճանելու համար Իսկ հայկական եկեղեցում պարսկացած
 • եղբայրության գաղափարը. Մենք հավասարաչափ հարգում ենք յուրաքանչյուր ազգի լեզուն, կրոնը և անկախությունը, եթե միայն նա չի ձգտում հարստահարել ուրիշներին, արգելք չի
 • վայրերում հետագայում կառուցել են Դադիվանքն ու Սուրբ Եղիշե առաքյալի վանքը Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց 301 հետո Հայոց առաջին հայրապետ
                                     
 • պաշտոնական կրոնը ներառում էր արևի և լուսնի պաշտամունքը, նրանց արձանները գտնվում էին Արմավիրի տաճարում Արևապաշտների Արևորդիների աղանդը Հայաստանում գործում
 • մասնավորաբար իսլամական աստվածաբանության ուսումնասիրությամբ Անանիկյանի Հայոց հին կրոնը հոդվածը լույս է տեսել Hastig s Encyclopaedia of Religions and Ethics

Users also searched:

կրոնը հայաստանում, Հայաստանում, Կրոնը, ԿրոնըՀայաստանում, կրոնը երևանում, Երևանում, ԿրոնըԵրևանում, հինդուիզմը հայաստանում, Հինդուիզմը, ՀինդուիզմըՀայաստանում, անկրոնությունը հայաստանում, Անկրոնությունը, ԱնկրոնությունըՀայաստանում, արաբական արշավանքները հայաստան, արշավանքները, Հայաստան, Արաբական, ԱրաբականարշավանքներըՀայաստան, կրոնը վրաստանում, Վրաստանում, ԿրոնըՎրաստանում, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ազգագրության, ինստիտուտ, Հնագիտության, Հնագիտությանևազգագրությանինստիտուտ, հայաստանի առաջին բաժանում, Հայաստանի, հայաստանի, բաժանումը,

...

Armenian Իրանական փափուկ ուժը.

Ասում են ամեն օր քրիստոնյաներ են զոհվում իրենց հավատքի պատճառով: Որքանո՞վ է դա. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՐԵՎԱՆ. Սերենան Հայաստանում հաստատվել է ընտրելու իր կրոնը, չես կարող ստիպել. Եզդիներ. Կայուն բարեփոխումներին ընդառաջ․ կրոնի կամ խթանումը Հայաստանում եռամյա ծրագիրը. ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ. Իրանական փափուկ ուժը Հայաստանում. մշակութային դիվանագիտություն և կրոն.

Կրոնը և հակամարտությունը.

43 38. 5. Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու Երևան քաղաքի Ս. Տիրամոր եկեղեցու ուղղափառ համայնք. ԽՈՑԱՅԻՆ ԿՈԼԻՏ ԵՎ ԿՐՈՆԻ. Աղանդ երևան գալու հետ: Համարում են, որ Ըստ մահմեդական կրոնի Աստվածային. Հոսանքին հակառակ՝ աթեիստները. Երևանի Ավետարանական եկեղեցին անցյալում Խղճի և կրոնի ազատության արտահայտման.


ՀԱՂՈՐԳՈԻ1Ո,0Ր ՌԱՐԻՆԴՐԱՆԱԹ ԹԱԴՈՐԻ.

Կաղապար:Հինդուիզմ. Վիքիպեդիայից՝ Հինդուիզմ ըստ երկրի Հինդուիզմը Հայաստանում. Զ վ., ազգանունը CRRC Armenia. Իսլամը, հինդուիզմը, բուդդիզմը եւ այլն։ Հայաստանում, ինչպես մյուս. Աշխարհում ամենատարածված ու. Կարևորում է հինդուիզմի միլիոնավոր Ժամանակն է մտածել Հայաստան Լիբանան. Նեպալցիները պահանջում են. Երկու անգամ եղավ Արևմտյան Հայաստանում՝ հուդայիզմը, հինդուիզմը, սինտոիզմը և այլն,.

ԴԱՐ Ակումբ.

Անդրանիկ լրագիրը՝ Հայաստան ը, որը նրա անհավատություն եւ անկրոնություն. Download 5Mb Untitled. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ. N 207 խորհրդիդ անդամներից հավատություն և անկրոնություն եմ լ.


Ջուղա Ջուլֆա.

Մարզպանական Հայաստանը Սասանյան Իրանի են մինչև արաբական արշավանքները 628 թ. ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ - ի. Ձայն Արարատի հաղորդաշարի 36 րդ թողարկմանը կխոսենք արաբական արշավանքների մասին:. ԵՀՀ համալսարան Հայաստանը և ՀԿ ԴեՊո. Այդ արշավանքների հետեւանքով, Հայաստան եւ Հայաստանում հաստատված արաբները. Ձախողված Արաբական գարունը փոխեց. Սակայն այդպիսի արշավանքները Նոր Ջիհադը կազմակերպվում է Սաուդյան Արաբիայի Հայաստան ՝ Ադրբեջանի աջակցությամբ,.


Թուրքիայի արտաքին.

Պահպանեն իրենց հազարամյա մշակույթը, լեզուն, կրոնը և կարողանան գոյատևել. DocumentView Arlis. 2014 թվականին Վրաստանում անցկացված մարդահամարի Կրոնի ազատության մասին տարեկան.

Ինստիտուտի կառուցվածքը և.

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտությունների. ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ. ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ​.


Հայաստանի երկրորդ բաժանումը.

Հայոց Պատմություն. Հայաստանի պարսկա հռոմեական առաջին բաժանումը:Արշակունյաց թագավորության անկումը. Հայաստանի առաջին բաժանումը թուրքիայի եւ պարսկաստանի միջեւ. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. XIXդ. XXդ. առաջին քառորդի վարչատարածքային Բանալի բառեր. վարչատարածքային բաժանում, գավառ, Հայաստանի առաջին հանրապետության​. Հայաստանի 3 - րդ բաժանում. 5 10 15. Քաղաքակիրթ բաժանումը, Վատ. Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին Լ. շարադրում Հայաստանի առաջին Հանրապետության.

Աշխարհի բնակչության Untitled.

Նորվեգական կրոն. SEK. Շվեդական կրոն. CHF Իսլանդական կրոն. EEK Ֆինլանդիա. FRA. Ֆրանսիա. Hungary – TourAdvice. Կրոնը, որոշ հանցանքների դեպքում քրիստոնյա Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի, Ավստրիայի. Բանկերի կողմից ավանդների և. Նշվում է այն կրոնը, որ դավանում է տվյալ էթնոսի ամենամեծ Ֆինլանդիա, Դանիա, Նորվեգիա.


Ո՞րն է վեպի պատմական իրականությունը։.

Երևանի պետական համալսարան Հայ ԲՈԿ. Վերք Հայաստան–ին սոսկ գեղարվեստական բնույթի գործ չէր Աբովյանի համար. վեպում նա. Խաչատուր աբովյան վերք հայաստանի կարդալ. Վերք Հայաստանի սեղմվեպ. Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի վեպի ստեղծագործական պատմությունը Պ. Հակոբյան​.

Աթեիզմի պրոպագանդան և 168.

Անկախ Հայաստան նորից դարձավ երազ… Սովետական Հայաստանում ապրելու աթեիզմը: Ըստ. ԻՐԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ Լրագիր. Հարց 2 րդ՝ կա՞ն արդյոք մշակված Հայաստանում այդ միջազգային չափանիշներ. Ո՞ւր է գնում ժամանակակից աշխարհը. Հետաքրքիր ժամանակաշրջան ենք ապրում․ անկախության տարիներն իրենց հետ. Գրադարանային հավաքածու. Կրեմլը չի արձագանքի լրագրող Պոզների հարցին, արդյոք օրինական է Ռուսաստանում.


Հհ վարչապետ.

Հայաստանյան ՔՀԿ ների. Միաժամանակ պատվաստման վերաբերյալ ապատեղեկատվությունը դարձել է մեծ և աճող. Հհ վարչապետի աշխատակազմ. ԾՐԱԳԻՐ Մարտահրավերներ և AUA Newsroom. Հայաստանում ներկայումս գործում են ազգային 50 ից ավելի կազմակերպություններ ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի. Ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենք. ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ. Ինչպե՞ս են այսօր Հայաստանում բնակվում փոքրամասնությունների և կրոնի կազմակերպություններին 10 մլն դրամ Այդ.


Հեթանոսական կրոն.

Հայ հեթանոսություն. օտար. ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ. Ապարանքին մէջ մարմար կախարդական Երազին, Ուր աստղակուռ ջահեր լոյս. Նանե աստվածուհի. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԻՑԱՐԱՆԻ ՀԻՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ. Հայ առաջին հեղինակներն էլ լինելով քրիստոնյա կրոնավորներ հեթանոսական կրոնի ու.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →