Back

Հայաստանի կազմակերպություններ - ՀՀ բարեգործական կազմակերպություններ, ՀՀ երիտասարդական կազմակերպություններ, Հայաստանի հասարակական կազմակերպություններ ..                                               

ՀՀ բարեգործական կազմակերպություններ

Բարեգործությունը ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց կողմից մարդկանց կամ հանրությանը և ոչ առևտրային կազմակերպություններին կամավոր, անշահախնդիր, օրենքով չարգելված նյութ, և հոգևոր օգնության տրամադրումն է ։ Հին շրջանում ծնունդ առած այս երևույթը տարբեր ժամանակներում դրսևորվել է տարբեր կերպ և կոչվել մեկենասություն, գթասրտություն, հովանավորություն, աջակցություն և, ի վերջո, բարեգործություն։

                                               

ՀՀ երիտասարդական կազմակերպություններ

Խորհրդային Հայաստանում երիտասարդության հիմնախնդիրները ներկայացնելու բացառիկ լիազորություններ տրվել էր կոմերիտմիությանը, որը, ի վերջո, վերածվել է երիտասարդության կոմունիստական դաստիարակության գաղափարական օժանդակ գործիքի։ Երիտասարդության հարցերին առնչվող օրենսդրական ակտերը, որոնք կիրարկման առումով հիմնականում ձևական բնույթ ունեին, ընդունվում էին ԽՄԿԿ և ՀամԼԿԵՄ ղեկավարության համատեղ որոշումներով։

                                               

Հայաստանի հասարակական կազմակերպություններ

1989 թ ին Երևանում սկսված բնապահպանական շարժմանը մասնակցել են հարյուրհազարավոր մարդիկ, որի շնորհիվ փակվել են շրջակա միջավայրն աղտոտող մի քանի արդյունաբերական ձեռնարկություններ։ Այդ շարժումներն աստիճանաբար միավորվել են ազգային գաղափարի շուրջ ու ձգտել ԼՂԻՄ-ի միավորմանը ՀԽՍՀ-ին և հանրապետության անկախացմանը։ 1990-ական թվականներից արագորեն աճել է ՀԿ-ների թիվը, որոնք խթանել են ժողովրդավարական արժեքների ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ինքնակազմակերպվել արմ. համապատասխան կազմակերպությունների նմանությամբ։ "Հասարակական կազմակերպությունների մասին" ՀՀ օրենքն ընդունվել է 2001 թ ին, ըստ որի՝ Հայ ...

                                               

Հայաստանի գրողների միություն

Հայաստանի գրողների միություն, ստեղծվել է ԽՍՀՄ գրողների միության կազմակերպման հետ, 1934 թվականի օգոստոսին, որի անբաժանելի մասն էր մինչև Խորհրդային Միության փլուզումը։

                                               

Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն

Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն, միավորում է Հայաստանի պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորներին և երաժշտագետներին, աջակցում նրանց ստեղծագործական գործունեությանը։ Միության տնօրինությամբ գործող կոմպոզիտորների տանը կազմակերպվում են հանդիպումներ, նոր ստեղծագործությունների համերգ-քննարկումներ և այլ միջոցառումներ։ Միությունը ստեղծվել է 1932 թվականին Երևանում։ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահն է Արամ Սաթյանը։ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության շենքն ընդգրկված է Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։

                                               

Հայաստանի փաստաբանների պալատ

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ, Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների միության և Փաստաբանների միջազգային միության միաձուլման հետևանքով 2005 թվականին ստեղծված կազմակերպություն է՝ "Փաստաբանության մասին" ՀՀ օրենքի ուժով։ ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահն է հանդիսանում Արա Զոհրաբյանը, առաջին փոխնախագահը՝ Էմիլ Ամիրխանյանը, աշխատակազմի ղեկավարը՝ Մանե Կարապետյանը։

                                     

Հայաստանի կազմակերպություններ

 • առևտրային կազմակերպություններին կամավոր, անշահախնդիր, օրենքով չարգելված նյութ, և հոգևոր օգնության տրամադրումն է Բարեգործության մասին Հայաստանի օրենք
 • 30 կազմակերպությունների միավորմամբ ստեղծվել է Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհուրդը ՀԵԱԽ որին հետագայում անդամակցել են նոր կազմակերպություններ ուսխորհուրդներ
 • համապատասխան կազմակերպությունների նմանությամբ Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքն ընդունվել է 2001 թ - ին, ըստ որի Հայաստանում ՀԿ - ի կարգավիճակ
 • լուծարքի ենթարկվեց Հայաստանի պրոլետարական գրողների միությունը և ստեղծվեց հանձնաժողով Հայաստանի խորհրդային գրողների միություն կազմակերպելու համար 1933 - ի մարտի
 • Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն, միավորում է Հայաստանի պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորներին և երաժշտագետներին, աջակցում նրանց ստեղծագործական գործունեությանը
 • Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ, Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների միության և Փաստաբանների միջազգային միության միաձուլման հետևանքով 2005
 • երիտասարդության հասարակական, արհմիութենական, մարզա կան, մշակութային և այլ կազմակերպություններ Նպաստում է երիտասարդության ինտերնացիոնալ դաստիարակությանը, մասնակցում
 • Երևանում Կազմակերպության նպատակներն են. Հայաստանի առաջին հերթին Արցախի, հիվանդանոցների տեխնիկական ապահովվածության մակարդակի բարձրացումը. Հայաստանի բնակչության
 • նաև հայկական տարբեր կազմակերպություններ կրոնական համայնք, քաղաքային համայնք, հայկական համայնքները սփյուռքում և այլն Հայաստանի համայնքների միություն
 • բուժօգնություն իրականացնող կազմակերպությունները Առաջնային բուժօգնություն իրականացնող կազմակերպությունները Այլ կազմակերպություններ Նախարար Անահիտ Ավանեսյան
                                     
 • Կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության
 • Անվան այլ կիրառումների համար տե ս Հայաստան այլ կիրառումներ Հայաստանի Հանրապետութիւն Հայաստանի Հանրապետություն ստեղծվել է 1918 թվականի մայիսի 28 - ին
 • միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններների հետ, ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության շահերը միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններում տարբեր երկրների
 • ԴԱՐՁԱՎ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ www.panorama.am Վերցված է 2016 - 09 - 10 ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ - Միջազգային կազմակերպություններ - Հայաստանի Հանրապետության
 • Պոլիտեխնիկ իսկ 1991 - 2014 թթ. անվանվում էր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ՀՊՃՀ Հայաստանի ամենաթույն համալսարանն է, և ինչու ոչ, նաև աշխարհի
 • Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, Հայաստանի Ներքին գործերի նախարարության միասնական կենտրոնացված համակարգի բաղադրիչ մաս Հայաստանի ոստիկանությունը
 • ՀԿ բ կ Կենտկոմի և Հայաստանի հեղկոմի վարած քաղաքականությունը 1920 - ի նոյեմբեր - 1922 - ի հունվար ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի կոմկուսը, իր շուրջը համախըմբելով
 • տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը ի փառս Հայաստանի Հանրապետության և ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի 2015 թ. ընդունված սահմանադրային
 • Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան նախկին անվանումներ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա հայաստանյան բարձրագույն
 • Committee Sports complex in Yerevan Olympavan jpg Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե ՀԱՕԿ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե Հիմնադրվել է 1990 թվականին
 • Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիա կրճատ ՀՇՖ հասարակական կազմակերպություն, որը զբաղվում է Հայաստանում շախմատ խաղի զարգացման հարցերով Կազմակերպում է տղամարդկանց
                                     
 • Հայաստանի զինված ուժեր, Հայաստանի անվտանգությունը, պաշտպանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը պաշտպանող պետական
 • Հայաստանի ֆոնդային բորսան նախկին ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա Հայաստանում գործող միակ ֆոնդային բորսան է Հիմնադրվել է 2001 թ. փետրվարին Սկզբնապես կոչվել է
 • Հայաստանի ազգային գրադարանը աշխարհի ամենախոշոր հայերեն գրականության պահոցն է Հիմնադրվել է 1921 թվականին Հայաստանի ազգային գրադարանը պետական կարգավիճակ
 • Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն անգլ. Western Armenia Government in Exile, թուրք. Batı Ermenistan Sürgün hükûmeti Արևմտյան Հայաստանի տարածքի
 • Հայաստանի վիճակագրական համակարգը սկսել է գործել յունվար 1920 թ., Հայաստանի Ա Հանրապետության օրօք տես Յառաջ Բ. տարի, թիւ 220, 9 հոկտեմբեր 1920, Երեւան
 • Հայաստանի նկարիչների միություն, Հայաստանի նկարիչներին, քանդակագործներին և արվեստաբաններին միավորող հասարակական - ստեղծագործական կազմակերպություն Ունի շուրջ
 • Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, Հայաստանի գլխավոր պատկերասրահը, գտնվում է Երևանի Հանրապետության հրապարակում Հիմնադրվել է 1921 թվականին Հայաստանի ազգային
 • Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը տարբերվում է կոմպլեմենտարիզմով Հայաստանը փորձում է պահպանել հարաբերությունները ինչպես Իրանի և Ռուսաստանի, այնպես
 • Հայաստանի Սահմանադրությունը Հայաստանի իրավական համակարգի հիմքն է երկրի հիմնական օրենքը, որին պետք է համապատասխանեն մյուս բոլոր օրենքներն ու իրավական
                                               

Հայաստանի շնաբանական միություն

Հայաստանի շնաբանական միություն, ՀՇՄ, Հայաստանի խոշորագույն շնաբանական կազմակերպությունը։ Միության նախագահն է Վիոլետա Գաբիրելյանը, տեղակալը՝ Գայանե Գաբրիելյան։ 2011 թվականի փետրվարի 10-ին Միջազգային շնաբանական միության Մոսկվայում կայացած Ցեղային հանձնաժողովի նիստի ընթացքում Հայաստանի շնաբանական միության և Հայաստանի շնաբանական-սպորտային միության նախագահ Վիոլետա Գաբրիելյանի շնորհիվ հայկական գելխեղդ՝ գամփռը ճանաչվել է որպես Հայաստանի ազգային ցեղատեսակ։

Users also searched:

հհ բարեգործական կազմակերպություններ, բարեգործական, կազմակերպություններ, կազմակերպություն, հայաստանին, հիմնադրամներ, հովանավորողկազմակերպություններ, հայկականկազմակերպություններ, տաշիրբարեգործականհիմնադրամ, ազնավուրըհայաստանինբարեգործականկազմակերպություն, ընկերություններ, ապավեն, հասարակական, հովանավորող, հայկական, տաշիր, հիմնադրամ, ազնավուրը, ապավենհասարակականբարեգործականկազմակերպություն, ՀՀբարեգործականկազմակերպություններ, բարեգործականընկերություններ, հհ երիտասարդական կազմակերպություններ, երիտասարդական, ՀՀերիտասարդականկազմակերպություններ, հայաստանի հասարակական կազմակերպություններ, հասարակականկազմակերպություններ, կազմակերպությունների, բարեգործականհասարակականկազմակերպություններ, շիրակիմարզիհասարակականկազմակերպություններ, հհօրենքըհասարակականկազմակերպություններիմասին,

...

Հիմնադրամներ.

Հասարակական Հետք. ԱՄՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 16.07. Հովանավորող կազմակերպություններ. MINISTRY OF HEALTH. Ծառայությունները մատուցվում են ՀՀ և նշված կազմակերպությունների բարեգործական. Ազնավուրը հայաստանին բարեգործական կազմակերպություն. Երեխաների պաշտպանության ոլորտի., Ք. Երևան, Նորք Մարաշ վ շ 7 փողոց 37.

Կազմակերպություններ վարդենիսի.

2 կատարում է երիտասարդական պետական տվյալներ և տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեի, երիտասարդական կազմակերպությունների,. Companyview24336բազկամարտի. Noyemberyan municipality official website complete information about Noyemberyan and Noyemberyan Municipality. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՀԵՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ. ՀՀ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ կազմակերպությունները, 18 30 տարեկան. Ընտանեկան բռնության ենթարկված. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ հասարակական կազմակերպություն. ՀՀ քաղաքացիական օրենգրքի.


Հասարակական կազմակերպություններ.

ՀՀ Սյունիքի մարզում գործող ՀԿ ներ. Ա․Դ․ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն ՀԿ. Շիրակի մարզի հասարակական կազմակերպություններ. Հասարակական CRRC Armenia. Նպատակն է խթանել Հայաստանի ՀԿ ների հանրային քաղաքականության մասնակցային.

Հգմ անդամներ.

National Assembly of the Republic of Armenia Official Web Site. Գեղարքունիքի մարզպետարանը կհամագործակցի Հայաստանի գրողների միության. Գրողների միություն ծաղկաձոր. ՀԲԸՄ ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԵՆ ՍՈՒՐՄԵԼՅԱՆ. Հայաստանի գրողների միության վարչության երկրորդ քարտուղարը, 1982 1986թթ. Սովետական. Գրողների միության տուն. Հայաստանի գրողների միությունը. Հայաստանի գրողների միությունը հրապարակել է ՀԳՄ ամենամյա.

Կոմպոզիտորների անուններ.

Հայ Eng Рус 08000 0007 374 60 544 444 Ոչ. Տեղի ունեցավ համերգ՝ նվիրված ՀՀ կոմպոզիտորների միության 85 ամյակին:. Կոմպոզիտորների միություն. Միրզոյանի անվան պատանի 1Lurer. ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ. Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն 85. Ե., Գիտություն հրատ., 2017, 96 էջ.


Փաստաբանության մասին օրենք.

DocumentView Arlis. ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ Մարինե Ֆարմանյանը Սարդարապատի. Իրավաբան - փաստաբան. Մերժում եմ կեղծիքը և. Այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում էր ՀՀ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա. Փաստաբաների պալատ. Բողոքի ակցիայի մասնակիցները երթով. ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ 2016 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մուտք. Մոռացել եմ. Հհ փաստաբանական դպրոց. Սեռական բնույթի սկանդալի պատճառով. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂՆԵՐԻ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →